Zaznacz stronę
Pakistan: Rada Ideologii Islamskiej wstrzymuje ustawę o przemocy domowej, jest „PRZECIWKO NAUKOM ISLAMU”

Pakistan: Rada Ideologii Islamskiej wstrzymuje ustawę o przemocy domowej, jest „PRZECIWKO NAUKOM ISLAMU”

Przemoc domowa występuje we wszystkich kulturach, ale tylko w jednej ma ona sankcję boską.

Koran naucza, że ​​mężczyźni są lepsi od kobiet i powinni bić tych, od których „boją się nieposłuszeństwa”: „Mężczyźni mają władzę nad kobietami, ponieważ Allah uczynił jedną wyższą od drugiej, i dlatego, że wydają swoje bogactwa, aby je utrzymać. Dobre kobiety są posłuszne. Oni strzegą swoich niewidzialnych części, ponieważ strzegł ich Bóg. A tych, od których obawiasz się nieposłuszeństwa, napominaj ich i rozsyłaj do łóżek osobno i bij ich”. — Koran 4:34

Narzeczona Mahometa, Aisha, mówi w hadisie, że Mahomet „uderzył mnie w klatkę piersiową, co sprawiło mi ból, a następnie powiedział:„ Czy myślałeś, że Allah i Jego Apostoł postąpią z tobą niesprawiedliwie?” – Sahih Muslim 2127

Inny hadis mówi: „Rifa`a rozwiódł się ze swoją żoną, po czym `AbdurRahman bin Az-Zubair Al-Qurazi poślubił ją. `Aisha powiedziała, że ​​ta kobieta (przyszła), nosząc zieloną zasłonę (i poskarżyła się jej (Aisha) na męża i pokazała jej zieloną plamę na skórze spowodowaną biciem). Kobiety miały w zwyczaju wspierać się nawzajem, więc kiedy przybył Wysłannik Allaha, Aisza powiedziała: „Nie widziałam żadnej kobiety cierpiącej tak bardzo jak kobiety wierzące. Popatrz! Jej skóra jest bardziej zielona niż jej ubrania!” — Sahih Bukhari 7.77.5825

„Pakistan’s Islamic Council wstrzymuje ustawodawstwo dotyczące ustawy o przemocy domowej”, ANI, 10 lipca 2021 r.:

Rada Ideologii Islamskiej (CII) wstrzymała w piątek ustawę o ustawie o przemocy domowej w 2020 r., twierdząc, że islamski organ konstytucyjny musi dokonać przeglądu i przekazać swoje ustalenia rządowi Pakistanu.

Wyrazili zastrzeżenia do kilku zapisów ustawy. Opinia CII została przekazana Ministerstwu Praw Człowieka w trzecim tygodniu czerwca dopiero po tym, jak ustawa wywołała kontrowersje po jej uchwaleniu w Senacie, donosi The News International.

CII rozpatrzył projekt ustawy w listopadzie 2020 r., po tym, jak został przedłożony Zgromadzeniu Narodowemu (NA). Ustawa znajduje się obecnie w Sekretariacie NA i ma zostać ponownie przedłożona Zgromadzeniu Narodowemu w celu zatwierdzenia poprawek wprowadzonych przez Senat i uczynienia z niego aktu.

Po przejściu w Senacie ustawa wywołała poważne kontrowersje wśród wielu, w tym parlamentarzystów, przywódców politycznych, w tym Jamaat-i-Islami (JI) Amir Sirajul Haq, senator Mushtaq Ahmad i Jamiat Ulema-e Islam of Fazal-ur-Rehman ( JUI-F) Senator Atta-ur-Rehman, uczeni religijni i osoby opiniotwórcze, którzy wnieśli sprzeciw i nazwali to wysoce kontrowersyjnym.

Rząd Imranu zażądał za pośrednictwem mediów i mediów społecznościowych skierowania projektu ustawy do CII, ponieważ kilka jej postanowień uznano za sprzeczne z naukami islamu, donosi The News International.

Pod naciskiem opinii publicznej doradca premiera Imrana Khana do spraw parlamentarnych Babar Awan formalnie zwrócił się do przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Asada Qaisera i poprosił go o skierowanie projektu ustawy do CII.

Babar Awan napisał list w sprawie wskazówek premiera Imrana Khana, któremu poinformowano również o niektórych „nieislamskich postanowieniach” zawartych w ustawie. Źródła podały, że nawet we wtorek premier na posiedzeniu gabinetu powiedział ministrom, że słuszną decyzją jest skierowanie sprawy do CII.

Chociaż CII nie otrzymała jeszcze żadnego odniesienia w tej sprawie od przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, wysokie rangą osobistości w Radzie powiedziały The News International, że Ministerstwo Praw Człowieka zostało już poinformowane przez Radę, aby nie wprowadzać przepisów dotyczących ustawy z powodu zastrzeżeń organu konstytucyjnego do kilku przepisów….

Źródło: https://www.jihadwatch.org/2021/07/pakistan-council-of-islamic-ideology-halts-domestic-violence-bill-its-against-teachings-of-islam