Zaznacz stronę
MAHOMET I ZWIERZĘTA

MAHOMET I ZWIERZĘTA

MAHOMET I ZWIERZĘTA

przez Silas

WPROWADZENIE

Dziś religia islamu jest stale w wiadomościach ze względu na jej przemoc. Wiele osób wie że islam jest brutalny ale niewiele więcej wie o tej religii. Kilka osób wie trochę o Mahomecie. Był odnoszącym sukcesy przywódcą cierpiał surowe prześladowania znosił głód i biedę pozostawał niezłomny w obliczu opozycji, szczerze kochał swoich wyznawców i stworzył drugą co do wielkości religię na świecie. Mahomet miał przesądny nieco dziwaczny zestaw wierzeń religijnych.

Ten artykuł przedstawia krótki opis przesądów Mahometa dotyczących różnych zwierząt. Niektóre z tych przesądów zostały szczegółowo opisane gdzie indziej. Tutaj przedstawię podstawy i pozostawię ci przemyślenie i ocenę. Szkoda, że ​​wierzenia Mahometa w tym jego przesądy stanowią dziś podstawę wiary dla około miliarda wyznawców. Dzisiaj ci nieszczęśni ludzie są związani systemem wierzeń który spowija ich umysły przesądami i powstrzymuje ich od poznania Boga i Jego planu dla nich.

Muhammad i żydzi: świnie i małpy, szczury i jaszczurki

Koran zawiera mity o Żydach i chrześcijanach. Oto trzy wersety Koranu które odzwierciedlają te mity: wszystkie cytaty z Koranu [1]

Oto zawarliśmy z wami przymierze i wznieśliśmy nad wami górę: “Trzymajcie mocno to, co wam daliśmy, i wspominajcie to, co tam jest! Być może, będziecie bogobojni!” Wy jednak potem odwróciliście się. I gdyby nie łaska Boga nad wami i Jego miłosierdzie, to bylibyście między stratnymi. Znacie już tych spośród was, którzy naruszyli sabat; My im powiedzieliśmy: “Bądźcie małpami wzgardzonymi!” Quran 2:63-65 Józef Bielawski

Powiedz: “Czyż mam wam obwieścić coś gorszego niż to, co będzie waszą zapłatą u Boga? Ci, których przeklął Bóg i na których się zagniewał, z których uczynił małpy i świnie ci, którzy czcili bałwany – znajdują się w najgorszym miejscu i są tymi, którzy najbardziej zbłądzili z równej drogi.” Quran 5:60 Józef Bielawski

A kiedy oni przekroczyli z dumą to, co im było zakazane , powiedzieliśmy im : “Bądźcie wzgardzonymi małpami!” Quran 7:166Józef Bielawski

Dodatkowo czytamy że historyczni uczeni i komentatorzy islamu zgodzili się z dosłowną interpretacją tego wersetu:

A. Żydzi przekształceni w małpy

Bóg przemienił tych Żydów w małpy, ponieważ zlekceważyli Jego przykazanie i poszli łowić ryby w sobotę. Ci Żydzi mieszkali w nadmorskim mieście (patrz rozdział 2:65). Koran mówi:

„A wiecie o tych z was, którzy złamali szabat, jak im powiedzieliśmy:„ Bądźcie małpami, wzgardzonymi i nienawidzonymi! ””

Interpretacja ekspozytorów Koranu jest w pełni zgodna z treścią tych wersetów

(patrz Baydawi, strona 14; Jalalan, strony 10, 11; Zamakhshari, część 1, strona 286). Czytamy również ten sam incydent w rozdziale 7: 163-166 oraz w rozdziale 5:60, w którym ci Żydzi zostali przemienieni w małpy i świnie.[2]

Sahih (autentyczne) hadisy mówią nam że Allah zamienia Żydów w inne stworzenia.

Bukhari 4.524: Opowiadane Abu Huraira: Prorok powiedział: „Grupa Izraelitów zginęła. Nikt nie wie, co zrobili. Ale ja ich nie widzę, z wyjątkiem tego, że zostali przeklęci i zmienili w szczury, bo jeśli położysz mleko wielbłądki przed szczurem nie wypije go, ale jeśli zostanie przed nim postawione mleko owcze, wypije je. ” Powiedziałem to Ka’bowi, który zapytał mnie: „Czy słyszałeś to od Proroka?” Powiedziałem tak.” Ka’b kilkakrotnie zadawał mi to samo pytanie; Powiedziałem do Ka’ba. „Czy czytam Torę? (Tj. Mówię ci to od Proroka.)” [3]

Muslim 021, numer 4800: Abu Sa’id doniósł, że Arab z pustyni przybył do Wysłannika Allaha (niech pokój będzie z nim) i powiedział: Mieszkam na nizinie obfitującej w jaszczurki i to jest powszechna dieta mojej rodziny, ale on (Święty Prorok) nie odpowiedział. Powiedzieliśmy mu: Powtórz to (twój problem), więc powtórzył to, ale nie odpowiedział. (Powtórzono to trzykrotnie) Wtedy Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) zawołał go po raz trzeci, mówiąc: O człowieku pustyni, zaprawdę, Allah przeklął lub okazał gniew plemieniu Bani Isra’il i wypaczył je w bestie które poruszają się po ziemi. Nie wiem, może ta (jaszczurka) może być jednym z nich. Więc nie jem tego ani nie zabraniam spożywania tego. [4]

Muslim 021, numer 4799: Abu Sa’id doniósł, że ktoś powiedział: Wysłanniku Allaha, żyjemy w krainie obfitującej w jaszczurki, więc co rozkazujesz lub jaki werdykt wydajesz (o jedzeniu tego)? Po czym powiedział: Powiedziano mi, że ludzie z Bani Isra’il byli zniekształceni (więc istnieje prawdopodobieństwo, że ci ludzie mogli być zniekształceni w kształcie jaszczurek). Więc on ani nie przykazał (nam to jeść), ani nie zabronił (nam).

Abu Dawud Book 27, numer 3786: Opowiadane Thabit ibn Wadi’ah: Byliśmy w armii z Apostołem Allaha. Mamy jaszczurki. Upiekłem jedną jaszczurkę, przyniosłem ją Apostołowi Allaha i położyłem przed nim. Wziął kij i policzył mu palce. Następnie powiedział: Grupa dzieci Isra’il została przemieniona w zwierzę ziemi i nie wiem, które to było zwierzę. Nie zjadł go ani nie zabronił (jego jedzenia). [5]

Być może Mahomet wziął pomysł od Żydów z którymi miał kontakt.

Oni (Żydzi) powiedzieli: „Czy mamy sprofanować nasz szabat i czynić w szabat to, co uczynili ci, którzy byli przed nami, o których dobrze znacie i zamienili się w małpy? [6]

Być może to wszystko jest sfabrykowane przez muzułmanów którzy twierdzili że Żydzi to powiedzieli (którzy zostali zmasakrowani). Abraham Geiger wybitny Żydowski uczony twierdzi że Żydzi nigdy nie mieli takich wierzeń.

Przypuszcza się że sprawa łamiących szabat którzy zostali ukarani przemianą w małpy człekokształtne wzięła się z czasów Dawida wśród Żydów nie ma śladu po tej legendzie. [7]

NIEKTÓRZY MUZłUMANIE ZOSTANĄ PRZEMIENIENI W ŚWINIE I MAŁPKI

Muhammad wykorzystał ten przesąd aby również przestraszyć i zmusić swoich wyznawców do posłuszeństwa. Przepowiedział że w późniejszych czasach niektórzy muzułmanie zwrócą się ku pożądliwościom świata i będą uprawiać cudzołóstwo nosić jedwab pić alkohol i słuchać muzyki. Ich kara będzie polegała na tym że Allah w nadnaturalny sposób zniszczyłby jednych a inni zostaliby przemienieni w małpy i świnie.

Bukhari 7.494B: Opowiadane Abu ‘Amir lub Abu Malik Al-Ash’ari: że usłyszał Proroka mówiącego: „Wśród moich wyznawców znajdą się ludzie, którzy uznają nielegalne stosunki seksualne, noszenie jedwabiu, picie napojów alkoholowych i używanie instrumentów muzycznych za zgodne z prawem. I będą tacy ludzie którzy pozostaną na zboczu góry, a wieczorem ich pasterz przyjdzie do nich z owcami i poprosi ich o coś, ale powiedzą mu: „Wróć do nas jutro”. Bóg zniszczy ich w nocy i upuści na nich górę, a resztę zamieni w małpy i świnie, i tak pozostaną do Dnia Zmartwychwstania. “

Abu Dawud, księga 32, numer 4028: Opowiadane Abu Amir lub Abu Malik: AbdurRahman ibn Ghanam al-Ash’ari powiedział: Abu Amir lub Abu Malik powiedzieli mi – przysięgam na Allaha kolejną przysięgę, że nie wierzył mi, iż słyszał, jak Apostoł Allaha mówił: legalne (używanie) khazz i jedwabiu. Niektóre z nich zostaną przekształcone w małpy i świnie.

OŚWIADCZENIA MUHAMMADA DOTYCZĄCE INNYCH ZWIERZĄT

Jaszczurki uwaga to się tyczy was !

Muslim, księga 026, numer 5562: „Amir b. Sa przekazał autorytetowi swego ojca, że Apostoł Allaha (niech spoczywa w pokoju) nakazał zabijanie gekonów i nazwał je małymi, szkodliwymi stworzeniami.

Księga muzułmańska 026, numer 5564: Abu Huraira doniósł, że Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) powiedział: taką a taką nagrodą jest ten, który zabił gekona pierwszym uderzeniem, a ten, kto zabił go drugim uderzeniem, jest taką a taką nagrodą mniej niż pierwszy, a ten, kto go zabił trzecim uderzeniem, będzie taką a taką nagrodą mniejszą niż drugi.

Bukhari 4.526: Narrated Um Sharik: Opowiadane Um Sharik: Że Prorok nakazał jej zabić Salamandry.

Węże nie mają lekko w krajach Islamskich !

Sunan z Abu Dawud Book 41, numer 5229: Opowiadane Abdullah ibn Mas’ud: Prorok powiedział: Zabijcie wszystkie węże, a ten, kto boi się ich zemsty, nie należy do mnie.

Muzułmanin, księga 026, numer 5557: W Medynie są „Dżiny” (istoty podobne do demonów), które przyjęły islam, więc kiedy zobaczysz którekolwiek z nich, wypowiadaj ostrzeżenie na trzy dni, a jeśli pojawią się przed tobą, zabij je na to jest diabeł.

Abu Dawud, księga 41, numer 5240: Opowiadane AbdurRahman Ibn Abu Layla: Zapytano Apostoła Allaha o węże domowe. Powiedział: “Kiedy zobaczysz jednego z nich w swoim mieszkaniu, powiedz:” Zaklinam cię na przymierze, które zawarł z tobą Noe, i zaklinam cię na przymierze, które zawarł z tobą Salomon, aby nas nie skrzywdzić “. A jeśli wrócą, zabij ich.

MOCZ WIELBŁĄD A MEDYCYNA MUHAMMADA

Bukhari 8,794: Opowiadane Anas: Niektórzy ludzie z plemienia ‘Ukl przybyli do Proroka i przyjęli islam. Klimat Medyny im nie odpowiadał, więc Prorok nakazał im udać się do (stada mlecznych) wielbłądów miłosierdzia i pić, ich mleko i mocz (jako lekarstwo). Zrobili to, a po wyzdrowieniu (wyzdrowieniu) przemienili się w renegatów (odwrócili się od islamu), zabili pasterza wielbłądów i zabrali wielbłądy. Prorok wysłał (niektórych ludzi) w ich pościg, więc zostali (złapani i) przywiezieni, a Prorocy rozkazali, aby odcięli im ręce i nogi oraz aby ich oczy były napiętnowane rozgrzanymi kawałkami żelaza i aby ich skaleczyć ręce i nogi nie powinny być kauteryzowane, dopóki nie umrą.

SKRZYDŁA MUCH – MEDYCZNE LECZENIE CHORÓB 

Bukhari 4.537: Opowiadane Abu Huraira: Prorok powiedział: „Jeśli komuś z was wpadnie mucha domowa, powinien ją zanurzyć (w napoju), ponieważ jedno z jego skrzydeł ma chorobę, a drugie ma lekarstwo na tę chorobę”.

PSY I ANIOŁY

Bukhari 4.539: Opowiadane Abu Talha: Prorok powiedział: „Aniołowie nie wchodzą do domu, w którym czarownica ma psa ani obraz”.

PSY I NIEBIAŃSKIE UTRACONE NAGRODY

Bukhari 4.541: Opowiadane Abu Huraira: Apostoł Allaha powiedział: „Jeśli ktoś trzyma psa, codziennie traci jednego qirata (nagrody) za swoje dobre uczynki, chyba że trzyma go dla celów rolniczych lub dla ochrony bydła”.

ZABIJ WSZYSTKIE PSY!

Muslim, księga 010, numer 3813: Abu Zubair usłyszał Jabira b. Abdullah (Allah niech będzie z niego zadowolony) mówiąc: Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) rozkazał nam zabić psy, a my wykonaliśmy ten rozkaz tak bardzo, że zabiliśmy również psa, który przybył z kobietą z pustyni. Wtedy Apostoł Allaha (niech spoczywa w pokoju) zabronił ich zabijania. On (dalej Święty Prorok) powiedział: Twoim obowiązkiem jest kruczoczarny (pies) mający dwie plamki (na oczach), ponieważ jest to diabeł.

CZARNE PSY TO DIABŁY!

Muslim, księga 004, numer 1032: Abu Dharr relacjonował: Wysłannik Allaha (niech pokój będzie z nim) powiedział: Kiedy którykolwiek z was stoi w modlitwie i jest przed nim rzecz równa tylnej części siodła, która go okrywa i na wypadek, gdyby nie było wcześniej jeśli (rzecz) równa się tylnej części siodła, jego modlitwa zostanie przerwana przez (przejście) osła, kobietę i czarnego Psa. Powiedziałem: O Abu Dharr, jaka jest cecha czarnego psa, która odróżnia go od czerwonego i żółtego psa? Powiedział: O synu mojego brata, zapytałem Wysłannika Allaha (niech pokój będzie z nim), tak jak mnie prosisz, a on odpowiedział: Czarny pies to diabeł.

OSŁY I KONIE

Bukhari 5,530: Opowiadane Jabir bin Abdullah: W dniu Khaibar, Apostoł Allaha zabronił jedzenia mięsa osła i zezwolił na jedzenie mięsa końskiego.

OSŁY I KOGUTY

Muslim 035, numer 6581: Abu Huraira doniósł, że powiedział Wysłannik Allaha. Kiedy słuchasz piania koguta, proś Allaha o Jego łaskę, tak jak on widzi aniołów, a kiedy słuchasz ryczenia osła, szukaj schronienia u Boga przed szatanem, bo on widzi szatana.

OSŁY I MODLITWA

Bukhari 1.660: Opowiadane Abu Huraira: Prorok powiedział: „Czy ten, kto podnosi głowę przed imamem, nie boi się, że Allah może przekształcić jego głowę w osła, a jego postać w osła?”.

PODSUMOWANIE

Oczywiście Mahomet miał wiele istotnych błędnych przekonań na temat różnych stworzeń. Żydów nigdy nie zamieniono w świnie i małpy. Gekony to dobre i pożyteczne stworzenia. Demony nigdy nie zmutowały się w „muzułmańskie” węże a większość węży jest bardzo korzystna dla środowiska i nie należy ich zabijać. Mocz wielbłąda nie jest lekarstwem dla ludzi. (Czy zauważyłeś jak Mahomet torturował mężczyzn z Urayiny?). W skrzydłach muchy nie ma lekarstwa na chorobę a maczanie much w napoju jest niezdrowe. Psy są pod wieloma względami najlepszym przyjacielem człowieka (przeprowadź badania i zobacz, jak korzystny jest pies domowy dla zdrowia ludzi). Czarne psy nie są „diabłem”. Koguty nie piją ponieważ widzą anioły osły nie ryczą ponieważ widzą demony a jeśli muzułmanin spojrzy w górę podczas modlitwy, jego twarz nie zmieni się w twarz osła.

W islamskiej teologii jest więcej zabobonnych odniesień do różnych zwierząt. Ale te tutaj są wystarczające aby stwierdzić że religia islamu jest pełna przesądów a biedni muzułmanie są nękani tymi przesądami po dziś dzień. Być może Mahomet nie wiedział lepiej. Nie dorastał w bardzo naukowej kulturze. Ale dzisiaj ludzie zwłaszcza muzułmanie powinni uznać zoologiczne błędy Mahometa i zdać sobie sprawę że nie był on prawdziwym prorokiem Boga.

PRZYPISY

  1. The Noble Quran Tłumaczenie Józef Bielawski
  2. Bukhari, Muhammad, “Sahih Bukhari”, Kitab Bhavan, New Delhi, India, 1987, translated by M. Khan
  3. Muslim, A., “Sahih Muslim”, translated by A. Sidiqqi, International Islamic Publishing House, Riyadh, KSA.
  4. Abu Dawud, Suliman, “Sunan”, al-Madina, New Delhi, 1985, translated by A. Hasan
  5. Guillaume, A., “The Life of Muhammad”, page 464, a translation of Ibn Ishaq’s “Sirat Rasul Allah”, Oxford University Press, Karachi, Pakistan.
  6. http://answering-islam.org/Books/Geiger/Judaism/chap23.htm

Link do orginału: https://www.answering-islam.org/Silas/animals.htm

Tłumaczenie Marek_P Email garazbatmana@gmail.com