ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Szatan: wspólnik na tronie Allaha czy Allah w przebraniu

utworzone przez | cze 28, 2021 | Allah Szatan, Uncategorized | 10 Komentarze

SZATAN

Wspólnik na tronie Allaha czy Allah w przebraniu?

Sam Shamoun

Koran dość często wspomina o tronie Allaha szczególnie w odniesieniu do jego władzy lub suwerenności nad stworzeniem:

On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni; następnie zasiadł na tronie. On wie, co przenika do ziemi i co z niej wychodzi; i co schodzi z nieba, i co się tam wznosi. On jest z wami, gdziekolwiek byście byli. Bóg widzi jasno, co czynicie! Do Niego należy królestwo niebios i ziemi i do Boga zostaną sprowadzone wszystkie sprawy. Quran 57:4-5 Józef Bielawski

Mówi się również, że Allah jest Panem / Posiadaczem potężnego / chwalebnego tronu lub tronu chwały:

Powiedz: “Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego tronu?Quran 23:86 Józef Bielawski

Niech Bóg będzie wysławiony, Król, Prawda! Nie ma boga, jak tylko On, Pan tronu szlachetnego! Quran 23:116 Józef Bielawski

Chwała niech będzie Panu niebios i ziemi, Panu Tronu, będącemu ponad to, co Jemu przypisują! Quran 43:82 Józef Bielawski

On – Władca Tronu Godnego Chwały!  Quran 85:15 Józef Bielawski

Koran dalej stwierdza że ośmiu aniołów nosi tron Allaha:

Ci, którzy niosą tron, i ci, którzy są wokół niego, głoszą chwałę swego Pana; wierzą w Niego i proszą o przebaczenie dla tych, którzy uwierzyli: “Panie nasz! Ty obejmujesz każdą rzecz miłosierdziem i wiedzą. Przebacz tym, którzy się nawrócili i którzy poszli po Twojej drodze; i ochroń ich od kary ognia piekielnego! Quran 40:7 Józef Bielawski

Aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana ponad nimi. Quran 69:17 Józef Bielawski

Jednak najbardziej interesujące jest to że unosi się on nad wodą:

On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię w ciągu sześciu dni – a Jego tron był na wodzie – aby wypróbować, który z was jest lepszy w działaniu. A jeśli powiesz: “Zaprawdę; zostaniecie wskrzeszeni, po śmierci” to oni z pewnością powiedzą: “To są tylko czary oczywiste!” Quran 11:7 Józef Bielawski

Oto co dodatkowo można się dowiedzieć z najbardziej wiarygodnych islamskich źródeł:

Opowiadane Imran bin Husain: Poszedłem do Proroka i przywiązałem moją wielbłądzicę przy bramie. Ludzie z Bani Tamim przyszli do Proroka, który powiedział: „O Bani Tamim! Przyjmij dobrą nowinę”. Dwukrotnie powiedzieli: „Przekazałeś nam dobrą nowinę, a teraz daj nam coś”. Wtedy przyszli do niego jemeńczycy i powiedział: „Przyjmijcie dobrą nowinę, ludu Jemenu, bo Bani Tamim im odmówił”. Przyjmujemy to, Apostole Allaha! Przyszliśmy zapytać cię o tę sprawę (tj. Początek stworzenia). ”Powiedział:„ Przede wszystkim nie było nic oprócz Allaha i (potem On stworzył Swój Tron). Jego tron był nad wodą i On napisał wszystko w Księdze (w Niebie) i stworzył Niebiosa i Ziemię. Sahih al-Bukhari, tom 4, księga 54, numer 414

Opowiadane Abu Huraira: Apostoł Allaha powiedział: „Allah powiedział:„ Wydaj (o człowieku), a ja wydam na ciebie ”. Powiedział również: „Ręka Allaha jest pełna i (jej pełnia) nie ma na nią wpływu ciągłe spędzanie nocy i dnia”. Powiedział również: „Czy widzisz, co wydał, odkąd stworzył niebiosa i ziemię? Niemniej to, co jest w Jego ręku, nie zmniejszyło się,a Jego tron był nad wodą; aw Jego ręce jest równowaga ( sprawiedliwość), przez którą podnosi i obniża (ludzi).  Sahih al-Bukhari, tom 6, księga 60, numer 206

Powodem dla którego jest to najbardziej fascynujący aspekt tronu Allaha jest to że zgodnie z tym samym tak zwanym autentycznym ahadith, tron Szatana również znajduje się na wodzie!

Jabir relacjonował: Słyszałem, jak Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) mówił: Tron Iblisa jest nad oceanem i wysyła oddziały (do różnych części), aby wystawiać ludzi na proces, a najważniejszą postacią w jego oczach jest ten, który jest najbardziej znany z siania ziarna niezgody. Sahih Muslim, księga 039, numer 6754

Jabir doniósł, że Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) powiedział: Iblis stawia swój tron na wodzienastępnie wysyła oddziały (w celu wywołania niezgody); bliżej niego w zbiorniku są ci, którzy są najbardziej znani w tworzeniu niezgody. Jeden z nich przychodzi i mówi: zrobiłem to i to. A on mówi: nic nie zrobiłeś. Wtedy przychodzi jeden z nich i mówi: Nie oszczędziłem tego a tak, aż zasiałem ziarno niezgody między mężem a żoną. Szatan podchodzi do niego i mówi: Dobrze się spisałeś. A’mash powiedział: Potem go obejmuje. Sahih Muslim, księga 039, numer 6755

Abu Sa’id poinformował, że Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) spotkał go (Ibn Sayyad), podobnie jak Abu Bakr i ‘Umar na niektórych drogach Medyny. Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) powiedział: Czy świadczysz o tym, że jestem Posłańcem Allaha? Po czym powiedział: Czy świadczysz o tym, że jestem posłańcem Allaha? Na to Wysłannik Allaha (niech pokój będzie z nim) powiedział: Potwierdzam swoją wiarę w Allaha i Jego aniołów oraz w Jego księgi, a co widzisz? Powiedział: „Widzę tron nad wodą. Na co Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) powiedział: Widzisz tron Iblisa na wodzie, a co jeszcze widzisz? Powiedział: „Widzę dwóch prawdomównych i kłamcę lub dwóch kłamców i jednego prawdomównego”. Na to Wysłannik Allaha (niech pokój będzie z nim) powiedział: Zostawcie go, on jest zawstydzony.  Sahih Muslim, Book 041, Number 6992

Biorąc pod uwagę powyższe czy to oznacza że Szatan jest współwłaścicielem tronu Allaha że on i Allah dzielą ten sam tron? W rzeczywistości czy muzułmanin może zacytować rzekomy autentyczny tekst stwierdzający że oprócz Allaha i Szatana istnieją inne osoby które mają tron usytuowany na wodzie?

Czy też powinniśmy interpretować to w ten sposób, że szatan wyrzucił Allaha ze swego tronu na wodzie i teraz ma kontrolę nad stworzeniem?

Co gorsza czy powinniśmy traktować to jako kolejny dowód na to że Allah islamu jest w rzeczywistości diabłem przebranym za boga? Wydaje się że tak jest zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę że Koran chwali się że Allah jest najlepszym oszustem / intrygantem / oszustem / oszukiwaczem wszystkich i że wypacza / wprowadza w błąd / deprawuje ludzi w taki sam sposób, jak robi to Szatan).

Według Biblii ten opis Allaha jako złoczyńcy / zboczeńca, który jest najlepszym oszustem, doskonale pasuje do szatana, o którym mówi się że jest ojcem kłamstwa i zwodzicielem całego świata:

Należysz do swojego ojca, diabła, i chcesz spełnić jego pragnienie. Od początku był mordercą, nie trzymał się prawdy, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy kłamie, mówi w swoim ojczystym języku, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa ”. Jana 8:44

„I został zrzucony wielki smok, ten starożytny wąż, zwany Diabłem i Szatanem, zwodziciel całego świata – został zrzucony na ziemię, a wraz z nim zostali zrzuceni jego aniołowie”. Objawienie 12: 9

Takie przedstawienie nie przystoi jednak majestatowi i chwale świętego i czystego Boga prawdziwych proroków Izraela i błogosławionych apostołów zmartwychwstałego i nieśmiertelnego Pana Jezusa Chrystusa:

„On jest Skałą, jego dzieła są doskonałe, a wszystkie jego drogi są sprawiedliwe. Wiernym Bogiem, który nie popełnia zła, jest prawy i sprawiedliwy ”. Powtórzonego Prawa 32: 4

„Dlatego słuchajcie mnie, mężowie rozumni: daleko niech będzie od Boga, aby dopuszczał się zła, i od Wszechmocnego, aby czynił zło”. Hioba 34:10

„Aby ogłosić, że Pan jest prawy; On jest moją opoką i nie ma w nim nieprawości ”. Psalm 92:15

„Twoje oczy są zbyt czyste, by patrzeć na zło; nie możesz tolerować zła. Dlaczego więc tolerujesz zdradę? Dlaczego milczysz, gdy niegodziwi połykają sprawiedliwszych od nich samych? ” Habakuka 1:13

Ten, kto mówi od siebie, szuka własnej chwały; ale ten, kto szuka chwały Tego, który Go posłał, jest prawdziwy i nie ma w Nim nieprawości ”.  Jana 7:18

„Oto przesłanie, które od niego usłyszeliśmy i które wam oznajmiamy: Bóg jest światłością; w nim nie ma żadnej ciemności ”. 1 Jana 1: 5

Podsumowując chciałbym powiedzieć że bez względu na to jak muzułmanie starają się pogodzić te stwierdzenia, fakt ten pozostaje krystalicznie jasny – muzułmanie macie na rękach poważny problem!

Może Cię zainteresować: Allah Zwodziciel

Link https://www.answering-islam.org/authors/shamoun/satan_on_the_throne.html

Tłumaczenie Marek_P Email garazbatmana@gmail.com