ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Szatańskie Wersety

utworzone przez | lis 8, 2021 | Allah, Allah Szatan, Artykuły, Mahomet, Religia | 97 Komentarze

Szatańskie Wersety

Niewiele książek miało rozgłos taki jaki otacza Szatańskie wersety Salmana Rushdiego. Ten krótki artykuł ma na celu dostarczenie materiału stanowiącego tło dla tytułu książki oraz wyjaśnienie powodów, dla których nawet sam tytuł może niepokoić muzułmanów.

Islam zdecydowanie sprzeciwia się bałwochwalstwu, politeizmowi, kojarzeniu czegokolwiek lub kogokolwiek z Bogiem. W rzeczywistości credo islamu w języku arabskim zaczyna się od przeczenia: Nie ma boga poza Bogiem. Według Islamu Bóg nie może mieć współtowarzyszy. Jednak niektórzy z tych współtowarzyszy są nawet wymienieni w Koranie, to trzy bóstwa żeńskie: al-Lat, al-Uzza i Manat. Każda miał sanktuarium w osobnych miejscach niedaleko Mekki w Arabii, gdzie urodził się Mahomet i rozpoczął swoją misję. Uważano je nawet za córki Boga!

Koran, jak teraz czytamy, oczywiście odrzuca te bóstwa. Ale – i tu pojawia się problem – czy Koran i Mahomet zawsze je odrzucali?

Podczas gdy Mahomet przebywał w Mekce, jego wyznawców było niewielu. On również odczuwał ból wyobcowania ze swojego plemienia. Według wczesnych i cenionych biografii i historii Mahometa, autorstwa kompetentnych uczonych muzułmańskich (takich jak pisma at-Tabari i Ibn Sa’d), Mahomet pragnął lepszych relacji i pojednania ze swoją społecznością. Bóg objawił Muhammadowi Surę 53 oraz wersety: 19, 20. W tych dwóch wersetach czytamy:

Czy widzieliście AI-Lat i Al-Uzza, I Manat – tę trzecią? 53:19-20 Józef Bielawski

Następnie oryginalnie po nich następowały wersety (znane dzisiaj jako wersety szatańskie):

To są wzniosłe żurawie (pośrednicy) czyjego wstawiennictwa należy się spodziewać.

Żurawiami były oczywiście trzy bóstwa: al-Lat, al-Uzza i Manat, a żurawiami dlatego że modlono się do nich a one przenosiły modlitwy do Allaha. Boginie te były uważane przez współplemieńców Mahometa za córki Allaha. Te same relacje mówią nam, że po zakończeniu tego objawienia Mahomet, jego zwolennicy i pogańscy Arabowie wszyscy padali na twarz. Napięcia osłabły, pojednanie było na wyciągnięcie ręki i wszyscy byli zachwyceni. Te trzy boginie były bożkami czczonymi przez plemię Mahometa, były jednymi z 360 bożków Kabby w Mekce.

Ale Mahomet wkrótce wycofał pojednanie – jak szybko nie jest jasne. Ponieważ tradycje kontynuują, że Jibril (Gabriel), anioł objawienia poinformował Mahometa, że Szatan wykorzystał pragnienie Mahometa do pojednania z pogańskimi przywódcami. Diabeł położył na język Mahometa te wersety a on wyrecytował je jako od Boga. Jak widać sam Mahomet nie potrafił rozróżnić słów Gabriela od Diabła a może to ta sama postać? Dalej czytamy:

Czyż wy możecie mieć mężczyzn, a On jedynie kobiety? Byłoby to podziałem niegodziwym. 53:21-22 Józef Bielawski

Innymi słowy: Kiedy wy Arabowie macie synów (których wolicie od córek!), jakże niesprawiedliwe z waszej strony jest mówienie, że Bóg ma córki! Idea wielości bogów lub bogiń, synów lub córek Boga jest śmieszna. Tylko Bóg jest Bogiem. Trzy boginie są fałszywe.

Uważa się, że dwa inne fragmenty Koranu odnoszą się do kompromisu między Mahometem a Arabami i ewentualnego odrzucenia go przez Mahometa. Pierwsza brzmi:

I gdybyśmy cię nie umocnili, to byłbyś gotów skłonić się ku nim. Wtedy dalibyśmy ci zakosztować podwójnie życia i podwójnie śmierci. Potem już nie znalazłbyś dla siebie, przeciwko Nam, żadnego pomocnika. Oni omal nie zdołali cię skłonić do opuszczenia tej ziemi, by ciebie z niej wypędzić; ale oni wtedy przebywaliby na niej tylko niewiele czasu po tobie. 17:73-75 Józef Bielawski

Drugi fragment ma na celu pocieszenie Mahometa:

I My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca ani proroka, któremu by szatan czegoś nie poszeptał, kiedy ten oddawał się marzeniom. Lecz Bóg ściera to, co podsuwa szatan; potem utwierdza Swoje znaki – Bóg jest Wszechwiedzący, Mądry! – By uczynić to, co podsuwa szatan, próbą dla tych, w których sercach tkwi choroba i którzy serca mają zatwardziałe. – Zaprawdę, niesprawiedliwi daleko odeszli w swoim odszczepieństwie! – 22:52-53 Józef Bielawski

Zwłaszcza na podstawie tych wersetów powstaje współczesne określenie „Szatańskie wersety”.

Nie jest naszą intencją bronienie Rushdiego i jego książki. Z drugiej strony jasne jest, że Rushdie nie wymyślił szatańskich wersetów. Wydaje się że wcześni islamiści akceptowali ideę iż Diabeł mógł sprawić iż Mahomet recytował to co mówi Diabeł. Bóg może zastąpić nawet werset z własnego objawienia podobnym lub lepszym wersetem, zasada agregacji.

Kiedy znosimy jakiś znak albo skazujemy go na zapomnienie, przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny. Czyż ty nie wiesz, że Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny?! 2:106 Józef Bielawski

W rzeczywistości islamscy teologowie z wcześniejszych epok starannie ustalili, które fragmenty Koranu unieważniają które fragmenty.

Dzisiaj wielu muzułmanów zaprzecza, jakoby Bóg mógł unieważnić lub zmienić Swoje Słowo w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie. 

Jak na ironię, czasami interpretują Koran 2:106 (powyżej) jako oznaczający że Koran uchylił poprzednie Pisma Mojżesza i Jezusa. Wszystko to pomimo faktu, że Koran wyraźnie potwierdza, że ​​te Pisma również są autorytarnym i niezmienionym Słowem Bożym! O ileż bardziej wstrętne jest więc sugerowanie, że przynajmniej przez pewien czas wersety satanistyczne faktycznie stanowiły część Koranu! 

Dla wielu muzułmanów jest po prostu nie do pomyślenia, aby Mahomet, nawet pod najcięższą presją, szedł na kompromis ze swoimi mekkańskimi wrogami, a jeszcze bardziej, że szatan mógł w jakiś sposób „szepnąć” jego myśli do istoty świętego Słowa Bożego czyli Koranu. Dlatego nawet idea satanistycznych wersetów w Koranie szokuje niektórych muzułmanów.

Ale powtórzę, Rushdie nie stworzył satanistycznych wersetów. Podobnie Żydzi, chrześcijanie czy inni niewierni. Nasze informacje o satanistycznych wersetach i okolicznościach towarzyszących ich objawieniu pochodzą z renomowanych muzułmańskich relacji at-Tabari i Ibn Sa’da. Dzisiejsi muzułmanie, którzy po prostu odrzucają relację tych pisarzy jako sfabrykowaną i niehistoryczną, muszą przynajmniej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak szanowane osoby miałyby to zgłosić. Pytanie nie jest nowe, ale wydaje się, że trudno znaleźć poważną islamską odpowiedź.

Wkrótce więcej o Szatańskich Wersetach

Tłumaczenie Marek_P : źródło