Zaznacz stronę
ISLAMSKI DYLEMAT

ISLAMSKI DYLEMAT

PUŁAPKA ISLAMSKIEGO DYLEMATU

David Wood

W Koranie Allah mówi:

I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy – z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi – i mówcie:Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani.29:46 Józef Bielawski

Jednak dziś wielu muzułman mówi coś zupełnie innego nam Chrześcijanom, mówią nam że oni nie wierzą w naszą Biblie gdyż została skorumpowana. I że nasz Bóg jest fałszywym Bogiem. 

Skoro muzułmanie są zobligowani żeby wierzyć w to co zostało wyjawione nam, dlaczego mówią że nie wierzą w Biblie, jedyne objawienie jakie mamy? I skoro ich Koran stwierdza że nasz Bóg i ich jest ten sam, dlaczego nam mówią żę nasz Bóg jest fałszywy?

Zgodnie z Biblią, Bóg jest: Trójjedyny, jeden w naturze i esencji lecz w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty (Mateusz 28:18-20)

Z Biblii dowiadujemy się że Syn wkroczył w stworzenie jako Jezus z Nazaretu (Jan 1:1-4) i że Pan Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał po 3 dniach.(Łukasz 24)

Koran zaprzecza wszystkiemu powyżej, więc muzułmanin nie może powiedziec że wierzy w Biblie i że Allah i Bóg Biblii jest ten sam. Muzułmanie muszą odrzucić Biblie gdyż Biblia zaprzecza Koranowi. I tutaj zaczynają się dla nich kłopoty, w Koranie Allah mówi że Tora i Ewangelie zostały wyjawione przez Allaha:

On tobie zesłał Księgę z prawdą, stwierdzając prawdziwość tego, co już było przed niąOn zesłał niegdyś Torę i Ewangelię Jako drogę prostą dla ludzi i On zesłał rozróżnienie. Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w znaki Boga – czeka kara straszna! Bóg jest potężny, włada zemstą! 3:3-4 Józef Bielawski

Więc Allah wyjawił Torę I Ewangelie jako drogowskaz, ale nasi islamscy przyjaciele twierdzą że Allah nie potrafił ochronić Tory i Ewangelii i że obie księgi zostały skorumpowane przez człowieka. 

To co zostało zesłane przez Allaha jako drogowskaz dla człowieka, skończyło jak znak skrętu który przekonał Chrześcijan że Bóg jest Trójjedyny i że Pan Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy.

Jednak gdy muzułmanie mówią nam że Biblia jest skorumpowana powinniśmy być tym nieco zdumieni, gdyż Koran stwierdza że nikt nie może zmienić słów Allaha:  

I głoś to, co ci zostało objawione z Księgi twojego Pana! – Nikt nie zmieni Jego słów! – I nie znajdziesz, poza Nim, miejsca schronienia. 18:27 Józef Bielawski

W tym momencie nasi islamscy przyjaciele mogą powiedzieć że tyczy się tylko tego że nikt nie może zmienić Koranu, jednak wers nie mówi że nikt nie może zmienić Koranu, tylko że nikt nie może zmienić słów Allaha. A Tora i i Ewangelie to według Koranu słowa Allaha. 

Pomimo jasnego stwierdzenia Allaha że nikt nie może zmienić jego słów, wielu islamistów twierdzi że Biblia została sfałszowana przez Apostoła Pawła lub późniejszych Chrześcijan.

Jeśli Biblia została sfałszowana to można się tylko zastanawiać dlaczego Allah mówi że Chrześcijanie nadal mają Ewangelie podczas aktywności Mahometa:

I tym, którzy idą za Posłańcem, Prorokiem rodzimym, którego oni znajdują wspomnianego w Torze i Ewangelii ; on im nakazuje to, co jest słuszne, a zakazuje tego, co niesłuszne; i zezwala im na rzeczy dobre, a zakazuje im rzeczy brzydkich; i zdejmuje z nich brzemię i okowy, które im ciążyły. A ci, którzy w niego wierzą, podtrzymują go i pomagają mu, i idą za światłem, które zostało z nim zesłane. 0ni będą szczęśliwi , 7:157 Józef Bielawski

Jak My Chrześcijanie mamy znaleźć Mahometa wspomnianego w naszej Torze lub Ewangelii, kiedy Ewangelie zostały rzekomo skorumpowane stulecia wcześniej? Przecież Allah nie mówi nam że mamy znaleźć Mahometa w naszych skorumpowanych księgach, w dodatku My nie znajdujemy Mahometa w naszych księgach w ogóle! Znajdujemy jednak ostrzeżenia o fałszywych prorokach którzy będą zwodzić ludzi od dobrej nowiny. 

A nawet jesli jakims cudem znaleźliśmy Mahometa wspomnianego w Biblii to skąd mielibyśmy wiedzieć czy to nie jest sfałszowany fragment i skoro nasze pisma zaprzeczają islamowi dlaczego Allaha się do nich odnosi jako potwierdzenie islamu?

Ale Allaha posuwa się znacznie dalej w tym wszystkim On nakazuje Chrześcijanom żeby słuchali Ewangelii: 

I niech lud Ewangelii sądzi według tego, co zesłał Bóg. A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi zepsutymi. 5:47 Józef Bielawski

Dlaczego Allaha każe nam być sadzonymi według skorumpowanej Ewangelii, Biblia jaką mamy zaprzecza islamowi. Czyli jeśli mamy słuchać słów Allaha musimy odrzucić islam jako fałszywy! Zobaczmy co jeszcze ciekawego nam powie Allah:

Powiedz: O ludu Księgi! Wy nie opieracie się na niczym, dopóki nie wypełniacie Tory i Ewangelii, i tego, co wam zostało zesłane od waszego Pana. Lecz to, co tobie zostało zesłane, u wielu spośród nich zwiększyło tylko bunt i niewiarę. Nie martw się jednak ludem niewiernych! 5:68 Józef Bielawski

Dlaczego Allah nam mówi że nie mamy na czym stać bez naszej Tory i Ewangelii, jeśli mamy skorumpowaną Księgę? Jeśli Biblia byłaby skorumpowana czy Allah by nam nie powiedział żebyśmy się ją pozbyli i przyszli do Koranu i Allaha? 

Z tego wszystkiego jasno wynika że Ewangelie są autorytetem dla Chrześcijan, autor Koranu wiedział że mamy prawdziwe Słowo Boże! 

Jednak Ewangelie byłe nie tylko autyratarne dla Chrzescijan ale również dla Mahometa i jak się okazuje dla Muzułman. 

Pewnego dnia Mahomet zaczął mieć wątpliwości co do swoich objawień, w odpowiedzi na te wątpliwości Allah nakazał Mahometowi żeby poszedł do Ludzi Księgi, czyli Żydów i Chrześcijan dla potwierdzenia:

A jeśli powątpiewasz w to, co tobie zesłaliśmyto zapytaj tych, którzy czytają Księgę, która była przed tobą. Przyszła do ciebie prawda od twojego Pana, nie bądź więc w liczbie tych, którzy powątpiewają! 10:94 Józef Bielawski

Muzułmanie dziś sądzą że Koran przewyższa Biblie i przez to że Biblia zaprzecza Koranowi uważają że należy ją odrzucić, ale w Koranie jest dokładnie na opak. To Biblia potwierdza Koran i nawet sam Mahomet miał udać się do Żydów i Chrześcijan żeby upewnić się że jego objawienia są zgodne z tym co zostało wcześniej wyjawione.  

Skoro Mahomet nadal uczył Islamu wydaje się że chyba nie posłuchał Allaha, gdyby poszedł do Ludzi Księgi żeby otrzymać potwierdzenie musiałby odrzucić Koran. 

Koran stawia Islamistów w pułapce Islamskiego Dylematu! 

Albo Chrześcijanie mają prawdziwe, nieskorumpowane, autorytarne Słowo Boże albo nie mają, to są jedyne dostępne możliwości. 

Jeśli mamy zachowane, autorytarne Słowo Boże, Islam jest fałszywy, gdyż zaprzecza Biblii!

Jeśli nie mamy zachowanego, autorytarnego Słowa Bożego, Islam jest fałszywy, gdyż potwierdza: przechowanie, autorytet i inspiracje Biblii. Tak więc:

Jeśli Biblia jest zachowana, Islam jest Fałszywy, jeśli jest skorumpowana to Islam nadal jest Fałszywy, w obu przypadkach Islam jest Fałszywy!

Islam popełnia samozniszczenie potwierdzając inspiracje Księg którym zaprzecza.

Muzlumanie którzy nie chce być w religi która się sama niszczy muszą znaleźć sobie nową religie, zachęcamy ich do zapoznania się z Dobrą Nowiną tak jak nakazują nam obie Religie.

Tłumaczenie Marek_P garazbatmana@gmail.com

Link https://www.youtube.com/watch?v=nNAS0aaViM4