Zaznacz stronę
Mahomet, islam i gwałcenie kobiet

Mahomet, islam i gwałcenie kobiet

 

Niewolnice jako własność seksualna w Koranie

James M. Arlandson

Czy przyłączyłbyś się do religii, która pozwalałaby mężczyznom uprawiać seks ze swoimi niewolnicami podczas ich zniewolenia.  Czy przyłączyłbyś się do religii, gdyby ta religia skodyfikowała ten akt w swojej świętej księdze?

Wiele osób na Zachodzie (i gdzie indziej), które przechodzą na islam, to kobiety. Właśnie dostałem e-mail od muzułmanki, która powiedziała, że przeszła na islam dwa lata temu. Czy kobiety by tak robiły, gdyby wiedziały o tym że Allah kodyfikuje gwałt? Rozsądne kobiety powinny zatrzymać się i pomyśleć jeszcze raz, zanim podejmą ten poważny krok (ale odwracalny, choć w wielu krajach islamskich karany śmiercią).

Islam sięga głębiej niż tylko łagodne Pięć Filarów. W świętych tekstach kryje się wiele nieprzyjemnych prawd. Celem tego artykułu jest ujawnienie jeszcze jednej z tych prawd, aby ludzie mogli podejmować w pełni świadome decyzje na podstawie wszystkich faktów.

Czy prawdziwy Bóg natchnie następne wersety sześćset lat po tym, jak Jezus wskazał nam lepszą drogę?

[Dodane od tłumacza] Zanim zaczniemy wyjaśnijmy definicję gwałtu: 

Art.  197.  [Zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej]

§  1.  Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Źródło

Kiedy będziemy przytaczać islamskie teksty i będziecie czytać o uprawianiu seksu z niewolnicami czy jeńcami, należy się zastanowić nad tymi terminami. Ktoś może zapytać jak to jest wogóle możliwe? Czy niewolnice wśród jeńców robią takie rzeczy? 

Należy pamiętać że nie mówimy tutaj o seksie tylko o gwałcie. Chyba że ktoś chce postulować że jakiekolwiek kobiety dobrowolnie by współżyły z oprawcami którzy wyrżnęli ich mężów i dzieci. Czyli tak zwane „uprawianie seksu” jest w tekście który nam przetłumaczono, zawsze należy pamiętać co się za tym kryje!

Seks z niewolnicami w czasach pokoju

Sura (rozdział) 23 została ujawniona podczas życia Mahometa w Mekce przed jego Hidżra lub emigracją z jego rodzinnego miasta do Medyny w roku 622. We wczesnych latach swojej służby nigdy nie prowadził z nikim wojny, więc były to czasy pokoju, chociaż cierpiał z powodu prześladowań. 

Koran w Surze 23:5-6 mówi:

Którzy zachowują wstrzemięźliwość, Z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, bo wtedy nie będą ganieni. 23:5-6 Józef Bielawski

[Dodane od tłumacza] Kluczowe słowa to „i tego, czym zawładnęła ich prawica”. Zawładnięcie prawą ręką oznacza że ktoś ma nad tym czymś władzę, czyli jest jego własnością. Można zawładnąć nad przedmiotami, towarami, zwierzętami lub ludźmi, artykuł odnosi się do niewolnic schwytanych na wojnie.

Maududi (zm. 1979) jest bardzo szanowanym komentatorem Koranu i interpretuje proste znaczenie klauzuli, mówiąc że seks z niewolnicami jest zgodny z prawem.

Maududi pisze:

Dwie kategorie kobiet zostały wyłączone z generalnego nakazu pilnowania części intymnych: (a) żony, (b) kobiety będące legalnie we własnym posiadaniu, czyli niewolnice. Tak więc werset ten jasno określa prawo, zgodnie z którym wolno mieć stosunek seksualny z niewolnicą jak z żoną, przy czym podstawą jest posiadanie, a nie małżeństwo. Gdyby warunkiem było małżeństwo, niewolnica również zostałaby zaliczona do żon i nie było potrzeby wymieniania ich osobno.

Głównym punktem tego rozdziału, który Maududi przeocza lub odmawia krytyki, jest to że sam Mahomet popiera nie tylko całą instytucję niewolnictwa, ale także seks między właścicielami i ich niewolnicami w ramach tej instytucji. Ale jak on i pobożni muzułmanie mogą krytykować swojego proroka. Muzułmanie muszą to jednak zrobić, jeśli myślą jasno i krytycznie oraz dla dobra ludzkości.

Należy zauważyć, że Sura 70:29-30, również objawiona w Mekce, używa prawie identycznych słów jak Sura 23:5-6. Mężczyźni muszą chronić swoje intymne części przed wszystkimi poza żonami i niewolnicami, co oznacza, że mężczyźni mogą uprawiać seks z obiema „kategoriami” (słowo Maududiego).

Seks z niewolnicami w czasie wojny

Teraz Mahomet wyemigrował z Mekki do Medyny. Zanim Sura 4 została ujawniona, gdzie znajduje się nasz następny werset Koranu, stoczył wiele wojen i potyczek. Na przykład walczy z mieszkańcami Mekki w bitwie pod Badr w 624 rne i ponownie w bitwie pod Uhud w 625 rne. Wypędza również żydowskie plemiona Qaynuqa w 624 rne i Nadir w 625 rne. Przenosi politykę seksu między właścicielami i ich niewolnicami do swojego nowego miasta, Medyny, z dodatkowym akcentem. Mianowicie zniewala kobiety z jeńców wojennych i pozwalania swoim żołnierzom na uprawianie z nimi seksu.

Koran w Surze 4:24 mówi:

A także kobiety chronione muhsana, oprócz tych, którymi zawładnęły wasze prawice. Oto co przepisał wam Bóg! I dozwolone wam jest poszukiwać żon poza tymi, które zostały wymienione, i używajcie swojego majątku, biorąc je pod “ochronę”, a nie oddając się rozpuście. A żonom dajcie wynagrodzenie, albowiem doznaliście od nich przyjemności; to jest przepis prawny. Nie jest grzechem jeśli coś nawzajem uzgodniliście po dopełnieniu obowiązującego przepisu. Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, mądry! 4:24 Józef Bielawski

W ten sposób kobiety w niewoli są czasami zmuszane do poślubienia swoich muzułmańskich panów, niezależnie od ich stanu cywilnego. Oznacza to, że mistrzom wolno uprawiać seks ze zniewoloną własnością ludzką.

Maududi mówi w swoim komentarzu do wersetu, że muzułmańscy święci wojownicy mają prawo poślubiać kobiety z jeńców wojennych, nawet gdy ich mężowie jeszcze żyją. Ale co się stanie, jeśli mężowie zostaną schwytani ze swoimi żonami? Maududi powołuje się na szkołę prawa, która mówi że muzułmanie nie mogą się z nimi żenić, ale dwie inne szkoły twierdzą, że małżeństwo między mężami i żonami w niewoli zostało zerwane.

Ale dlaczego miałaby powstać debata na temat tego okrucieństwa? Odpowiedź jest oczywista dla tych, którzy rozumieją prostą sprawiedliwość. Nie powinno się uprawiać seksu między oprawcami a ich jeńcami. W rzeczywistości, w żadnych okolicznościach nie powinno się uprawiać seksu między jeńcami a ich muzułmańskim władcom.

Ta seksualna niesprawiedliwość jest karygodna, ale Allah tego chce – tak mówi Koran.

Jak można się było spodziewać, hadisy utrwalają tę inspirowaną Koranem niemoralność.

Hadisy to relacje o czynach i słowach Mahometa poza Koranem. Najbardziej wiarygodnym kolekcjonerem i redaktorem jest Bukhari (zm. 870).

Hadisy pokazują, że muzułmańscy dżihadyści rzeczywiście uprawiają seks z schwytanymi kobietami, niezależnie od tego, czy są zamężne, czy nie. 

Ali, kuzyn i zięć Mahometa, właśnie skończył relaksującą kąpiel…

Wyprawy Wojskowe prowadzone przez Proroka () (Al-Maghaazi) (61)Rozdział: Wysyłanie „Ali i Khalida رضي الله عنهما do Jemenu(61)باب بَعْثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ـ رضى الله عنه ال Opowiadana Buraida:

Prorok (ﷺ) wysłał `Ali do Khalida, aby sprowadził Khumusa (zdobycze), a ja nienawidziłem `Ali, a `Ali wziął kąpiel (po akcie seksualnym z niewolnicą z Khumus). Powiedziałem do Khalida: „Nie widzisz tego (tj. „Ali)?” Kiedy dotarliśmy do Proroka (ﷺ) wspomniałem mu o tym. Powiedział: „O Buraido! Czy nienawidzisz Aliego?” Powiedziałem tak.” Powiedział: „Nie nienawidz go, bo zasługuje na coś więcej niż to od Khumus”. Sahih al-Bukhari 4350

[Dodane od tłumacza] Pozwólcie że wyjaśnię o co chodzi w tej dziwnej historii. Ali, zięć Mahometa ma sprowadzić łupy wojenne do Mahometa. „Khumus” oznacza łupy wojenne przeznaczone dla proroka islamu zazwyczaj 1/5 tego co zrabowali jego dżihadyści. W skład łupów wchodzą przedmioty, towary oraz jeńcy i niewolnicy. Inny dżihadysta Buraida ma problem do Alego za to że ten współżył (zgwałcił) kobietę zanim Mahomet podzielił łupy i skarży się Mahometowi. Ten go jednak gani i mówi że mu się należy o wiele więcej z łupów…

„Czy nienawidzisz Aliego?” Powiedziałem tak.” Powiedział: „Nie nienawidz go, bo zasługuje na coś więcej niż to od Khumus

Mahomet uważa że niewolnice, które są częścią łupów wojennych, mogą być traktowane jak własność seksualna. Ali jest muzułmańskim bohaterem. Był mężem Fatimy, córki Mahometa i jego pierwszej żony Khadija. Dlaczego więc modelowy prorok miałby skarcić swojego zięcia za uprawianie seksu z niewolnicą? W końcu niewolnice to własność którą zawładnęła prawica. Tak mówi Koran.

Co więcej, święci dżihadyści nie mogą praktykować stosunku przerywanego z kobietami, które pojmują ale nie z powodu, którego można się spodziewać.

Podczas kampanii wojskowej z dala od swoich żon, muzułmańscy dżihadyści cierpieli z powodu samotności…

Wyprawy Wojskowe prowadzone przez Proroka (ﷺ) (Al-Maghaazi) (32)Rozdział: Ghazwa z Banu Al-Mustaliq lub Ghazwa z Al-Muraisi”(32)باب غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ وَهْىَ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ Opowiedział Ibn Muhairiz:

Wszedłem do meczetu i zobaczyłem Abu Sa’id Al-Khudri, usiadłem obok niego i zapytałem go o Al-Azl (tz. coitus interruptus). Abu Sa’id powiedział: „Wyszliśmy z Wysłannikiem Allaha (ﷺ) na Ghazwę Banu Al-Mustaliq i otrzymaliśmy jeńców spośród arabskich jeńców i pragnęliśmy kobiet, a celibat stał się dla nas trudny i uwielbialiśmy robić coitus interruptus. Więc kiedy to praktykowaliśmy, powiedzieliśmy: „Jak możemy zrobić coitus interruptus, zanim zapytamy Wysłannika Allaha (ﷺ), kto jest wśród nas?” Zapytaliśmy go o to, a on powiedział: „Lepiej, abyś tego nie robił, bo jeśli jakaś dusza (do Dnia Zmartwychwstania) jest przeznaczona do istnienia, będzie istnieć”. Sahih al-Bukhari 4138

[Dodane od tłumacza] Wyjaśnijmy teraz powyższe opowiadanie bo jak wszystko w islamie jest zagmatwane. Mahomet i jego dżihadyści są na kampanii wojskowej i posiadają kobiety jako jeńców wojennych. Jeden dżihadysta w meczecie pyta drugiego o Al-Azl, na pewno każdy się zastanawia co to jest, choć można się łatwo domyślić to już wyjaśniam: Chodzi oczywiście o stosunek przerywany, jaki wspaniały temat na rozmowy w rzekomo świętym miejscu… Zwróć uwagę na to że ci dżihadyści uwielbiali to praktykować. Nagle jednak ktoś wpadł na genialny pomysł żeby zapytać samego proroka czy aby na pewno dobrze gwałcą te kobiety praktykując wyciąganie wiadomo czego! Co na to prorok islamu? Na pewno każdy teraz sobie pomyśli że taki wielki prorok jak Mahomet zaraz zrobi z tym gwałcicielami porządek! A gdzie tam on im mówi że lepiej będzie dla nich jak nie będą wyciągać wiadomo czego, bo każda dusza i tak ma się narodzić i nic nie zmienią! Co za prorok…

To jedno, że niektórzy żołnierze w dowolnej armii sami uderzają i gwałcą kobiety. Wszystkie armie mają żołnierzy-kryminalistów, którzy popełniają ten zły czyn. Co innego skodyfikować gwałt w świętym tekście.

Islam kodyfikuje i legalizuje gwałt!

To rozczarowujące, że Koran nie znosi tej zbrodni seksualnej w najjaśniejszy sposób

Wniosek

Można argumentować, że amerykańscy właściciele niewolników popełniali przestępstwa seksualne wobec swoich niewolników przed wojną secesyjną (1861-1865).

W odpowiedzi jednak te dwie sytuacje są różne. Po pierwsze, błędem jest porównywanie Stanów Zjednoczonych ze społecznością muzułmańską założoną przez Mahometa, który twierdził że wyjawia boską inspiracją. Zamiast tego najlepiej porównać założyciela religii (Jezusa) z innym założycielem (Mahometem). Po drugie, w żadnym miejscu Nowego Testamentu Bóg nie pozwala ludziom, chrześcijanom czy świeckim na uprawianie seksu z niewolnicami. Byłoby to pogwałceniem ducha służby Jezusa i całych pism autorów Nowego Testamentu, którzy rozumieli Jezusa jako wypełnienie Starego Testamentu. Jeśli Amerykanie w minionej epoce to robili, to nie przestrzegali prawa Bożego. Koran jednak kodyfikuje i legalizuje to przestępstwo seksualne i rzekomo ta księga została przekazana od Allaha przez Gabriela do Mahometa. Każda jasno myśląca osoba może zobaczyć, że uprawianie seksu z kobietami w ich najbardziej rozpaczliwym stanie (niewolnictwo) jest złe.

Ale prawdziwy problem jest znacznie większy niż pytania o historię Ameryki.

Należy zadać i odpowiedzieć na następujące pytanie: Czy Mahomet jest prorokiem, czy Koran czyli jego księga może nam dać coś pozytywnego, czy islam jako religia może dać coś ludzkości?

Dla tych z nas spoza islamu, którzy badają dowody z największą obiektywnością i nie zostali zaślepieni przez całe życie oddania islamowi, odpowiedź na to retoryczne pytanie jest oczywista: Nie!!!

Dlatego wszyscy jasno myślący muzułmanie, którzy żyją pod naporem hiperreligijnych ciemiężców, muszą ich wyrzucić i wzniecić świeckie rewolucje, takie jak ta, która wydarzyła się w Turcji po I wojnie światowej.

Dopóki nie nastąpią te rewolucje i dopóki przywódcy religijni nie wyrzekną się wielu wersetów w Koranie i głupich hadisów, Nam poza tą religią nie wolno ufać religii Mahometa.

A kobiety które są kuszone, by nawrócić się na tę religię, muszą się zatrzymać i pomyśleć po raz drugi.

Źródło

Tłumaczenie Marek_P

Oszukany przez islam

 

UBÓSTWIENIE MAHOMETA

UBÓSTWIENIE MAHOMETA

UBÓSTWIENIE MAHOMETA

Sam Shamoun

Przez ubóstwienie rozumiem iż Mahomet został wyniesiony do statusu boga, który stał się partnerem Allaha praktycznie we wszystkim. Nie mam na myśli tego że Mahomet został przemieniony w samego Allaha lub że jest równy swojemu bóstwu pod każdym względem. W pewnym sensie Mahomet stał się jednak widzialnym obrazem i manifestacją (że tak powiem) Allaha.

Znaczenie Arabskiego spójnika ”WA” czyli “ i “

Według muzułmańskich uczonych i lingwistów, wa jest spójnikiem używanym do oznaczenia partnerstwa, dlatego muzułmanom wyraźnie zabrania się używania tego słowa w tym samym zdaniu, w którym Allah jest wymieniony obok kogoś innego.

O wy, którzy wierzycie! Słuchajcie Boga iJego Posłańca! Nie odwracajcie się od niego, wtedy kiedy słyszycie!
8:20 Józef Bielawski

Arabskie słowo anhu jest zaimkiem w trzeciej osobie rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej, chociaż fragment wyraźnie wymienia dwa podmioty a mianowicie Allaha i jego posłańca. W związku z tym nie jest jasne, czy zaimek odsyła do najbliższego poprzednika, np. Mahometa, czy rzeczywiście wskazuje na samego Allaha. Byłoby zatem bardziej poprawne użycie zaimka podwójnego, tj. „i nie odwracaj się od nich”, aby uniknąć takiej niejednoznaczności.

Być Może jednak Mahomet celowo użył zaimka w liczbie pojedynczej, aby podkreślić fakt iż posłuszeństwo mu jest tym samym co posłuszeństwo Allahowi, ponieważ jego polecenia są rozkazami Allaha i vice versa. To z kolei oznacza że Mahomet jest ludzkim głosem swojego bóstwa co potwierdza kolejny werset:

O wy, którzy wierzycie! Odpowiadajcie Bogu i Jego Posłańcowi, kiedy on was wzywa do tego, co wam daje życie. I wiedzcie, że Bóg staje między człowiekiem a jego sercem i że ku Niemu zostaniecie zebrani.
8:24 Józef Bielawski

Arabski termin da’akum to czasownik doskonały w trzeciej osobie w liczbie męskości w liczbie pojedynczej, mimo że fragment ten jest wezwaniem do odpowiedzi na wezwanie Allaha i Mahometa. Z gramatyki bardziej poprawne byłoby użycie podwójnego czasownika „Oni was wzywają”.

W obecnej sytuacji liczba pojedyncza musi być postrzegana jako kolejna próba Mahometa, by postawić się na poziomie bóstwa. Czyniąc samego siebie na równi z samym Allahem kiedy wzywa ich do słuchania i posłuszeństwa. To nie tylko kojarzy Mahometa z jego panem, ale także czyni go identycznym z Allahem, m.in. Wezwanie Allaha jest wezwaniem Mahometa, a wezwanie Mahometa jest wezwaniem Allaha ponieważ są w zasadzie jednym i tym samym.

Wyjaśnia to również dlaczego wezwanie Mahometa ma pierwszeństwo przed samą modlitwą, tak jak pokazuje następująca tradycja:

Rozdział: Wyższość Fatiha-til-Kitaba
باب ‏‏فَضْلِ‏‏ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
Opowiedział Abu Sa’id Al-Mu’alla:
Kiedy się modliłem, Prorok (ﷺ) wezwał po mnie, ale nie odpowiedziałem na jego wezwanie. Później powiedziałem: „Posłańcu Allaha! Modliłem się”. Powiedział: „Czyż Allah nie powiedział: ‘O wy, którzy wierzycie! Dajcie odpowiedź Allahowi (poprzez posłuszeństwo Jemu) i Jego Posłańcowi, kiedy was wzywa”? (8.24) Następnie powiedział: „Czy nie mam nauczyć cię najwyższej sury w Koranie?” On powiedział: ‘Chwała niech będzie Bogu, Panu światów! „(tj. Surat Al-Fatiha), która składa się z siedmiu wielokrotnie recytowanych wersetów i Wspaniałego Koranu, który został mi dany.”
Sahih al-Bukhari 5006

Zamiast pochwalić człowieka za oddawanie czci Allahowi Mahomet w rzeczywistości beszta swojego towarzysza za to, że nie odłożył na bok jego modlitw, aby przyjść na wezwanie proroka. Mahomet posuwa się nawet do zacytowania Koranu 8:24, aby udowodnić że sam Koran naucza że natychmiastowa odpowiedź na jego wezwanie jest ważniejsza niż modlitwa do Allaha. Stanowi to niezbity dowód na to że związek muzułmanina z Mahometem ma pierwszeństwo przed jego związkiem z Allahem.

Który muzułmanin ośmieliłby się powiedzieć, że Mahomet nie zrozumiał znaczenia wersetu 8:24? Który muzułmanin chciałby twierdzić że Mahomet nadużył tego wersetu i zgrzeszył przeciwko swemu panu zachowując się w sposób arogancki i bluźnierczy, przypisując sobie stanowisko którego nie daje mu Koran?

Zatem wzywanie Mahometa jest takim samym posłuszeństwem posłuszeństwo wobec Allaha, ponieważ głos Mahometa jest jak głos samego Allaha, tak jak pokazuje poniższy werset:

Ktokolwiek słucha Posłańca , ten słucha Boga. A ktokolwiek się odwraca… – My nie posłaliśmy ciebie, abyś był nad nimi stróżem.
4:80 Józef Bielawski

To wyjaśnia dlaczego Koran łączy je razem za pomocą zaimków w liczbie pojedynczej. Zasadniczo sprowadza się to do Mahometa, który udaje że jest ludzkim obrazem i reprezentacją swojego bóstwa!

PRAWDZIWA DEFINICJA ISLAMU

Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą, dopóki nie uczynią ciebie sędzią w tym, co jest przedmiotem sporu między nimi. Potem nie znajdą już w sobie sprzeciwu co do tego, co rozstrzygnąłeś, i poddadzą się całkowicie.
4:65 Józef Bielawski

Tutaj powiedziano nam jasno i wyraźnie, że muzułmanin musi całkowicie poddać się Mahometowi i być absolutnie posłuszny wobec niego!

Aby muzułmanie nie oskarżyli nas o wypaczanie znaczenia tego konkretnego cytatu, tak niektórzy znani komentatorzy islamu zinterpretowali to odniesienie:

Ale nie, (fa-la, la jest dodatkowe) przez twojego Pana! Nie uwierzą, dopóki nie sprawią, że osądzisz, co się stało, pomieszało się między nimi i nie znajdą w sobie żadnych zahamowań, [ża] ograniczeń ani wątpliwości co do tego, co decydujesz, ale poddaj się, [lecz] zastosuj się do swoich orzekając w całości, bez sprzeciwu. 
Tafsir al-Jalalayn 4:65

A teraz jeden przykład kiedy ktoś miał swoje zdanie i nie był posłuszny poleceniom Mahometa, jak łatwo się domyślić nie kończyło się to dobrze dla takiego osobnika:

Umar bin Al-Khattab zapytał drugiego mężczyznę, a on się zgodził. – Umar poszedł do swojego domu i wyszedł z niego trzymając w górze miecz. Uderzył mieczem głowę człowieka, który odrzucił decyzję Proroka i zabił go. W konsekwencji, Bóg objawił…
Tafsir Ibn Kathir 4:65

Towarzysz Mahometa zostaje z zimną krwią ścięty za to że po prostu odmówił całkowitego poddania się decyzji proroka! W powyższym linku jest więcej przykładów.

ŻADNEGO ZBAWIENIA POZA MAHOMETEM

Powiedz: “Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest przebaczający, litościwy!”
Powiedz: “Słuchajcie Boga i Posłańca! A jeśli się odwrócicie… zaprawdę, Bóg nie kocha niewiernych!”
3:31-32 Józef Bielawski

Wszystkie zaimki wskazują Allaha, którym ma być Mahomet, ponieważ jest on najbliższym obiektem w kontekście. Jako taki werset nie odnosi się do Allaha, ale do Mahometa jako tego który jest w stanie zbawić i przebaczyć grzesznikom!

Jest całkowicie jasne że ten o którym mówi się że wybacza grzechy i ratuje ludzi od bolesnej udręki i który jest jedynym opiekunem jakiego ktokolwiek mają jest Mahomet. Mahomet i Allah są jedną i tą samą osobą.

Hadisy wzmacniają to wskazując na fakt iż Mahomet faktycznie wyzwoli ludzi z samego piekła oto jeden z wielu przykładów:

Rozdział: Opis Raju i Ogniaباب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
Opowiadał `Imran bin Husain:
Prorok (ﷺ) powiedział: „Niektórzy ludzie zostaną zabrani z Ognia za wstawiennictwem Mahometa, wejdą do Raju i będą nazywani Al-Jahannamiyin (ludzie Ognia Piekielnego).
Sahih al-Bukhari 6566

W rzeczywistości Koran wyraźnie naucza że wstawiennictwo Mahometa jest istotnym i koniecznym aspektem otrzymania przebaczenia:

I przez miłosierdzie od Boga ty stałeś się dla nich łagodny. Gdybyś był surowy i twardego serca, to oni odeszliby od ciebie. Więc przebacz im i proś Boga o przebaczenie dla nich; zasięgaj ich rady w każdej sprawie! A kiedy poweźmiesz decyzję, to zaufaj Bogu! Zaprawdę, Bóg kocha tych, którzy ufają!
3:159 Józef Bielawski

Jeśli wysłaliśmy jakiegoś posłańca, to tylko po to, aby był słuchany – za pozwoleniem Boga. A gdyby oni, kiedy sami sobie wyrządzają niesprawiedliwość, przyszli do ciebie, poprosili Boga o przebaczenie i poprosiłby o przebaczenie dla nich Posłaniec, to znaleźliby Boga jako przyjmującego nawrócenie, litościwego.
4:64 Józef Bielawski

Weź z ich majątku jałmużnę, abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić, i módl się za nimi! Zaprawdę, twoja modlitwa to uspokojenie dla nich! A Bóg jest słyszący, wszechwiedzący!
9:103 Józef Bielawski

Wierzącymi są tylko ci, którzy wierzą w Boga i w Jego Posłańca. A kiedy oni są razem z nim w sprawie, która ich łączy, to oni nie odchodzą, dopóki nie poproszą go o pozwolenie. Zaprawdę, ci, którzy proszą cię o pozwolenie, to są ci, którzy wierzą w Boga i Jego Posłańca. A kiedy oni proszą cię o pozwolenie wejścia w jakiejś ich sprawie, to daj pozwolenie, komu chcesz spośród nich, i proś Boga o przebaczenie dla nich. Zaprawdę, Bóg jest Przebaczający, Litościwy!
24:62 Józef Bielawski

Przeto wiedz, że nie ma boga, jak tylko Bóg! Proś o przebaczenie za twój grzech, i dla wierzących – mężczyzn i kobiet! Bóg zna wasze miejsca pobytu, jak i miejsce wytchnienia.
47:19 Józef Bielawski

PARTNER ALLAHA W MIŁOŚCI I ODDANIU

Mahomet zobowiązał swoich wyznawców, aby kochali go bardziej niż cokolwiek, nawet bardziej niż własne życie. Mahomet żąda żeby go kochać jak samego Allaha:

Powiedz: “Jeśli wasi ojcowie, wasi synowie i wasi bracia, wasze żony i wasz ród, i wasze majątki, które zdobyliście, i handel, o którego zastój się obawiacie, i mieszkania, które wam się podobają, są wam milsze aniżeliBóg i Jego Posłaniec oraz zmaganie się na Jego drodze – to oczekujcie, aż przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem.” Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie.
9:24 Józef Bielawski

Rozdział: Kto wolał zostać pobity i upokorzony, niż wrócić do Kufr
باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ
Opowiadane Anas:
Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział: „Kto posiada (następujące) trzy cechy, będzie miał słodycz wiary (1): Ten, dla którego Allah i Jego Apostoł stają się drożsi niż cokolwiek innego; (2) Kto kocha osobę i kocha go tylko na litość Allaha; (3) kto nienawidzi powrotu do ateizmu (niewiary), tak jak nienawidzi być wrzuconym do ognia.”
Sahih al-Bukhari 6941

Mahomet ma być nawet bliższy wierzącym niż ich własna rodzina:

Prorok jest bliższy wiernym aniżeli oni sami sobie, a jego żony – to ich matki. Ludzie związani pokrewieństwem są bliżsi sobie nawzajem, przez Księgę Boga, aniżeli wierni i muhadżirowie, jednak powinniście czynić dobro waszym bliskim przyjaciołom. To jest zapisane w Księdze.
33:6 Józef Bielawski

PARTNER BOGA W OTRZYMYWANIU PRZYJEMNOŚCI

Oni przysięgają na Boga przed wami, by się wam przypodobać, lecz Bóg i Jego Posłaniec zasługują bardziej na to, by się im przypodobać – jeśli oni są wierzącymi.
9:62 Józef Bielawski

Słowo yurduhu jest w liczbie pojedynczej, a jednak jak wynika z kontekstu jest używane w odniesieniu do podwójnego podmiotu, a mianowicie Allaha i Mahometa jego apostoła. Innymi słowy jeśli nie jest to po prostu kolejny błąd gramatyczny to przypuszczalnie używa się liczby pojedynczej w celu zgrupowania Mahometa i jego bóstwa dla ich przyjemności w tym co im się podoba.

Znajduje to odzwierciedlenie w sposobie w jaki niektóre angielskie wersje Koranu tłumaczą ten konkretny tekst.

W rzeczywistości z innych fragmentów jasno wynika że Allah wydaje się robić wszystko, aby upewnić się że jego posłaniec jest zadowolony i szczęśliwy. Na przykład aby go zadowolić, Allah zadbał o to by Muhammad był bogaty:

I z pewnością niebawem obdarzy cię twój Pan i będziesz zadowolony!
Czyż nie znalazł cię sierotą i czy nie dał ci schronienia?
Czy nie znalazł cię błądzącym i czy nie poprowadził cię drogą prostą?
I czy nie znalazł cię biednym, i nie wzbogacił cię?
93:5-8 Józef Bielawski

Allah zmienił również kierunek modlitwy, aby Mahomet był szczęśliwy:

Widzieliśmy zwrócenie twojej twarzy ku niebu, My zaś teraz chcemy zwrócić się w kierunku, który ciebie zadowoli. Zwróć więc twoją twarz w kierunku świętego Meczetu. I gdziekolwiek się znajdziecie, zwracajcie się twarzami w jego kierunku. Zaprawdę, ci, którym została dana Księga, wiedzą, że to jest prawda pochodząca od ich Pana. A Bóg nie lekceważy tego, co czynicie!
2:144 Józef Bielawski

Allah pozwolił nawet Mahometowi mieć więcej żon niż jego wyznawcy i pozwolił mu mieć każdą kobietę, która zaofiarowała się dobrowolnie bez konieczności płacenia posagu. Mahomet otrzymał również swobodę odwiedzania dowolnej żony, której pragnął a nawet odroczenia spotkania z którąkolwiek z nich jeśli sobie tego życzył:

O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic – tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!
Możesz odsunąć na później, którą chcesz spośród nich, a potem możesz przyjąć do siebie, którą chcesz i której zapragniesz spośród poprzednio odsuniętych. I nie popełnisz żadnego przewinienia. To jest najwłaściwsze, co możesz uczynić, aby uradować ich oczy i aby się nie smuciły, i były zadowolone z tego, co im dasz – im wszystkim! Bóg wie, co jest w waszych sercach! Bóg jest Wszechwiedzący, Wspaniałomyślny!
33:50-51 Józef Bielawski

Gotowość Allaha do zaspokojenia i zadowolenia Mahometa nie pozostała niezauważona przez jego dziecięcą małoletnią żonę Aishe:

Wypowiedź Boga Najwyższego: „Możesz odroczyć, kogo chcesz z nich (twoje żony), i możesz przyjąć, kogo chcecie. na bok (jej chwilowa kolej), nie jest grzechem dla ciebie (przyjąć ją ponownie)…”
 باب قَوْلِهِ ‏{‏تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ‏}‏

Opowiadana Aisha:
Kiedyś patrzyłem z góry na te panie, które oddały się Wysłannikowi Allaha (ﷺ) i mówiłem: „Czy kobieta może dać siebie (mężczyźnie)?” Lecz kiedy Bóg objawił: “Możecie odroczyć, kogo chcecie z nich (twoje żony), i możecie przyjąć, kogo chcecie, i nie ma dla was żadnej winy, jeśli zaprosicie jedną z nich. czyją kolejkę odłożyłeś (tymczasowo).’ (33.51) Powiedziałem (do Proroka): „Czuję, że twój Pan spieszy w spełnieniu twoich życzeń i pragnień”.
Sahih al-Bukhari 4788

PARTNER ALLAHA W DOSTARCZANIU ŁASKI

A gdyby oni byli zadowoleni z tego, co dał im Bóg i Jego Posłaniec, to powiedzieliby: “Wystarczy nam Bóg! Bóg darzy nas Swoją łaską i Jego Posłaniec. My przecież kierujemy nasze pragnienie ku Bogu!”
9:59 Józef Bielawski

Oni przysięgają na Boga, że nic nie powiedzieli, tymczasem powiedzieli słowo niewiary; i stali się niewiernymi, chociaż już byli całkowicie poddani. Oni starali się usilnie o to, czego nie mogli osiągnąć; i zemścili się tylko za to, że wzbogacił ich Bóg i Jego Posłaniec, z Jego łaski. I jeśli się nawrócą, to będzie lepiej dla nich; a jeśli się odwrócą, to ukarze ich Bóg karą bolesną na tym świecie i w życiu ostatecznym. Oni nie mają na ziemi ani przyjaciela, ani pomocnika.
9:74 Józef Bielawski

PARTNER BOGA W JEGO IMIONACH I ATRYBUTACH

Przyszedł do was Posłaniec spośród was. Ciąży mu to, co wy czynicie złego. On jest o was zatroskany, dla wiernych jest dobrotliwy, litościwy.
9:128 Józef Bielawski

Zaprawdę, przyszedł do was Posłaniec (Muhammad صلى الله عليه وسلم) spośród was (tzn. którego dobrze znacie). Zasmuca go, że doznajesz jakiejkolwiek kontuzji lub trudności. On (Muhammad صلى الله عليه وسلم) troszczy się o ciebie (aby być właściwie prowadzonym, aby pokutował przed Bogiem i błagał Go o przebaczenie i przebaczenie twoich grzechów, abyś mógł wejść do Raju i zostać uratowany od kary ognia piekielnego ); bo wierzący (on صلى الله عليه وسلم jest) pełen litości, łaski i miłosierdzia.
9:128 Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali i Muhammad Muhsin Khan

Słowa raoof raheemun pojawiają się tylko pięć razy i zawsze w odniesieniu do islamskiego bóstwa:

Bóg zwrócił się do Proroka, do muhadżirów i do ansarów, którzy poszli za nim w trudnej godzinie, zanim serca niektórych spośród nich omal się nie wypaczyły. Wtedy On zwrócił się do nich – przecież On jest dobrotliwy, litościwy! –
9:117 Józef Bielawski

Co ciekawe istnieją pewne źródła muzułmańskie które szczerze przyznają że tekst K.9:128 wyraźnie zaświadcza, że Allah dał Mahometowi niektóre ze swoich boskich cech.

PODSUMOWANIE

Kto tak naprawde jest Bogiem w Islamie? Co znaczy słowa Allah? Allah znaczy po prostu Bóg. Jednak jak nazywa się ten Bóg, jakie jest jego Imię? Z powyższego wynika jasno iż Bogiem w Islamie jest chyba jednak Mahomet zamiast Allaha.

Jeśli jeszcze tego nie wiecie Koran to rzekome słowa Allaha, jednak kto wyjawia Koran? Sam Mahomet! Mając to wszystko na uwadze postarajmy się wyobrazić jak Mahomet wyjawiał wersety Koranu swoim naśladowcom i jaka była reakcja na te rewelacje. Weźmy np. wers 4:65 i postarajmy się wyobrazić jak wyglądało wyjawienie tego wersetu. Mahomet wychodzi przed swoich naśladowców i mówi im że jeśli nie będą go bezkrytycznie słuchać nie będą prawdziwymi islamistami. Czy to nie wyglada troche podejrzane, ale idźmy dalej. W Surze 33:50 Mahomet mówi że Allah daje mu tyle żon ile on zechce mieć, czyli dżihadyści mogą mieć tylko 4 ale Mahomet ile chce. Czy to nie jest dziwne że założyciel religi ma najwięcej seks partnerów? Czy to wszystko ma jakikolwiek sens i czy w ogóle mogło się to wszystko wydarzyć? Czy mogą istnieć ludzie tak głupi że bezkrytycznie słuchają poleceń posłańca Allaha, nawet kiedy są to kompletne idiotyzmy jak np. picie moczu wielbłąda lub ssanie sutków jako rozładowanie napięcia seksualnego. 

Jest oczywistym że Mahomet używa Allaha do własnych potrzeb, wszystko czego chce Mahomet, Allah mu od razu daje. W Islamskich krajach można niekiedy skrytykować Allaha i jakoś z tego wyjść cało, jednak krytyka Mahomet przeważnie kończy się fatalnie. Już sam ten fakt pokazuje nam że nawet teraz to nie Allah a sam Mahomet jest nadal Bogiem Islamu.

Tłumaczenie Marek_P garazbatmana@gmail.com

MAHOMET I ZWIERZĘTA

MAHOMET I ZWIERZĘTA

MAHOMET I ZWIERZĘTA

przez Silas

WPROWADZENIE

Dziś religia islamu jest stale w wiadomościach ze względu na jej przemoc. Wiele osób wie że islam jest brutalny ale niewiele więcej wie o tej religii. Kilka osób wie trochę o Mahomecie. Był odnoszącym sukcesy przywódcą cierpiał surowe prześladowania znosił głód i biedę pozostawał niezłomny w obliczu opozycji, szczerze kochał swoich wyznawców i stworzył drugą co do wielkości religię na świecie. Mahomet miał przesądny nieco dziwaczny zestaw wierzeń religijnych.

Ten artykuł przedstawia krótki opis przesądów Mahometa dotyczących różnych zwierząt. Niektóre z tych przesądów zostały szczegółowo opisane gdzie indziej. Tutaj przedstawię podstawy i pozostawię ci przemyślenie i ocenę. Szkoda, że ​​wierzenia Mahometa w tym jego przesądy stanowią dziś podstawę wiary dla około miliarda wyznawców. Dzisiaj ci nieszczęśni ludzie są związani systemem wierzeń który spowija ich umysły przesądami i powstrzymuje ich od poznania Boga i Jego planu dla nich.

Muhammad i żydzi: świnie i małpy, szczury i jaszczurki

Koran zawiera mity o Żydach i chrześcijanach. Oto trzy wersety Koranu które odzwierciedlają te mity: wszystkie cytaty z Koranu [1]

Oto zawarliśmy z wami przymierze i wznieśliśmy nad wami górę: “Trzymajcie mocno to, co wam daliśmy, i wspominajcie to, co tam jest! Być może, będziecie bogobojni!” Wy jednak potem odwróciliście się. I gdyby nie łaska Boga nad wami i Jego miłosierdzie, to bylibyście między stratnymi. Znacie już tych spośród was, którzy naruszyli sabat; My im powiedzieliśmy: “Bądźcie małpami wzgardzonymi!” Quran 2:63-65 Józef Bielawski

Powiedz: “Czyż mam wam obwieścić coś gorszego niż to, co będzie waszą zapłatą u Boga? Ci, których przeklął Bóg i na których się zagniewał, z których uczynił małpy i świnie ci, którzy czcili bałwany – znajdują się w najgorszym miejscu i są tymi, którzy najbardziej zbłądzili z równej drogi.” Quran 5:60 Józef Bielawski

A kiedy oni przekroczyli z dumą to, co im było zakazane , powiedzieliśmy im : “Bądźcie wzgardzonymi małpami!” Quran 7:166Józef Bielawski

Dodatkowo czytamy że historyczni uczeni i komentatorzy islamu zgodzili się z dosłowną interpretacją tego wersetu:

A. Żydzi przekształceni w małpy

Bóg przemienił tych Żydów w małpy, ponieważ zlekceważyli Jego przykazanie i poszli łowić ryby w sobotę. Ci Żydzi mieszkali w nadmorskim mieście (patrz rozdział 2:65). Koran mówi:

„A wiecie o tych z was, którzy złamali szabat, jak im powiedzieliśmy:„ Bądźcie małpami, wzgardzonymi i nienawidzonymi! ””

Interpretacja ekspozytorów Koranu jest w pełni zgodna z treścią tych wersetów

(patrz Baydawi, strona 14; Jalalan, strony 10, 11; Zamakhshari, część 1, strona 286). Czytamy również ten sam incydent w rozdziale 7: 163-166 oraz w rozdziale 5:60, w którym ci Żydzi zostali przemienieni w małpy i świnie.[2]

Sahih (autentyczne) hadisy mówią nam że Allah zamienia Żydów w inne stworzenia.

Bukhari 4.524: Opowiadane Abu Huraira: Prorok powiedział: „Grupa Izraelitów zginęła. Nikt nie wie, co zrobili. Ale ja ich nie widzę, z wyjątkiem tego, że zostali przeklęci i zmienili w szczury, bo jeśli położysz mleko wielbłądki przed szczurem nie wypije go, ale jeśli zostanie przed nim postawione mleko owcze, wypije je. ” Powiedziałem to Ka’bowi, który zapytał mnie: „Czy słyszałeś to od Proroka?” Powiedziałem tak.” Ka’b kilkakrotnie zadawał mi to samo pytanie; Powiedziałem do Ka’ba. „Czy czytam Torę? (Tj. Mówię ci to od Proroka.)” [3]

Muslim 021, numer 4800: Abu Sa’id doniósł, że Arab z pustyni przybył do Wysłannika Allaha (niech pokój będzie z nim) i powiedział: Mieszkam na nizinie obfitującej w jaszczurki i to jest powszechna dieta mojej rodziny, ale on (Święty Prorok) nie odpowiedział. Powiedzieliśmy mu: Powtórz to (twój problem), więc powtórzył to, ale nie odpowiedział. (Powtórzono to trzykrotnie) Wtedy Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) zawołał go po raz trzeci, mówiąc: O człowieku pustyni, zaprawdę, Allah przeklął lub okazał gniew plemieniu Bani Isra’il i wypaczył je w bestie które poruszają się po ziemi. Nie wiem, może ta (jaszczurka) może być jednym z nich. Więc nie jem tego ani nie zabraniam spożywania tego. [4]

Muslim 021, numer 4799: Abu Sa’id doniósł, że ktoś powiedział: Wysłanniku Allaha, żyjemy w krainie obfitującej w jaszczurki, więc co rozkazujesz lub jaki werdykt wydajesz (o jedzeniu tego)? Po czym powiedział: Powiedziano mi, że ludzie z Bani Isra’il byli zniekształceni (więc istnieje prawdopodobieństwo, że ci ludzie mogli być zniekształceni w kształcie jaszczurek). Więc on ani nie przykazał (nam to jeść), ani nie zabronił (nam).

Abu Dawud Book 27, numer 3786: Opowiadane Thabit ibn Wadi’ah: Byliśmy w armii z Apostołem Allaha. Mamy jaszczurki. Upiekłem jedną jaszczurkę, przyniosłem ją Apostołowi Allaha i położyłem przed nim. Wziął kij i policzył mu palce. Następnie powiedział: Grupa dzieci Isra’il została przemieniona w zwierzę ziemi i nie wiem, które to było zwierzę. Nie zjadł go ani nie zabronił (jego jedzenia). [5]

Być może Mahomet wziął pomysł od Żydów z którymi miał kontakt.

Oni (Żydzi) powiedzieli: „Czy mamy sprofanować nasz szabat i czynić w szabat to, co uczynili ci, którzy byli przed nami, o których dobrze znacie i zamienili się w małpy? [6]

Być może to wszystko jest sfabrykowane przez muzułmanów którzy twierdzili że Żydzi to powiedzieli (którzy zostali zmasakrowani). Abraham Geiger wybitny Żydowski uczony twierdzi że Żydzi nigdy nie mieli takich wierzeń.

Przypuszcza się że sprawa łamiących szabat którzy zostali ukarani przemianą w małpy człekokształtne wzięła się z czasów Dawida wśród Żydów nie ma śladu po tej legendzie. [7]

NIEKTÓRZY MUZłUMANIE ZOSTANĄ PRZEMIENIENI W ŚWINIE I MAŁPKI

Muhammad wykorzystał ten przesąd aby również przestraszyć i zmusić swoich wyznawców do posłuszeństwa. Przepowiedział że w późniejszych czasach niektórzy muzułmanie zwrócą się ku pożądliwościom świata i będą uprawiać cudzołóstwo nosić jedwab pić alkohol i słuchać muzyki. Ich kara będzie polegała na tym że Allah w nadnaturalny sposób zniszczyłby jednych a inni zostaliby przemienieni w małpy i świnie.

Bukhari 7.494B: Opowiadane Abu ‘Amir lub Abu Malik Al-Ash’ari: że usłyszał Proroka mówiącego: „Wśród moich wyznawców znajdą się ludzie, którzy uznają nielegalne stosunki seksualne, noszenie jedwabiu, picie napojów alkoholowych i używanie instrumentów muzycznych za zgodne z prawem. I będą tacy ludzie którzy pozostaną na zboczu góry, a wieczorem ich pasterz przyjdzie do nich z owcami i poprosi ich o coś, ale powiedzą mu: „Wróć do nas jutro”. Bóg zniszczy ich w nocy i upuści na nich górę, a resztę zamieni w małpy i świnie, i tak pozostaną do Dnia Zmartwychwstania. “

Abu Dawud, księga 32, numer 4028: Opowiadane Abu Amir lub Abu Malik: AbdurRahman ibn Ghanam al-Ash’ari powiedział: Abu Amir lub Abu Malik powiedzieli mi – przysięgam na Allaha kolejną przysięgę, że nie wierzył mi, iż słyszał, jak Apostoł Allaha mówił: legalne (używanie) khazz i jedwabiu. Niektóre z nich zostaną przekształcone w małpy i świnie.

OŚWIADCZENIA MUHAMMADA DOTYCZĄCE INNYCH ZWIERZĄT

Jaszczurki uwaga to się tyczy was !

Muslim, księga 026, numer 5562: „Amir b. Sa przekazał autorytetowi swego ojca, że Apostoł Allaha (niech spoczywa w pokoju) nakazał zabijanie gekonów i nazwał je małymi, szkodliwymi stworzeniami.

Księga muzułmańska 026, numer 5564: Abu Huraira doniósł, że Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) powiedział: taką a taką nagrodą jest ten, który zabił gekona pierwszym uderzeniem, a ten, kto zabił go drugim uderzeniem, jest taką a taką nagrodą mniej niż pierwszy, a ten, kto go zabił trzecim uderzeniem, będzie taką a taką nagrodą mniejszą niż drugi.

Bukhari 4.526: Narrated Um Sharik: Opowiadane Um Sharik: Że Prorok nakazał jej zabić Salamandry.

Węże nie mają lekko w krajach Islamskich !

Sunan z Abu Dawud Book 41, numer 5229: Opowiadane Abdullah ibn Mas’ud: Prorok powiedział: Zabijcie wszystkie węże, a ten, kto boi się ich zemsty, nie należy do mnie.

Muzułmanin, księga 026, numer 5557: W Medynie są „Dżiny” (istoty podobne do demonów), które przyjęły islam, więc kiedy zobaczysz którekolwiek z nich, wypowiadaj ostrzeżenie na trzy dni, a jeśli pojawią się przed tobą, zabij je na to jest diabeł.

Abu Dawud, księga 41, numer 5240: Opowiadane AbdurRahman Ibn Abu Layla: Zapytano Apostoła Allaha o węże domowe. Powiedział: “Kiedy zobaczysz jednego z nich w swoim mieszkaniu, powiedz:” Zaklinam cię na przymierze, które zawarł z tobą Noe, i zaklinam cię na przymierze, które zawarł z tobą Salomon, aby nas nie skrzywdzić “. A jeśli wrócą, zabij ich.

MOCZ WIELBŁĄD A MEDYCYNA MUHAMMADA

Bukhari 8,794: Opowiadane Anas: Niektórzy ludzie z plemienia ‘Ukl przybyli do Proroka i przyjęli islam. Klimat Medyny im nie odpowiadał, więc Prorok nakazał im udać się do (stada mlecznych) wielbłądów miłosierdzia i pić, ich mleko i mocz (jako lekarstwo). Zrobili to, a po wyzdrowieniu (wyzdrowieniu) przemienili się w renegatów (odwrócili się od islamu), zabili pasterza wielbłądów i zabrali wielbłądy. Prorok wysłał (niektórych ludzi) w ich pościg, więc zostali (złapani i) przywiezieni, a Prorocy rozkazali, aby odcięli im ręce i nogi oraz aby ich oczy były napiętnowane rozgrzanymi kawałkami żelaza i aby ich skaleczyć ręce i nogi nie powinny być kauteryzowane, dopóki nie umrą.

SKRZYDŁA MUCH – MEDYCZNE LECZENIE CHORÓB 

Bukhari 4.537: Opowiadane Abu Huraira: Prorok powiedział: „Jeśli komuś z was wpadnie mucha domowa, powinien ją zanurzyć (w napoju), ponieważ jedno z jego skrzydeł ma chorobę, a drugie ma lekarstwo na tę chorobę”.

PSY I ANIOŁY

Bukhari 4.539: Opowiadane Abu Talha: Prorok powiedział: „Aniołowie nie wchodzą do domu, w którym czarownica ma psa ani obraz”.

PSY I NIEBIAŃSKIE UTRACONE NAGRODY

Bukhari 4.541: Opowiadane Abu Huraira: Apostoł Allaha powiedział: „Jeśli ktoś trzyma psa, codziennie traci jednego qirata (nagrody) za swoje dobre uczynki, chyba że trzyma go dla celów rolniczych lub dla ochrony bydła”.

ZABIJ WSZYSTKIE PSY!

Muslim, księga 010, numer 3813: Abu Zubair usłyszał Jabira b. Abdullah (Allah niech będzie z niego zadowolony) mówiąc: Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) rozkazał nam zabić psy, a my wykonaliśmy ten rozkaz tak bardzo, że zabiliśmy również psa, który przybył z kobietą z pustyni. Wtedy Apostoł Allaha (niech spoczywa w pokoju) zabronił ich zabijania. On (dalej Święty Prorok) powiedział: Twoim obowiązkiem jest kruczoczarny (pies) mający dwie plamki (na oczach), ponieważ jest to diabeł.

CZARNE PSY TO DIABŁY!

Muslim, księga 004, numer 1032: Abu Dharr relacjonował: Wysłannik Allaha (niech pokój będzie z nim) powiedział: Kiedy którykolwiek z was stoi w modlitwie i jest przed nim rzecz równa tylnej części siodła, która go okrywa i na wypadek, gdyby nie było wcześniej jeśli (rzecz) równa się tylnej części siodła, jego modlitwa zostanie przerwana przez (przejście) osła, kobietę i czarnego Psa. Powiedziałem: O Abu Dharr, jaka jest cecha czarnego psa, która odróżnia go od czerwonego i żółtego psa? Powiedział: O synu mojego brata, zapytałem Wysłannika Allaha (niech pokój będzie z nim), tak jak mnie prosisz, a on odpowiedział: Czarny pies to diabeł.

OSŁY I KONIE

Bukhari 5,530: Opowiadane Jabir bin Abdullah: W dniu Khaibar, Apostoł Allaha zabronił jedzenia mięsa osła i zezwolił na jedzenie mięsa końskiego.

OSŁY I KOGUTY

Muslim 035, numer 6581: Abu Huraira doniósł, że powiedział Wysłannik Allaha. Kiedy słuchasz piania koguta, proś Allaha o Jego łaskę, tak jak on widzi aniołów, a kiedy słuchasz ryczenia osła, szukaj schronienia u Boga przed szatanem, bo on widzi szatana.

OSŁY I MODLITWA

Bukhari 1.660: Opowiadane Abu Huraira: Prorok powiedział: „Czy ten, kto podnosi głowę przed imamem, nie boi się, że Allah może przekształcić jego głowę w osła, a jego postać w osła?”.

PODSUMOWANIE

Oczywiście Mahomet miał wiele istotnych błędnych przekonań na temat różnych stworzeń. Żydów nigdy nie zamieniono w świnie i małpy. Gekony to dobre i pożyteczne stworzenia. Demony nigdy nie zmutowały się w „muzułmańskie” węże a większość węży jest bardzo korzystna dla środowiska i nie należy ich zabijać. Mocz wielbłąda nie jest lekarstwem dla ludzi. (Czy zauważyłeś jak Mahomet torturował mężczyzn z Urayiny?). W skrzydłach muchy nie ma lekarstwa na chorobę a maczanie much w napoju jest niezdrowe. Psy są pod wieloma względami najlepszym przyjacielem człowieka (przeprowadź badania i zobacz, jak korzystny jest pies domowy dla zdrowia ludzi). Czarne psy nie są „diabłem”. Koguty nie piją ponieważ widzą anioły osły nie ryczą ponieważ widzą demony a jeśli muzułmanin spojrzy w górę podczas modlitwy, jego twarz nie zmieni się w twarz osła.

W islamskiej teologii jest więcej zabobonnych odniesień do różnych zwierząt. Ale te tutaj są wystarczające aby stwierdzić że religia islamu jest pełna przesądów a biedni muzułmanie są nękani tymi przesądami po dziś dzień. Być może Mahomet nie wiedział lepiej. Nie dorastał w bardzo naukowej kulturze. Ale dzisiaj ludzie zwłaszcza muzułmanie powinni uznać zoologiczne błędy Mahometa i zdać sobie sprawę że nie był on prawdziwym prorokiem Boga.

PRZYPISY

  1. The Noble Quran Tłumaczenie Józef Bielawski
  2. Bukhari, Muhammad, “Sahih Bukhari”, Kitab Bhavan, New Delhi, India, 1987, translated by M. Khan
  3. Muslim, A., “Sahih Muslim”, translated by A. Sidiqqi, International Islamic Publishing House, Riyadh, KSA.
  4. Abu Dawud, Suliman, “Sunan”, al-Madina, New Delhi, 1985, translated by A. Hasan
  5. Guillaume, A., “The Life of Muhammad”, page 464, a translation of Ibn Ishaq’s “Sirat Rasul Allah”, Oxford University Press, Karachi, Pakistan.
  6. http://answering-islam.org/Books/Geiger/Judaism/chap23.htm

Link do orginału: https://www.answering-islam.org/Silas/animals.htm

Tłumaczenie Marek_P Email garazbatmana@gmail.com

Lekarstwo w skrzydle much

Lekarstwo w skrzydle much

„Lekarstwo” w skrzydle od muchy !

Opowiada Abu Huraira: Prorok (ﷺ) powiedział:Jeśli mucha domowa wpadnie do napoju kogokolwiek z was, powinien ją zanurzyć (w napoju) i wyjąć, ponieważ jedno z jego skrzydeł ma chorobę, a drugie ma lekarstwo na te chorobe.” Sahih al-Bukhari 3320

Oto, co mówi świat medyczny:

Istnieje wiele bakterii i pasożytów, które atakują muchy, przez co muchy są głównym czynnikiem rozprzestrzeniającym wiele chorób poprzez dotykanie powierzchni nogami lub śliną. Po chodzeniu po dużej ilości odchodów muchy mogą przenosić na stopach nawet 6 milionów bakterii. Należy zwracać uwagę na żywność która dotykała Mucha! Oto kilka informacji na temat chorób, które rozprzestrzeniają niektóre muchy. library.thinkquest.org

Nawet gdyby istniała taka choroba która przenosi się tylko na jednym skrzydle muchy a antidotum zawsze jest na drugim skrzydle istniała (każdy naukowiec, bakteriolog odrzuci taką teorię jako niemożliwą i absurdalną) to co z wszystkimi innymi chorobami na stopach muchy? Dlaczego Mahomet mówi o skrzydłach skoro głównym źródłem infekcji są łapy much?

Jeśli np. mucha wpadła nam do zupy do góry nogami to po tym jak ja zanurzymy razem z łapkami to będziemy mieli wszystkie bakterie i zarazki w naszej zupie! Stosując się do zalecenia Mahometa mamy gwarancję maksymalnego zagrożenia!

Oto niektóre choroby przenoszone przez muchy:

Leiszmanioza

Choroba ta występuje w Ameryce Południowej, Afryce, na subkontynencie indyjskim i Europie. Przyczyną jest pasożytniczy pierwotniak przenoszony przez muchy piaskowe. Objawy tej choroby zwykle obejmują gorączkę, osłabienie, obrzęk śledziony i owrzodzenia skóry. Nie ma leczenia tej choroby; zjada twoją skórę.

Onchocerciasis

Onchocerciasis, znana również jako River Blindness, jest zaraźliwą przyczyną ślepoty. Jest przenoszony przez drobnego nicieni, który rozprzestrzenia się przez czarną muchę Simulium. Występujący w Ameryce Południowej i Afryce ukąszenie tego owada może przenieść robaka na ofiarę. Lek inermektyna pomógł zatrzymać postęp choroby.

Afrykańska trypanosomatoza

Jest to epidemia wywołana przez pasożyta krwi pierwotniaka Trypanosoma. Jest przenoszony przez gruczoły ślinowe zarażonych much Tsetse w Afryce. Objawy obejmują wrzód w miejscu ukąszenia, gorączkę, bóle głowy i ciężką chorobę. We wczesnych stadiach choroby należy leczyć lekami przeciwpasożytniczymi.

Bartonellosis

Występująca w Ameryce Południowej choroba jest wywoływana przez organizm riketsji przenoszony przez ukąszenie muchy piaskowej. Ofiary są zwykle wyczerpane anemią i doświadczają wysokiej gorączki i podobnych do brodawek wykwitów na skórze. Leczenie jest dostępne.

Muszyca

Choroba ta występuje głównie na zwierzętach, takich jak psy, owce i krowy, ale czasami może wystąpić u ludzi, częściej przenoszonych przez muchę Cheese Skipper. Jest przenoszony przez muchę, która składa jaja na skórze innego organizmu. Larwy mogą zakopać się w skórze lub wniknąć w otwarte rany. Objawy obejmują gwałtowny ból brzucha, nudności, wymioty i biegunkę z krwawą wydzieliną. Obecnie nie ma lekarstwa na tę chorobę (to znaczy u ludzi; u zwierząt stosuje się środki owadobójcze), z wyjątkiem albo umożliwienia larwom wzrostu i opuszczenia ich z własnej woli, albo usunięcia ich przez wabienie.

Dur brzuszny

Muchy grzebiące w odchodach mogą natrafić na bakterie znane jako Salmonella Typhi, które mogą pochodzić od osoby która je wydała. Ta choroba jest rodzajem gorączki. Objawy obejmują temperaturę ciała sięgającą od 103 ° do 104 ° F (39 ° do 40 ° C), osłabienie, bóle brzucha, bóle głowy i / lub utratę apetytu. Chorobę tę można znaleźć na całym świecie, z wyjątkiem krajów uprzemysłowionych, takich jak Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia i Japonia. Leczony chloromycetyną lub ampicyliną dla osób zakażonych bakteriami, które są odporne na chloromycetynę.

Czerwonka

Jest to przewlekła choroba, która atakuje jelito grube u ludzi. Przyczyną tej choroby jest pasożyt Entamoeba histolytica. Ten konkretny pasożyt można znaleźć w surowym mięsie i może być przenoszony przez muchy. Ta choroba jest charakterystyczna dla ciężkiej biegunki i silnych skurczów żołądka. Zaleca się leczenie lekami zawierającymi metronidazol lub ementynę.

Trąd

Trąd, znany również jako choroba Hansena, jest przewlekłą chorobą, która atakuje głównie skórę. Jest wywoływana przez Bacillus Mycobacterium leprae, który może być przenoszony przez muchy ze zgniłego pokarmu. Wczesnym objawem jest znieczulenie (lub drętwienie) miejsca na skórze. Niektóre mięśnie mogą być sparaliżowane. Z powodu drętwienia niektórych nerwów nie zauważa się urazów okolicy. Ta choroba jest obecnie na ogół rzadka, ale to nie znaczy, że nie istnieje. Obecnie opracowywana jest szczepionka na trąd.

Wniosek

Każdy muzułmanin może sam sprawdzić na własnej skórze czy Mahomet miał racje czy nie, wykonując prosty eksperyment, ba może nawet udowodnić że Mahomet miał racje i był prawdziwym Prorokiem gdyż taka wiedza może pochodzić tylko od Allaha!

Jeśli Mahomet miał racje i był prawdziwym prorokiem to niezależnie od tego ile much będzie zanurzał w swoich posiłkach nic nie może mu się stać gdyż zawsze będzie miał zarazę i lekarstwo na tę zarazę pod warunkiem że cała mucha będzie w jogo posiłku!

Może iść na całość i np. przez 30 dni zanurzać po 20 much w swojej zupie, jeśli Mahomet miał rację absolutnie nie może mu to zaszkodzić! Jeśli po 30 dniach nic mu nie będzie udowodni że Mahomet był prawdziwym posłańcem Allaha! Czekamy na śmiałków!😂

Link: https://www.answering-islam.org/Quran/Science/flies.html

Tłumaczenie Marek_P garazbatmana@gmail

MÓJ ULUBIONY WERS KORANU

MÓJ ULUBIONY WERS KORANU

DAVID WOOD

Koran zawiera wiele ciekawych wersów, postaram się teraz przedstawić wam mój ulubiony wers który przewyższa wszystkie inne!

Większości mogłoby się wydawać że moim ulubionym wersem będzie Sura 9:29 która mówi:

Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni. 9:29 Józef Bielawski

W wersie tym Allah nakazuje islamistom zwalczać żydów i chrześcijan dopóki nie zapłacą charczu i nie zostaną upokorzeni, ale Ja was zaskocze i powiem że wcale nie jest to mój ulubiony wers. Ten wers można wiele razy cytować żeby pokazać 14 stuleci dżihadu przeciwko niewiernym.

Kiedy jakiś muzułmanin powie że Koran zawiera naukowe fakty wtedy można mu przytoczyć wers 18:86 w którym Allah stwierdza że niejaki O Zu`l-Karnajnie dotarł do miejsca w którym dosłownie zachodzi słońce. I jak się okazuje zachodzi w błotnistej kałuży.

A kiedy dotarł do zachodu słońca, to zobaczył, że ono schodzi do jakiegoś błotnistego źródła; a przy nim napotkał jakiś lud. Powiedzieliśmy: “O Zu`l-Karnajnie Albo ukarzesz ich, albo też postąpisz względem nich pięknie.” 18:86 Józef Bielawski

Ale nawet ten wers nie jest moim ulubionym wersem pomimo tego że wszystko w nim zawarte jest kompletną bzdurą! Więc może 67:5 w którym Allah stwierdza że gwiazdy to lampy, a spadające gwiazdy to rakiety którymi Allah strzela do Dżinów które chcą dostać się do nieba żeby podsłuchiwać sekretnego planu Allaha.

My ozdobiliśmy niebo najbliższe lampami i uczyniliśmy je pociskami do rażenia szatanów; i przygotowaliśmy dla nich cierpienie płomienia palącego. 67:5 Józef Bielawski

Nawet wersy z Sury 86:5-7 w których to Allah stwierdza że nasienie(sperma) tworzy się pomiędzy lędźwiami a żebrami nie są moim ulubionym wersem.

Niech więc rozważy człowiek, z czego on został stworzony! Został stworzony z cieczy wytryskającej, Która wychodzi spomiędzy lędźwi i żeber. 86:5-7 Józef Bielawski

Wszystkie wersy są bardzo interesujące pod wieloma względami ale nie są moimi ulubionymi!

Mój ulubiony wers Koranu znajduje się w Surze 33 Surah Al-Ahzab Sura 33 to najbardziej dziwaczny rozdział Koranu a to już o czymś świadczy! Pomimo tego wszystkiego ciekawe jest to że mamy tylko około ⅓ materiału jaki pierwotnie był w tym rozdziale.

To co obecnie mamy jest tym co zostało po tym jak żony Mahometa ocenzurowały i usunęły z tego rozdziału najbardziej chore fragmenty! Muzułmańskie źródła są pełne materiałów mówiących że ponad 100 wersów z tego rozdziału zostało utracone. 

Jak donosi Abu Ubaid’s Kitab Fada’il-al-Qur’an:

Ibn Abi Maryam spokrewniony z nami od Ibn Luhai’a z Abu’l-Aswad z Urwa ur. az-Zubair od Aisha, która powiedziała: „Surat al-Ahzab (xxxiii) było recytowane w czasach Proroka w dwustu wersetach, ale kiedy Uthman spisał kodeksy, nie był w stanie zdobyć ich więcej niż tam jest w nim dzisiaj ”.

Sura 33 w dzisiejszym Koranie ma tylko 73 wersy ale oryginalnie posiadała około 200 wersów to całkiem dużo brakujących wersów. I my wiemy co nawet co niektóre z tych brakujących wersów zawierały, zacytujmy Sunan Ibn Majah:

Rozdział: Karmienie piersią osoby dorosłej  باب رِضَاعِ الْكَبِيرِ Opowiadano, że Aishah powiedziała: „Werset o ukamienowaniu i karmieniu piersią dorosłego dziesięć razy został ujawniony, a papier z nim był ze mną pod poduszką. Kiedy umarł Wysłannik Allaha, byliśmy zajęci jego śmiercią i przyszła oswojona owca i zjadła go. “

1: Te wersety zostały uchylone w recytacji, ale nie w rozstrzygnięciu. Inne ahadith ustalają, że liczba zastępcza wynosi 5. Sunan Ibn Majah 1944 Stopień: Hasan (Darussalam)

O haniebnej praktyce karmienia piersią dorosłych będzie osobny artykuł. Pokrótce tylko przytoczę że jednym z usuniętych wersów był wers który mówił że jeśli mężczyzna i kobieta którzy nie są ze sobą zamężni z jakiegoś powodu muszą przebywać ze sobą w jednym pomieszczeniu. To kobieta musi wyciągnąć swoją pierś a mężczyzna ma ssać jej sutki 10 razy! po to żeby poczuł się jak syn dla niej i nie był kuszony seksualnie przez nią. Czyli według Allaha sposobem na to żeby kobieta seksualnie nie pociągała mężczyzny jest wsadzanie piersi do ust tegóż męzczyzny! Allah jest doprawdy genialny. 

Na szczęście żony Mahometa miały lepsze zrozumienie ludzkiej natury od Allaha i powołały konspiracje żeby usunąć te wpisy i inne wersy kiedy Mahomet zmarł otruty przez Żydówkę której rodzina została wyrżnięta przez dżihadystów! Naturalnie o tym też będzie osobny artykuł.

Ale w mojej skromnej opinii żony Mahometa powinny usunąć cały rozdział! W tym rozdziale Mahomet dostaje od Allaha pozwolenie na posiadanie więcej niż 4 żon! Muzułmanie są zobligowani do posiadania tylko 4 kobiet i dziewczynek, z kolei w wersie 50 Allah pozwala Mahometowi na posiadanie tylu żon ile zechce:

O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebiez wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic – tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy! 33:50  Józef Bielawski

Czyli lider który rzekomo otrzymuje objawienia od boga dostaje od tegoż boga najwięcej seks partnerów! Mnie już Mahomet przekonał ale idźmy dalej w tym samym rozdziale Allah nakazuje Mahometowi aby poślubił żonę swojego własnego adoptowanego syna po tym jak spowodował rozwód poprzez pożądanie jej. 

A kiedy powiedziałeś temu, którego Bóg obdarzył dobrodziejstwami i którego sam obdarzyłeś dobrodziejstwami: “Zatrzymaj przy sobie swoją żonę i bój się Boga!” – ty skrywałeś w swojej duszy to, co Bóg miał ujawnić, w obawie przed ludźmi; podczas gdy Bóg bardziej zasługuje na to, aby się Go obawiać. A kiedy Zaś wywiązał się względem niej ze wszystkich swoich powinnościdaliśmy ją tobie za żonę, aby wierni nie mieli żadnej trudności, jeśli chodzi o żony i ich adoptowanych synów, kiedy wywiążą się względem nich ze swoich powinności. Rozkaz Boga ma być spełniony! 33:37 Józef Bielawski

Ożenienie się z byłą żoną własnego adoptowanego syna nie spodobało się reszcie islamskiej społeczności więc Allah zdecydował się zlikwidować adopcje w wersach 4 i 5

On nie uczynił dwóch serc we wnętrzu człowieka. On nie uczynił waszych żon, z którymi się rozwodzicie, mówiąc: “Ty jesteś dla mnie jak grzbiet mojej matki!” – waszymi matkami. On nie czynił waszych dzieci adoptowanych – waszymi synamiTo tylko powiedzenie waszych ust, Bóg zaś mówi prawdę i On prowadzi prostą drogą. Nazywajcie ich imieniem ich ojców, to będzie sprawiedliwsze u Boga. A jeśli nie znacie ich ojców – to niech będą waszymi braćmi w religii i waszymi podopiecznymi. I nie będziecie mieli żadnego grzechu, jeśli uczynicie coś przez pomyłkę, ale będziecie mieli grzech za to, co świadomie zamierzą wasze serca. Bóg jest Przebaczający, Litościwy! 33:4-5  Józef Bielawski

Adopcja sierot to jedna z najwspanialszych praktyk w historii ludzkości a Allah ją kończy po to żeby Mahomet mógł poślubić żonę swojego adoptowanego syna! 

I to właśnie w tym rozdziale jest mój ulubiony wers Koranu na który wszyscy czekali.

Moim ulubionym wersem Koranu jest Sura 33 wers 53 wers ten jest moim ulubionym z prostego powodu, idealnie pokazuje kim tak naprawdę jest Allah dla Mahometa.

Historyczne tło dla tego wersu jest takie że Mahomet od czasu do czasy zapraszał do jednego ze swoich wielu domów gości na kolację, jednak goście ci przychodzili za wcześnie lub pozostawali zbyt długo dlatego że chcieli z nim rozmawiać i zadawać mu pytania. Mahomet nie chciał żeby mu przeszkadzano przecież jak za chwile sie dowiemy był bardzo zajętym człowiekiem, jednak był zbyt nieśmiały żeby im o tym powiedzieć i właśnie wtedy wielki Allah wkroczył do akcji i wyjawił wers 53 !!!


يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَـٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَـٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَـٰعًۭا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍۢ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ٥٣

O wy, którzy wierzycie! Nie wchodźcie do domów Proroka na posiłek o niewłaściwej porze, jedynie wtedy, kiedy on wam na to pozwoli. Lecz kiedy jesteście zaproszeni, to wchodźcie. A kiedy spożyjecie posiłek, to się rozejdźcie, nie wdając się w poufałą rozmowę. To mogłoby sprawić przykrość Prorokowi i on wstydziłby się was. Lecz Bóg nie wstydzi się prawdy. A kiedy prosicie je [jego żony] o jakiś przedmiot, to proście je spoza zasłony. To jest przyzwoitsze – dla waszych serc i dla ich serc. Nie należy obrażać Posłańca Boga i nie wolno poślubiać jego byłych żon. Zaprawdę, to byłoby wobec Boga okropne!

33:53  Józef Bielawski


Pomyślmy teraz nad tym wszystkim dokładnie, Mahomet nie chce żeby mu przeszkadzano po posiłku i zawracano głowę On jest bardzo pracowitym człowiekiem. Z najbardziej zaufanych islamskich źródeł dowiadujemy się jak bardzo był zapracowany. Czyli np. Mahomet lubił mieć seks ze wszystkimi swoimi żonami w ciągu jednej nocy!

Opowiada Anas: Prorok (ﷺ) zwykł obchodzić (odbywać stosunki seksualneze wszystkimi swoimi żonami w ciągu jednej nocy i miał dziewięć żon. Sahih al-Bukhari 5068

Opowiada Qatada: Anas bin Malik powiedział: „Prorok (ﷺ) odwiedzał wszystkie swoje żony na okrągło, w dzień i w nocy, a było ich jedenaście”. Zapytałem Anasa: „Czy Prorok (ﷺ) miał do tego siłę?” Anas odpowiedział: Zwykliśmy mówić, że Prorokowi (ﷺ) dano siłę trzydziestu (mężczyzn)”. A Sa`id powiedział na podstawie autorytetu Katady, że Anas powiedział mu tylko o dziewięciu żonach (nie jedenastu). Sahih al-Bukhari 268

Sura 33 wers 50 daje Mahometowi specjalne pozwolenie na posiadanie tylu żon ile zechce. 

A Mahomet chce chodzić od domu do domu upajając się seksem z 9 kobietami i dziewczynkami (Aisha jest małoletnia) w ciągu jednego dnia i nocy. Jeśli ktoś chce mieć seks z 9 żonami nie wliczając w to swoich seks niewolnic to oczywistym staje się że nie będzie miał ktoś taki czasu na pogawędki z gośćmi. Ale kompani Mahometa chcieli z nim rozmawiać nawet jeśli to miałoby zakłócić jego seks turne. Wygląda na to że Mahomet który przechwala się że ma siłę 30 mężczyzn jest zbyt nieśmiały aby im powiedzieć żeby mu przestali przeszkadzać. I sam Allah musiał zainterweniować i powiedzieć im żeby skończyli przeszkadzać prorokowi. Pamiętajmy o tym że Mahomet jest tym który rzekomo dostaje objawienia. Na deser jeszcze Allah zakazuje obrażanie Mahometa jakże to przekonująco brzmi i zabrania poślubienia żon Mahometa po jego śmierci sprawiając że zostają wdowami do starości. Całkiem sporo jak na jeden wers.

A teraz wyobraźmy sobie że pewnego dnia Mahomet wychodzi przed tłum i mówi: Mam objawienie od Allaha to Allah tak mówi nie Ja . Ja bym tak nigdy nie powiedział ale Allah tak mówi. Pamiętacie jak 3 wersy temu Allah dał mi więcej seks partnerów niż wam? Jeśli tak to teraz Allah chce żebyście przestali zbyt wcześnie przychodzić do mojego domu i chce żebyście wyszli jak tylko kolacja sie skonczy. Pamiętajcie Ja bym tak nigdy nie powiedział ale jak widac Allah tak może! Ja jestem zbyt nieśmiały ale Allah nie jest nieśmiały. Allah nakazuje wam żebyście skończyli mi przeszkadzać, skończyli mi zadawać głupie pytania kiedy ja mam lepszy żeczy do roboty aniżeli rozmawiac z ludzmi którzy są zbyt głupi żeby zorientowali się co tak naprawde się dzieje. 

Jak Mahomet mógł nam jaśniej pokazać kim tak naprawdę jest Allah w islamie? Allah to marionetka Mahometa której głównym celem jest dawanie Mahometowi tego co chce. Dlaczego Allah ma taką obsesję żeby dawać Mahometowi czego on tylko zapragnie? Gdyż Allah to marionetka i to właśnie jest zadanie marionetek! Muzułmanie kłaniają się 5 razy dziennie do marionetki Mahometa, a kiedy ich pytamy jak możecie myśleć że islam to prawdziwa religa słyszymy absurdalne stwierdzenia: Koran jest perfekcyjnie przechowany, Koran jest wypełniony naukowymi faktami. Dlaczego mówicie te rzeczy? czy dlatego że zapoznaliście się z islamskimi materiałami? 

Gdyby ktoś zadał sobie odrobinę trudu i zapoznał się z islamskimi materiałami od razu zorientowałby się że Koran nie jest perfekcyjnie przechowany i że naukowe twierdzenia w Koranie to stek bzdur! 

Tylko jak o tym wszystkim powiedzieć naszym przyjaciołom muzułmanom? Ja jestem miły i uprzejmy Ja bym nigdy im czegoś takiego nie powiedział przecież zostałbym posądzony o to że jestem islamofobem, wiec jak to zrobić? Aaaa chce uroczyście poinformować że właśnie dostałem objawienie od mojego Allaha czyli od mareczeka pamiętajcie Ja tego nie mówię tylko mareczek  a On nie jest miły, On mówi to co masz usłyszeć nawet jeśli to będzie boleć.

Hej muzułmanie przestańcie słuchać waszych islamskich liderów którzy was ciągle okłamują. Zacznijcie czytać wasze teksty źródłowe z których jasno wynika że Mahomet to najbardziej oczywisty fałszywy prorok.

Ale idźmy jeszcze dalej gdyż ten werset udowadnia że Koran jest z piekła rodem a Mahomet jest sługą Diabła. Możemy użyć ten wers do gloryfikacji Pana Jezusa i pokazać muzułmanom że Koran nie może być od prawdziwego Boga, gdyż tak naprawdę Koran to STEK BZDUR ! 

Jeśli spytamy Muzułmanów czy Koran to słowa Allaha które są wieczne to odpowiedzą że tak, w takim razie mamy wiele problemów.

Proszę zwrócić uwagę jak głupi jest ten werset, naprawde trzeba byc chyba opętanym żeby myśleć że to może być od boga. Oto słowa Allaha które są wieczne, oznacza to że Koran istnieje z Allahem w wieczności zanim powstał wszechświat. Wiedząc to należy zwrócić uwagę na to że Allah w wieczności w swoich słowach ma ludzi którzy jeszcze nie istnieją, miejsca które nie istnieją i wydarzenia które jeszcze się nie wydarzyły bo nie ma jeszcze wszechświata ! Czyli w wieczności przed powstaniem czasu, przestrzeni i materii Allah myślał o Mahomecie, jego kompanach, żonach, posiłkach i tym że kiedy On będzie miał ochotę na seks tournee inni będą mu przeszkadzać ! W wieczności Allah w swoich słowach ma to wszystko i to że wierzący będą ostrzeżeni że nie mogą się żenić z wdowami po proroku który jeszcze nie istnieje. Widać z tego że Allah dużo myślał o Mahomecie w wieczności przed powstaniem wszechświata. 

I My mamy uwierzyć że wieczności Allah w swoich słowach już mówi o wierzących którzy przeszkadzają prorokowi który nie istnieje nawet kiedy w wieczności gdzie nie ma czasu o który by się trzeba martwić i wszystko to jest tak ważne że już to chodzi po głowie Allaha. 

Jeśli wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe to oznacza że Muzułmanie mają dylemat, gdyż to oznacza że Allah nie jest niezależny i potrzebuje stworzenia, potrzebuje Mahometa ! Jeśli te słowa Koranu są wieczne i niestworzone Allah musiał stworzyć wszechświat, Mahometa, wierzących, żony, posiłki, itd po to żeby te słowa stały się rzeczywistością.

Allah musiał to wszystko utworzyć aby jego słowa się zmaterializowały innymi słowy Allah nie ma wolnej woli i jest zależny od stworzenia, zależny od Mahometa ! Allah nie może tego wszystkiego nie stworzyć, jeśliby tak było to ten wers czyli cześć jego słów nie zostałby zmaterializowany, nie stałby się rzeczywistością i oznaczałby że jest fałszywy ! 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=HgKn_OaDOHI