Zaznacz stronę
Kim jest Duch Święty?

Kim jest Duch Święty?

Bóg istnieje w trzech osobach, ale często słyszymy tylko o dwóch: Ojcu i Synu. Duch Święty jest trzecią osobą w Trójcy. On jest Bogiem żyjącym w nas!


Jaka jest rola Ducha Świętego w Trójcy?


Duch Święty jest równy Ojcu i Synowi. Jest obecny na świecie, aby uświadomić ludziom, że potrzebują Jezusa. Żyje także w każdym wierzącym od chwili zbawienia. Zapewnia chrześcijanom moc do życia, zrozumienie duchowej prawdy i przewodnictwo w czynieniu tego, co słuszne. Jako chrześcijanie staramy się codziennie żyć pod kontrolą Ducha Świętego.


Duch Święty zapewnia chrześcijanom moc do życia, zrozumienie duchowej prawdy i przewodnictwo w czynieniu tego, co słuszne.


Pięć błędnych wyobrażeń na temat Ducha Świętego

 1. Duch Święty nie jest karmą ani siłą; Jest osobą.
 2. Duch Święty nie jest zarezerwowany dla superchrześcijan; Jest darem dla wszystkich chrześcijan.
 3. Duch Święty nie przychodzi i nie odchodzi jak gęsia skórka; Jest z nami zawsze.
 4. Duch Święty dokonuje tylko spektakularnych rzeczy. Duch Święty dokonuje wielu spektakularnych rzeczy, ale także prowadzi nas i wyposaża nas do codziennych interakcji. Czasami Jego prowadzenie może być tak proste, jak powiedzenie nam, abyśmy usiedli na określonym miejscu lub przywitali się z konkretną osobą.
 5. Duch Święty jest dodatkowy lub opcjonalny. (tj. „Jeśli znam Jezusa, mam wszystko, czego potrzebuję”). Nie możemy zrobić wszystkiego, do czego wzywa nas Jezus, bez Ducha Świętego.

Co robi Duch Święty?


Krótko mówiąc bardzo dużo.

Na początek Duch Święty daje nam moc do dzielenia się Ewangelią. Jedną z obietnic, jakie Jezus daje nam w Piśmie, jest to, że nie musimy obawiać się dzielenia się naszą wiarą. Nawet jeśli nie jesteśmy pewni, co powiedzieć, możemy ufać, że Duch Święty przypomni nam o tym, czego potrzebujemy, kiedy tego potrzebujemy.

Kiedy spędzamy czas na czytaniu Biblii i słuchaniu Boga, dowiadujemy się, kim On jest, jak bardzo nas kocha, czego dla nas chce i jak zaprojektował świat. Nie musimy być badaczami Biblii, aby móc podać powód naszej nadziei, ale musimy ufać Bogu i zwracać uwagę na Jego Ducha. Duch Święty prowadzi nas, przekonuje nas, uczy nas i wyposaża nas do wykonywania pracy Bożej i szerzenia Ewangelii. Nie musimy się obawiać dzielenia się dobrą nowiną o tym, co Jezus uczynił w naszym życiu, ponieważ Duch Święty daje nam mądrość do poruszania się w trudnych rozmowach i zdolność jasnego komunikowania naszej wiary.

Duch Święty uzdalnia nas również do miłości. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie kochać innych tak, jak kocha nas Bóg. Urodziliśmy się samolubni, pełni grzechu. Tam, gdzie duch Boży stworzył dobry i doskonały świat, ludzie rozpętali chaos (począwszy od upadku w Księdze Rodzaju 3:7 i trwający przez kolejne pokolenia).

Kiedy Jezus ukazał się swoim najbliższym naśladowcom, tchnął w nich Ducha Świętego, dając im siłę do szerzenia dobroci Bożej na całym świecie. Wkrótce potem duch Boży ogarnia wszystkich Jego naśladowców. Dzisiaj, kiedy zapraszamy Pana Jezusa do naszego życia, otrzymujemy Ducha Świętego, a przez nas duch Boży nadal unosi się nad ciemnym i chaotycznym światem, powoli go uzdrawiając i pracując nad dniem, w którym zostanie przywrócony do dawnej świetności.


Czym są dary Ducha Świętego?


Bóg jest dobrym Ojcem, który uwielbia dawać prezenty Swoim dzieciom. Każdy chrześcijanin ma dary duchowe, zwane także darami Ducha, które mają pomóc ci w budowaniu kościoła i wskazywaniu innym na Jezusa.

W 1 Liście do Koryntian 12,7-11 apostoł Paweł wymienia kilka darów Ducha Świętego.

 1. Dar mądrości to umiejętność rozumienia i przekazywania prawdy biblijnej w taki sposób, aby umiejętnie zastosować ją w sytuacjach życiowych z wszelkim rozeznaniem. To jeden z najlepszych opisów, jakie czytałem: „Słowo mądrości to namaszczenie Ducha Świętego, które jest dokonywane, gdy pojawiają się problemy i kiedy trzeba podjąć ważne decyzje. Jest to przekazywanie słowa mądrości to jest tak słuszne, że łączy podzielone frakcje. Ludzie mówią: „O tak, to jest dobre”” (Chuck Smith, www.blueletterbible.org).
 2. Dar wiedzy jest ogólnie definiowany jako wiedza o rzeczach, których nie poznałbyś poprzez naturalne przyswojenie lub studiowanie. Jest to podobne do daru mądrości, ponieważ obaj rozumieją prawdę z wglądem, który pochodzi tylko z objawienia od Boga. Ci, którzy mają dar wiedzy, rozumieją głębokie sprawy Boże i tajemnice Biblii.
 3. Bóg daje wszystkim chrześcijanom zbawczą wiarę. Duchowy dar wiary jest udzielany niektórym, którzy wykazują nadzwyczajne pokłady wiary i którzy przez swoją wiarę są dla innych radością i zachętą. To właśnie pozwala chrześcijanom na przestrzeni dziejów okazywać nadzwyczajną ufność w Boże obietnice, moc i obecność, aby mogli zająć heroiczne stanowisko w sprawie przyszłości Bożego dzieła w kościele. Mężczyźni i kobiety z Listu do Hebrajczyków 11 byliby dobrymi przykładami ludzi obdarzonych darem wiary. Ich niezwykła wiara umożliwiła im dokonywanie niezwykłych, nadludzkich rzeczy.
 4. Dar uzdrawiania jest nadprzyrodzoną manifestacją Ducha Świętego, która przynosi uzdrowienie z choroby i/lub ułomności. Często wygląda to na uzdrowienie chorych poprzez modlitwę (nałożenie rąk lub namaszczenie olejem) lub wypowiedzenie słowa.
 5. Dar cudów, czyli cudownych mocy, różni się od daru uzdrawiania. Ci, którzy mają dar cudów, mają zdolność, dzięki Duchowi, czynienia cudownych rzeczy innego, potężniejszego rodzaju. Może to obejmować wskrzeszanie zmarłych, przywracanie wzroku niewidomym, mówienie niemym, słuch głuchym i używanie kończyn chromym. Niektóre przykłady z Biblii mogą obejmować wyrzucanie demonów (Dzieje Apostolskie 16), zabicie Elimas ślepych (Dzieje Apostolskie 13) i wskrzeszenie Tabity (Dzieje Apostolskie 9).
 6. Wiele osób błędnie rozumie dar prorokowania jako zdolność przewidywania przyszłości, ale to tylko część tego. Dar proroctwa jest proklamacją podsycaną przez Ducha, podtrzymywaną przez Ducha. Może zawierać przyszłe wydarzenia i/lub specjalny wgląd w Pismo.
 7. Wreszcie, Duch Święty daje także niektórym możliwość mówienia językami przez natchnienie, a innym umiejętność łatwego i właściwego interpretowania innego języka. Dar języków pozwala komuś usłyszeć przesłanie Boga w jego własnym języku, ale jest on bezużyteczny dla wszystkich innych, chyba że zostanie zinterpretowany/przetłumaczony.

Co to znaczy gasić lub zasmucać Ducha Świętego?


Możemy nie doświadczać obecności Ducha Świętego, ponieważ nasze działania odpychają Go. Duch Święty to osoba, a nie siła czy odległa istota. On kieruje nami i prowadzi, a nasza odpowiedź na Niego wpływa na naszą relację z Nim.

 1. Kiedy ignorujemy lub ukrywamy działanie Ducha Świętego w naszym życiu, gasimy Jego obecność w naszym życiu. (Pomyśl o tym jak o gaszeniu ognia.) Gasimy Ducha Świętego, kiedy nie pozwalamy, aby Duch Święty objawił się w taki sposób, w jaki On chce (1 Tesaloniczan 5:19).
 2. Żal to inna emocja. Zasmucamy Ducha Świętego, gdy postępujemy grzesznie, czy to w myślach, czy w myślach i uczynkach. (Wyobraź sobie rodzica, który żyje w oderwaniu od swojego dziecka).
 3. Zarówno gaszenie, jak i zasmucanie Duchem pochodzą od nas, którzy wybierają strach lub egoizm zamiast wiary i miłości. Oba niszczą naszą zażyłość z Bogiem i spowalniają pracę, którą Duch Święty chce w nas wykonać.

Czy Duch Święty jest potrzebny?


Duch Święty to coś więcej niż nadprzyrodzona moc. Przynosi życie i uzdrowienie tam, gdzie kiedyś nie było nic. Pozwala nam kochać tak, jak kocha Bóg. A kiedy kochamy tak, jak kocha Bóg, Duch Boży wciąż unosi się przez nas nad ciemnym i chaotycznym światem, powoli uzdrawiając i przywracając doskonały stan, w jakim pierwotnie zamierzył Bóg.