Zaznacz stronę
Standaryzacja Koranu w 1924 r !!

Standaryzacja Koranu w 1924 r !!

Standaryzacja Koranu w 1924 r !!

Sam Shamoun

Wielu muzułmanów i niewiernych nie zdaje sobie sprawy że arabski Koran, który stanowi podstawę Angielskich i Polskich tłumaczeń będących w obiegu na całym świecie, nie istniał do 1924 roku. W rzeczywistości nie ma zachowanego rękopisu Koranu, który byłby identyczny z wersją wydaną właśnie wtedy w Egipcie .

Pozwolę dyrektorowi Centrum Chrześcijańskiego Zrozumienia Islamu w Południowym Seminarium Teologicznym Baptystów nam to wszystko wyjaśnić:


Czy możesz uwierzyć, że oficjalna kopia Koranu używana dzisiaj nie istniała w obecnej formie do 1924 roku? Co zaskakujące, dzisiejsi muzułmanie wierzą, że ta kopia jest identyczna z Koranem Utmana z VII wieku. Dlatego konieczne jest zbadanie wydania kairskiego z 1924 r.? Najpierw zwrócić uwagę na małe tło:

„Koran jest jedynym niebiańskim tekstem, który został zachowany przez Allaha przed wszelkimi błędami” – powiedział mój kolega z liceum Ahmad. Ahmad zakładał, że Biblia została z czasem zmieniona i skorumpowana, ponieważ imam z sąsiedniego meczetu często powtarzał te oskarżenia. 

Takie oskarżenia są rozpowszechniane przez wielu muzułmańskich duchownych (o czym będziemy rozmawiać później). Mój przyjaciel Ahmad był nominalnym muzułmaninem w latach szkolnych. Nie był nadzwyczaj pilny w studiowaniu zasad islamu czy czytaniu Koranu – polegał mocno na tym, co usłyszał od imama. Podobnie jak Ahmad, wielu muzułmanów skupia się na dosłownym dyktowaniu objawienia. Wierzą że Allah podyktował konkretne słowa i że te słowa nigdy się nie zmieniają. Muzułmanie ci zakładają, że w przeciwieństwie do Koranu, Biblia rozwijała się z biegiem czasu i nie była chroniona przed zmianami. To twierdzenie wyłania się zasadniczo z różnych wydań i tłumaczeń Biblii. Muzułmanin może przynieść chrześcijańskiemu przyjacielowi dwie kopie Nowego Testamentu, jedną wersję króla Jakuba, a drugą wersję New International Version. Przyjaciel może zapytać: „Nie widzisz różnic? Czy nie widzisz zepsucia tekstu? 

Oczywiście te pytania pokazują, że wielu muzułmanów nie zna procesu krytyki tekstu lub ustalania najlepszego tekstu biblijnego na podstawie badania rękopisów. 

Innymi słowy wielu muzułmanów błędnie zakłada, że ​​jeśli pismo istnieje w wydaniach krytycznych, które starają się ustalić znaczenie najbliższe oryginałowi poprzez porównanie wielu rękopisów, to ten pismo jest wadliwe. To założenie jest problematyczne ponieważ zakłada, że ​​Koran ma inną historię, ponieważ spadł prosto od Allaha do Mahometa. Jest dla nich tekstem zamrożonym w czasie od proklamacji Mahometa, przez rzekome pisanie proklamacji na różnych materiałach, przez kompilację kalifów, po kopiowanie rękopisów przez skrybów na przestrzeni dziejów. Zakładają oni że Koran jest niezmieniony i identyczny na przestrzeni wieków bez zmian wprowadzonych przez człowieka. I zakładaj oni również że Koran zawsze był jak ten z 1924 r.

Istnieje jednak głębszy problem z edycją kairską z 1924 r.:

Kopię tę skompilowano nie poprzez krytyczną ocenę wielu dostępnych manuskryptów czy rękopisów Koranu, ale raczej poprzez wybór jednej i tylko jednej wersji Koranu, który był następnie rozwijany jako autorytatywny. Chociaż jest to powszechna wiedza wśród uczonych, tak nie jest wśród większości muzułmanów. Jak więc powstała edycja kairska i jakie „błędy” w niej wyeliminowano?

Przed Koranem z 1924 r. istniały różne wersje Koranu. Przez wersje rozumiem tekst, który zawierał warianty lub różnice w stosunku do rzekomego Koranu Uthmańskiego. Różnice obejmowały różnice w literach, czasownikach i rzeczownikach. Niektóre różnice były bardziej znaczące niż inne. Mniej więcej na początku XX wieku, w ostatnich latach Imperium Osmańskiego, istniały dwa rozpowszechnione wersje Koranu: Hafs i Warsh. Zawierały wiele niezgodności. Kopie obu wersji istnieją do dziś. Wariant Warsha jest powszechnie używany w Maroku, natomiast wariant Hafs jest powszechny w Egipcie i Arabii Saudyjskiej (oprócz większości krajów, ale nie wszystkich). Hafs stał się dobrze znany, gdy Imperium Osmańskie przyjęło go spośród wielu dostępnych wariantów Koranu, twierdząc że jest tekstem autorytatywnym. Ta adopcja uczyniła tę wersje oficjalnym wariantem imperium. Był jeden problem: wiele Koranów importowanych w ostatniej dekadzie Imperium Osmańskiego zawierało błędy.

W 1907 roku za panowania króla osmańskiego Foada, rząd egipski odkrył, że kopie Koranu używane w lokalnych szkołach były pełne tego, co nazywano „różnicami”. 

Skąd pochodzą te kopie? Faktem jest, że kopie arabskiego Koranu (różnych wersji) zostały wydrukowane w Europie i wysłane do krajów muzułmańskich. Pierwszy Koran został wydrukowany w Wenecji w 1537 r. Następnie w Hamburgu w 1694 r. jego kopia została opublikowana przez Abrahama Hincklemanna. Następnie pojawiło się dobrze znane wydanie z 1834 r. autorstwa niemieckiego uczonego Gustava Leberechta Flugela, które stało się ostatecznym tekstem dla zachodnich uczonych przez co najmniej sto lat, aż do wydania wydania kairskiego. Wydanie w Kairze z 1924 roku zostało autoryzowane przez Turków i nadzorowane przez Uniwersytet Azhar oraz komitet muzułmańskich duchownych. Celem było ustanowienie autorytatywnego tekstu opartego na czytaniu Hafsa w celu wyeliminowania błędów.

Produkcja Koranu z 1924 roku była wspierana królewskim dekretem politycznym i religijnymi wpływami Azhara. Muzułmańscy uczeni z Azharu nie mieli na celu stworzenia krytycznej edycji Koranu. Nie starali się badać różnych rękopisów i porównywać wariantów. Ich celem było stworzenie stałego tekstu opartego na jednym wcześniej wybranym czytaniu. Innymi słowy, uczeni z Azhar nie badali rękopisów, ale studiowali książki napisane na temat jednego konkretnego wariantu wybranego przez komisję. W pewnym sensie komitet oparł się na źródłach wtórnych, a nie pierwotnych, co jest błędną metodą odtworzenia starożytnego tekstu.

Dziś Koran z 1924 roku jest autorytatywnym tekstem dla islamu. Od niego  biorą się nawet tłumaczenia zagraniczne. Inne istniejące wersje Koranu prawie zniknęły przez ostatnie 100 lat. Chociaż jest to prawdopodobnie sukces komitetu Azhar, nie oznacza to, że ta kopia jest jedyną dostępną wersją Koranu.

Co ciekawe, wydanie kairskie z 1924 r. wymagało poprawek po jego wstępnym opublikowaniu. W tym samym roku wydrukowano drugie wydanie, aby poprawić kilka błędów typograficznych; następnie w 1936 r. zastosowano kolejny zestaw poprawek. Ktoś może zapytać: Co rząd zrobił z wcześniej wydrukowanymi kopiami które różnicę ? Poinformowano że po tym, jak późniejsze druki wyeliminowały wszystkie błędy, rząd egipski zebrał błędne Korany i wrzucił je do NIlu. Czy to zakończyło zamieszanie wokół tekstu? Niekoniecznie. Dziś w epoce w której internet oferuje dostęp do materiałów, które wcześniej były niedostępne, można porównywać kopie różnych Koranów i wiele wariantów.

Większość dzisiejszych muzułmanów na całym świecie – czy to sunnici, czy szyici – ufa Koranowi z 1924 r. i uważa go za jedyny Koran, jaki kiedykolwiek istniał. 

Dla nich jest to nie tylko oficjalny tekst Koranu, ale także co ważniejsze, dokładna dokumentacja objawień głoszonych przez Mahometa w VII wieku. Skodyfikowanych przez Utmana kilkadziesiąt lat po śmierci Mahometa i doskonale przechowana przez czternaście wieków islamu. Koran w Kairze z 1924 r. jest pismem islamu; to jest rzeczywistość. Jednak krytyczni myśliciele muszą pamiętać, jak ten tekst do nas dotarł. Nie jest to rekonstrukcja tego, co głosił Mahomet. Koran z 1924 roku jest specjalnie zaprojektowanym i zmanipulowanym tekstem opartym na jednym wybranym czytaniu, które ignorowało wiele innych legalnych tekstów, które istniały w całej historii islamu. Nie możemy być pewni, że dzisiejszy Koran jest prawdziwą reprezentacją tekstu, który początkowo pojawił się na arabskiej pustyni w VII wieku. 

(Ayman S. Ibrahim, Zwięzły przewodnik po Koranie [BakerAcademic, Grand Rapids, MI 2020], Część 1: Historia tekstu Koranu, 13. Co wiemy o wydaniu Koranu w Królewskim Kairze z 1924 r.? , strony 47-50)


O standaryzacji Koranu będzie więcej materiału w przyszłości.

Tłumaczenie Marek_P   Link