ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Maria, Matka Jezusa czyli HURYSA W RAJU

utworzone przez | cze 28, 2021 | Allah, Artykuły, Islam, Koran | 5 Komentarze

Maria, Matka Pana Jezusa

czyli

HURYSA W RAJU

Sam Shamoun

Poruszymy teraz kwestie która powinna bardzo zaniepokoić Chrześcijan.

Koran i tradycja muzułmańska nauczają że mężczyźni w Raju otrzymają młode dziewczyny dla przyjemności seksualnej:

Zaprawdę, ci, którzy się boją Boga, będą w Ogrodach i szczęśliwości Cieszyć się tym, co dał im ich Pan. Ustrzegł ich Pan od kary ognia piekielnego. “Jedzcie i pijcie w pokoju za to, co czyniliście, Wypoczywając wyciągnięci na łożach, ustawionych rzędami!” My damy im za żony hurysy o wielkich oczach. A do tych, którzy uwierzyli i których potomstwo postąpiło za nimi z wiarą – My dołączymy ich potomstwo. I My nie pozbawimy ich niczego z ich dzieł. Każdy człowiek jest zastawem tego, co sobie zarobił. I My zaopatrzymy ich w owoce i mięso takie, jak oni zapragną. Będą oni sobie tam podawać jedni drugim puchary; nie będzie tam ani pustej gadaniny, ani podniecenia do grzechu. I będą krążyć pośród nich młodzieńcy, będący na ich usługach, podobni do ukrytych pereł. 52:17-24 Józef Bielawski

I ci wyprzedzający! Wyprzedzający to ci, którzy będą przybliżeni, W Ogrodach Szczęśliwości – mnóstwo spośród pierwszych, A niewielu spośród ostatnich – Na łożach ozdobnie wyszywanych, Wyciągnięci, podparci na łokciach, zwróceni do siebie twarzami. Pośród nich krążą młodzieńcy nieśmiertelni. Z czaszami, dzbanami i kielichami, napełnionymi napojem z płynącego źródła, Od którego nie cierpią na ból głowy ani nie doznają upojenia, Z owocami, dowolnie wybieranymi, I z mięsem ptaków, jakiego zapragną. Będą tam hurysy o wielkich oczach, Podobne do perły ukrytej – w nagrodę za to, co czynili. Oni tam nie usłyszą pustej gadaniny ani też nie odczują podniety do grzechu, Lecz tylko słowa: “Pokój! Pokój!” A towarzysze prawicy – Co to są towarzysze prawicy? – Będą wśród drzew lotosu bez cierni I akacji obwieszonych owocami, I wydłużającego się cienia, I wody płynącej, I owoców obfitych, Ani nie zrywanych, ani nie zakazanych, I spoczywać będą na podwyższonych łożach. Zaprawdę, stworzyliśmy je w sposób doskonały I uczyniliśmy je dziewicami, Kochającymi, jednakowego wieku – dla tych po prawicy. Mnóstwo spośród pierwszych I mnóstwo spośród ostatnich. 56:10-40 Józef Bielawski

Ibn Kathir na temat S.56:35-37:

Abu Dawud At-Tayalisi odnotował, że Anas powiedział, że Wysłannik Allaha powiedział: <W raju wierzący otrzyma taką a taką siłę dla kobiet.> Anas powiedział: „Zapytałem:„ Wysłanniku Allaha! on odpowiedział:” Otrzyma SIŁE STU (MĘŻCZYZN) At-Tirmidhi również zapisałł to i powiedział: „Sahih Gharib”. Abu Al-Qasim At-Tabarani odnotował, że Abu Hurajra powiedział, że Wysłannik Allaha został zapytany: „Wysłanniku Allaha! Czy będziemy mieć stosunek seksualny z naszymi żonami w Raju?”. Powiedział, Mężczyzna będzie mógł odbyć stosunek płciowy ZE SETKĄ DZIEWIC W JEDEN DZIEŃ. Al-Hafiz Abu ‘Abdullah Al-Maqisi powiedział: „Moim zdaniem hadis spełnia kryteria Sahih, a Allah wie najlepiej”. (Tafsir Ibn Kathir – Abridged, Volume 9, Surat Al-Jathiyah to the end of Surat Al-Munafiqun, strony 429-430; ) i uczynił ich dziewicami, nieskazitelnymi – za każdym razem, gdy ich małżonkowie wchodzą do nich, znajdują je dziewicami, a one nie odczuwają bólu [defloracji] – (Tafsir al-Jalalayn; źródło)

Koran określa również jak dokładnie będą wyglądać te dziewice:

I dziewczęta o zaokrąglonych piersiach – jednakowej młodości, 78:33 Józef Bielawski

Ibn Kathir podaje bardziej szczegółowy opis tego jak wyglądają te piersi:

(I winnice i Kawa`ib Atrab), czyli panny o szerokich oczach z w pełni rozwiniętymi piersiami. Ibn `Abbas, Mudżahid i inni powiedzieli: (Kawa`ib) „To oznacza okrągłe piersi. Miały na myśli to, że piersi tych dziewcząt będą w pełni zaokrąglone i nie obwisłe, ponieważ będą dziewicami w równym wieku. Oznacza to, że będą miały tylko jeden wiek”. Wyjaśnienie tego zostało już wspomniane w Suracie Al-Waqi`ah. Odnośnie oświadczenia Allaha, Ibn-Kathir Al-Qur’an Tafsir 78:33

Koran stwierdza również:

I będą krążyć pośród nich młodzieńcy nieśmiertelni; kiedy ich zobaczysz, uznasz ich za rozsypane perły. 76:19 Józef Bielawski

Hadisy potwierdzają że te opisy jedzenia, picia i posiadania dziewic dla przyjemności nie są symboliczne ani alegoryczne ale dosłowne:

Mahomet relacjonował, że niektóre (osoby) deklarowały z dumą, a inne dyskutowały, czy w Raju będzie więcej mężczyzn, czy więcej kobiet. Na tej podstawie Abu Huraira doniósł, że Abu’l Qasim (Święty Prorok) (niech spoczywa w pokoju) powiedział: (członkowie) pierwszej grupy, która wejdzie do Raju, będą mieli twarze tak jasne jak księżyc w pełni podczas noc, a ludzie obok tej grupy mieliby twarze tak jasne jak świecące gwiazdy na niebie, a każdy człowiek miałby dwie żony, a szpik ich podudzi migotałby pod ciałem i nie byłoby nikogo bez żony w rajuSahih Muslim Book 040, Hadith Number 6793

Ten hadis został przekazany na podstawie autorytetu Abu Hurairy za pośrednictwem innego łańcucha przekaźników, który powiedział Wysłannik Allaha (niech pokój będzie z nim): (członkowie) pierwszej grupy, która wejdzie do Raju, będą mieli twarze tak jasne jak gwiazdy w niebo. Nie przepuszczą wody, nie opróżnią ekskrementów, nie będą cierpieć z powodu kataru ani pluć, a ich grzebienie będą zrobione ze złota, a ich pot będzie piżmowy, paliwem ich pieca będzie aloes, a ich żony będą dziewicami o dużych oczach, a ich forma byłaby podobna do postaci jednej osoby po postaci ich ojca (Adama), wysokiego na sześćdziesiąt łokci. Sahih Muslim Book 040, Hadith Number 6795

Hammam b. Munabbih relacjonował: Oto niektóre z ahidith, o których Abu Huraira donosił Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju), a jednym z nich jest to, że podobno powiedział: (członkowie) pierwszej grupy, która miałaby zostać przyjęta do Raju, ich twarze były tak jasne jak księżyc w pełni w nocy. Nie pluliby, nie cierpią kataru ani nie opróżniają ekskrementów. Mieliby swoje przybory i grzebienie ze złota i srebra, a paliwem do ich piecyków byłby aloes, a ich pot byłby piżmowy, a każdy z nich miałby dwóch małżonków (tak pięknych), że szpik ich podudzi byłby widoczny przez ciało. Nie byłoby między nimi niezgody ani wrogości w ich sercach. Ich serca byłyby jak jedno serce, wielbiąc Allaha rano i wieczorem. Sahih Muslim Book 040, Hadith Number 6797

abir relacjonował: Słyszałem, jak Apostoł Allaha (niech spoczywa w pokoju) mówił, że mieszkańcy Raju będą jedli i pili, ale nie pluli, nie przepuszczają wody, nie opróżniają ekskrementów ani nie cierpią katar. Powiedziano: A co by się stało z jedzeniem? Po czym powiedział: Oni by bekali i pocili się (i to by się skończyło z ich jedzeniem), a ich pot byłby jak piżmo i oni będą wychwalać i chwalić Allaha tak łatwo, jak ty oddychasz. Sahih Muslim Book 040, Hadith Number 6798

Kompilator hadisów Ibn Majah potwierdza że mężczyźni mają wieczną erekcje w raju:

Abu ‘Umama (Allah niech będzie z niego zadowolony) powiedział, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Allah nie wpuści nikogo do Raju, ale Allah, Potężny i Wspaniały, poślubi go z siedemdziesięcioma dwoma żonami: dwie będą z dziewic (hauryna) z dużymi oczami i siedemdziesiąt będzie jego dziedzictwem od ludu ognia piekielnego. Każda z nich będzie miała przyjemną pochwę, a on (mężczyzna) będzie miał seksualny narząd, który nie ugnie się (podczas stosunku płciowego).

Hisham b. Khalid mówi: „Słowa„ z jego dziedzictwa (należnego) od mieszkańców Ognia ”, wielu mężczyzn, którzy wejdą do Ognia i mieszkańcy Raju odziedziczy swoje żony, tak jak odziedziczona zostanie żona Faraona (( przez wierzącego). “

Według al-Zawa’id, jego isnad budzi pewne kontrowersje. Al-‘Ajali ogłosił Khalid b. Yazid b. Abi Malik jest wiarygodny, podczas gdy Imam Ahmad, Ibn Mu’in, Abu Dawud, Nasa’i, Ibn Jarud Sahi, ‘Uqail itd., Zadeklarowali Ahmad b. Salih al-Misri da’if. 

(Sunan Ibn-I-Majah (Imam Abu Abdullah Muhammad b. Yazid Ibn-I-Maja Al-Qazwini), wersja angielska Muhammada Tufail Ansari [Kazi Publications, Lahore (Pakistan), wydanie 1 1995], rozdział nr XXXIX, „Opis raju”, tom V, strona 546;)

Nasi czytelnicy mogą się zastanawiać co to ma wspólnego z Maryją, matką naszego zmartwychwstałego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Oto cytat z Ibn Kathira, który pomaga spojrzeć na te sprawy z odpowiedniej perspektywy:

Wysłannik Boży… powiedział:„ Bóg poślubił mnie w raju z Marią, córką Imrana i żoną faraona i siostrą Mojżesza ””

(Ibn Kathir, Qisas al-Anbiya [Kair : Dar al-Kutub, 1968/1388], strona 381

 Aliah Schleifer’s Mary The Blessed Virgin of Islam [Fons Vitae; ISBN: 1887752021; 1 lipca 1998], strona 64)

Według Koranu ojciec Marii nazywa się Imran:

Oto powiedziała żona Imrana: “Panie mój ! Ja poświęcam Tobie to, co jest w moim łonie. Przyjmij to więc ode mnie, wszak Ty jesteś Słyszący, Wszechwiedzący!” A kiedy ona porodziła, powiedziała: “Panie mój ! Oto złożyłam ją – istotę żeńską.” – A Bóg wie najlepiej, co ona złożyła, przecież rodzaj męski nie jest jak żeński. – “Nazwałam ją Marią. I oto oddaję ją, ją i jej potomstwo, Tobie pod opiekę przed szatanem przeklętym!3:35-36  Józef Bielawski

Porównaj to z:

Abu Huraira powiedział: „Prorok (ﷺ) powiedział:„ Żadne dziecko się nie rodzi, ale szatan dotyka go, kiedy się rodzi, po czym zaczyna głośno płakać z powodu dotknięcia przez szatana, z wyjątkiem Marii i jej syna ”. Abu Huraira następnie powiedział: „Recytuj, jeśli chcesz:„ A ja szukam schronienia u Ciebie (Allaha) dla niej i jej potomstwa przed szatanem, wyrzutkiem ”. (3.36) Sahih al-Bukhari 4548

Opowiada Abu Huraira: Prorok (ﷺ) powiedział: „Kiedy rodzi się jakakolwiek istota ludzka. Szatan dotyka go dwoma palcami po obu stronach ciała, z wyjątkiem Jezusa, syna Marii, którego Szatan próbował dotknąć, ale nie udało mu się, ponieważ dotknął łożyska -cover zamiast. ” Sahih al-Bukhari 3286

I Marię, córkę Imrana, która zachowała dziewictwo; tak więc tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha. I ona potwierdziła słowa swego Pana i Jego Ksiąg, i była wśród pokornych. 66:12 Józef Bielawski

CHORE FANTAZJE MAHOMETA

Oznacza to że Mahomet wierzył że poślubi matkę naszego błogosławionego Pana i będzie z nią współżył seksualne w raju! Taka idea nie tylko szokuje chrześcijan, ale w rzeczywistości obnaża chore wypaczenia tej religii. Jesteśmy wdzięczni Bogu że islam nie jest prawdziwy a Mahomet nie jest prorokiem Boga. Maria nigdy nie poślubi Mahometa ani nikogo innego w Raju ponieważ Pismo Święte, prawdziwe i czyste słowo Boga naucza:

Wtedy Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy są uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i powstania z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Nie mogą bowiem więcej umrzeć, bo są równi aniołom i będąc dziećmi zmartwychwstania, są dziećmi Bożymi. Łukasz 20:34-36