Zaznacz stronę
Ile żon miał Prorok Mahomet?

Ile żon miał Prorok Mahomet?

Jedną z możliwych odpowiedzi jest dwadzieścia sześć.

W rzeczywistości odpowiedź na to pytanie zależy od tego jak zdefiniujemy „żonę”.

Tylko jedenaście z żon Mahometa jest oficjalnie znanych jako „Matka Wiernych”, dlatego liczba jedenaście pojawia się tak często w Islamskiej tradycji. Jednak Mahomet był legalnie żonaty z co najmniej dwunastoma innymi kobietami, chociaż dziewięć z tych małżeństw nigdy nie zostało skonsumowanych. Miał też trzy konkubiny które nie mieli statusu żony. Te 11 + 3 + 9 + 3 dają w sumie 26. Przyjrzyjmy im sie troche.

1. Khadija bint Khuwaylid (klan Asada z plemienia Kurejszytów) (ok. 568–620), Matka Wiernych, zamożna Pani która zajmowała się handlem z Mekki. Miała około 27 lat, podczas gdy Mahomet miał 24 lata, kiedy pobrali się w lipcu 595. Khadija była matką siedmiorga jego dzieci (Zaynab, Ruqayya, Umm Kulthum, Qasim, Abdmanaf, Abduluzza i Fatima) i pozostała jego jedyna żona tak długo, jak żyła. To za jej namową Mahomet ogłosił się prorokiem. Po jej śmierci 22 kwietnia 620 był zrozpaczony. (Ibn Ishaq 69, 82-83, 106-107, 191. Ibn Hisham #127; #918. Ibn Saad 1:150-152; 8:10-12, 44, 54. Muslim 31:5975. Tabari 39:4 , 161. Ibn Katir 4:417, 436-437.)

2. Sawda bint Zama’a (klan Amir ibn Luayy z plemienia Kurejszytów) (ok. 581–674). Matka Wiernych, ale później wycofała się z czynnej służby. Była garbarzem i mieszaczką perfum z Mekki. Mahomet poślubił ją w ciągu trzech tygodni od śmierci Khadiji, kiedy miał 49 lat, a ona była o dziesięć lat młodsza. Rozważał rozwód pod koniec 626 roku, ale wyperswadowała mu to. Zmarła „w wielkim wieku”. (Ibn Ishaq 148, 530. Ibn Hisham #918. Ibn Saad 8:39-43, 55, 99, 152. Bukhari 2:26:740; 3:47:766; 3:48:853; 7:62:5 134; 8:78:677. Muslim 8:3312, 3451, 3452, 3455. Abu Dawud 2:2130. Tirmidhi 6:44:3040, 3108. Tabari 9:128-130; 39:170-171. Tabrizi 1 :662. Ibn Kathir, Tafsir w Q4:128.)

3. Aïsha bint Abi Bakr (klan Taym z Kurejszytów) (614–678). Matka Wiernych. Była ulubioną żoną (po Khadiji), córka najlepszej przyjaciela Mahometa. Aïsha miała 6 lat kiedy Mahomet poślubił ją legalnie w maju lub czerwcu 620 i 9 lat, kiedy małżeństwo zostało skonsumowane w kwietniu 623 (miał 52). Mahomet zmarł gdy Aïsha miała 18 lat, zakazując wdowom ponownego małżeństwa, a jej ojciec zastąpił go jako lider społeczności muzułmańskiej. Wśród wdów po Mahomecie Aïsza została uznana za pierwszą wśród równych sobie. Okazała się ekspertem od islamu, stając się nauczycielką i twórcą prawa islamskiego. Sprzeciwiła się Ali za co została znienawidzona przez szyitów. Zmarła 16 lipca 678. (Koran 33:53. Ibn Ishaq 117. Ibn Saad 2:480-481; 8:45-47, 55, 124, 148. Bukhari 1:3:103; 1:5:251; 3:47:755; 6:61:515; 7:68:473. Muslim 8:3311; 31:5984. Tirmidhi 6:46:3883, 3884. Ibn Maja 3:9:1877. Tabari 9:129, 183 -184; 39:171-173. Ibn Katir 2:91)

4. Hafsa bint Umar (klan Adij z Kurejszytów) (605–665), Matka Wiernych. Córka bliskiego przyjaciela Mahometa, przyszłego kalifa Umara. Hafsa poślubiła Muhammada w styczniu lub lutym 625, kiedy miał 53 lata, a ona miała 19 lub 20. Rozważał rozwód w lipcu 629, ale wycofał rozwód w sierpniu. Roszczenie Hafsy do sławy polega na tym, że była opiekunką pierwszego napisanego Koranu. (Koran 66:3-5. Ibn Ishaq 329. Ibn Hisham #918. Ibn Saad 8:56, 58-59, 82-83, 124-125, 134-140, 149, 152. Bukhari 1:8:395; 3:43:648; 5:43:648; 5:59:342; 6:60:10, 201, 434, 435; 6:61:509; 7:62:55, 60, 75, 119; 7: 63:192, 193; 7:72:734; 8:78:682; 9:86:102. Muslim 9:3496, 3497, 3506, 3507, 3508, 3511. Abu Dawud 12:2276. Nasaï 4:36: 3410, 3411. Tabari 7:105; 9:131 i 884; 39:174).

5. Zaynab bint Khuzayma „Matka Ubogich” (plemię Hilal z grupy Amir) (ok. 596–625), Matka Wiernych. Miała około 20 lat kiedy Mahomet poślubił ją miesiąc po Hafsie. W tym momencie zadekretował, że muzułmanin nie powinien mieć więcej niż cztery żony. Zaynab zmarła we wrześniu lub październiku 625 roku po zaledwie ośmiu miesiącach. (Koran 4:3. Ibn Hisham #918. Ibn Saad 8:82. Tabari 7:150 f 215, 216; 9:138ff; 39:163-164.)

6. Umm Salama (Hind) bint Abi Umayya (klan Machzumów z Kurejszytów) (597–679), Matka Wiernych. Mahomet ożenił się z nią około 28 marca 626, kiedy miał 55 lat, a ona około 28. Zajmowała się garbowanie i handlem dała czworo dzieci, była jedną z ulubienic Mahometa. Jest czczona przez szyitów jako partyzantka Alego. Zmarła we wrześniu 679. (Ibn Ishaq 41, 44, 56, 146. Ibn Hisham #918. Waqidi 167, 186-187. Ibn Saad 1:583; 2:70-71; 3:183; 8:6, 61 -67, 81. Bukhari 9:83, komentarz między #6512 a 6513. Muslim 4:1999 Abu Dawud 19:2998. Tabari 7:167; 39:175-176. Ibn Kathir (Le Gassick) 3:123- 124.

7. Zaynab bint Jahsh (klan Ghanm z plemienia Asad, ale sprzymierzony z klanem Umayya z Kurejszytów) (590–641), Matka Wiernych. Mahomet poślubił ją 27 marca 627, kiedy miał 55 lat a ona około 37, Wkrótce po otrzymaniu objawienia od Allaha, że limit czterech żon nie dotyczy proroków. Była jego pierwszą kuzynką i była kolejną z jego ulubieńców. Pracowała jako garbarz i kaletnik, a wszystkie swoje dochody oddawała na cele charytatywne. Zmarła latem 641. (Koran 33:37-38, 40, 50. Ibn Hisham #918. Ibn Saad 8:74, 77, 81, 123, 143. Bukhari 3:48:829; 5:59:462; 6:60:274, 310; 9:93:516.Muslim 1:338f 358;8:3240,3241, 3330;31:5984.Abu Dawud 32:4060.Tabari 8:1-4;39:180- 182. Tabari, Tafsir na Q33:37 Qurtubi, Tafsir na Q33:37. Ibn Kathir, Tafsir na Q 33:37-38.)

8. Rayhana bint Zayd (plemię Nadir) (zm. 632), żydowska niewolnica. Jej pierwszy mąż był jednym z 600 mężczyzn Qurayza, którzy zostali ścięci na targu Qaynuqa w maju 627 roku. Status Rayhany jest kontrowersyjny. Niektórzy twierdzą że Mahomet dokonał jej manumifikacji i poślubił ją w maju lub czerwcu 627 r. Inni twierdzą że była tylko konkubiną. Trzeci wariant polega na tym, że Mahomet później rozwiódł się z nią i odesłał ją z powrotem do rodziny. Być może po rozwodzie schwytał ją ponownie w Chajbar, stąd jako jego konkubina zmarła pod koniec marca 632. (Ibn Ishaq 464-466, 693. Waqidi 250, 254-256. Ibn Saad 8:92-94, 129-130, 133. Bukhari 5:59:448, 362. Tabari 8:39; 9:137, 141; 39:164-165. Ibn Kathir 4:416, 426, 433-435. Ibn Hadżar, Isaba #11197 )

9. Juwayriya bint al-Harith (klan Mustalików z plemienia Chuza’a) (608–670 lub 676), Matka Wiernych. Córka pogańskiego wodza która została schwytana w zasadzce pod Muraysi 13 stycznia 628 (ale niektóre warianty twierdzą, że było to w 627), gdzie zginął jej pierwszy mąż. Mahomet poślubił ją tego samego dnia: on miał 56 lat, a ona 19 lub 20. (Ibn al-Kalbi 12-13. Ibn Ishaq 490, 493. Ibn Hisham #918. Waqidi 198-201. Ibn Saad 2:77-78 ; 8:83–85. Bukhari 3:46:717. 718; 5:59:459; 9:93:506. Muslim 2:2349, 3371; 19:4292. Abu Dawud 14:2627; 29:3920. Tabari 8:57; 9:133; 39:182-184. Ibn Kathir 4:420. Ibn Hadżar, Tahdhib #13754.)

10. Umm Habiba (Ramla) bint Abi Sufyan (klan Umajja z Kurejszytów), Matka Wiernych (594–664). Była szlachcianką z Mekki, siostrą przyszłego kalifa Muaawiyah. Mahomet ożenił się z nią przez pełnomocnika w maju 628, kiedy miał 57 lat, a ona 34, a ona przybyła do Medyny w lipcu. To małżeństwo miało wyraźny motyw polityczny. Ponieważ Umm Habiba była pobożną muzułmanką, podczas gdy jej ojciec, Abu Sufyan był przywódcą opozycji wobec Mahometa w Mekce. (Ibn Ishaq 99, 146, 168, 187, 203, 210, 274, 277, 323, 526-530, 784. Ibn Hisham #918. Ibn Saad 8:68-71. Bukhari 7:62:38. Muslim 2: 3413, 2963, 1581, 3539; 31:6905. Abu Dawud 11:2081, 2102, 2103. Nasah 4:66:3352. Ibn Maja 5:3974. Tabari 8:109-110; 9:133-134; 39: 177-180. Ibn Hadżar, Isaba nr 11185.)

11. Safiya bint Huayy (plemię Nadir) (612–672), Matka Wiernych. Pierwotnie Żydówka z Medyny, była wśród jeńców wojennych z Khaybar. Mahomet poślubił ją w lipcu 628, kiedy miał 57 lat, a ona 16, tego samego dnia, w którym zabił jej drugiego męża. Wcześniej zabił jej pierwszego męża, ojca, brata, trzech wujków i kilku kuzynów. (Malik 21:3:8. Ibn Ishaq 367-368, 464-465, 511, 515-517. Ibn Hisham #760, #918. Waqidi 91-95, 179, 193, 251-252, 278-279, 318 -319, 328-334, 348-349. Ibn Saad 2:37, 112-113, 139-140, 144-145; 8:85-89, 129-130. Baladhuri 1:41-48. Bukhari 1:8 :367; 2:14:68; 3:12:2272; 3:34:431, 437; 3:45:687; 4:52:143; 5:52:143; 5:59:369, 370, 371 , 372, 512, 513, 522, 523, 524, 622; 7:62:22, 89, 98; 7:65:299, 336; 8:75:374. Muslim 8:3325, 3328, 3329; 19: 4436. Abu Dawud 19:2991, 2992, 2994, 2999, 3000; 27:3735. Nasaï 4:26:3382, 3383, 3384. Tirmidhi 2:6:1095. Ibn Maja 3:9:1957. Tabari 9:120 , 134-135; 39:184-185. Bajhaki 4:1575, 1576. Ibn Kathir 3:265, 268, 271)

12. Maymuna bint al-Harith (plemię Hilal ibn Amir) (593–671), Matka Wiernych. Była wdową z klasy średniej z Mekki, którą Mahomet poślubił w marcu 629, kiedy miał 57 lat, a ona 36. Zmarła 21 grudnia 671. (Malik 20:20:70. Ibn Ishaq 531. Ibn Hisham #782; #918 Waqidi 363-365. Ibn Saad 2:152; 8:94-99. Bukhari 3:29:63; 5:59:559. Muslim 8:3284. Tirmidhi 2:9:845. Tabari 8:136-137; 9:135; 39:185-186, 201. Dhahabi 2 #118. Ibn Kathir 3:310-311; 4:419-420. Ibn Hadżar, Tahdhib 12 #13898.)

13. Mariya bint Shamoon (zm. 637), egipska konkubina. Gubernator Aleksandrii podarował ją Mahometowi w prezencie w kwietniu 628 r., a od lipca 629 r. została jego konkubiną. W marcu lub kwietniu 630 r. urodziła jego ostatniego syna Ibrahima. Zmarła w lutym lub marcu 637. (Koran 66:1-4. Ibn Ishaq 653. Ibn Ishaq, cytowany w Guillaume (1960) 55. Ibn Hisham #129. Ibn Saad 1:151-153, 160, 163; 8: 59, 77, 124-125, 135-138, 148-151. Bukhari 3:43:648; 6:60:434; 7:62:119; 7:63:192, 193; 8:78:682; 9 :86:102. Muslim 9:3496, 3497. Nasaï 4:36:3410, 3411. Tabari 8:100, 131; 9:38-39, 141, 147; 10:58–59; 13:58; 39: 22, 161, 193-195 i f 845. Ibn Kathir 4:431, 433.)

14. Mulayka bint Kaab (klan świecki z plemienia Bakr ibn Kinana) (ok. 617–630), żona. Jej ojciec został zabity podczas oporu Khandama przeciwko podbojowi Mekki przez Mahometa w styczniu 630. Mahomet poślubił Mulaykę kilka dni później, kiedy miał 58 lat, a ona około 13. Kilka miesięcy później rozwiódł się z nią na jej własną prośbę i zmarła zanim skończyła trzymiesięczny okres oczekiwania. (Ibn Ishaq 291, 549, 566. Waqidi 406. Ibn Saad 2:167-168; 8:106, 154. Baladhuri 1:64. Tabari 8:176, 187; 39:165.)

15. Fatima „al-Aliya” bint al-Dahhak (klan Abu Bakr z plemienia Kilab ibn Amir) (zm. 680), żona. Była córką muzułmańskiego wojownika o średniej randze, który osiadł w Medynie. Mahomet ożenił się z nią pod koniec marca 630 i rozwiódł się z nią około sześć miesięcy później za to, że nie zasłaniała się właściwie. Ona też wydaje się być nastolatką. Po pewnym czasie pracy jako gong-kobieta, wyszła ponownie za mąż i wróciła do swojego plemienia przodków. W chwili śmierci w 680 roku przeżyła wszystkie inne żony Mahometa. (Ibn Saad 8:100-101, 153-154. Nasaï 4:27:3446. Tabari 9:39, 136-138; 39:186-188. Ibn Kathir 4:420-428, 509.)

16. Córka Junduba (klan Layth z plemienia Bakr ibn Kinana). To małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane, ale szczegóły nie są znane. (Ibn Saad 8:100, 106.)

17. Asma bint al-Numan (klan Jaownów z plemienia Kinda), żona. Była beduińską szlachcianką z południowej Arabii. Mahomet ożenił się z nią w czerwcu lub lipcu 630, kiedy miał 59 lat, a ona była „najmłodsza”. Rozwiódł się z nią w noc poślubną, ponieważ źle się przemówiła. Dwukrotnie wyszła ponownie za mąż i zmarła podczas kalifatu Osmana (644–656). (Ibn Ishaq, cytowany w Guillaume (1960) 55. Ibn Hisham 794 #918 (ale zauważ, że Ibn Hisham myli się co do nazwiska). Ibn Saad 8:101-104. Bukhari 7:63:181, 182; 7: 69:541. Tabari 9:137; 10:190; 39:188-191. Ibn Kathir 4:421, 423.)

18. Umm Sharik (Ghaziya) bint Jabir (klan Amir ibn Luayy z Kurejszytów). Mahomet poślubił ją nie wcześniej niż w 629 roku i rozwiódł się z nią w dniu ślubu. Wygląda na to, że miała wtedy około czterdziestu lat; zmarła w 670. (Ibn Ishaq 176-177. Ibn Hisham 794 #918. Waqidi 313. Ibn Saad 8:110-114. Muslim 26:5561. Tabari 9:136-139; 39:204. Ibn Kathir, Bidaya 8 :50.)

19. Sana lub Saba („al-Nashshat”) bint Asma (RIfa’a) ibn al-Salt (plemię Sulaym). Mahomet poślubił ją legalnie, ale rozwiódł się z nią, zanim się poznali. Wydaje się, że była nastolatką. (Ibn Saad 8:106-107. Tabari 9:135-136; 39:166. Ibn Kathir 4:423).

20. Khaowla bint al-Hudhayl ​​(klan Thalaaba z plemienia Taghlib), księżniczka z Mezopotamii. Zmarła w drodze na ślub, więc Mahomet nigdy jej nie spotkał. (Ibn Saad 1:373; Ibn Saad 8:116. Baladhuri 1:284-286. Tabari 39:166 i komentarz Landau-Tasserona w f 748.)

21. Sharaf bint Khalifa (plemię Kalb), szlachcianka z północnej Arabii i ciotka Khaowla ze strony matki. Zmarła również, zanim Mahomet mógł się z nią spotkać, zaraz po sfinalizowaniu kontraktu ślubnego. (Ibn Saad 8:116. Tabari 9:138.)

22. Amra bint Yazid (klan Kaab z plemienia Kilab ibn Amir), żona. Była prawdopodobnie Beduinką. Mahomet ożenił się z nią pod koniec 630 lub na początku 631, kiedy miał 59 lat, a ona około 15. Rozwiódł się z nią w noc poślubną, kiedy zobaczył, że ma trąd i zmarła kilka miesięcy później. (Ibn Ishaq, cytowany w Guillaume (1960) 55. Ibn Hisham 794 #918 (zauważ, że Ibn Hisham myli imię). Ibn Saad 8:100-101. Ibn Maja 3:2054; 3:2030. Tabari 9:137- 139; 39:95-96, 186-188, 201-202. Ibn Kathir 4:416, 421-427.)

23. Tukana „Jamila” (plemię Qurayza) była żydowskim jeńcem wojennym, która została konkubiną. Została schwytana w maju 627 podczas oblężenia Kurejzy, ale prawdopodobnie nie została konkubiną przed 630. Mahomet ukarał ją na łożu śmierci i poślubiła jego wuja Abbasa. (Ibn Kathir 4:435. Majlisi 2:1180.)

24. Al-Shanbaa bint Amr (klan Ghifar z plemienia Bakr ibn Kinana). Mahomet poślubił ją w styczniu 632, kiedy miał 60 lat, a ona była w wieku rozrodczym, ale rozwiódł się z nią w dniu ślubu. (Tabari 9:136.)

25. Qutayla bint Qays (klan Jabala z plemienia Kinda), księżniczka z Jemenu. Mahomet poślubił ją legalnie w kwietniu 632, kiedy miał 61 lat, a ona była prawdopodobnie nastolatką. Nigdy jej nie spotkał, ponieważ zmarł w czerwcu, kiedy jeszcze jechała do Medyny na ślub. Żyła jeszcze w 635, po czym nie ma o niej więcej informacji. (Ibn Saad 8:105. Tabari 9:138; 39:87, 302. Ibn Kathir 4:424.)

26. Nafisa (niewiadomego pochodzenia), konkubina. Ta niewolnica została podarowana Mahometowi w maju 632 roku i natychmiast została jego konkubiną. Nic nie wiadomo o jej rodzinie ani późniejszej karierze. (Ibn Hanbal #26908. Ibn Saad 8:90. Dhahabi 2:117. Ibn Kathir 4:435.)

Nie możemy być pewni, że nie było innych żon; historycy mieli trudności ze śledzeniem tak wielu. Ale jest mało prawdopodobne żeby Mahomet inne żony lub konkubiny.

Tłmaczenie Marek_P

Link: http://www.answeringmuslims.com/2021/07/how-many-wives-did-prophet-muhammad-have.html