Zaznacz stronę
Czy Allah nakazuje ZŁO i OBRZYDLIWOŚĆ ?

Czy Allah nakazuje ZŁO i OBRZYDLIWOŚĆ ?

Sprzeczność Koranu

Czy Allah nakazuje ZŁO i OBRZYDLIWOŚĆ ?

Sam Shamoun

Koran mówi że Allah nie nakazuje nieprzyzwoitości i obrzydliwości:

A kiedy oni popełnią jakiś czyn szpetny, to mówią: “Znaleźliśmy naszych ojców tak czyniących i Bóg nam to nakazał.” Powiedz: “Zaprawdę, Bóg nie nakazuje szpetnego czynu. Czyż będziecie mówić na Boga to, czego nie wiecie?” 7:28 Józef Bielawski

Zaprawdę, Bóg nakazuje: sprawiedliwość, dobroczynność i szczodrobliwość względem bliskich krewnych! On zabrania tego, co bezecne, naganne i występne. On was napomina – być może, wy się opamiętacie! 16:90 Józef Bielawski

W rzeczywistości Koran mówi, że to szatan robi takie rzeczy:

O ludzie! Jedzcie z tego, co jest na ziemi dozwolone i dobre, i nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę, on jest dla was wrogiem jawnym! On wam nakazuje tylko zło i bezeceństwo i każe wam mówić przeciw Bogu to, czego nie wiecie. 2:168-169 Józef Bielawski

Koran dalej mówi iż Allah nie zniszczy niesprawiedliwie żadnego miasta:

Tak jest, ponieważ twój Pan nigdy nie niszczy miast niesprawiedliwie, kiedy ich mieszkańcy są beztroscy. 6:131 Józef Bielawski

Jednak gdzie indziej mówi się nam, że ten sam Allah nakazuje niegodziwość i nieprzyzwoitość:

A kiedy chcemy zgubić jakieś miasto, to nakazujemy jego mieszkańcom żyjącym w dobrobycie, aby oddawali się tam rozpuście. Wtedy sprawdza się nad nim słowo i niszczymy je całkowicie. 17:16 Józef Bielawski

Uważnie zwróć uwagę na brzmienie tekstu; Allah nakazuje i ludzie popełniają bezbożność. Innymi słowy, to nakaz Allaha prowadzi ludzi do popełnienia nieprzyzwoitości, co z kolei skutkuje ich zniszczeniem! Egipski chrześcijański pisarz i uczony dr Labib Michaił, skomentował teologiczne konsekwencje powyższego tekstu. Pokazuje jak dosłowne znaczenie ma to, że Allah nakazuje ludziom popełnianie zła w celu ich zniszczenia:

Muszę wspomnieć, jako osoba, która opanowała arabski jako mój pierwszy język i która czytała różne wersje Koranu, że niektórzy z tych, którzy przetłumaczyli Koran na angielski, nie byli uczciwi; próbowali oszukać anglojęzycznego czytelnika. Oto kilka przykładów ich oszustwa. W Suracie Al-Isra czytamy ten arabski werset w Koranie, gdzie Allah mówi:

Wa eza aradna an nohlika kariatan amarna motrifiha fafasako feha fahaqa Alliah alkowl fadamarnaha (Sura Al-Isra 17:16)

Prawidłowe tłumaczenie tego wersetu powinno brzmieć:

A kiedy my (Allah) decydujemy się zniszczyć wioskę, wysyłamy wyraźny rozkaz do tych, którzy wiodą w niej luksusowe życie, aby popełnili sprośność i w ten sposób usprawiedliwia się przeciwko nim słowo udręki. Następnie niszczymy go z całkowitym zniszczeniem.

Oznacza to, że kiedy Allah chce zniszczyć wioskę, nakaże elitom tego miasta popełnienie rażących grzechów. Potem ukarze ich, ponieważ posłuchali jego poleceń. (Mikhail, Islam, Muhammad and the Koran: A Documented Analysis [Blessed Hope Ministry, Springfield VA; wydanie drugie, poprawione i rozszerzone 2002], strony 111, 112-113)

Inny pisarz chrześcijański, nieżyjący już ‘Abdallah Abd al-‘Fadi, powiedział w odniesieniu do tych fragmentów:

Czy Bóg pragnie zniszczyć ludzi, których stworzył? Czy naprawdę nakaże ludziom, którzy mieszkają swobodnie w danym miejscu, popełniać bezbożność, aby byli godni kary, razem z biednymi, którzy mieszkają wśród nich? Czy jest to zgodne z Bożą sprawiedliwością, świętością i wiernością? Jak ktoś mógł przypisywać Bogu taką hańbę, niesprawiedliwość i bezbożność?

Poza tym Koran zaprzecza temu stwierdzeniu w wielu innych miejscach… (Al-‘Fadi, Czy Koran jest nieomylny? [Światło życia, PO Box 13, A-9503 Villach, Austria], strona 131)

Al-‘Fadi przystąpił do cytowania tych samych tekstów cytowanych powyżej. Ponieważ obaj ci panowie są/byli arabskimi chrześcijanami i znali/znali arabski, nie można im zarzucić, że nie zrozumieli lub niewłaściwie egzegezowali arabski tekst Koranu.

Koran nie podaje konkretnych przykładów konkretnych grzechów lub bezbożności, które Allah nakazałby ludziom popełniać, jeśli chcą zniszczyć miasto. Niemniej jednak powyższe jest wyraźną sprzecznością na abstrakcyjnym poziomie. Czy Bóg nakazuje nieprzyzwoitość, czy nie? Koran zawiera oba stwierdzenia.

Dwie dalsze obserwacje:

Po pierwsze należy zwócić uwage że ludzie w tym mieście są ostatecznie ukarani i zniszczeni za posłuszeństwo rozkazom Allaha. A nie za nieposłuszeństwo wobec rozkazów które otrzymali od Allaha. Po drugie patrząc na Torę w porównaniu z Koranem istnieje przynajmniej jedno zachowanie, które Święty Bóg Biblii wyraźnie zabronił. Które nazwał nawet obrzydliwością ale które Allah wyraźnie nakazał muzułmanom. Oto co mówi Biblia:

 

Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, a potem zdarzy się, że nie znajdzie ona upodobania w jego oczach, gdyż znalazł u niej coś nieprzyzwoitego, wtedy wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swego domu.
A gdy ona opuści jego dom, może wyjść za mąż za innego.
A jeśli drugi mąż ją znienawidzi, wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swego domu, albo jeśli umrze ten drugi mąż, który pojął ją za żonę;
To ten pierwszy mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł powtórnie pojąć jej za żonę, gdyż jest ona splugawiona; to bowiem jest obrzydliwością przed PANEM. Nie dopuszczaj do popełnienia takiego grzechu w ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo. Powtórzonego Prawa 24:1-4
Jest powiedziane: Jeśli mąż oddali swoją żonę, a ona odejdzie od niego i stanie się żoną innego – czy on jeszcze do niej wróci? Czy ta ziemia nie byłaby wielce splugawiona? Ale ty uprawiałaś nierząd z wieloma kochankami. Powróć jednak do mnie, mówi PAN.
Podnieś swoje oczy na wyżyny i sprawdź, czy jest miejsce, gdzie nie uprawiałaś nierządu. Przy drogach siadałaś dla nich, jak Arab na pustyni, i splugawiłaś ziemię swoim nierządem i swą niegodziwością. Jeremiesz 3:1-2 
Tutaj Bóg Biblii zabrania mężczyźnie ponownego zawarcia związku małżeńskiego z rozwódką. Która ponownie się ożeniła i ponownie rozwiodła się lub owdowiała. Porównaj to z następującym poleceniem Koranu:
Rozwód jest możliwy dwa razy. Potem więc albo ją zatrzymacie, zgodnie ze zwyczajem, albo dacie jej całkowitą wolność, uprzejmie ją traktując. Nie jest wam dozwolone zabierać cokolwiek z tego, coście dali swoim żonom. Chyba że oboje się obawiają, że nie potrafią zachować granic ustanowionych przez Boga. Jeśli się obawiacie, że nie potrafią zachować granic Boga, to oni oboje nie będą mieli grzechu, jeśli ona się wykupi. Takie są granice Boga! Nie przekraczajcie ich! Ci, którzy przekraczają granice Boga, są niesprawiedliwi. A jeśli on rozwiódł się z nią ostatecznie, to ona nie jest mu dozwolona, dopóki nie wyjdzie za innego mężczyznę. A jeśli ten da jej rozwód, to nie popełnią grzechu, powracając do niego, jeśli oboje sądzą, że zachowują granice Boga. On wyjaśnia je ludziom, którzy posiadają wiedzę. 2:229-230 Józef Bielawski
Tradycja muzułmańska posuwa się nawet do stwierdzenia, że kobieta musi odbyć stosunek seksualny z mężczyzną, zanim będzie mogła wrócić do swojego byłego męża:

Opowiadana `Aisha: Rifa`a Al-Qurazi rozwiódł się z żoną nieodwołalnie (tzn. ten rozwód był ostateczny). Później `Abdur-Rahman bin Az-Zubair poślubił ją po nim. Przyszła do Proroka (ﷺ) i powiedziała: „O Wysłanniku Allaha (ﷺ)! Byłam żoną Rifa`y, a on rozwiódł się ze mną trzykrotnie, a potem wyszłam za mąż za `Abdur-Rahmana bin AzZubair, który na Allaha nie ma nic z nim, z wyjątkiem czegoś w rodzaju tej frędzli, Wysłanniku Allaha (ﷺ),” pokazującej frędzle, które zdjęła z prześcieradła. Abu Bakr siedział z Prorokiem (ﷺ), podczas gdy Khalid Ibn Sa`id bin Al-As siedział przy bramie sali czekając na przyjęcie. Khalid zaczął nazywać Abu Bakr: „O Abu Bakr! Dlaczego nie zganisz tej damy za to, co otwarcie mówi przed Apostołem Allaha?” Wysłannik Allaha (ﷺ) nie zrobił nic poza uśmiechem, a następnie powiedział (do pani): „Może chcesz wrócić do Rifa`a? Nie (nie jest to możliwe), chyba że i dopóki nie będziesz cieszyć się stosunkiem seksualnym z nim (`Abdur Rahman) i cieszy się stosunkiem seksualnym z tobą. Sahih al-Bukhari 6084

Yahya opowiedział mi od Malika z al-Miswar ibn Rifaa al-Quradhi z az-Zubayr ibn Abd ar-Rahman ibn az-Zubayr, że Rifaa ibn Simwal rozwiódł się ze swoją żoną, Tamima bint Wahb, w czasach Wysłannika Allaha, może Allah pobłogosław go i obdarz go pokojem trzy razy. Potem wyszła za mąż za Abd ar-Rahmana ibn az-Zubayra, który odwrócił się od niej i nie mógł skonsumować małżeństwa, więc rozstał się z nią. Rifaa chciała ponownie ją poślubić i zostało to wspomniane Wysłannikowi Allaha, niech Allah go pobłogosławi i obdarzy go pokojem, a on zabronił mu poślubić ją. Powiedział: „Ona nie jest dla ciebie halal, dopóki nie zakosztuje słodyczy współżycia”. Muwatta Malik, Book 28, Hadith 17

Yahya przekazał mi od Malika od Yahya ibn Saida z al-Qasim ibn Muhammada, że Aisha, żona Proroka, niech Allah pobłogosławi go i obdarzy go pokojem, odpowiedziała na pytanie, czy mężczyzna może ponownie poślubić żona, z którą rozwiódł się nieodwołalnie, jeśli poślubiła innego mężczyznę, który rozwiódł się z nią przed sfinalizowaniem małżeństwa, „Nie, dopóki nie zakosztuje słodyczy współżycia”. Muwatta Malik, Book 28, Hadith 18

Mężczyzna który czyni kobietę legalną dla swojego byłego męża, nazywa się Muhallil:

Yahya zrelacjonował mi od Malika, że słyszał, iż zapytany, czy mężczyzna może wrócić do żony, jeśli rozwiódł się z nią nieodwołalnie, a następnie inny mężczyzna poślubił ją po nim i zmarł przed skonsumowaniem małżeństwa, al-Qasim ibn Muhammad powiedział: „To nie halal, aby pierwszy mąż do niej wrócił”. Malik powiedział o Muhallilu, że nie może pozostać w małżeństwie, dopóki nie zawrze nowego małżeństwa. Jeśli miał z nią stosunek w tym małżeństwie, miała swój posag. Muwatta Malik, Book 28, Hadith 19

Allah nazywa dozwolonym to, co Jahwe nazywa haniebnym i obrzydliwym. Oto kolejny przykład Allaha zezwalającego na nieprzyzwoitość, lubieżność:

Dozwolone wam jest nocą w czasie postu zbliżać się do waszych żon. One są ubiorem dla was, a wy jesteście ubiorem dla nich. Bóg poznał, że oszukiwaliście samych siebie, lecz On nawrócił się ku wam i odpuścił wam. Przeto teraz obcujcie z nimi i poszukujcie tego, co przepisał Bóg. Jedzcie i pijcie, aż odróżnicie nitkę białą od nitki czarnej o świcie. Następnie wypełniajcie post do nocy i nie obcujcie z nimi, lecz przebywajcie pobożnie w meczetach. Takie są granice Boga! Nie zbliżajcie się więc do nich! Tak wyjaśnia Bóg ludziom Swoje znaki. Być może, oni będą bogobojni! 2:187Józef Bielawski

Koran twierdzi, że Allah nagradza tych, którzy powstrzymują się od spełniania swoich pożądliwości:

Lecz dla tego, kto się lękał stawienia się przed swoim Panem i powstrzymywał duszę od namiętności, To, zaprawdę, dla niego Ogród będzie miejscem schronienia! 79:40-41 Józef Bielawski

Pismo muzułmańskie dalej potwierdza, że Allah nie nakazuje nieprzyzwoitości:

A kiedy oni popełnią jakiś czyn szpetny, to mówią: “Znaleźliśmy naszych ojców tak czyniących i Bóg nam to nakazał.” Powiedz: “Zaprawdę, Bóg nie nakazuje szpetnego czynu. Czyż będziecie mówić na Boga to, czego nie wiecie?” 7:28 Józef Bielawski

Jednocześnie jednak pismo muzułmańskie twierdzi, że Allah faktycznie umieścił pożądanie i zło w duszy każdego człowieka:

I dał jej skłonność – do nieprawości i bojaźni Bożej. 91:8 Józef Bielawski

Oto co Mahomet miał na myśli mówiąc ten werset:

Abu al-Aswad donosił, że „Imran b Husain zapytał go:Jaki jest twój pogląd, to, co ludzie robią dzisiaj na świecie i do czego dążą, czy jest to coś zadekretowanego dla nich lub z góry dla nich ustalone, czy też ich los w życiu ostatecznym zostanie zmieniony przez fakt, że ich prorocy przynieśli im nauki, których oni nie działać? Powiedziałem: Oczywiście jest to coś, co jest dla nich z góry ustalone i dla nich z góry przesądzone. On (dalej) powiedział: Czy nie byłoby niesprawiedliwością (ukarać ich)? Poczułem się z tego powodu bardzo zaniepokojony i powiedziałem: Wszystko jest stworzone przez Allaha i leży w Jego Mocy. Nie byłby pytany o to, co robi, ale oni byliby pytani; po czym powiedział do mnie: Niech Allah zmiłuje się nad tobą, nie chciałem cię prosić, ale o sprawdzenie twojej inteligencji. Dwóch mężczyzn z plemienia Muzaina przyszło do Wysłannika Allaha (ﷺ) i powiedzieli: Wysłannik Allaha, co sądzisz, że ludzie robią na świecie i do czego dążą, jest dla nich nakazane; coś dla nich z góry przesądzonego, a ich los w życiu ostatecznym będzie zdeterminowany przez fakt, że ich prorocy przynieśli im nauki, których nie zastosowali. i tak zasłużyli na karę? Następnie powiedział: „Oczywiście dzieje się tak, jak jest to postanowione przez Przeznaczenie i dla nich z góry ustalone, a pogląd ten jest potwierdzony przez ten werset Księgi Allaha Wywyższonego i Chwalebnego: „Rozważ duszę i Tego, który uczynił ją doskonałą , a następnie tchnął w niego jego grzech i jego pobożność” (XCI. 8). Sahih Muslim 2650

Co gorsza są też wersety w Koranie w których Allah pozwala muzułmanom działać zgodnie ze swoimi nikczemnymi pożądliwościami. Zachęcając ich do popełniania rażących zboczeń i niemoralności seksualnej.

Allah sankcjonuje cudzołóstwo i gwałt

Na przykład Koran faktycznie sankcjonuje cudzołóstwo i gwałt w pewnych sytuacjach:

A także kobiety chronione muhsana, oprócz tych, którymi zawładnęły wasze prawice. Oto co przepisał wam Bóg! I dozwolone wam jest poszukiwać żon poza tymi, które zostały wymienione, i używajcie swojego majątku, biorąc je pod “ochronę”, a nie oddając się rozpuście. A żonom dajcie wynagrodzenie, albowiem doznaliście od nich przyjemności; to jest przepis prawny. Nie jest grzechem jeśli coś nawzajem uzgodniliście po dopełnieniu obowiązującego przepisu. Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, mądry! 4:24 Józef Bielawski

Ten przewrotny werset pozwala dżihadystom (w tym samemu Mahometowi) gwałcić zamężne kobiety, które wzięli do niewoli. Niestety nie pozostało to jedynie abstrakcją, ale zostało łatwo wprowadzone w życie przez spragnionych krwi dżihadystów Mahometa:

Abu Sirma powiedział do Abu Sa’id al Khadri (Allah był z niego zadowolony): 0 Abu Sa’id, czy słyszałeś, jak Wysłannik Allaha (ﷺ) wspomina al-‘azl? Powiedział: Tak i dodał: Wyszliśmy z Wysłannikiem Allaha (ﷺ) na wyprawę do Bi’l-Mustaliq i wzięliśmy do niewoli kilka wspaniałych arabskich kobiet; i pragnęliśmy ich, bo cierpieliśmy z powodu nieobecności naszych żon, (ale jednocześnie) pragnęliśmy również za nich okupu. Postanowiliśmy więc odbyć z nimi stosunek płciowy, ale przestrzegając ‘azl (wyciąganie męskiego narządu płciowego przed emisją nasienia w celu uniknięcia poczęcia). Ale powiedzieliśmy: Robimy coś, podczas gdy Wysłannik Allaha jest pośród nas; dlaczego go nie zapytać? Zapytaliśmy więc Posłańca Allaha (ﷺ), a on powiedział: Nie ma znaczenia, jeśli tego nie zrobisz, ponieważ każda dusza, która ma się narodzić do Dnia Zmartwychwstania, narodzi się. Sahih Muslim 1438a

Takich przykładów jest o wiele więcej. Był nawet jeden przypadek w którym kuzyn i zięć Mahometa nie mógł się doczekać aż jego prorok podzieli kobiety jako łup. Więc rzucił się na niewolnice żeby ją zgwałić, co rozgniewało niektórych dżihadystów:

Opowiadane ‘Imran bin Husain:
że Wysłannik Allaha (ﷺ) wysłał armię i powierzył jej kierownictwo ‘Ali bin Abi Talibowi. Wyjechał na wyprawę i wszedł na niewolnicę. Tak więc czterej Towarzysze Wysłannika Allaha (ﷺ) skarcili go i zawarli pakt mówiący: „[Jeżeli] spotkamy Wysłannika Allaha (ﷺ) poinformujemy go o tym, co zrobił Ali”. Kiedy muzułmanie wracali z podróży, zaczynali od Wysłannika Allaha (ﷺ) i dawali mu Salam, a potem wracali do swoich domów. Kiedy więc ekspedycja przybyła, dali Salama Prorokowi (ﷺ), a jeden z czterech stał i powiedział: „O Wysłanniku Allaha! Czy widzisz, że ‘Ali bin Abi Talib zrobił to i to”. Wysłannik Allaha (ﷺ) odwrócił się od niego. Wtedy drugi wstał i powiedział, jak powiedział, i odwrócił się od niego. Wtedy trzeci stanął przed nim i powiedział, jak powiedział, a on odwrócił się od niego. Potem wstał czwarty i powiedział, jak powiedzieli. Wysłannik Allaha (ﷺ) stanął przed nim, a gniew był widoczny na jego twarzy, powiedział: „Czego chcesz od ‘Ali?! Czego chcesz od ‘Alego?! Czego chcesz od ‘Ali?! Zaprawdę: “Ali jest ode mnie, a ja od niego, a on jest sprzymierzeńcem każdego wierzącego po mnie.”  Jami` at-Tirmidhi Vol. 1, Book 46, Hadith 3712

Dlatego Mahomet i jego bóstwo tolerowali i zachęcali mężczyzn do „sypiania” z więźniami bez względu na to czy są zamężne czy nie. Nikt przy zdrowych zmysłach nie pomyśli że kobiety których mężowie i rodziny zostali własnie wymordowani przez dżihadystów poszłyby dobrowolnie do łóżka ze swoimi oprawcami. Oczywistym jest zatem że islamski bóg pozwala na gwałt i cudzołóstwo.

Jakże naprawdę smutne i tragiczne dla tych kobiet jest to, że Mahomet i jego bóg nie podzielali wstydu i troski tych 4 dżihadystów, odnośnie wysoce nieetycznego charakteru gwałcenia jeńców których mężowie wciąż żyli. Zamiast tego Allah i jego posłaniec pospieszyli, aby usprawiedliwić tak zboczoną i haniebną zbrodnię! I jakież to niefortunne że zamiast zganić Alego za „spanie” (GWAŁT) z jeńcem przed podzieleniem „łupów”, Mahomet raczej denerwuje się na tych 4 dżihadystów.

Ale to nie wszystko zgodnie z niektórymi hadisami, Mahomet podobno nauczał że Allah faktycznie z góry określił ilość cudzołóstwa, jaką osoba musi koniecznie popełnić:

Opowiedział Ibn `Abbas: Nie widziałem czegoś przypominającego „lamam” (drobne grzechy) niż to, co Abu Huraira „opowiedział od Proroka, który powiedział: „Allah napisał dla syna Adama jego część cudzołóstwa, które popełnia nieuchronnie. Cudzołóstwo oczu jest widokiem ( patrzeć na zabronioną rzecz), cudzołóstwo języka jest mową, a wewnętrzne pragnienia i pragnienia oraz części intymne świadczą o tym wszystkim lub temu zaprzeczają”. Sahih al-Bukhari 6243

Abu Huraira poinformował, że Wysłannik Allaha (ﷺ) wypowiada takie słowa. Allah ustalił tę samą część cudzołóstwa, w której człowiek może sobie pozwolić. Nie będzie od niej ucieczki.  Sahih Muslim 2658a

Tak więc ci dżihadyści dopuszczali się jedynie niemoralności seksualnej, którą Allah z góry dla nich wyznaczył!

Allah sankcjonuje prostytucję

Jakby nauki islamu nie mogły być bardziej naganne, Allah posunął się tak daleko, że pozwolił swoim wyznawcom na legalną prostytucje. Czyli płacenie kobietom za tymczasowe małżeństwo wyłącznie w celu zaspokojenia ich seksualnych pragnień. Powszechnie nazywa się to „małżeństwami dla przyjemności” (tak zwane al-mut’a).

O wy, którzy wierzycie! Nie zakazujcie dobrych rzeczy, które Bóg uznał za dozwolone dla was, i nie przebierajcie miary. Zaprawdę, Bóg nie miłuje tych, którzy są występni! 5:87 Józef Bielawski

O wy, którzy wierzycie! Nie czyńcie bezprawnym Taiyibat (wszystko, co dobre, jeśli chodzi o żywność, rzeczy, uczynki, wierzenia, osoby itp.), które Bóg wam zezwolił, i nie przekraczajcie tego. Zaprawdę, Bóg nie lubi przestępców. S. 5:87 Hilali-Khan

Według muzułmańskich kleryków następujący fragment został „wyjawniony”, aby tolerować praktykę zawierania małżeństw z kobietami przez krótki okres czasu:

Oświadczenie Allaha: „O wy, którzy wierzycie! Nie czyńcie bezprawnym Tayyibãt (wszystko, co jest dobre, jeśli chodzi o żywność, rzeczy, uczynki, wierzenia, osoby), które Allah zezwolił wam na prawo…” (V.5:87) )(9)باب ‏{‏لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ‏}‏
Opowiadane `Abdullah: Braliśmy udział w świętych wojnach prowadzonych przez Proroka (ﷺ) i nie mieliśmy z nami kobiet (żon). Tak powiedzieliśmy (do Proroka (ﷺ) ). – Czy mamy się wykastrować? Ale Prorok (ﷺ) zabronił nam tego robić i odtąd pozwolił nam poślubić kobietę (tymczasowo), dając jej nawet szatę, po czym wyrecytował: „O wy, którzy wierzycie! Nie czyńcie bezprawnymi dobrami, które Allah zezwolił na tobie.” : Sahih al-Bukhari 4615

Zwróćcie uwagę że zamiast uczyć swoich ludzi abstynencji i samokontroli. Mahomet jest tym który tak naprawdę mówi swojej bandzie morderczych bandytów, żeby znaleźli kobiety do uprawiania seksu! Taka praktyka to nic innego jak prostytucja i wstyd jest nazywać to małżeństwem. Niestety zdarzały się przypadki, w których kobiety faktycznie zaszły w ciążę dzięki takim związkom:

Yahya opowiedział mi od Malika od Ibn Shihab od Urwa ibn az-Zubayr, że Khawla ibn Hakim przybył do Umar ibn al-Khattab i powiedział: „Rabia ibn Umayya zawarła tymczasowe małżeństwo z kobietą, która jest z nim w ciąży”. Umar ibn al-Khattab wyszedł przerażony, ciągnąc za sobą płaszcz, mówiąc: „Gdybym się na nie natknął, to tymczasowe małżeństwo, kazałbym go ukamienować i zlikwidować!Malik’s Muwatta, Book 28, Hadith 1137

Niektóre tradycje twierdzą, że Mahomet zniósł tę formę prostytucji:

Rozdział: Wysłannik Allaha (piły) zabronił ostatnio Nikah-al-Mut’a.(31)باب نَهْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا
Salama bin Al-Akwa powiedział:
Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział: „Jeśli mężczyzna i kobieta zgadzają się (zawrzeć małżeństwo tymczasowo), ich małżeństwo powinno trwać trzy noce, a jeśli chcą kontynuować, mogą to zrobić; a jeśli chcą się rozstać, mogą to zrobić.” Nie wiem, czy to było tylko dla nas, czy dla wszystkich ludzi w ogóle. Abu `Abdullah (Al-Bukhari) powiedział: `Ali dał jasno do zrozumienia, że Prorok powiedział: „Małżeństwo Mut’a zostało unieważnione (uczynione bezprawnym).  Sahih al-Bukhari 5119

Istnieją jednak inne narracje które twierdzą że muzułmanie kontynuowali praktykę tymczasowych małżeństw aż do kalifatu Umar b. al-Khattab:

„Ati” donosił, że jibir ur. Abdullah przyszedł, aby wykonać ‘Umra, a my przybyliśmy do jego siedziby, a ludzie pytali go o różne rzeczy, a potem wspomnieli o tymczasowym małżeństwie, po czym powiedział: Tak, korzystaliśmy z tego tymczasowego małżeństwa podczas za życia Proroka (ﷺ) oraz w czasach Abu Bakra i ‘Umara.  Sahih Muslim 1405c

Jeszcze smutniejszy jest fakt, że szyicka sekta islamu nadal toleruje tę praktykę do dnia dzisiejszego, a nawet twierdzi, że same źródła sunnickie przyznają, że ta moralnie naganna forma prostytucji powinna nadal być dozwolona, ​​ponieważ Mahomet i jego zwolennicy nigdy jej nie znieśli! Po szczegóły i argumenty polecamy następującą broszurę online. Aby pomóc muzułmanom dostrzec, jak naprawdę niemoralna jest ta praktyka, chcielibyśmy zadać im następujące pytania:

Jak czuliby się muzułmanie, gdyby podszedł do nich współwyznawca i poprosił o poślubienie na krótki czas jednej z ich kobiet, tj. siostry, córki, kuzynki, ciotki, rozwiedzionej matki itp.?

Czy któryś z nich nie miałby z tym problemu, czy też zbyt chętnie oddaliby swoje kobiety takiej osobie?

Jak by się czuli, gdyby zdarzyło się to więcej niż raz, tj. więcej niż jeden raz ich kobiety poślubiły mężczyzn za pewną sumę pieniędzy i na krótki okres?

Czy muzułmanie naprawdę chcą, abyśmy wierzyli, że nie mieliby absolutnie żadnego problemu z takimi małżeństwami?

Czy zatem muzułmanie nie zgodziliby się, że to wstyd i zniewaga nazywanie tego małżeństwa, skoro w głębi duszy nawet oni wiedzą, że to nic innego jak prostytucja?

Więc teraz muzułmanie, co to jest? Czy Allah naprawdę chce aby muzułmanie powstrzymywali się od działania zgodnie ze swoją żądzą? A może faktycznie dekretuje i sankcjonuje, aby jego wyznawcy oddawali się swoim niegodziwym, cielesnym pragnieniom, takim jak cudzołóstwo, gwałt i prostytucja?

Tłumaczenie Marek_P

Link https://answeringislam.info/authors/shamoun/permit_lust.html