ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Mahomet kradnie słowa Pana Jezusa!!!

utworzone przez | paź 19, 2021 | Allah, Mahomet, Pan Jezus | 99 Komentarze

 

Mahomet kradnie słowa Pana Jezusa !!!

Sam Shamoun

W tym krótkim wpisie podzielę się trzema przypadkami, w których Mahomet wziął i ukradł oraz przekręcił słowa Pana Jezusa, aby pasowały do jego idiotycznej teologii.

>>>  1  <<<

Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. UBG Mateusz 6:9-13 

A gdy przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. I powiedział do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Dawaj nam każdego dnia naszego powszedniego chleba. Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciwko nam zawinił. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. UBG Łukasz 11:1-4

Porównaj to z:

Rozdział: Odwiedzanie chorych i nagroda za chorobę — Sekcja 2(1)باب عيادة المريض وثواب المرض – الفصل الثاني Abud Darda” powiedział, że usłyszał posłańca Bożego mówiącego: „Jeśli ktoś z was ma jakąś skargę lub jeśli skarży się na nią brat jego, powinien powiedzieć: „Panie nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. w niebie i na ziemi Jak miłosierdzie Twoje jest w niebie, tak złóż miłosierdzie Twoje na ziemi. Przebacz nam nasze winy i grzechy. Ty jesteś Panem dobrych. Ześlij trochę miłosierdzia Twego, a trochę uzdrowienia ten ból’ i zostanie wyleczony”. Przekazał go Abu Dawud. Mishkat al-Masabih 1555

Rozdział: Jak używać Ruqyah(19)باب كَيْفَ الرُّقَى Opowiadane AbudDarda ‘: Słyszałem, jak Wysłannik Allaha (ﷺ) mówił: Jeśli ktoś z was cierpi z powodu czegoś lub cierpi jego brat, powinien powiedziećNaszym Panem jest Bóg, który jest w niebie, święte jest Twoje imię, Twoje przykazanie rządzi najwyższym w Niebo i ziemia, jako miłosierdzie Twoje na niebie, uczyń miłosierdzie swoje na ziemi; przebacz nam nasze grzechy i nasze błędy; Ty jesteś Panem dobrych ludzi; ześlij miłosierdzie z miłosierdzia Twego i lekarstwo i lekarstwo z Twego lekarstwa na ten ból, aby został uzdrowiony. Sunan Abi Dawud 3892

Mamy tutaj do czynienia z jawnym plagiatem który chyba nawet dziecko spostrzeże. Domniemani naśladowcy Mahometa którzy spisali jego słowa włożyli słowa naszego Pana w usta Mahometa. Zwróć uwagę jak podmienili słowo „Ojcze nasz” na „Panie nasz” gdyż Allah Koranu nie jest Ojcem od kogokolwiek.

>>>   2  <<<

Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. I umówił się z robotnikami na grosz za dzień i posłał ich do winnicy. A wyszedłszy około godziny trzeciej, zobaczył innych, którzy stali bezczynnie na rynku; I powiedział do nich: Idźcie i wy do winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. I poszli. Około godziny szóstej i dziewiątej wyszedł znowu i zrobił tak samo. Potem wyszedł około godziny jedenastej i znalazł innych, którzy stali bez zajęcia, i zapytał ich: Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? Odpowiedzieli mu: Bo nikt nas nie najął. I powiedział im: Idźcie i wy do winnicy, a co będzie słuszne, otrzymacie. A gdy nastał wieczór, pan winnicy powiedział do swego zarządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, zaczynając od ostatnich aż do pierwszych. Kiedy przyszli ci, którzy byli najęci około godziny jedenastej, każdy z nich otrzymał po groszu. Gdy przyszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej, ale również każdy z nich otrzymał po groszu. A otrzymawszy, szemrali przeciwko gospodarzowi; Mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i upał. A on odpowiedział jednemu z nich: Przyjacielu, nie robię ci krzywdy. Czyż nie umówiłeś się ze mną na grosz? Weź, co jest twoje, i odejdź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać tyle, co tobie. Czyż z tym, co moje, nie wolno mi robić, co chcę? Czy twoje oko jest złe dlatego, że ja jestem dobry? Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wielu bowiem jest wezwanych, ale mało wybranych. UBG Mateusz 20:1-16

Porówna to z:

Rozdział: Zatrudnienie do południa(8)باب الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ Opowiedział Ibn `Umar: Prorok (ﷺ) powiedział: „Twój przykład i przykład ludzi z dwóch Pism (tj. Żydów i chrześcijan) jest jak przykład człowieka, który zatrudnił robotników i zapytał ich: ‘Kto będzie dla mnie pracował od rana do południe na jeden grosz? Żydzi przyjęli i wykonali pracę, a następnie zapytał: Kto będzie dla mnie pracował od południa do „modlitwy Asr o jeden grosz?”. Chrześcijanie przyjęli i wykonali dzieło, a on powiedział: „Kto będzie dla mnie pracował od Asr do zachodu słońca przez dwa grosze?”. Wy, muzułmanie, przyjęliście propozycję.Żydzi i chrześcijanie wpadli w złość i powiedzieli: „Dlaczego mielibyśmy więcej pracować i dostawać mniejsze pensje?”. (Allah) powiedział: “Czy odmówiłem wam części praw?” Odpowiedzieli przecząco, a on powiedział: „To jest moje błogosławieństwo, którym obdarzam, kogo chcę”. Sahih al-Bukhari 2268

Najpierw wytłumaczmy przypowieść naszego Pana, można ją wyjaśnić na kilka sposobów. Winnica należy do Niego, ma prawa robić co chce na swoich włościach. Grosze czyli pieniądze są jego, ma prawo je dać wedle uznania komu chce. Pieniądze symbolizują łaskę, my ją potrzebujemy tak jak pieniądze. Ma On prawo wybrać kogo chce żeby obdarzyć go łaską. W kontekście historycznym odnosi się do Żydów i pogan a dokładnie do kościoła. Żydzi przyszli wcześniej a poganie później, ale otrzymają oni te same błogosławieństwo, tę samą łaskę, ten sam kawałek królestwa niebieskiego i otrzymają tak samo życie wieczne jak dostali Żydzi. Nie ważne jest kto przyszedł pierwszy ale to kto wytrwał, liczy się łaska od Pana a On chce dać ją wszystkim. Od pierwszych do ostatnich nawet osoba która zostanie zbawiona w ostatnich chwilach swojego życia, Pan uznaje go godnego życia wiecznego jak kogoś kto całe życie służył szerząc dobrą nowinę. Zupełnie jak złodziej na krzyżu w swoich ostatnich chwilach otrzymał łaskę i życie wieczne.

A teraz co Mahomet zrobił ze słowami Pana Jezusa: Nasz  Pan mówił o poganach którzy pojawili się później i otrzymali taka sama łaskę jak Żydzi. Jednak Mahomet wziął te słowa i obrócił przeciwko Żydom i Chrześcijanom i przypisując łaskę islamistom…

>>>  3  <<<

W trzecim przykładzie islamiści przeholowali i skończyli upokorzeni gdyż udowodnili nieświadomie że Pan Jezus jest Bogiem! Naśladowcy Mahometa kradnąc słowa naszego Pana i wkładając je w usta Allaha skończyli udowadniając że Pan Jezus twierdził że jest Bogiem. W swojej głupocie pokazali że Pan Jezus robi rzeczy które tylko Bóg może robić.

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I postawi owce po swojej prawej, a kozły po lewej stronie. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem obcym, a przyjęliście mnie; Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy cię albo spragnionym i daliśmy ci pić? I kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię albo nagim i ubraliśmy cię? Albo kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić; Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie ubraliście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie? Wówczas im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie. I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Mateusz 25:31-46

Porównaj to z:

Z upoważnienia Abu Hurejraha (ra), który powiedział, że Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział: Allah (Potężny i Wzniosły) powie w Dniu Zmartwychwstania: „O synu Adama, zachorowałem, a nie odwiedziłeś Mnie”. On powie: O Panie, a jak mam Cię nawiedzać, gdy jesteś Panem światów? On powie: Czy nie wiedziałeś, że Mój sługa taki a taki zachorował i nie odwiedziłeś go? Czy nie wiedziałeś, że gdybyś go odwiedził, znalazłbyś Mnie z nim? O synu Adama, prosiłem cię o jedzenie, a nie karmiłeś Mnie. On powie: O Panie, a jak mam Cię karmić, gdy jesteś Panem światów? On powie: Czy nie wiedziałeś, że Mój sługa taki a taki prosił cię o jedzenie, a nie karmiłeś go? Czy nie wiedzieliście, że gdybyście go nakarmili, z pewnością znaleźlibyście tę (nagrodę za to) u Mnie? O synu Adama, prosiłem cię, abyś Mi napoił, a nie dałeś Mi pić. On powie: O Panie, jak mam Ci pić, skoro jesteś Panem światów? On powie: Mój sługa taki a taki prosił cię, abyś go napoił, a ty go nie piłeś. Gdybyś dał mu pić, z pewnością znalazłbyś to u Mnie. Relacjonował ją muzułmaninHadith 18, 40 Hadith Qudsi

Mahomet kradnąc słowa Pana Jezusa dał nam do ręki broń, którą możemy użyć przeciw islamistom. Nawet Mahomet wiedział jeśli w ogóle istniał że tylko Bóg w dniu ostatecznym będzie oddzielał owce od kozłów. Zwróć uwagę jak w oryginalnej wersji tej narracji Pan Jezus o sobie mówi. Zasiądzie na tronie, będzie oddzielał dobrych od złych i potępi niegodziwców do piekła. Pomimo tego że nie było intencją Mahometa przypisanie atrybutów Boga Panu Jezusowi, inspirowany przez diabła ukradł i przekręcił słowa naszego Pana. 

Jednak teraz my bierzemy te przekręty po to żeby uciszyć diabła, ujawnić Mahometa jako fałszywego proroka i gloryfikować Pana Jezusa.

Mahomet ukradł 3 nauczania Pana Jezusa: „Ojcze nasz”, przypowieść o winnicy oraz o przyjściu Pana w dniu sądu. Ukradł je, przekręcił oraz zdeformował nadając im islamski twist. Tym samym obnażył się jako plagiator i złodziej oraz oczywisty fałszywy prorok.

O tym ile jeszcze Mahomet ukradł dowiecie w innych artykułach.

Link do oryginału tutaj: Tłumaczenie Marek_P