ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Mahomet i zabójstwo Ka`b bina al-Ashrafa

utworzone przez | sty 11, 2022 | Artykuły, Islam, Mahomet, Religia | 6 Komentarze

 

Mahomet i zabójstwo bin-Ka`ba.

Podczas gdy Mahomet mieszkał w Medynie, wzrastał w siłę. Było wielu Żydów, którzy mu się sprzeciwiali. Mahomet poprosił kilku swoich zwolenników o zamordowanie pewnej liczby tych Żydów. Jednym z nich był Ka`b bin al-Ashraf. 

Wstęp

W Jathrib Mahomet zaczął spotykać się z sprzeciwem żyjących w pobliżu plemion żydowskich. W większości odrzucali jego przesłanie i islam. Żydzi mieli kilka traktatów z Mahometem, ale to nie znaczyło, że byli w dobrych stosunkach. Jeden z Żydów, Ka`b bin al-Ashraf, głośno poparł Mekkańczyków (Kuraszyszy) przeciwko Mahometowi. Dał do zrozumienia, że ​​wierzy iż Mahomet był fałszywym prorokiem.

Zauważ, że podaję dużo szczegółów; Chcę przytoczyć referencje w całości, aby nadać odpowiedni kontekst. Przytaczam również źródła, ponieważ są napisane w języku angielskim. Niektóre słowa są tajemnicze, ale chcę przedstawić je tak, jak zostały przetłumaczone na angielski.

Ka`b był Żydem. Nienawidził Mahometa. Ka`b nigdy nie podniósł broni przeciwko Mahometowi ani żadnemu muzułmaninowi, tylko wyraził swoją opinię przeciwko Mahometowi i wymyślił kilka niesmacznych wierszy o muzułmańskich kobietach. Mahomet widział w nim zagrożenie i dlatego kazał go zamordować w nocy.

Żydzi wokół Medyny nie byli pod rządami Mahometa; zawarli tylko traktat z muzułmanami. Mahomet nie miał prawa zamordować Ka`ba, po prostu uznał iż należy pozbyć się człowieka, który go nienawidził.

Popełnienie takich zbrodni przez szefa mafii jest zrozumiałe, ale niezrozumiałe dla człowieka który twierdzi, że jest prorokiem sprawiedliwego Boga. Który sugeruje, że wolą Bożą jest popełnienie morderstwa. Dawid, król Izraela, również kazał zabić człowieka – Uriasza, ale Dawid nigdy nie powiedział, że taka była wola Boża, w dodatku skonfrontowany ze swoim grzechem, Dawid pokutował. Mahomet nigdy nie pokutował za swoje zbrodnie.

SZCZEGÓŁY MORDERSTWO KA`B AL-ASHRAF

Rozdział: Zabicie Ka’ba bin Al-Aszrafa(15)باب قَتْلُ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ Opowiedział Jabir bin `Abdullah:

Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział: „Kto chce zabić Ka`b bin Al-Aszrafa, który skrzywdził Allaha i Jego Apostoła?” Na to Muhammad bin Maslama wstał, mówiąc: „O Wysłanniku Allaha (ﷺ)! Czy chciałbyś, żebym go zabił?” Prorok (ﷺ) powiedział: „Tak”, Muhammad bin Maslama powiedział: „Więc pozwól mi powiedzieć (fałszywą) rzecz (tj. oszukać Ka`b). Prorok (ﷺ) powiedział: „Możesz to powiedzieć. ” Wtedy Muhammad bin Maslama udał się do Ka`b i powiedział: „Ten człowiek (tj. Muhammad żąda od nas Sadaqa (tj. Zakat) i nas niepokoił, a ja przyszedłem pożyczyć coś od ciebie.” W związku z tym Ka`b powiedział: „Na Allaha, zmęczysz się nim!” … … Kiedy Mahomet mocno go uchwycił, powiedział (do swoich towarzyszy): „Dostań się do niego!” Więc zabili go i poszli do Proroka (ﷺ) i poinformowali go. (Abu Rafi`) został zabity po Ka`b bin Al-Ashraf.” Sahih al-Bukhari 4037

Zwróć uwagę, że:

  1. Mahomet chciał, aby ten człowiek został zabity, ponieważ „zranił Allaha i Jego apostoła!” Jak więc człowiek krzywdzi Allaha?
  2. Mahomet wynajął kogoś innego do jego brudnej roboty. Mahomet nie brał udziału w zabijaniu człowieka, który krzywdził Allaha i siebie samego.
  3. Mahomet pozwolił Maslamie kłamać, aby wyciągnąć Ka`ba z jego domu.

Tłem jego morderstwa jest to, że po bitwie pod Badr Ka`b bin al-Ashraf był przerażony zwycięstwem Mahometa i śmiercią niektórych przywódców arabskich. Zacznę od cytatu Ka`ba wyrażającego jego zaskoczenie zwycięstwem muzułmanów.

Teraz przyjrzymy się innym źródłom, które odnoszą się do tego wydarzenia. Przytoczmy, Życie Mahometa I. Ishaq strona 365 czytamy:

„Czy to prawda? Czy Mahomet rzeczywiście zabił tych, o których wspominają ci dwaj mężczyźni? To są arystokraci Arabowie i królowie; na Boga, jeśli Mahomet zabił tych ludzi, lepiej było być martwym niż żywym”.

Kiedy wróg Boga upewnił się, że wieści są prawdziwe, opuścił miasto i udał się do Mekki, aby zamieszkać z al-Muttalibem, który był żonaty z Atiką. Przyjęła go i gościnnie go gościła. Zaczął narzekać na apostoła i recytować wersety, w których opłakiwał Kurejszytów, którzy zostali wrzuceni do dołu po tym, jak zostali zabici w Badr.

Źródło wymienia teraz niektóre stwierdzenia wypowiedziane przez Ka`b. narracja toczy się dalej:

Następnie skomponował miłosne wiersze o obraźliwym charakterze o muzułmańskich kobietach. Apostoł powiedział – zgodnie z tym, co powiedział mi Abdullah Burda: „Kto uwolni mnie od Ibnu’l-Ashrafa?” Maslama powiedział: „Zajmę się nim za ciebie, apostołu Boży, zabiję go”. Powiedział: „Zrób to, jeśli możesz”. Więc Maslama wrócił i czekał trzy dni bez jedzenia i picia, z wyjątkiem tego, co było absolutnie konieczne. Kiedy apostołowi o tym powiedziano, wezwał go i zapytał, dlaczego zrezygnował z jedzenia i picia. Odpowiedział, że dał mu zobowiązanie i nie wiedział, czy zdoła je spełnić. Apostoł powiedział: „Wszystko, co ci spoczywa, to to, żebyś próbował”. Powiedział: „Apostole Boży, będziemy musieli kłamać”. On odpowiedział: „Mów, co chcesz, bo jesteś wolny w tej sprawie”…

… Tymczasem wróg Boży zrobił taki hałas, że każdy fort wokół nas świecił światłem. Wbiłem go w dolną część Harith został ranny w głowę lub stopę, a jeden z naszych mieczy przebił go. odszedł, mijając Umajję, potem Qurayza, a potem oba, aż wspięliśmy się na Harrę Urayd. Nasz przyjaciel Harith pozostał w tyle, osłabiony utratą krwi, więc czekaliśmy na niego przez jakiś czas, aż się pojawił, podążając za nim. nasze ślady. Zanieśliśmy go i zabraliśmy do apostoła OT pod koniec nocy. Pozdrowiliśmy go, gdy stał modląc się, a on wyszedł do nas i powiedzieliśmy mu, że zabiliśmy Bożego wroga. Splunął na rany naszego towarzysza i obaj wróciliśmy do naszych rodzin.Nasz atak na wroga Bożego Apostoła wywołał postrach wśród Żydów, a i nie było w Medynie Żyda, który by się nie bał o swoje życie.

bn Sa’d dodaje kolejną interesującą ciekawostkę dotyczącą tej historii. Z Ibn Sa’d, tom 1, strona 37:

Potem odcięli mu głowę i zabrali ze sobą. … rzucili mu głowę [przed Mahometem]. On (prorok) chwalił Allaha, że został zabity.

Jak widać praktykują odcinanie głów do dziś

 

Zwróć uwagę, co naprawdę się tutaj wydarzyło. Ka`b zachęcał wrogów Mahometa i ułożył kilka wierszy o muzułmańskich kobietach. Mahometowi się to nie podobało i kazał go zamordować. Po zabiciu Ka`ba ścinają mu głowę i przynoszą jego głowę Mahometowi. Kiedy Mahomet widzi jego głowę, chwali Boga za zabicie Ka`b!

PYTANIA

  1. Co to mówi o społeczeństwie, to znaczy że człowiek może zamordować kogoś, kto tylko głośno mu się sprzeciwia?
  2. Czy Mahomet przestrzegał traktatu, który podpisał z Żydami?
  3. Co to mówi o prawdziwym prawie? Jeśli Ka`b był prawdziwym przestępcą, czy Mahomet nie mógłby postępować z nim zgodnie z miejscowym prawem lub traktatem, który podpisał z Żydami?
  4. Jakie są konsekwencje dla społeczeństwa islamskiego? W efekcie czy muzułmanie mogą mordować w nocy tych, którzy się im sprzeciwiają lub islamowi? W tym czasie państwo islamskie nie panowało nad całą Medyną.
  5. Co to mówi o prawdziwym charakterze Mahometa?

WNIOSEK

W sumie widzimy, że ma miejsce morderstwo z zimną krwią. Mahomet wziął sprawy w swoje ręce i zamordował człowieka, który werbalnie mu się sprzeciwił. To było brutalne morderstwo. Przyjaciele oszukali mężczyznę, który wyszedł im z pomocą. Kiedy znaleźli sposobność zamordowali go.

Inne ciekawe islamskie rozrywki

Po raz kolejny, kiedy Mahomet stanął przed wyzwaniem, poradził sobie z nim w brutalny sposób. Kiedy mieszkał w Mekce przed ucieczką do Medyny, Mahomet był słaby i nie był w stanie użyć siły, by zaspokoić swoje pragnienia. Ale gdy zdobył władzę, wykorzystał ją dla własnej korzyści, aby spełnić swoje pragnienia. Stał się dla siebie prawem.

To nie jest dzieło ani działania prawdziwego proroka.

Źródło

Tłumaczenie Marek_P – Może Cię zainteresować:

MAHOMET I ŚMIERĆ KOBIETY ASMA BINT MARWAN

MAHOMET I MORDERSTWO ABU AFAKA