ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Kobiety w Koranie

utworzone przez | cze 28, 2021 | Artykuły, Islam, Koran, Uncategorized | 0 komentarzy

Kobiety w Koranie

Dallas M. Roark, PhD

Życie kobiet w dzisiejszych krajach muzułmańskich nie może być zrozumiane bez zastanowienia się najpierw nad Koranem, a następnie hadisami (tradycjami) i prawami, które zostały stworzone pod wpływem Koranu.

Jest wiele fragmentów dotyczących mężczyzn i kobiet i są one rozproszone w całym Koranie jest również kilka które głoszą że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Na początku oznacza to pewną równość, ale po dokładniejszym zbadaniu sprawy kobiety i mężczyźni nie są równi w żadnym istotnym sensie. Są równi jeśli chodzi o wiarę ale rezultat tej wiary nie zapewnia równości w codziennym życiu. 

Ktokolwiek pełni dobre dzieła – mężczyzna czy kobieta – i jest wierzącym – tacy wejdą do Ogrodu i nie doznają niesprawiedliwości nawet na łupinkę daktyla. 4:124 Józef Bielawski

Ta sama myśl jest wyrażona w surze 16:97, z nieco innym naciskiem:

Tego, kto spełni dobre dzieło – czy to .mężczyzna, czy kobieta – i jest wierzącym, My ożywimy życiem wspaniałym, i takim wypłacimy ich wynagrodzenie czymś piękniejszym niż to, co czynili. 16:97  Józef Bielawski

Powtórzenie tego jest ponownie wyrażone w surze 40:40 i prawie podobnie w surze 53:45, kiedy jest powiedziane, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. (Zobacz także że Sura 92:3 i 75:39 brzmią bardzo podobnie).

Istnieje wiele fragmentów, które sugerują nieco inną analizę dotyczącą statusu kobiet w Koranie. Żony na ziemi są nadal żonami w raju, z wyjątkiem tego, że ich nieczystość zniknęła. (Sura 2:25) Niepodleganie już cyklowi menstruacyjnemu to jedna z dobrych wiadomości w Koranie. Obecnie w naturalnym życiu cykl przemija, gdy kobieta osiąga wiek średni lub starszy, ale uważa się że żony w Raju są zawsze w tym samym wieku co ich mężowie. Tradycja głosi że żony i mężowie będą mieli zawsze około 30 lub 33 lat. Stwierdzenie że kobieta w wieku 30 lub 33 lat będzie pozbawiona nieczystości miałoby sens, ponieważ jest to groźny czas dla kobiet na ziemi które mogą nie chcieć zajść w ciążę. (Powtórzenie fragmentu jest widoczne w 3:15 i 4:57).

Chociaż kobiety mogą odczytać to jako dobrą wiadomość dla siebie w ogólnym kontekście Koranu który pojawi się w dalszej części tego artykułu wydaje się że jest to raczej dobra wiadomość dla mężczyzn, ponieważ kobiety które nie mają krwawienia miesiączkowego zawsze będą mogły uprawiać seks i stracą jedyną słuszną wymówkę by odmówić mężowi żądania współżycia. Co więcej nie jest nawet jasne czy Towarzyszki obiecane wierzącym w 2:25, 3:15 i 4:57 są w rzeczywistości ich ziemskimi żonami czy może “Huryskami” które są obiecane przez Allaha mężczyznom w raju.

Przez Koran przewija się jeszcze inny rodzaj myśli który dotyczy raju widzianego oczami mężczyzny a nie kobiety która jest tam sama dzięki własnej wierze. Raj opisywany jest jako świat w którym rządzi mężczyzna w którym będzie on jadł i pił z lekkim trawieniem.

Wypoczywając wyciągnięci na łożach, ustawionych rzędami!” My damy im za żony hurysy o wielkich oczach. 52:20 Józef Bielawski

Które są tłumaczone również jako: “Dziewice o dużych czarnych oczach”.

W surze 37:44 wierni czekają na ich owoce i wielki zaszczyt, gdy spoczywają na kanapach twarzą w twarz z wodą źródlaną, która jest im podawana a nich będą dziewice skromnie patrzące, o dużych oczach. 

W surze 38:52 opis jest podobny z dodatkowym określeniem że dziewczęta są w tym samym wieku co mężczyźni. Mężczyźni leżą dostają obfite owoce a dziewice otaczają ich powstrzymując wzrok. Autor tłumaczenia dodaje dodatkowy opis panien „powstrzymujących się od patrzenia na kogokolwiek poza małżonkami”. W surze 44:51 położono nieco inny nacisk. Koran mówi:

Zaprawdę, bogobojni będą przebywać w miejscu bezpiecznym Wśród ogrodów i źródeł, Ubrani w atłas i brokat, zwróceni do siebie twarzami. Tak będzie! I połączymy ich w pary z hurysami o wielkich oczach. 51:41-44 Józef Bielawski

W surze 56:23 raj jest opisany z owocami i kanapami:

I owoców obfitych, Ani nie zrywanych, ani nie zakazanych,I spoczywać będą na podwyższonych łożach. 56:23-25 Józef Bielawski

Paragraf później mówi że są dziewicami:

Zaprawdę, stworzyliśmy je w sposób doskonały I uczyniliśmy je dziewicami, Kochającymi, jednakowego wieku 56:35-27 Józef Bielawski

Sura 56: 10-25 opisuje tę samą scenę w raju z kanapami, leżącymi twarzą w twarz z nieśmiertelnymi młodzieńcami chodzącymi wokół nich z kielichami i dzbanami wina i filiżanką ze źródła (bez pulsujących brwi, czyli nie będą mogli się upić) i tak dalej owoce jakie wybiorą i mięso ptactwa jakiego zapragną i Huryski z szeroko otwartymi oczami jak podobieństwo ukrytych pereł jako zapłata za ich trud. “Sura nadal podkreśla fakt, że Bóg stworzył nieskazitelne dziewice”. Cnotliwie kochające w tym samym wieku co ich towarzysze” Sura 78:32-33 ponownie potwierdza nagrodę dla bogobojnych, którzy otrzymają bezpieczne miejsce:

Sady i winnice, I dziewczęta o zaokrąglonych piersiach – jednakowej młodości, 78:32-33 Józef Bielawski

Nie-muzułmanie po przeczytaniu tych wszystkich stwierdzeń mogą zadać wiele interesujących pytań.

Po pierwsze jaka jest nagroda dla wierzących kobiet ? obiecano im raj ale w najlepszym przypadku są ignorowani w systemie nagród. Po drugie mężczyźni są nagradzani pięknymi dziewczętami w podobnym wieku a ponieważ Koran nie zawiera żadnego wyjaśnienia wydaje się że wierzące kobiety gorzej nagrodzone. Z drugiej strony wydaje się że w niektórych miejscach są one równe mężczyznom np. w tym że są witane w raju ale z drugiej strony wydają się być zastąpione przez czarnookie Huryski. Po trzecie bez względu na rozwiązanie tej kwestii raj jest niewątpliwie nagrodą dla mężczyzn a nie kobiet.

To są kwestie związane z rajem dla kobiet. Na ziemi sytuacja wygląda zupełnie inaczej ale pod wieloma względami jest niewiele lepsza. Żony mężczyzn porównuje się do ogrodu który się uprawia.

Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. Bójcie się Boga i wiedzcie, że się spotkacie z Nim! A ty głoś radosną wieść dla wierzących! 2:223 Józef Bielawski

Z tego wszystkiego wynika że żona nie ma prawa odmówić swojemu mężowi gdy on ma ochotę na seks ,są jednak wyjątki. Sura 2:197 mówi:

Pielgrzymka przypada na miesiące wiadome. A kto się podjął w nich pielgrzymki, niech się powstrzyma od wszelkich zalotów, od wszelkiej rozpusty czy sprzeczki w czasie trwania pielgrzymki. Bóg wie, co czynicie dobrego. Bierzcie na drogę zaopatrzenie dla siebie! Lecz najlepsze zaopatrzenie na drogę to bojaźń Boża! Przeto bójcie się Mnie, o wy, którzy posiadacie rozsądek! 2:197 Józef Bielawski

Kobiety nie mogą uprawiać seksu ze swoimi mężami podczas okresu menstruacyjnego. Nie wolno im uprawiać seksu dopóki żony nie będą „czyste”. (Sura 2: 222).

Ciekawych rzeczy dowiadujemy się z Sury 70:29-31: 

I tych, którzy zachowują czystość I żyją tylko z żonami i niewolnicami – wtedy oni nie są ganieni. Natomiast ci, którzy wykraczają poza to, są przestępcami. 70:29-31 Józef Bielawski

Z powyższego tekstu dowiadujemy się że Muzułmanin może mieć seks nie tylko z żona ale rownież z jego niewolnicami ! Niewolnicami które posiada w swojej “prawej ręce”.

Na świecie obserwujemy że kobiety w krajach islamskich jak również i na zachodzie mają zwyczaj czasami niemal całkowitego zakrywania się. Allah mówi o tym w Surze 33:59 która brzmi :

O proroku! Powiedz swoim żonom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obrażane. A Bóg jest Przebaczający, Litościwy! 33:59 Józef Bielawski

Więcej szczegółów na temat zakrywania kobiet dowiadujemy się w Surze 24:31 która mówi :

Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości; i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz; i żeby narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom lub ojcom, albo ojcom swoich mężów, albo swoim synom lub synom swoich mężów, albo swoim braciom, albo synom braci, lub synom swoich sióstr; lub ich żonom, lub tym, którymi zawładnęły ich prawice; albo swoim służącym spośród mężczyzn, którzy nie są owładnięci pożądaniem cielesnym; albo też chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet. I niech one nie stąpają tak, aby było wiadomo, jakie ukrywają ozdoby. Nawracajcie się wszyscy do Boga, o wy, wierzący! Być może, będziecie szczęśliwi! 24:31 Józef Bielawski

Podporządkowana pozycja kobiet w społeczeństwie jest wzmacniana w innych miejscach np. w Surze 2:228 Allah mówi:

To kobiety rozwiedzione mają oczekiwać trzy okresy. I nie jest im dozwolone, aby ukrywały to, co stworzył Bóg w ich łonach, jeśli wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. A ich mężowie, jeśli zapragną pogodzenia, mają pełne prawo powrócić do nich w tym czasie. One mają prawa równe swoim obowiązkom, zgodnie z uznanym zwyczajem. Mężczyźni mają nad nimi wyższość. Bóg jest potężny, mądry! 2:228 Józef Bielawski

Wyższość wyraża się w inny sposób w stosunku do swoich żon w Surze 4:34 Allah mówi:

Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki! 4:34 Józef Bielawski

Niższa pozycja kobiety w Koranie jest dodatkowo widoczna w przepisach dotyczących niektórych zwykłych spraw życiowych. Kobiety są podobno bardziej podatne na błądzenie w sprawach gdzie są brane za świadków lub gdy zobowiązują się w umowach. Allah mówi w Surze 2:282:

… Żądajcie świadectwa dwóch świadków spośród waszych mężczyzn! A jeśli nie będzie dwóch mężczyzn, to jeden mężczyzna i dwie kobiety mogą być świadkami, na których się zgodzicie; jeśli jedna z nich zbłądzi, to druga będzie mogła ją napomnieć. A świadkowie niech nie odmawiają, kiedy są wzywani! I nie wzdragajcie się tego zapisywać – czy to będzie dług mały, czy duży – z zaznaczeniem jego terminu… 2:282 Józef Bielawski

Jest wiele innych miejsc w Koranie gdzie Allah mówi o kobietach np. w Surze 4:1 wydaje się że Allah mówi o kobiecie na równi z mężczyzną ale zwróć uwagę że nazywa ją łonem

O ludzie! Bójcie się waszego Pana, który was stworzył z jednej istoty i stworzył z niej drugą do pary; a z nich dwojga rozprzestrzenił wiele mężczyzn i kobiet. Bójcie się Boga, o którego jedni drugich pytacie, i czcijcie łona! 4:1 Józef Bielawski

Zaraz po tym Allah mówi o traktowaniu sierot głównie żeńskich sierot:

A jeśli się obawiacie, iż nie będziecie sprawiedliwi względem sierot… Żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne – z dwoma, trzema lub czterema. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to żeńcie się tylko z jedną albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice. To jest dla was odpowiedniejsze, abyście nie postępowali niesprawiedliwie. 4:3 Józef Bielawski

Sieroty powinny być poddawane testom aby upewnić się że są godne otrzymania darowizn. Gdyby mężczyzny nie było stać na wolne kobiety może posiadać seks niewolnice ! 

Koran ulepsza pogańskie praktyki dotyczące dziedziczenia kobiet. Kobieta nie powinna mieć żadnej części majątku swojego męża lub ojca. Sura 4:11 mówi, że kobieta będzie miała udział w tym, co pozostawili rodzice i krewni. Mężczyzna dziedziczy dwa razy więcej niż kobieta.

Koran oświadcza że mężczyzna powinien oczyścić się przed modlitwą a wśród tych zanieczyszczających źródeł są kobiety. (Sura 5:6). Warto tu wyraźnie zaznaczyć, że mężczyźni najwyraźniej nie są źródłem zanieczyszczeń dla kobiet. Najwyraźniej kobiety są z natury bardziej nieczyste niż mężczyźni jeśli jedna jest wymieniona a nie druga. Chociaż istnieją pod wieloma względami nierówności między mężczyznami i kobietami, przestępczość jest różnie traktowana w odniesieniu do kary. Kobiety są tutaj traktowane jednakowo. 

Złodziejowi i złodziejce obcinajcie ręce w zapłatę za to, co oni popełnili. To jest przykładna kara od Boga. Bóg jest potężny, mądry! 5:38 Józef Bielawski

W Koranie kobiety wydają się być naturalnym obiektem seksu. W trzech miejscach Allah przywołuje historię Lota w Starym Testamencie i zarzuca kobietom popełnienie wielkiej nieprzyzwoitości:

Oto przychodzicie przez namiętność do mężczyzn zamiast do kobiet. Tak, jesteście ludem występnym!” 7:81 Józef Bielawski

Pożądanie innych kobiet niż żony i niewolnice które są w posiadaniu “Prawej Ręki” jest przestępstwem. Mężczyźni mają strzec „swoich intymnych części, z wyjątkiem swoich żon”. (Sura 23:5)

W Islamie potrzeba czterech świadków żeby oskarżyć kogoś o cudzołóstwo. Jeśli ktoś oskarżył kogoś o cudzołóstwo bez czterech świadków nie należy mu wierzyć i powinien zostać ubiczowany osiemdziesięcioma uderzeniami. (Sura 24: 4). Ten fragment jest ważny dla osobistego życia Mahometa. Podczas jednej wyprawy Muhammad zabrał swoją żonę Aishę aby mu towarzyszyła. Podczas ich powrotu do Mediny armia przemieszczała się nocą a Aisha zsiadła z wielbłąda żeby się załatwić. Po powrocie odkryła że upuściła naszyjnik i wróciła aby go poszukać. Steward myśląc że jest w powozie na wielbłądzie zasłonięta kotarą ruszył dalej. Spodziewała się że wrócą szybko aby ją znaleźć i zasnęła. Wczesnym rankiem Safwan Ebn al Moattel, który został w domu, by odpocząć, natknął się na Aishę i posadził ją na wielbłądzie i w południe dołączył do armii. Jej reputacja została zakwestionowana a Mahomet nie wiedział co o tym myśleć. Wrogowie Aishy rozpowszechniali złośliwe plotki. Wydaje się że ta Sura położyła kres fałszywym plotkom.

Kolejnym ulepszeniem Mahometa był zakaz wykorzystywania swoich niewolnic do prostytucji i pobierania przez ich właścicieli opłat. Sura 24:33 stwierdza: „I nie zmuszajcie waszych niewolnic do prostytucji, jeśli chcą żyć w czystości, abyście mogli szukać przypadkowych dóbr w obecnym życiu”. Pytanie może zostać postawione, jeśli nie chcą żyć w czystości, czy prostytucja jest w porządku? Ile wolności miała niewolnica aby wyrazić swoim panom czego naprawdę chcą a czego nie? Jaki jest skutek tego polecenia jeśli dana osoba nie miała pełnej swobody działania wbrew woli właściciela?

Stosunek Mahometa do swoich żon jest dość interesujący. Uważał swoje żony za „matki” wierzących. (Sura 33: 6). Ale żony proroka musiały być przykładem w swoim stylu życia. Podobno Allah powiedział żonom przez Mahometa, że jeśli pragną ozdób w tym życiu, to Mahomet może się z nimi rozwieść. Mieli wybór: mieszkać z Mahometem na jego warunkach lub rozwieść się. Jeśli jego żony dopuściły się „rażącej nieprzyzwoitości, kara zostanie podwojona”. (Sura 33:30). Większa odpowiedzialność pociąga za sobą większą karę. Wydaje się dziwne że Allah tak nakazał w odniesieniu do przestępstw kobiet ale nie w odniesieniu do samego proroka. Żona proroka również miała otrzymać podwójną nagrodę za swoje posłuszeństwo jedną miarę za wiarę, a drugą za posłuszeństwo wobec Mahometa.

To posłuszeństwo znajduje odzwierciedlenie w słowach: 

O żony Proroka! Wy nie jesteście takie jak inne kobiety. Jeśli jesteście bogobojne, nie bądźcie pokorne w słowach, aby nie pożądał was ten, w którego sercu mieszka choroba; mówcie słowa odpowiednie! 33:32 Józef Bielawski

Posłuszeństwo Mahometowi jako prorokowi jest podkreślane w niecodziennej sytuacji. Sura 33:36 mówi:

Kiedy zdecydował Bóg i Jego Posłaniec jakąś sprawę, to nie godzi się ani wierzącemu, ani wierzącej, aby mieli inny wybór w tej sprawie. A kto nie słucha Boga i Jego Posłańca, ten zbłądził w sposób oczywisty. 33:36 Józef Bielawski

Mahomet zamierzał poślubić swoją kuzynkę Zainab bint Jash z Zaidem swoim uwolnionym niewolnikiem i adoptowanym synem. Zainab i jej rodzina początkowo odrzuciły tę propozycję ale po tym objawieniu nie mogli się dłużej opierać i oboje pobrali się. Jak widać sam Allah przyszedł z pomocą do Proroka.

Historia Zainab rozwija się dalej. W hadisach mamy historię o tym jak Mahomet poszedł do domu Zaida w jakiejś sprawie ale nie było go w domu. Mahomet przypadkowo rzucił oczy na Zainab która była bardzo piękna była również bardzo skromnie odziana Prorok był tak uderzony jej widokiem że nie mógł się oprzeć wołaniu:„ Chwała Bogu, który kieruje ludzkie serca jak chce!” Zainab była zaszczycona uwagą Mahometa i przekazała te informacje swojemu mężowi Zaidowi. Po przemyśleniu tego Zaid postanowił się z nią rozwieść aby Mahomet mógł ją poślubić. Mahomet najpierw odmówił ale potem sie zgodzil. Stąd Koran mówi o tym epizodzie:

Nie ma winy Proroka w tym, co nałożył na niego Bóg, zgodnie ze Swoim obyczajem ustanowionym przez Niego dla minionych pokoleń. Rozkaz Boga jest rozstrzygnięciem zdecydowanym 33:38 Józef Bielawski

Allah mówi w Surze 33:50: 

O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic – tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy! 33:50 Józef Bielawski

Oto jak bóg Mahometa dba o swojego Proroka warto zwrócić uwagę że Mahamat jest tym który otrzymuje wersy Koranu ! 

Żony Mahometa miały być odizolowane od jego wyznawców. Sura 33:53 mówi również, że wyznawcy mieli rozmawiać z jego żonami za zasłoną, „która jest czystsza dla waszych serc i ich serc”. Inni mężczyźni nie mogli ani widzieć ani dotykać żon proroka w tym samym wersie Allah zakazał poślubienia żon Mahoemta po jego śmierci. Wydaje się że ta konkretna sura powstała po tym jak Mahomet został zaniepokojony przez jednego z jego towarzyszy który przypadkowo dotknął Aishy.

W Koranie wydaje się, że rozwód jest dość łatwy, ale istnieją na to wskazówki. Jeśli mężczyzna nie dotknął swojej żony (seksualnie), rozwód jest szybki i prosty zwłaszcza jeśli nie został ustanowiony posag. Sura 2: 228 wskazuje że w przypadku rozwodu kobieta powinna czekać sama bez stosunków seksualnych przez trzy okresy aby wykazać że nie ma nic w jej łonie. Po tym czasie jeśli mąż zmieni zdanie oddalona żona może z powrotem poślubić męża który ją oddalił. Ale w każdym razie może się z nią rozwieść tylko dwa razy.  W Surze 2:230 Allah mówi:

A jeśli on rozwiódł się z nią ostatecznie, to ona nie jest mu dozwolona, dopóki nie wyjdzie za innego mężczyznę. A jeśli ten da jej rozwód, to nie popełnią grzechu, powracając do siebie, jeśli oboje sądzą, że zachowują granice Boga. On wyjaśnia je ludziom, którzy posiadają wiedzę. 2:230 Józef Bielawski

Powyższy wers dał zielone światło do stosowania kontrowersyjnej i haniebnej praktyki otóż: Oddalona żona jeśli chce powrócić do swojego męża po tym jak została oddalona musi się wcześniej ożenić z innym mężczyzną i skonsumować to małżeństwo (musi dojść do penetracji) . Dopiero po tym wszystkim wcześniej oddalona kobieta może wrócić do swojego pierwszego męża ! Warto tutaj zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów mianowicie : Jeśli kobieta i mężczyzna się rozwiodą niezależnie od powodu to kobieta jest dodatkowo ukarana w taki sposób że musi zhańbić się i odbyć stosunek płciowy z innym mężczyzną . W innym przypadku gdy np. po kłótni mężczyzna w gniewie oddali żonę a po kilku dniach jednak uzna że popełnił błąd i chce z powrotem swoją żonę to nie jest w żaden sposób karany tylko kobieta jest !

Podsumowując, w odniesieniu do Koranu oraz kwestii kobiet i małżeństwa stały się one normą dla kultur muzułmańskich. Mahomet bronił się w pewnym momencie przed swoimi przeciwnikami, deklarując to, co powiedział mu Allah: 

Powiedz: “Jeśli zbłądziłem, to zbłądziłem tylko przeciw sobie samemu. A jeśli idę drogą prostą, to dzięki temu, co objawił mi mój Pan. Zaprawdę, On jest Słyszący, Bliski!” 33:50 Józef Bielawski

Jest tu poważniejszy problem niż przyznaje Mahomet. Jesli zbłądził to sprowadził na manowca niezliczone poklenia Muzułmanów które uznały Go za autorytet w sprawach obyczajowych i kulturowych !

Ludzi z zachodu są bardzo ciekawi jak wygląda sprawa Poligamii w Islamie. Pisarze muzułmańscy mają tendencję do obrony poligamii w następujący sposób: Po pierwsze wojna spustoszyła męską populację i jest więcej kobiet niż mężczyzn. Po drugie wysuwany jest argument że zachodni wzorzec monogamii zawiódł z powodu wielu rozwodów romansów i pobłażliwości. Po trzecie poligamia była zwyczajem we wszystkich epokach i kulturach co dowodzi muzułmanom że „jest to naturalne dla człowieka”. Po czwarte: „Jeśli żona nie jest w stanie z powodu czynników biologicznych urodzić dziecka lub zaspokoić popędów seksualnych męża mężczyzna może bezpiecznie zdecydować się na poligamię”. To ratuje pierwszą żonę przed rozwodem i przed byciem „bezdomnym i pozbawionym schronienia”. 

Muzułmańscy klerycy często twierdzą że :”Podstawowym celem życia małżeńskiego jest zaspokojenie pożądania seksualnego w granicach legalności … Mężczyzna jest zawsze aktywny seksualnie pod warunkiem, że jest zdrowy i normalny, a nawet doskonale zdrowa kobieta nie zawsze jest skłonna do seksu.” Cykl menstruacyjny uniemożliwia jej nawiązanie stosunków seksualnych. Po piąte normalny pociąg seksualny wymaga możliwości poligamii. „Czy to nienaturalne że osoba mająca jedną żonę może być tak pociągnięta do innej kobiety że ta atrakcja może wymagać spełnienia?” Można zapytać jak to możliwe że pociąga cię kobieta która jest cała zakryta. Skoro nie wolno ci widzieć kobiety a ona nie powinna rozmawiać z innymi mężczyznami poza rodziną to jak można poczuć pociąg seksualny?

Poligamia jest broniona na tej podstawie że kobieta może sprzeciwić się drugiej żonie. To może być powód do rozwodu z nim. Ale twierdzi się, że „żaden dom nie został zniszczony przez poligamię”.

Podsumowując można dostrzec rozbieżność równości w kwestii wiary przed Allahem i nierówność w świecie ludzi. Artykuł o poligamii jest napisany z bardzo męskiego punktu widzenia. Kobieta jest uważana za łono a funkcją kobiety jest uprawianie seksu. Jeśli nie może musi stawić czoła perspektywie konkurenta w małżeństwie z drugą lub trzecią żoną. Chociaż poligamia może być historią grzesznego mężczyzny musimy przestrzegać modelu stworzenia – Bóg stworzył tylko mężczyznę i kobietę, a nie Adama i cztery żony.

Autor oryginalnego artykułu: Dallas M. Roark, PhD

Link https://answeringislam.net/authors/roark/women.html

Tłumaczenie na Polski Marek_P Email: garazbatmana@gmail.com