ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Mahomet, islam i gwałcenie kobiet

utworzone przez | sty 3, 2022 | Artykuły, Islam, Mahomet | 157 Komentarze

 

Niewolnice jako własność seksualna w Koranie

James M. Arlandson

Czy przyłączyłbyś się do religii, która pozwalałaby mężczyznom uprawiać seks ze swoimi niewolnicami podczas ich zniewolenia.  Czy przyłączyłbyś się do religii, gdyby ta religia skodyfikowała ten akt w swojej świętej księdze?

Wiele osób na Zachodzie (i gdzie indziej), które przechodzą na islam, to kobiety. Właśnie dostałem e-mail od muzułmanki, która powiedziała, że przeszła na islam dwa lata temu. Czy kobiety by tak robiły, gdyby wiedziały o tym że Allah kodyfikuje gwałt? Rozsądne kobiety powinny zatrzymać się i pomyśleć jeszcze raz, zanim podejmą ten poważny krok (ale odwracalny, choć w wielu krajach islamskich karany śmiercią).

Islam sięga głębiej niż tylko łagodne Pięć Filarów. W świętych tekstach kryje się wiele nieprzyjemnych prawd. Celem tego artykułu jest ujawnienie jeszcze jednej z tych prawd, aby ludzie mogli podejmować w pełni świadome decyzje na podstawie wszystkich faktów.

Czy prawdziwy Bóg natchnie następne wersety sześćset lat po tym, jak Jezus wskazał nam lepszą drogę?

[Dodane od tłumacza] Zanim zaczniemy wyjaśnijmy definicję gwałtu: 

Art.  197.  [Zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej]

§  1.  Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Źródło

Kiedy będziemy przytaczać islamskie teksty i będziecie czytać o uprawianiu seksu z niewolnicami czy jeńcami, należy się zastanowić nad tymi terminami. Ktoś może zapytać jak to jest wogóle możliwe? Czy niewolnice wśród jeńców robią takie rzeczy? 

Należy pamiętać że nie mówimy tutaj o seksie tylko o gwałcie. Chyba że ktoś chce postulować że jakiekolwiek kobiety dobrowolnie by współżyły z oprawcami którzy wyrżnęli ich mężów i dzieci. Czyli tak zwane „uprawianie seksu” jest w tekście który nam przetłumaczono, zawsze należy pamiętać co się za tym kryje!

Seks z niewolnicami w czasach pokoju

Sura (rozdział) 23 została ujawniona podczas życia Mahometa w Mekce przed jego Hidżra lub emigracją z jego rodzinnego miasta do Medyny w roku 622. We wczesnych latach swojej służby nigdy nie prowadził z nikim wojny, więc były to czasy pokoju, chociaż cierpiał z powodu prześladowań. 

Koran w Surze 23:5-6 mówi:

Którzy zachowują wstrzemięźliwość, Z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, bo wtedy nie będą ganieni. 23:5-6 Józef Bielawski

[Dodane od tłumacza] Kluczowe słowa to „i tego, czym zawładnęła ich prawica”. Zawładnięcie prawą ręką oznacza że ktoś ma nad tym czymś władzę, czyli jest jego własnością. Można zawładnąć nad przedmiotami, towarami, zwierzętami lub ludźmi, artykuł odnosi się do niewolnic schwytanych na wojnie.

Maududi (zm. 1979) jest bardzo szanowanym komentatorem Koranu i interpretuje proste znaczenie klauzuli, mówiąc że seks z niewolnicami jest zgodny z prawem.

Maududi pisze:

Dwie kategorie kobiet zostały wyłączone z generalnego nakazu pilnowania części intymnych: (a) żony, (b) kobiety będące legalnie we własnym posiadaniu, czyli niewolnice. Tak więc werset ten jasno określa prawo, zgodnie z którym wolno mieć stosunek seksualny z niewolnicą jak z żoną, przy czym podstawą jest posiadanie, a nie małżeństwo. Gdyby warunkiem było małżeństwo, niewolnica również zostałaby zaliczona do żon i nie było potrzeby wymieniania ich osobno.

Głównym punktem tego rozdziału, który Maududi przeocza lub odmawia krytyki, jest to że sam Mahomet popiera nie tylko całą instytucję niewolnictwa, ale także seks między właścicielami i ich niewolnicami w ramach tej instytucji. Ale jak on i pobożni muzułmanie mogą krytykować swojego proroka. Muzułmanie muszą to jednak zrobić, jeśli myślą jasno i krytycznie oraz dla dobra ludzkości.

Należy zauważyć, że Sura 70:29-30, również objawiona w Mekce, używa prawie identycznych słów jak Sura 23:5-6. Mężczyźni muszą chronić swoje intymne części przed wszystkimi poza żonami i niewolnicami, co oznacza, że mężczyźni mogą uprawiać seks z obiema „kategoriami” (słowo Maududiego).

Seks z niewolnicami w czasie wojny

Teraz Mahomet wyemigrował z Mekki do Medyny. Zanim Sura 4 została ujawniona, gdzie znajduje się nasz następny werset Koranu, stoczył wiele wojen i potyczek. Na przykład walczy z mieszkańcami Mekki w bitwie pod Badr w 624 rne i ponownie w bitwie pod Uhud w 625 rne. Wypędza również żydowskie plemiona Qaynuqa w 624 rne i Nadir w 625 rne. Przenosi politykę seksu między właścicielami i ich niewolnicami do swojego nowego miasta, Medyny, z dodatkowym akcentem. Mianowicie zniewala kobiety z jeńców wojennych i pozwalania swoim żołnierzom na uprawianie z nimi seksu.

Koran w Surze 4:24 mówi:

A także kobiety chronione muhsana, oprócz tych, którymi zawładnęły wasze prawice. Oto co przepisał wam Bóg! I dozwolone wam jest poszukiwać żon poza tymi, które zostały wymienione, i używajcie swojego majątku, biorąc je pod “ochronę”, a nie oddając się rozpuście. A żonom dajcie wynagrodzenie, albowiem doznaliście od nich przyjemności; to jest przepis prawny. Nie jest grzechem jeśli coś nawzajem uzgodniliście po dopełnieniu obowiązującego przepisu. Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, mądry! 4:24 Józef Bielawski

W ten sposób kobiety w niewoli są czasami zmuszane do poślubienia swoich muzułmańskich panów, niezależnie od ich stanu cywilnego. Oznacza to, że mistrzom wolno uprawiać seks ze zniewoloną własnością ludzką.

Maududi mówi w swoim komentarzu do wersetu, że muzułmańscy święci wojownicy mają prawo poślubiać kobiety z jeńców wojennych, nawet gdy ich mężowie jeszcze żyją. Ale co się stanie, jeśli mężowie zostaną schwytani ze swoimi żonami? Maududi powołuje się na szkołę prawa, która mówi że muzułmanie nie mogą się z nimi żenić, ale dwie inne szkoły twierdzą, że małżeństwo między mężami i żonami w niewoli zostało zerwane.

Ale dlaczego miałaby powstać debata na temat tego okrucieństwa? Odpowiedź jest oczywista dla tych, którzy rozumieją prostą sprawiedliwość. Nie powinno się uprawiać seksu między oprawcami a ich jeńcami. W rzeczywistości, w żadnych okolicznościach nie powinno się uprawiać seksu między jeńcami a ich muzułmańskim władcom.

Ta seksualna niesprawiedliwość jest karygodna, ale Allah tego chce – tak mówi Koran.

Jak można się było spodziewać, hadisy utrwalają tę inspirowaną Koranem niemoralność.

Hadisy to relacje o czynach i słowach Mahometa poza Koranem. Najbardziej wiarygodnym kolekcjonerem i redaktorem jest Bukhari (zm. 870).

Hadisy pokazują, że muzułmańscy dżihadyści rzeczywiście uprawiają seks z schwytanymi kobietami, niezależnie od tego, czy są zamężne, czy nie. 

Ali, kuzyn i zięć Mahometa, właśnie skończył relaksującą kąpiel…

Wyprawy Wojskowe prowadzone przez Proroka () (Al-Maghaazi) (61)Rozdział: Wysyłanie „Ali i Khalida رضي الله عنهما do Jemenu(61)باب بَعْثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ـ رضى الله عنه ال Opowiadana Buraida:

Prorok (ﷺ) wysłał `Ali do Khalida, aby sprowadził Khumusa (zdobycze), a ja nienawidziłem `Ali, a `Ali wziął kąpiel (po akcie seksualnym z niewolnicą z Khumus). Powiedziałem do Khalida: „Nie widzisz tego (tj. „Ali)?” Kiedy dotarliśmy do Proroka (ﷺ) wspomniałem mu o tym. Powiedział: „O Buraido! Czy nienawidzisz Aliego?” Powiedziałem tak.” Powiedział: „Nie nienawidz go, bo zasługuje na coś więcej niż to od Khumus”. Sahih al-Bukhari 4350

[Dodane od tłumacza] Pozwólcie że wyjaśnię o co chodzi w tej dziwnej historii. Ali, zięć Mahometa ma sprowadzić łupy wojenne do Mahometa. „Khumus” oznacza łupy wojenne przeznaczone dla proroka islamu zazwyczaj 1/5 tego co zrabowali jego dżihadyści. W skład łupów wchodzą przedmioty, towary oraz jeńcy i niewolnicy. Inny dżihadysta Buraida ma problem do Alego za to że ten współżył (zgwałcił) kobietę zanim Mahomet podzielił łupy i skarży się Mahometowi. Ten go jednak gani i mówi że mu się należy o wiele więcej z łupów…

„Czy nienawidzisz Aliego?” Powiedziałem tak.” Powiedział: „Nie nienawidz go, bo zasługuje na coś więcej niż to od Khumus

Mahomet uważa że niewolnice, które są częścią łupów wojennych, mogą być traktowane jak własność seksualna. Ali jest muzułmańskim bohaterem. Był mężem Fatimy, córki Mahometa i jego pierwszej żony Khadija. Dlaczego więc modelowy prorok miałby skarcić swojego zięcia za uprawianie seksu z niewolnicą? W końcu niewolnice to własność którą zawładnęła prawica. Tak mówi Koran.

Co więcej, święci dżihadyści nie mogą praktykować stosunku przerywanego z kobietami, które pojmują ale nie z powodu, którego można się spodziewać.

Podczas kampanii wojskowej z dala od swoich żon, muzułmańscy dżihadyści cierpieli z powodu samotności…

Wyprawy Wojskowe prowadzone przez Proroka (ﷺ) (Al-Maghaazi) (32)Rozdział: Ghazwa z Banu Al-Mustaliq lub Ghazwa z Al-Muraisi”(32)باب غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ وَهْىَ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ Opowiedział Ibn Muhairiz:

Wszedłem do meczetu i zobaczyłem Abu Sa’id Al-Khudri, usiadłem obok niego i zapytałem go o Al-Azl (tz. coitus interruptus). Abu Sa’id powiedział: „Wyszliśmy z Wysłannikiem Allaha (ﷺ) na Ghazwę Banu Al-Mustaliq i otrzymaliśmy jeńców spośród arabskich jeńców i pragnęliśmy kobiet, a celibat stał się dla nas trudny i uwielbialiśmy robić coitus interruptus. Więc kiedy to praktykowaliśmy, powiedzieliśmy: „Jak możemy zrobić coitus interruptus, zanim zapytamy Wysłannika Allaha (ﷺ), kto jest wśród nas?” Zapytaliśmy go o to, a on powiedział: „Lepiej, abyś tego nie robił, bo jeśli jakaś dusza (do Dnia Zmartwychwstania) jest przeznaczona do istnienia, będzie istnieć”. Sahih al-Bukhari 4138

[Dodane od tłumacza] Wyjaśnijmy teraz powyższe opowiadanie bo jak wszystko w islamie jest zagmatwane. Mahomet i jego dżihadyści są na kampanii wojskowej i posiadają kobiety jako jeńców wojennych. Jeden dżihadysta w meczecie pyta drugiego o Al-Azl, na pewno każdy się zastanawia co to jest, choć można się łatwo domyślić to już wyjaśniam: Chodzi oczywiście o stosunek przerywany, jaki wspaniały temat na rozmowy w rzekomo świętym miejscu… Zwróć uwagę na to że ci dżihadyści uwielbiali to praktykować. Nagle jednak ktoś wpadł na genialny pomysł żeby zapytać samego proroka czy aby na pewno dobrze gwałcą te kobiety praktykując wyciąganie wiadomo czego! Co na to prorok islamu? Na pewno każdy teraz sobie pomyśli że taki wielki prorok jak Mahomet zaraz zrobi z tym gwałcicielami porządek! A gdzie tam on im mówi że lepiej będzie dla nich jak nie będą wyciągać wiadomo czego, bo każda dusza i tak ma się narodzić i nic nie zmienią! Co za prorok…

To jedno, że niektórzy żołnierze w dowolnej armii sami uderzają i gwałcą kobiety. Wszystkie armie mają żołnierzy-kryminalistów, którzy popełniają ten zły czyn. Co innego skodyfikować gwałt w świętym tekście.

Islam kodyfikuje i legalizuje gwałt!

To rozczarowujące, że Koran nie znosi tej zbrodni seksualnej w najjaśniejszy sposób

Wniosek

Można argumentować, że amerykańscy właściciele niewolników popełniali przestępstwa seksualne wobec swoich niewolników przed wojną secesyjną (1861-1865).

W odpowiedzi jednak te dwie sytuacje są różne. Po pierwsze, błędem jest porównywanie Stanów Zjednoczonych ze społecznością muzułmańską założoną przez Mahometa, który twierdził że wyjawia boską inspiracją. Zamiast tego najlepiej porównać założyciela religii (Jezusa) z innym założycielem (Mahometem). Po drugie, w żadnym miejscu Nowego Testamentu Bóg nie pozwala ludziom, chrześcijanom czy świeckim na uprawianie seksu z niewolnicami. Byłoby to pogwałceniem ducha służby Jezusa i całych pism autorów Nowego Testamentu, którzy rozumieli Jezusa jako wypełnienie Starego Testamentu. Jeśli Amerykanie w minionej epoce to robili, to nie przestrzegali prawa Bożego. Koran jednak kodyfikuje i legalizuje to przestępstwo seksualne i rzekomo ta księga została przekazana od Allaha przez Gabriela do Mahometa. Każda jasno myśląca osoba może zobaczyć, że uprawianie seksu z kobietami w ich najbardziej rozpaczliwym stanie (niewolnictwo) jest złe.

Ale prawdziwy problem jest znacznie większy niż pytania o historię Ameryki.

Należy zadać i odpowiedzieć na następujące pytanie: Czy Mahomet jest prorokiem, czy Koran czyli jego księga może nam dać coś pozytywnego, czy islam jako religia może dać coś ludzkości?

Dla tych z nas spoza islamu, którzy badają dowody z największą obiektywnością i nie zostali zaślepieni przez całe życie oddania islamowi, odpowiedź na to retoryczne pytanie jest oczywista: Nie!!!

Dlatego wszyscy jasno myślący muzułmanie, którzy żyją pod naporem hiperreligijnych ciemiężców, muszą ich wyrzucić i wzniecić świeckie rewolucje, takie jak ta, która wydarzyła się w Turcji po I wojnie światowej.

Dopóki nie nastąpią te rewolucje i dopóki przywódcy religijni nie wyrzekną się wielu wersetów w Koranie i głupich hadisów, Nam poza tą religią nie wolno ufać religii Mahometa.

A kobiety które są kuszone, by nawrócić się na tę religię, muszą się zatrzymać i pomyśleć po raz drugi.

Źródło

Tłumaczenie Marek_P

Oszukany przez islam