ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Wygońcie Je do ich łóżek i biczujcie Je

utworzone przez | lip 2, 2021 | Koran, Mahomet, Uncategorized | 1 komentarz

Wygońcie Je do ich łóżek i biczujcie Je

David Wood

Niska opinia Mahometa na temat kobiet

Status kobiet w świecie arabskim jest źródłem częstej krytyki islamu. Kobiety na Zachodzie wpatrują się w poligamię, zasłony i inne nierówności w krajach muzułmańskich i są zaniepokojone szybkim rozprzestrzenianiem się islamu. Kiedy zachodni krytycy oskarżają że islam naucza niższości kobiet muzułmanie często argumentują że jakakolwiek dysproporcja między mężczyznami i kobietami jest wynikiem różnic kulturowych, a nie islamskiego prawa:

Koran zapewnił kobietom nowy status i dał im prawa o których wcześniej w Arabii mogły tylko marzyć więc skąd ta pozorna rozbieżność między tym co kiedyś było, a tym, co wydaje się być teraz? Odpowiedź leży w pogorszeniu się podstawowej edukacji islamskiej która nastąpiła w świecie muzułmańskim po katastrofach najazdów mongolskich i wypraw krzyżowych w XI-XIII wieku. . . . Kultury które powstały od tego czasu charakteryzowały się bardziej zwyczajami i lokalnymi skłonnościami kulturowymi niż autentycznymi wartościami islamskimi. Yahiya Emerick, Muhammad (Indianapolis: Alpha Books, 2002), strona 142

Traktowanie kobiet w świecie muzułmańskim jest zatem wynikiem wypraw krzyżowych i najazdów mongolskich. Gdyby nie chrześcijanie i Mongołowie muzułmańskie kobiety nadal cieszyłyby się wybitnym statusem nadanym im przez Mahometa.

Muzułmańscy klerycy wykonali znakomitą pracę przekonując ludzi że Mahomet był orędownikiem praw kobiet. Rzeczywiście argumenty przemawiające za wyzwoleniem kobiet przez Mahometa przekonały niektórych że:  Mahomet był prawdopodobnie największym orędownikiem praw kobiet, jakiego świat kiedykolwiek widział”. 

Pierre Crabites, cited in Allama Sir Abdullah Al-Mamun Al-Suhrawardy, The Wisdom of Muhammad (New York: Citadel Press, 2001), p. 20. Opisy postępów Mahometa w dziedzinie relacji płci obfitują w pismach muzułmańskich:

Już w siódmym wieku ery chrześcijańskiej islam zniósł straszliwą praktykę dzieciobójstwa kobiet rozpowszechniony wśród pogańskich Arabów dał jasne wskazówki prowadzące do ograniczenia poligamii ograniczył nieograniczone prawa mężczyzn do ich żon i dał kobietom zarówno duchowa jak i materialna równość z mężczyzną. Ibid., p. 20.

Arabskie prawa człowieka były dość zacofane nawet jak na tamte czasy. Kobiety miały bardzo niewiele praw. Kobieta stała się własnością mężczyzny w momencie zawarcia małżeństwa i żadna kobieta nie mogła odmówić dopasowania dokonanego przez jej ojca. Szerzyło się wykorzystywanie współmałżonków nie było gdzie zwrócić się o pomoc. Po śmierci męża kobieta mogła zostać odziedziczona przez syna i uczynić z niego żonę. Dzieciobójstwo płci żeńskiej, w którym nowo narodzone dziewczynki były chowane żywcem w piasku było dość powszechne w społeczeństwie które uważało nadwyżki kobiet za ciężar. Kobiety nie miały prawa do rozwodu ani dobrze określonych praw do dziedziczenia a już na pewno nie miały prawa głosu politycznego. Mężczyzna mógł się rozwieść bez powodu i pozostawić kobietę bez grosza przy duszy a nie było ograniczeń co do liczby żon które mężczyzna mógł mieć ani zasad dotyczących traktowania każdej z nich. . . . Arabski zwyczaj zawsze nakazywał kobietom aby nie odgrywały publicznej roli w działalności religijnej lub politycznej. Powszechnie akceptowanym poglądem była także wyższość mężczyzn nad kobietami pod każdym względem. Mahomet zmienił to pojęcie twierdząc że mężczyźni i kobiety są równi przed Bogiem w każdej dziedzinie. . . . Zbadanie historii Mahometa i jego misji to zdobycie nowego szacunku dla ulepszeń jakich dokonał w życiu zarówno mężczyzn, jak i kobiet.  Emerick, strony. 8-9, 141, 142.

Koran zapewnił kobietom wyraźne prawa do dziedziczenia, własności, obowiązek składania zeznań w sądzie oraz prawo do rozwodu. Wprowadził wyraźny zakaz stosowania przemocy wobec dzieci płci żeńskiej i kobiet a także przymusu w małżeństwie i sprawach społecznych. . . . Kobiety były w równym stopniu odpowiedzialne za dopilnowanie aby wszystkie obowiązki religijne jednostki i społeczeństwa były wypełniane w zakresie kar za wykroczenia społeczne, karne i moralne. Otrzymali również równe szanse osiągnięcia największego dobrodziejstwa: raju i bliskości Allaha, jeśli starali się ze wszystkich swoich sił, aby „ustalić, co jest dobre, a zabronić tego, co złe” . 

Ziauddin Sardar and Merryl Wyn Davies, The No-Nonsense Guide to Islam (Oxford: New Internationalist Publications, 2004), strony. 121, 122.

Chociaż prawdą jest, że Mahomet pod pewnymi względami podniósł status kobiet arabskich, nie możemy pozwolić aby ten fakt przesłaniał pewne inne kwestie a mianowicie (1), że Mahomet pozwolił mężom bić ich żony (2) Wielokrotnie ogłaszał niższość zdolności intelektualnych kobiet (3), Nauczał że perspektywy kobiet na życie pozagrobowe są wyjątkowo ponure, oraz (4) Że według Mahometa dopuszcza się aby mężczyźni gwałcili swoje niewolnice. W połączeniu z powyższymi fragmentami opisującymi korzystny wpływ Mahometa na społeczeństwo oraz te cztery fakty pozwalają nam uzyskać dokładniejszy i pełniejszy obraz poglądu Mahometa na kobiety.

Cztery fakty

FAKT NR 1: Koran pozwala (a może nakazuje) mężczyznom bić swoje żony do posłuszeństwa. Jeśli żona nie słucha męża, mąż powinien ją upomnieć. Jeśli to nie zadziała każe jej spać w osobnym łóżku. Jednakże, jeśli żona nadal nie szanuje autorytetu męża nawet po wygnaniu jej do innego łóżka, mężowi nakazuje się ją fizycznie ukarać taką żonę. Rozważ dwa tłumaczenia następującego wersetu:

Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki! Koran 4:34 Józef Bielawski

Mężczyźni panują nad kobietami, ponieważ Bóg uczynił jedną z nich, aby przewyższała drugą, i dlatego, że rozdają oni swój majątek (na utrzymanie kobiet). Tak więc dobre kobiety są posłuszne i strzegą w ukryciu tego, co strzegł Bóg. A tych, przed którymi obawiacie się buntu, upomnijcie ich, wypędzajcie do łóżek osobno i Je biczujcie. Jeśli więc cię usłuchają, nie szukaj przeciwko nim drogi. Lo! Allah jest zawsze wzniosły, wielki.  Qur’an 4:34,Tłumaczenie na Polski z Mohammed Pickthall

Muzułmańscy tłumacze zmagali się z tym fragmentem i szukali sposobów na osłabienie jego jasnego znaczenia. Na przykład co niektórzy dodają słowo „lekko” do swojego tłumaczenia które nie występuje w oryginalnym języku arabskim. Jednak nawet jeśli pozwolimy stonować te części Koranu to werset nadal pozwala mężom bić swoje żony. Dlatego też według ostatniego i największego proroka Boga znęcanie się nad współmałżonkiem jest dopuszczalne, a może nawet wymagane. Współczesne narody które ustanowiły prawa przeciwko wykorzystywaniu współmałżonków są zatem bezpośrednim konflikcie z  nakazem Allaha które jest w Koranie.

FAKT NR 2: Według Mahometa kobietom brakuje zdrowego rozsądku, ponieważ ich umysły są niedostatecznie rozwinięte. Oczywiście ta deklaracja została podważona. Trzeba przyznać że Mahomet pozwolił kobietom wypytywać go o ich intelektualne niedostatki. Jego odpowiedź na te pytania była pouczająca:

[Mahomet powiedział]: O kobiety, powinniście dawać jałmużnę i prosić o wiele przebaczenia, bo widziałem was masowo wśród mieszkańców piekła. Wśród nich mądra kobieta zapytała: “Dlaczego, Wysłanniku Allaha, nasz lud jest masowo w piekle? Na to Święty Prorok zauważył: Za dużo przeklinacie i jesteś niewdzieczne swoim małżonkom. Po za Wami nie widziałem nikogo pozbawionego zdrowego rozsądku i nieudanego religii, ale (jednocześnie) okradającego mądrość mędrców. Na to kobieta zauważyła: Co jest złego w naszym zdrowym rozsądku i religii? On (Święty Prorok) zauważył: Twój brak zdrowego rozsądku (można to dobrze ocenić po fakcie), że świadectwo dwóch kobiet jest równe jednemu mężczyźnie, to jest dowód na brak zdrowego rozsądku. Sahih Muslim 79a

Prorok (błogosławieństwo i pokój Allaha z nim) powiedział: „Czyż świadectwo kobiety nie jest równe połowie świadectwa mężczyzny?”. Kobiety powiedziały: „Tak”. Powiedział: „Dzieje się tak z powodu niedoskonałości jej umysłu”. Sahih al-Bukhari 2658

Zauważ tutaj, że w pierwszym fragmencie Mahomet uzasadnia swoje twierdzenie że kobietom brakuje zdrowego rozsądku stwierdzając że ich świadectwo jest warte połowę tego co mężczyzna. Jednak w drugim fragmencie Mahomet uzasadnia swoje twierdzenie że świadectwo kobiet jest w połowie tak dobre jak świadectwo mężczyzn stwierdzając że kobiety mają wadliwe umysły. To klasyczny przykład rozumowania w obiegu zamkniętym. Możemy sobie wyobrazić rozmowę Mahometa z bardziej krytycznym pytającym:

Pytający: „O Mahomet! Dlaczego piekło jest pełne kobiet?”

Mahomet: „Ponieważ brakuje im zdrowego rozsądku!”

Pytający: „Skąd wiesz, że brakuje im zdrowego rozsądku?”

Mahomet: „Ich brak zdrowego rozsądku wynika z faktu, że ich świadectwo jest tylko w połowie tak dobre, jak świadectwo człowieka”.

Pytający: „Ale dlaczego ich świadectwo jest w połowie tak dobre, jak ludzkie?”

Mahomet: „Z powodu niedoskonałości ich umysłów!”

Pytający: „Skąd wiesz, że ich umysły są niedoskonałe?”

Mahomet: „Ułomność ich umysłów wynika z faktu, że ich świadectwo jest warte połowy świadectwa mężczyzny”.

Pytający: „Ponownie, dlaczego ich świadectwo jest w połowie tak dobre?”

Mahomet: „Ponieważ ich umysły są niedoskonałe!”

Pytający: „Może jedyną rzeczą, której brakuje tutaj, jest twój argument”.

Zauważ też że twierdzenia Mahometa są fałszywe. Oznacza to że można je przetestować i teoretycznie obalić. Moglibyśmy łatwo przeprowadzić eksperyment aby sprawdzić czy twierdzenia Mahometa o niższości intelektu kobiety są prawidłowe. Moglibyśmy również przygotować eksperyment w którym grupa mężczyzn i grupa kobiet są świadkami tego samego wypadku. Jeśli zeznania zebrane od grupy mężczyzn są dwa razy dokładniejsze niż zeznania od grupy kobiet oświadczenia Mahometa zostaną potwierdzone. Z drugiej strony jeśli raporty obu grup są podobne możemy odrzucić idee Mahometa jako seksistowskie komentarze mężczyzny dotkniętego uprzedzeniami kulturowymi.

FAKT NR 3: Mahomet nie dawał kobietom nadziei na życie pozagrobowe. Rzeczywiście wyraźnie stwierdza że większość mieszkańców piekła to kobiety które były niewdzięczne swoim mężom (choć nigdy nie sugeruje że niewdzięczni mężowie otrzymają podobną karę). Oznacza to że po upomnieniu, wygnaniu do oddzielnego łoża i pobiciu przez męża kobieta może rozmyślać i  oczekiwać na wieczność w piekle:

…„Widziałem Raj i wyciągnąłem ręce w kierunku grona (jego owoców) i gdybym go wziął, zjadłbyś z niego, dopóki świat pozostanie. Widziałem również Ogień Piekielny i nigdy nie widziałem tak okropnego wzrok. Widziałem, że większość mieszkańców to kobiety. Ludzie pytali: “O Wysłanniku Allaha (ﷺ)! Dlaczego tak jest?” Prorok (ﷺ) odpowiedział: „Z powodu ich niewdzięczności”. Zapytano ich, czy są niewdzięczni Allahowi. Prorok powiedział: „Oni są niewdzięczni swoim towarzyszom życia (mężom) i niewdzięczni za dobre uczynki….Sahih al-Bukhari 1052

Prorok (ﷺ) powiedział: „Spojrzałem na Raj i znalazłem biednych ludzi stanowiących większość jego mieszkańców; spojrzałem na Piekło i zobaczyłem, że większość jego mieszkańców to kobiety”.Sahih al-Bukhari 3241

Jednak nawet gdyby te kobiety przestały przeklinać i zacząć dziękować swoim mężom ich perspektywy na życie pozagrobowe nadal pozostawiałyby wiele do życzenia. Według Mahometa muzułmańskie kobiety mogą oczekiwać wieczności stojącej w kącie czekając aż mężczyźni przyjdą i będą uprawiać z nimi seks:

Apostoł Allaha (błogosławieństwo i pokój Allaha niech będzie z nim) powiedział: „W Raju jest pawilon wykonany z pojedynczej wydrążonej perły o szerokości sześćdziesięciu mil, w każdym rogu którego są żony, które nie będą widzieć tych w innych rogach; a wierzący będą ich nawiedzać i cieszyć się nimi …” Sahih al-Bukhari 4879, 4880

Dlatego też dobre muzułmanki, które szanują swoich mężów w tym życiu będą miały możliwość kontynuowania służby seksualnej dla swoich mężów w „raju”. Najwyraźniej Mahomet uważał że jest to właściwy pogląd na raj dziś wiele kobiet słusznie by się z tym nie zgodziło.

FAKT NR 4: Koran zezwala muzułmanom na uprawianie seksu z jeńcami i niewolnicami (tj. Tymi, „które posiadają ich prawe ręce”). Kiedy armie muzułmańskie najeżdżały miasto po mieście chwytały wiele kobiet które często były sprzedawane lub wymieniane. Jednak ponieważ muzułmańscy mężczyźni byli daleko od swoich żon potrzebowali mądrości od Boga aby pokierował ich w traktowaniu ich niewolnic w takim przypadku należy zapytać ostatniego i największego Proroka !

Szczęśliwi są wierzący, Którzy są pokorni w swoich modlitwach, Którzy się odwracają od pustej gadaniny, Którzy dają jałmużnę, Którzy zachowują wstrzemięźliwość, Z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, bo wtedy nie będą ganieni.  Koran 23:1-6 Józef Bielawski

Z wyjątkiem tych, którzy się modlą, Którzy są wytrwali w modlitwie; Do których majątku ma określone prawo Proszący i biedny; I tych, którzy wierzą w Dzień Sądu; I tych, którzy się boją kary swego Pana – Zaprawdę; kara ich Pana jest nieunikniona! – I tych, którzy zachowują czystość I żyją tylko z żonami i niewolnicami – wtedy oni nie są ganieni. Koran 70:22-30 Józef Bielawski

Muzułmańskie praktyki uprawiania seksu z uwięzionymi kobietami są często opisywane w hadisach w których muzułmanie są zakłopotani tym co zrobić ze swoimi jeńcami. Nie trwało długo zanim Allah wysłał objawienie które pozwoliło zagubionym żołnierzom uprawiać seks z jeńcami:

Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) wysłał armię do Auta, napotkał wroga i walczył z nim. Pokonawszy ich i wziąwszy do niewoli, Towarzysze Wysłannika Allaha (niech spoczywa w pokoju) zdawali się powstrzymywać od współżycia z uwięzionymi kobietami, ponieważ ich mężowie byli politeistami. Wówczas Bóg, Najwyższy, zesłał następujące słowa: „A kobiety już zamężne, z wyjątkiem tych, które posiadają twoje prawe ręce” (4:24) (tj. Były im dozwolone, gdy ich okres Idda dobiegł końca).  Sahih Muslim 1456a

Wyszliśmy z Wysłannikiem Allaha (niech spoczywa w pokoju) na wyprawę do Bi’l-Mustaliq i wzięliśmy do niewoli kilka znakomitych arabskich kobiet; i pragnęliśmy ich, ponieważ cierpieliśmy z powodu nieobecności naszych żon (ale jednocześnie) pragnęliśmy też okupu za nie. Postanowiliśmy więc odbyć z nimi stosunek płciowy, ale stosując azl (wycofanie męskiego organu płciowego przed emisją nasienia, aby uniknąć poczęcia). My powiedzieliśmy: “Robimy coś, podczas gdy Wysłannik Boga jest pośród nas”; dlaczego go nie zapytasz? Zapytaliśmy więc Posłańca Allaha (niech pokój będzie z nim), a on powiedział: Nie ma znaczenia, jeśli tego nie zrobisz, bo każda dusza, która ma się narodzić aż do Dnia Zmartwychwstania, urodzi się . Mishkat al-Masabih 3186

Wyszliśmy z Apostołem Allaha (błogosławieństwo i pokój Allaha z nim) na inwazję na Bun Al-Mustaliq i przyjęliśmy jeńców spośród jeńców arabskich i pragnęliśmy kobiet, a celibat stał się dla nas trudny i uwielbialiśmy robić stosunek przerywany. Więc kiedy chcieliśmy zrobić stosunek przerywany, powiedzieliśmy: „Jak możemy zrobić stosunek przerywany przed zapytaniem Apostoła Allaha (błogosławieństwo i pokój Allaha z nim), który jest obecny wśród nas? Zapytaliśmy go o to, a on powiedział : „Lepiej, żebyście tego nie robili, bo jeśli jakakolwiek dusza do Dnia Zmartwychwstania będzie przeznaczona do istnienia, będzie istnieć” . Sahih al-Bukhari 4138

Jabir bin Abdullah (Allah był z nich zadowolony) poinformował, że pewna osoba zapytała Apostoła Allaha (niech spoczywa w pokoju) mówiąc: Mam niewolnicę i ćwiczę z nią stosunek przerywany, po czym Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) powiedział: : To nie może przeszkodzić temu, co postanowił Allah. Potem przyszedł ten człowiek (po jakimś czasie) i powiedział: Wysłannik Allaha, niewolnica, o której wam mówiłem, poczęła, po czym Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) powiedział: Jestem sługą Allaha i Jego Posłańca .  Sahih Muslim 1439b

Muzułmanie początkowo powstrzymywali się od uprawiania seksu ze swoimi jeńcami ponieważ były żonami politeistów; niemniej jednak Bóg wysłał wiadomość że mogą uprawiać seks z kobietami. Współcześni muzułmanie uważają że ten stosunek seksualny miałby miejsce dopiero po ślubie ale ten pogląd jest wyraźnie fałszywy. Zwolennicy Mahometa powiedzieli, że chcą uprawiać seks z kobietami ale nadal chcą je sprzedać. Zapytali Mahometa o wykonanie stosunku przerywanego ale Muhammad odpowiedział że to nie ma znaczenia. Wszystkie dzieci które mają się urodzić urodzą się więc nie ma znaczenia czy mężczyzna praktykuje stosunek przerywany czy nie.

Tak więc Koran zezwala mężczyznom na uprawianie seksu z ich niewolnikami (których mężowie czasami jeszcze żyli, a hadisy podają przykłady tego kiedy było to praktykowane. Musimy jednak prześledzić ten fakt aż do logicznego wniosku. Muzułmanie zdecydowali się na seks ze swoimi jeńcami których później zamierzali sprzedać. Tymi więźniami były kobiety których mężowie i rodziny zostali eksterminowani przez muzułmanów. Czy te kobiety chętnie zgodziłyby się na stosunek seksualny z mężczyznami którzy zabili ich rodziny? Prawdopodobnie nie. Ale skoro Koran i Mahomet zezwolili na seks z tymi jeńcami jest wysoce prawdopodobne że Mahomet pozwolił muzułmanom gwałcić ich jeńców.

Podsumowanie

Mahomet pod pewnymi względami poprawił życie kobiet w Arabii. Jednak muzułmanie czasami używają tego faktu jako dowodu proroctwa Mahometa. Taki argument jest absurdalny. Wszystko co wynika z poprawy życia kobiet to fakt że islam nie był tak zły jak wcześniejsza kultura która mówi więcej o poganach niż o muzułmanach. Jak bowiem widzieliśmy Mahomet zezwalał na molestowanie małżonków wielokrotnie powtarzał że kobiety są głupsze od mężczyzn twierdził że większość ludzi w piekle to kobiety i pozwalał swoim mężczyznom uprawiać seks ze swoimi jeńcami. Ta sytuacja była prawdopodobnie lepsza niż sytuacja kobiet przed powstaniem islamu; Jednak Mahomet był daleki od bycia „największym orędownikiem praw kobiet, jakiego świat kiedykolwiek widział”.

Na Zachodzie status kobiet znacznie się poprawił w ciągu ostatnich kilku stuleci. Wszyscy możemy być wdzięczni że ludzie w niektórych rejonach świata muzułmańskiego widzą zmianę i próbują przyjąć podobną politykę pomimo złej opinii Mahometa o kobietach. Jednak wielu miejscach które chcą podążać za wskazówkami Mahometa nadal pozostają w ciemności. Możemy tylko mieć nadzieję że ci którzy chcą przestrzegać Koranu pewnego dnia podniosą Biblię i przeczytają słowa apostoła Pawła:

Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich.

UBG List Do Kolosan 3:10

Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;

UBG List do Efezjan 5:25

Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa.

Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa.

Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.

A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą – dziedzicami.

UBG List Do Galacjan 3:26-29

Autor oryginalnego artykułu: Dr. David Wood

Link: https://answeringislam.net/Authors/Wood/women.htm

Tłumaczenie na Polski Marek_P Email: garazbatmana@gmail.com