ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Papież Franciszek NISZCZY ISLAM

utworzone przez | sty 4, 2022 | Artykuły, Islam, Mahomet | 146 Komentarze

 

Papież Franciszek NISZCZY Koran za promowanie domowej przemocy!

David Wood

Nareszcie odezwał się Papież Franciszek, kiedy wydawało się że całą swoja kadencje spędzi na chronieniu najbardziej oczywistego fałszywego, samozwańczego proroka w historii, w końcu zrzucił taką bombę na fundament islamu!!!

Pozwólcie że przetłumaczę wam jego ostatni „tweet”:

Papież Franciszek [oficjalne konto papieża]

Wszystkie formy złego traktowania przez które wiele kobiet cierpi, są aktami tchórzostwa i ludzkiej degeneracji. Nie możemy odwrócić głowy od tego problemu. Kobiety które są ofiarami przemocy muszą być chronione przez społeczeństwo.


Czyli „Wszystkie formy złego traktowania przez które wiele kobiet cierpi” jak np. bicie ich aż do posłuszeństwa w imię Allaha „są aktami tchórzostwa i ludzkiej degeneracji”. Ale najbardziej zaufane islamskie źródła promują bicie żon do posłuszeństwa. Co powinniśmy zrobić Papieżu Franciszku? Czy powinniśmy odwrócić głowę i udawać że nic nie widzimy? Po to żeby nie ranić uczuć innych, kiedy mówimy o ich religii.

NIE !!!

Posłuchajmy Papieża: „Nie możemy odwrócić głowy od tego problemu. Kobiety które są ofiarami przemocy muszą być chronione przez społeczeństwo.” 

Tak więc kobiety które są ofiarami nauk Allaha i Mahometa muszą być chronione przez Ciebie, Mnie i wszystkich bez wyjątku! Tak mówi Papież! Nie chciałem nic pisać o biciu kobiet w islamie, ponieważ nie lubię robić zamieszania. Ale kiedy Papież Franciszek każe nam chronić kobiety, kim jestem żeby go nie posłuchać? Poczytajmy jeden z wielu wersów Koranu, czyli rzekomych słów Allaha, tych słów które potępił papież: 

Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boiciepozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki! 4:34 Józef Bielawski

Zwróć jednak uwagę na jeden istotny szczegół, który może łatwo umknąć jeśli się nie przyjrzymy dobrze. Zwróć uwagę na:„których nieposłuszeństwa się boicie”, oznacza to że żona wcale nie musi nic zrobić złego co by usprawiedliwiało bicie. Wystarczy że mężczyzna ma podejrzenie lub obawę o nieposłuszeństwo i już ma pretekst do tego żeby pobić żonę! Do dziś w islamskich społecznościach nauki Allaha i Mahometa są fatalne w skutkach.

Ktoś może zapytać ale dlaczego Allah zesłał taki wers swojemu prorokowi? Wersy Koranu są zsyłane w odpowiedzi na sytuację w jakiej znajdował się Mahomet. Więc jakie było tło tego wydarzenia, co właściwie się stało?

(Mężczyźni kierują kobietami…) [4:34]. Powiedział Muqatil: „Ten werset (Mężczyźni są odpowiedzialni za kobiety…) został ujawniony o Sa’d ibn al-Rabi’, który był jednym z przywódców Pomocników (nuqaba’) i jego żonie Habibah bint Zayd ibn Abi Zuhayr , z których obaj od Pomocników. Zdarzyło się, że Sa’d uderzył swoją żonę w twarz, ponieważ zbuntowała się przeciwko niemu. Potem jej ojciec poszedł z nią, aby zobaczyć Proroka, Allah pobłogosław mu i daj mu pokój. Powiedział mu: „Dałem mu za żonę córkę, a on ją spoliczkował”. Prorok, Allah pobłogosław mu i obdarz go pokojem, powiedział: „Niech zemści się na swoim mężu”. Kiedy wyszła ze swoim ojcem, by dokonać odwetu, Prorok, Allah pobłogosławił go i obdarzył go pokojem, wezwał ich i powiedział: „Wracaj; Gabriel przyszedł do mnie”, a Allah, wywyższony, objawił ten werset. Wysłannik Allaha, Allah pobłogosław go i obdarz go pokojem, powiedział: „Chcieliśmy czegoś, podczas gdy Allah chciał czegoś innego, a to, czego Allah chce, jest dobre”. Odwet został wówczas zawieszony”. Sa’id ibn Muhammad ibn Ahmad al-Zahid poinformował nas > Zahir ibn Ahmad > Ahmad ibn al-Husayn ibn Junayd > Ziyad ibn Ayyub > Hushaym > Yunus ibn al-Hasan, który zgłosił, że mężczyzna spoliczkował żonę, a ona poskarżyła się na niego u Proroka, Allah pobłogosław mu i obdarz go pokojem. Jej rodzina, która z nią poszła, powiedziała: „O Wysłanniku Allaha! Taki a taki spoliczkował naszą dziewczynę”. Prorok, Allah pobłogosław mu i obdarz go pokojem, powtarzał: „Odwet! Odwet! I nie ma innego sądu do wydania”. Ale wtedy ten werset (Mężczyźni są odpowiedzialni za kobiety…) został ujawniony i Prorok Allah pobłogosław go i obdarzyj go pokojem, powiedział: „Chcieliśmy czegoś, a Allah chciał czegoś innego”. Abu Bakr al-Harithi poinformował nas> Abu’l-Shaykh al-Hafiz> Abu Yahya al-Razi> Sahl al-‘Askari> ‘Ali ibn Hashim> Isma’il> al-Hasan, który powiedział: werset o odwecie został ujawniony wśród muzułmanów, mężczyzna uderzył swoją żonę. Poszła do Proroka, Allah go pobłogosław i daj mu spokój i powiedziała: „Mój mąż mnie spoliczkował i chcę odwetu”. Powiedział więc: „Niech nastąpi odwet”. Ponieważ wciąż miał z nią do czynienia, Allah jest On wywyższony, objawił (Mężczyźni są odpowiedzialni za kobiety, ponieważ Allah uczynił jedną z nich, by przewyższała drugą…). Na co Prorok, Allah pobłogosławił go i obdarzył go pokojem, powiedział: „Chcieliśmy czegoś, a mój Pan chciał czegoś innego. Człowieku, weź swoją żonę za rękę”. Tafsir Asbab Al-Nuzul by Al-Wahidi

Zwróć szczególną uwagę na fakt, że ten komentarz wyraźnie mówi, że wers 4:34 został „zesłany” aby usprawiedliwić i pozwolić mężczyznom bić żony po twarzy. Obala to twierdzenie, że islam zabrania mężczyźnie ciężkiego bicia żony, zwłaszcza w jej twarz. Nawet zięć i pierwszy kuzyn Mahometa, Ali ibn Abu Talib, nie wahał się bić kobiet. Zwróć uwagę, jak potraktował niewolnicę Aishy:

„Jeśli chodzi o Aligo to powiedział „Kobiet jest mnóstwo i możesz łatwo zmienić jedną na drugą. Zapytaj niewolnicę, bo powie ci prawdę”. Apostoł zawołał więc Burayrę, by ją zapytać „Ali więc stał i dotkliwie ją pobił, mówiąc: „Powiedz apostołowi prawdę”, na co ona odpowiedziała: „Znam ją tylko dobrze… The Life Of Muhammad, by Ibn Ishaq

Odnotuj: Ali nie tylko stłukł te kobietę, ale także wierzył, że można je zużyć i łatwo wymienić! Inny dzihadysta Abu Jahm był nawet znany z tego, że był wybitnym damskim bokserem!

Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział do mnie: Kiedy skończy się twój okres ‘Iddy, poinformuj mnie. Więc go poinformowałem. (W tym czasie) Mu’awiya, Abu Jahm i Usama ur. Zaid złożył jej propozycję małżeństwa. Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział: Jeśli chodzi o Mu’awiya, jest on biednym człowiekiem bez żadnego majątku. Jeśli chodzi o Abu Jahma, potrafi on świetnie bić kobiety, ale Usama ur. Zaid… Wskazała ręką (że nie pochwala pomysłu poślubienia) Usamę. Ale Wysłannik Allaha (niech pokój będzie z nim) powiedział: „Posłuszeństwo Allahowi i posłuszeństwo Jego Posłańcowi jest dla ciebie lepsze”. Powiedziała: Wyszłam za niego i stałam się obiektem zazdrości. Sahih Muslim 1480p

…Następnie Apostoł Allaha (ﷺ) powiedział: Mu’awiya jest biedny iw złym stanie, a Abu’l-Jahm jest bardzo szorstki w stosunku do kobiet (albo bije kobiety, itp.), powinieneś wziąć Usama b. Zaid (jako twój mąż). Sahih Muslim 1480q

…Wysłannik Allaha powiedział: „Jeśli chodzi o Muawiyah, to jest on biednym człowiekiem, który nie ma pieniędzy. Podobnie jak z Abu Jahm jest mężczyzną, który nałogowo bije kobiety. Ale Usama (jest dobry)….Sunan Ibn Majah 1869

Zamiast upominać Abu Jahma za bicie kobiet i bycie wobec nich surowym, Mahomet po prostu wspomina te negatywne cechy, aby odwieść Fatimę od poślubienia go! Jestem ciekaw co papież Franciszek powie o kolejnym przykładzie bicia kobiet przez naśladowców fałszywego proroka Mahometa:

Rozdział: Zielone ubrania(23)باب ثِيَابِ الْخُضْرِ Opowiadane `Ikrima:

Rifa`a rozwiódł się z żoną, po czym `AbdurRahman bin Az-Zubair Al-Qurazi poślubił ją. `Aisha powiedziała, że ​​ta kobieta (przyszła), nosząc zieloną zasłonę(i poskarżyła się jej (Aisha) na męża i pokazała jej zieloną plamę na skórze spowodowaną biciem). Kobiety miały w zwyczaju wspierać się nawzajem, więc kiedy przybył Wysłannik Allaha (ﷺ), `Aisza powiedziała: „Nie widziałam żadnej kobiety tak cierpiącej, jak kobiety wierzące. Spójrz! Jej skóra jest bardziej zielona niż jej ubrania!” Kiedy `AbdurRahman dowiedział się, że jego żona poszła do Proroka, przyszedł z dwoma synami z innej żony. Powiedziała: „Na Allaha! Nie zrobiłam mu nic złego, ale on jest bezsilny i jest dla mnie równie bezużyteczny jak ten”, trzymając i pokazując frędzle swojej szaty, Abdur-Rahman powiedział: „Na Allaha, Wysłanniku Allaha (ﷺ)! Kłamie! Jestem bardzo silny i mogę ją zadowolić, ale ona jest nieposłuszna i chce wrócić do Rifa`a.” Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział jej: „Jeśli masz taki zamiar, to wiedz, że ponowne małżeństwo z Rifa`ą jest niezgodne z prawem, chyba że `Abdur-Rahman odbył z tobą stosunek seksualny”. Wtedy Prorok (ﷺ) zobaczył dwóch chłopców z `Abdur-Rahmanem i zapytał (go): „Czy to są twoi synowie?” Na to `AbdurRahman powiedział: „Tak”. Prorok (ﷺ) powiedział: „Twierdzisz to, co twierdzisz (tzn. że jest bezsilny)? Ale na Allaha, ci chłopcy przypominają go, tak jak wrona przypomina wronę.”  Sahih al-Bukhari 5825

Czyli pewna kobieta przyszła się poskarżyć do Aishy, małoletniej żony Mahometa z powodu bicia ją przez męża. Proszę zwrócić uwagę na „zieloną zasłone”, kobieta ta przyszła do Aishy z twarzą zasłoniętą zielonym welonem. Skarży się że została pobita i Asha mówi:„Kobiety miały w zwyczaju wspierać się nawzajem”, dlaczego kobiety wspierały się nawzajem przed ich mężami. Skoro ich mężowie uczyli się islamu bezpośrednio od Mahometa! Czy to nie powinni być najlepsi mężowie pod słońcem? Nie, zgodnie z zeznaniem dziewczynki i żony Mahometa, Aishy! Która nam mówi:„Nie widziałam żadnej kobiety tak cierpiącej, jak kobiety wierzące”. Według Aishy, która jest w islamie uznawana za „Matkę Wiernych” i której zajęciem było zeskrobywanie spermy z ubrań Mahometa!:

Rozdział: Płukanie nasienia wodą i wycieranie (kiedy jest suche) oraz wypłukiwanie tego, co wychodzi z kobiet (tj. wydzieliny)(64)باب غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

Opowiadana `Aisha: Spłukiwałam ślady Janaby (nasienie) z ubrań Proroka (ﷺ), a on chodził na modlitwy, gdy jeszcze były na nim ślady wody (plamy wodne były nadal widoczne). Sahih al-Bukhari 229

Według tej Aishy, islamskie kobiety były traktowane gorzej niż poganki. Aisha nam mówi:„zieloną plamę na skórze spowodowaną biciem”, czyli ten gość tak bił swoją żonę że jej skóra zrobiła się zielona, ja tego nie powiedziałem tylko Aisha!

Wtedy oprawca, Abdur-Rahman przyszedł z dwoma swoimi synami, którzy jak się za chwile okaże są świadkami 1 i 2. Teraz przed Mahometem pobita do zieloności kobieta mówi:„Na Allaha! Nie zrobiłam mu nic złego, ale on jest bezsilny i jest dla mnie równie bezużyteczny jak ten”, trzymając i pokazując frędzle swojej szaty”, obwisły frendzel ma sugerować obwisłego wiadomo co, gdyby ktoś nie wiedział. Teraz wszyscy już powinni dostrzec taktykę Abdur-Rahmana, który przeciwko zarzutowi pobitej żony ma ze sobą 2 synów z innej żony. Teraz następuje obrona Abdur-Rahmana kiedy mówi:„Na Allaha, Wysłanniku Allaha (ﷺ)! Kłamie! Jestem bardzo silny i mogę ją zadowolić, ale ona jest nieposłuszna i chce wrócić do Rifa`a.”, Raifa to jak widać poprzedni mąż pobitej do zielona nieszczęśnicy. Jednak teraz robi się ciekawie, gdyż Abdur-Rahman powiedział że była ona „nieposłuszna” jak zgodnie z Koranem 4:34 mężczyźni powinni traktować nieposłuszne żony?:„I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boiciepozostawiajcie je w łożach i bijcie je!”.

Tak więc pobita żona twierdzi że Abdur jest impotentem a On twierdzi że nie jest i że Ona tylko chce wrócić do swojego poprzedniego męża. Robi się ciekawie, gdyż teraz ktoś tu musi kłamać i na nieszczęście dla pobitej kobiety tą sprawą zajmie się pokryty spermą Sherlock Holmes z 7 wieku, czyli wielki prorok Mahomet! Wielki prorok mówi:„Jeśli masz taki zamiar, to wiedz, że ponowne małżeństwo z Rifa`ą jest niezgodne z prawem, chyba że `Abdur-Rahman odbył z tobą stosunek seksualny”, to poważny problem dla tej nieszczęsnej kobiety. Zgodnie z islamem prawem jeśli mężczyzna rozwiedzie się z kobietą i inny mężczyzna ją poślubi, ta kobieta nie może rozwieść się ze swoim nowym mężem i wrócić do swojego poprzedniego męża dopóki nowy mąż nie współżyje z nią seksualnie! Dla tych którzy to słyszą pierwszy raz może się to wydać szalone ale taki jest islam. Jednak pobita do zielona kobieta twierdzi że jej nowy mąż to impotent, czyli nie może mieć z nim seksu a to oznacza że nigdy nie wróci do swojego poprzedniego męża. Tak oto utknęła z facetem który lubi ją bić na kwaśne jabłko do końca życia.

Wtedy nasz Sherlock Holmes dostrzegł 2 chłopców i mówi:„Czy to są twoi synowie?” Na to `AbdurRahman powiedział: „Tak”. Prorok (ﷺ) powiedział: „Twierdzisz to, co twierdzisz (tzn. że jest bezsilny)? Ale na Allaha, ci chłopcy przypominają go, tak jak wrona przypomina wronę”. Czyli wrona przypomina wrone, innymi słowami kobieta kłamie i już sprawa zamknięta, nasz Sherlock Holmes rozwikłał ją w rekordowym czasie. Wstydź się kobieto za to że kłamiesz o swoim mężu!

Odnotuj jednak że Mahomet czyli Sherlock Holmes zakłada że mimo tego iż Abdur nie był impotentem wiele lat temu, gdyż ma 2 synów. Z czasem nigdy nie mógł zostać impotentem a to idiotyzm, oczywiście z upływem czasu można zostać impotentem. Tak naprawdę jeśli odrzucimy idiotyzm Mahometa, zostajemy z Jej słowem przeciw Jego. Tak więc prał ją aż do zieloności, żeby dać jej lekcję na temat marudzenia. Jaka na to wszystko była odpowiedź Mahometa? Wstydź się kobieto że kłamiesz na temat swojego męża, zasługujesz na każde bicie jakie dostajesz! Nic więc dziwnego że nawet Aisha, małoletnia żona Mahometa mówi, że nawet poganki tak nie cierpią jak islamistki. 

Tak więc bicie i znęcanie się nad żonami jest perfekcyjnie akceptowane w islamie. Allah tak nakazuje, Mahomet tak nakazuje. Możemy chcieć patrzeć w inną stronę, gdyż nie chcemy ranić uczuć innych, gdy mówimy o ich religii. Papież Franciszek twierdzi że islamskie bicie i znęcanie się nad żonami, to degradacja dla całej ludzkości. I że społeczeństwo ma obowiązek chronić kobiety przed naukami Mahometa. Wiecie co? Papież Franciszek ma rację!!

Źródło

Acts17Apologetics

Tłumaczenie Marek_P

Mahomet i Aisha

Mahomet widzi kobietę