Zaznacz stronę
Rodzina Mahometa w piekle

Rodzina Mahometa w piekle

Rodzina Mahometa w piekle:

 jak Allah zhańbił swojego „proroka”

Sam Shamoun

Koran uznaje członków rodziny Jezusa za najwspanialszych ze wszystkich istot i oddaje cześć jego błogosławionej matce jako najwspanialszej kobiecie jaką kiedykolwiek stworzono:

Bóg wybrał Adama i Noego, rodzinę Abrahama i rodzinę Imrana – ponad światy! Jako potomstwo jednych od drugich. Zaprawdę, Bóg jest słyszący, wszechwiedzący! Oto powiedziała żona Imrana: “Panie mój ! Ja poświęcam Tobie to, co jest w moim łonie. Przyjmij to więc ode mnie, wszak Ty jesteś Słyszący, Wszechwiedzący!” A kiedy ona porodziła, powiedziała: “Panie mój ! Oto złożyłam ją – istotę żeńską.” – A Bóg wie najlepiej, co ona złożyła, przecież rodzaj męski nie jest jak żeński. – “Nazwałam ją Marią. I oto oddaję ją, ją i jej potomstwo, Tobie pod opiekę przed szatanem przeklętym!I przyjął ją jej Pan przyjęciem pięknym, i uczynił, iż wyrosła wzrostem pięknym, i zaopiekował się nią Zachariasz. Za każdym razem, jak wchodził do niej Zachariasz, do przybytku świętego, znajdował u niej zaopatrzenie. Powiedział: “O Mario! Skąd to przychodzi do ciebie?” Ona powiedziała: “To jest od Boga.” Zaprawdę, Bóg daje zaopatrzenie, komu chce – bez żadnego rachunku! I oto powiedzieli aniołowie: “O Mario! Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie i uczynił cię czystą, i wybrał ciebie ponad kobietami światów. 3:33-37,42 Józef Bielawski

W rzeczywistości jest jedyną kobietą wymienioną z imienia w Koranie która ma cały rozdział poświęcony jej czci a mianowicie rozdział 19 zatytułowany Surat al-Maryam („rozdział Maryi”).

Koran nawet potwierdza poczęcie Chrystusa z dziewicy.

Ona powiedziała: “O Panie mój ! Jakże będę miała syna, skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna?” Powiedział: “Tak będzie! Bóg stwarza to, co chce! Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy, to tylko mówi: Bądź! – i to się staje.” 3:37 Józef Bielawski

Ona powiedziała: “Jakże mogę mieć syna, kiedy nie dotknął mnie żaden śmiertelnik ani też nie byłam występną?” On powiedział: “Tak będzie! Powiedział twój Pan: To jest dla Mnie łatwe. Uczynimy z niego znak dla ludzi i miłosierdzie pochodzące od Nas. To jest sprawa zdecydowana!” 19:20-21 Józef Bielawski

Koran potwierdza absolutną czystość i świętość Chrystusa.

On powiedział: “Ja jestem tylko posłańcem twego Pana, aby dać tobie chłopca czystego.” 19:19 Józef Bielawski

Porównaj to z Mahometem którego muzułmanie błędnie uważają za najwspanialszą istotę ludzką jaka kiedykolwiek została stworzona.

Koran wielokrotnie robi wszystko co w jego mocy aby ukazać go jako słabego, dwuznacznego grzesznika, któremu bóstwo nieustannie groziło upokorzeniem i / lub zabiciem go jeśli zawaha się lub zawiedzie w swojej misji:

Proś Boga o przebaczenie! Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! I nie prowadź sporu w obronie tych, którzy zdradzają samych siebie. Zaprawdę, Bóg nie kocha tego, kto jest zdrajcą i grzesznikiem! 4:106-107 Józef Bielawski

Niech Bóg ci przebaczy! Dlaczego ich pozostawiłeś, zanim dali się tobie jasno poznać ci, którzy mówili prawdę, i ci, którzy byli kłamcami? 9:43 Józef Bielawski

Albo dopóki nie będziesz miał domu ze złotymi ozdobami, albo dopóki nie wzniesiesz się do nieba. A nie uwierzymy w twoje wzniesienie się, dopóki nie ześlesz nam Księgi, którą będziemy czytać.” Powiedz: “Chwała niech będzie mojemu Panu! Czyż nie jestem tylko człowiekiem – posłańcem?” 17:93 Józef Bielawski

Jest coraz gorzej gdyż według źródeł islamskich Allah odmówił przyjęcia wstawiennictwa Mahometa za jego matkę, która zmarła jako bałwochwalczyni, powodując, że Mahomet gorzko płakał ponieważ musiał zaakceptować fakt że oboje jego rodzice byli torturowani w piekle:

Prorok (ﷺ) poprosił swego Pana o pozwolenie odwiedzenia grobu swojej matki (36) باب اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَبر Abu Huraira doniósł, że Wysłannik Allaha (ﷺ) mówi: Szukałem pozwolenia na błaganie o przebaczenie dla mojej matki, ale On mi tego nie udzielił. Szukałem od Niego pozwolenia na odwiedzanie jej grobu, a On udzielił mi tego (pozwolenia). Sahih Muslim 976a

I tak modlili się o przebaczenie bałwochwalcom aż do wersetu (nie jest przeznaczone dla Proroka i wierzących, aby modlić się o przebaczenie bałwochwalcom) ”. Abu’l-Qasim ‘Abd al-Rahman ibn Ahmad al-Harrani poinformował nas> Muhammad ibn’ Abd Allah ibn Nu’aym> Muhammad ibn Ya’qub al-kompens> Bahr ibn Nasr> Ibn Wahb> Ibn Jurayj> Ayyub ibn Hani ‘> Masruq ibn al-Ajda’> ‘Abd Allah ibn Mas’ud> który powiedział: „Wysłannik Allaha wyszedł pewnego dnia, aby obejrzeć cmentarze i wyszliśmy z nim. Kazał nam usiąść, a następnie poszedł dalej, aż zatrzymał się przy jednym konkretnym grobie. Mówił do niego przez długi czas, a potem Wysłannik Allaha głośno płakał i płakaliśmy z powodu jego płaczu. Po chwili podszedł do nas i spotkał Umar ibn al-Khattab, który zapytał go: „O Wysłanniku Allaha, dlaczego płaczesz, bo i my płakaliśmy i też się baliśmy?”. usiadł z nami i powiedział: „Mój płacz cię przestraszył?” Odpowiedzieliśmy: „Tak, Wysłanniku Allaha!” On powiedział: „Grób, z którym rozmawiałem, to grób Aminah bint Wahba. Poprosiłem o pozwolenie mojego Pana, aby ją odwiedzić, a On mi na to pozwolił. Następnie poprosiłam Go o pozwolenie na modlitwę o jej przebaczenie, a On go nie udzielił. Słowa Boga, wywyższony, jest On. ogień piekielny. Modlitwa Abrahama o przebaczenie jego ojcu była tylko z powodu obietnicy, którą mu obiecał…) zostały objawione i ogarnęła mnie czułość, jaką syn ma wobec swojej matki. To jest powód, dla którego płakałem ” Tafsir ibn Kathir

Tak zwane zaufane źródła dalej twierdzą że ojciec Mahometa faktycznie płonie w piekle:

Wyjaśnienie, że ten, kto umarł przez niewiarę, to jest w ogniu i że nie pomoże mu żadne wstawiennictwo ani związek z tymi, którzy są blisko Boga   باب بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفِْْ نفِاَلُلَ وَلاَ تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ Anas poinformował: Zaprawdę, ktoś powiedział: Wysłanniku Allaha, gdzie jest mój ojciec? Powiedział: (On) jest w ogniu. Kiedy się odwrócił, zawołał go (Prorok) i powiedział: „Zaprawdę, mój ojciec i twój ojciec są w ogniu”. Sahih Muslim 203

Cóż za wyraźny kontrast między Mahometem i jego rodzicami którzy wszyscy są w piekle z błogosławioną matką i rodziną Pana Jezusa których Koran chwali jako najwspanialszych ze wszystkich stworzeń!

Widząc jak Allah upokorzył i złamał serce tego o którym muzułmanie mówią że był umiłowany do jego serca i widząc jak często groził że zhańbi i / lub zabije swojego proroka który rzekomo jest najdroższy jego sercu, czy muzułmanie mogą ufać Allahowi z tym co z nimi zrobi?

Czy to nie czas aby muzułmanie odwrócili się od Mahometa i zwrócili się do jedynego który może ich uratować i obdarzyć ich życiem wiecznym. Tego który nigdy ich nie zawstydzi ani nie upokorzy ale pokocha ich wieczną miłością?

Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wtedy szemrali Żydzi o nim, bo powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc on może mówić: Zstąpiłem z nieba? Wtedy Jezus im odpowiedział: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jan 6:36-44

Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jan 10:27-30

I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Jan 11:25-26

Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Jan 14:6

A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Dzieje Apostolskie 16:30-31

 

Link https://answeringislamblog.wordpress.com/2019/11/02/muhammads-family-in-hell-how-allah-dishonored-his-prophet/

Tłumaczenie Marek_P garazbatmana@gmail.com