Zaznacz stronę
Malezja: Stan Kelantan kryminalizuje opuszczenie islamu, kara to trzy lata więzienia, grzywna 1200 USD lub chłosta

Malezja: Stan Kelantan kryminalizuje opuszczenie islamu, kara to trzy lata więzienia, grzywna 1200 USD lub chłosta

Kara śmierci za odstępstwo jest częścią prawa islamskiego.

Opiera się na Koranie: 

Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika! 4:89 Józef Bielawski

Hadis przedstawia Mahometa mówiącego: 

Rozdział: Orzeczenie o odstępcachباب الْحُكْمِ فِي الْمُرْتَدِّ ‏‏
Ibn Abbas powiedział:
„Wysłannik Allaha [SAW] powiedział: ‘Kto zmieni swoją religię, zabij go‘”. Sunan an-Nasa’i 4059

Takie jest nadal stanowisko wszystkich szkół orzecznictwa islamskiego, zarówno sunnickich, jak i szyickich. Szejk Jusuf al-Qaradawi, najbardziej znany i prominentny duchowny muzułmański na świecie, oświadczył: „Muzułmańscy prawnicy są zgodni co do tego, że apostaci muszą być ukarani, jednak różnią się co do rodzaju kary, jaka im zostanie wymierzona. Większość z nich, w tym cztery główne szkoły jurysprudencji (Hanafi, Maliki, Shafi’i i Hanbali) oraz pozostałe cztery szkoły jurysprudencji (cztery szyickie szkoły Az-Zaidiyyah, Al-Ithna-‘ashriyyah, Al-Ja’fariyyah i Az-Zaheriyyah) zgadzają się, że apostaci muszą zostać straceni”.

Qaradawi również kiedyś powiedział: „Gdyby pozbyli się kary za odstępstwo, islam dzisiaj by nie istniał”.

„Prawo szariatu państwa malezyjskiego kryminalizuje konwersję z islamu”, UCA News, 9 listopada 2021 r.

Malezyjski stan Kelantan uchwalił nowe prawa szariatu, które wprowadzają 24 nowe przestępstwa, w tym próby nawrócenia się z islamu na inne wyznania, wywołując obawy grup chrześcijańskich i praw człowieka.

Władze w północno-wschodnim stanie wprowadziły w życie uchwalenie kodeksu karnego Kelantan Syariah (Sharia) (I) 2019 w dniu 1 listopada, podały lokalne media.

Nowe przepisy są oparte na poprawkach do Syariah Kodeksu Karnego (II) 1993 i istniejącego 1985 roku Syariah Kodeksu Karnego. Sułtan Muhammad V, głowa państwa, zgodziła się i przyjeła nowe ustawy w lipcu zeszłego roku.

Premier stanu Ahmad Yakob podobno powiedział, że uchwalenie umożliwia sądom szariackim wydawanie wyroków w sprawach dotyczących określonej listy przestępstw. Kary obejmują maksymalny okres pozbawienia wolności do trzech lat, grzywnę do 5000 ringgitów (1202 USD) lub sześć uderzeń laski.

Wśród 24 wymienionych wykroczeń karalnych są próby nawrócenia się z islamu, wypaczenie islamskich nauk, lekceważenie miesiąca Ramadan, niszczenie domów modlitwy, nieposłuszeństwo rodzicom, tatuowanie i poddawanie się operacjom plastycznym, donosi The Star.

Inne przestępstwa obejmują stosunki seksualne ze zwłokami i nieludźmi, czary i fałszywe twierdzenia.

Uważamy, że te wydarzenia są niepokojące i niebezpieczne, ponieważ naruszają podstawowe zasady demokracji poprzez tłumienie krytycznej myśli i ekspresji
Podczas briefingu prasowego 31 października minister Ahmad powiedział, że nowe przepisy mają na celu edukację i sprowadzenie przestępców z powrotem na właściwą ścieżkę islamu, a nie tylko ich karanie.

Dodał, że byłoby to korzystne we wzmocnieniu prawa szariatu nie tylko w Kelantan, ale także w innych stanach Malezji.

Wcześniej Indris Ahmad, minister ds. religijnych w Departamencie Premiera, powiedział, że akty związane z islamem, w tym hudud (islamski kodeks karny), nie będą miały wpływu na niemuzułmanów w Malezji….

Chrześcijanie, którzy stanowią około 10 procent obywateli Malezji, byli celem mowy nienawiści ze strony radykalnych duchownych i islamistycznych polityków, którzy określają chrześcijan jako „wrogów islamu” zaangażowanych w tajny spisek mający na celu osłabienie władzy islamu na ziemi.

JIHADWATCH