ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Jeszcze więcej Koranicznych głupot i absurdów Allaha

utworzone przez | lut 3, 2022 | Artykuły, Islam, Koran | 9 Komentarze

Jeszcze więcej Koranicznych głupot i absurdów Allaha

Sam Shamoun

Koran wielokrotnie twierdzi, że jest księgą, która zawiera szczegółowe wyjaśnienie wszystkiego:

Czyż będę żądał jako sędziego kogoś innego niż Boga? On jest Tym, który zesłał wam Księgę wyjaśniającą szczegółowo. Ci, którym daliśmy Księgę, wiedzą, iż ona jest zesłana od twego Pana w całej prawdzie. Nie bądź więc wśród wątpiących! 6:114 Józef Bielawski

Ten Koran nie mógł być wymyślony poza Bogiem! On jest potwierdzeniem prawdziwości tego, co było przed nim, i wyjaśnieniem Księgi – co do której nie ma żadnej wątpliwości – pochodzącej od Pana światów. 10:37 Józef Bielawski

W opowiadaniach o nich jest pouczający przykład dla obdarzonych rozumem. Nie było to opowiadanie, które zostało zmyślone, lecz ono jest potwierdzeniem prawdziwości tego, co było przed nim, i wyjaśnieniem wszystkich rzeczy, i drogą prostą, i miłosierdziem dla ludzi, którzy wierzą. 12:111 Józef Bielawski

W Dniu, kiedy My postawimy świadka, z każdego narodu, spośród nich przeciw nim, przyprowadzimy ciebie jako świadka przeciwko tym ludziom. Zesłaliśmy tobie Księgę jako wyjaśnienie dla każdej rzeczy i drogę prostą, i miłosierdzie, i radosną wieść dla całkowicie poddanych. 16:89 Józef Bielawski

Księga, której znaki są wyjaśnione, jako Koran arabski, dla ludzi, którzy posiadają wiedzę 41:3 Józef Bielawski

Jak widzimy Koran sam o sobie twierdzi że jest wyjaśniony szczegółowo. Czytamy wyraźnie że Koran wyjaśnia wszystkie rzeczy, nie tylko pewne rzeczy, tylko wszystkie rzeczy! Oznacza to, że pismo islamskie nie wymaga źródeł pozakoranicznych, aby było zrozumiałe ponieważ nie byłoby to objawienie idealnie szczegółowe, gdyby tak było.

W tym tkwi problem. Wbrew powtarzanym twierdzeniom, tekst islamski nie wyjaśnia w pełni wszystkich rzeczy, ponieważ nie dostarcza odpowiednich szczegółów dotyczących większości jego treści.

Weźmy na przykład pomieszane i sprzeczne stanowisko Koranu dotyczące tego, kto dokładnie sprowadził objawienie Mahometowi.

Czy to sam Allah?

Poniższe fragmenty sugerują, że Allah w widoczny sposób przyszedł do Mahometa z inspiracją:

Na gwiazdę, kiedy ona zapada! Nie zeszedł z drogi wasz towarzysz ani też nie błądzi. On nie mówi pod wpływem namiętności. To jest tylko objawienie, które mu zostało zesłane. Nauczył go posiadający wielkie moce, Obdarzony siłą; stanął prosto, Kiedy był na najwyższym horyzoncie; Następnie zbliżył się i pozostał w zawieszeniu, W odległości dwóch łuków lub jeszcze bliżej; I wtedy objawił swojemu słudze to, co objawił.Nie skłamało mu serce w tym, co widział. Czy będziecie się sprzeczać z nim w sprawie tego, co on widzi? I on widział go po raz drugi Przy Drzewie Lotosu Ostatniej Granicy, W pobliżu którego jest Ogród Schronienia, Kiedy Drzewo Lotosu okryte było tym, co je okrywało. Jego spojrzenie nie odwróciło się w bok ani nie pobiegło w dal. Zobaczył on jeden z największych znaków swego Pana53:1-18 Józef Bielawski

Lecz nie! Przysięgam na planety, Wędrujące i znikające; Na noc, kiedy ciemność zapada; Na poranek, kiedy zaczyna oddychać! To, zaprawdę, słowo Posłańca szlachetnego, Posiadającego moc u Władcy Tronu, zdecydowanego Słuchanego, ponadto godnego zaufania! Wasz towarzysz nie jest opętany! Z pewnością on zobaczył go na jasnym horyzoncie! On nie skąpi tego, co skryte81:15-24 Józef Bielawski

Co ciekawe, hadisy świadczą o tym, że Allah rzeczywiście ukazał się Mahometowi jako człowiek i fizycznie go dotknął:

Wysłannik Allaha (niech spoczywa w pokoju) powiedział: Ujrzałem mojego Pana, Wywyższonego i Chwalebnego w najpiękniejszej postaci. Powiedział: O co walczą aniołowie w obecności Allaha? Powiedziałem: Ty jesteś tego najbardziej świadomy. Potem położył dłoń między moimi ramionami i poczułem jego chłód w piersi i poznałem, co było w Niebie i na Ziemi. Wyrecytował: „W ten sposób pokazaliśmy Ibrahimowi królestwo Niebios i Ziemi i to po to, aby miał pewność”. (6:75) Darimi zgłosił to w formie mursalnej, a Tirmidhi również zgłosił. Al-Tirmidhi Hadith – 237

Opowiedział Mu’adh bin Jabal [ra]: „Pewnego ranka Wysłannik Allaha (ﷺ) nie mógł przyjść do nas na Salat As-Subh, dopóki nie mieliśmy już szukać oka słonecznego (czyli wschodu słońca). Potem szybko wyszedł, wziął Salat przygotowany na. Wysłannik Allaha (ﷺ) odprawił Salam i wykonał Salam stosunkowo szybko. Kiedy odmawiał Salam, zawołał głośno, mówiąc do nas: „Trzymaj się w rzędach tak, jak jesteś. ‘ Potem odwrócił się do nas i powiedział: „Mam zamiar wam opowiedzieć, co mnie dziś rano powstrzymywało od was: wstałem w nocy, wykonałem Łudu i modliłem się, ile tylko mogłem, i Zasnąłem podczas mojej Salat i zapadłem w głęboki sen. Wtedy ujrzałem mojego Pana, Błogosławionego i Najwyższego, w najlepszym wydaniu. Powiedział: ‘O Mahomecie!’ Powiedziałem: “Mój Panie, jestem moim Panem!” Powiedział: „Czym zajmuje się najbardziej wzniosła grupa?” Powiedziałem: „Nie znam Pana”. I powiedział to trzy razy”. Powiedział: „Więc widziałem, jak umieszcza Swoją dłoń między moimi ramionami i wyczułem chłód Jego palców między moją piersią. Wtedy wszystko zostało mi ujawnione i uświadomiłem sobie. Więc powiedział: ‘O Mahomecie!’ Powiedziałem: “Oto jestem mój Pan!” Powiedział: „Czym zajmuje się najbardziej wzniosła grupa? Jami` at-Tirmidhi 3235

„Abd ar-Rahman ur. ‘A’isz donosił, że Wysłannik Boży powiedział: Widziałam mojego Pana w najpiękniejszej postaci i powiedział: „O co spierają się aniołowie w pobliżu Mojej obecności?” Odpowiedziałem: „Ty wiesz najlepiej”. Potem położył dłoń między moimi łopatkami i poczułam jego chłód między sutkami! Wtedy poznałem, co jest w niebiosach i na ziemi. I wyrecytował: „W ten sposób pokazaliśmy Abrahamowi królestwo nieba i ziemi, i to po to, aby mógł mieć pewność (Al-Koran; 6:75).” Darimi przekazał to w formie mursalnej. Mishkat al-Masabih 725

Powyższe narracje dostarczają dowodów że zgodnie z wyżej wymienionymi tekstami Koranu, to sam Allah widział zbliżającego się do niego Mahometa. To z kolei potwierdza, że Mahomet wierzył, że jego bóg mógł i rzeczywiście pojawił się jako człowiek.

Kim jest ten Duch ?

A kiedy My zmieniamy jeden znak na inny – a Bóg wie najlepiej, co zsyła – to oni mówią: “Ty jesteś tylko oszustem!” Lecz większość z nich nie wie. Powiedz: “Zesłał go święty Duch od twego Pana, z całą prawdą, aby utwierdzić tych, którzy uwierzyli, i jako drogę prostą i radosną wieść dla muzułmanów.” 16:101-102 Józef Bielawski

To jest objawienie Pana światów! Z nim zeszedł Duch wierny Na twoje serce, abyś był w liczbie ostrzegających W języku arabskim, jasnym. Zaprawdę, to jest w Pismach dawnych przodków! Czy to nie było dla nich znakiem, że wiedzą to uczeni synów Izraela? Jeślibyśmy objawili to komuś z cudzoziemców I on wyrecytowałby to przed nimi, to oni też by mu nie uwierzyli. 26:191-199 Józef Bielawski

A może Anioły

Oni powiedzieli: “O ty, któremu zostało dane napomnienie! zaprawdę, jesteś opętany! Dlaczego nie przyjdziesz do nas z aniołami, jeśli jesteś z liczby prawdomównych?” My nie posyłamy aniołów inaczej, jak tylko z prawdą, i niewierni wówczas nie otrzymają zwłoki. 15:6-8 Józef Bielawski

I na rzucające napomnienie 77:5 Józef Bielawski

Czy to były Anioły wraz z Duchem ?

On zsyła aniołów wraz z Duchem, pochodzącym od Jego rozkazu, na kogo chce spośród Swoich sług: “Ostrzegajcie, iż nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto, bójcie się Mnie!” 16:2 Józef Bielawski

Czy to był Gabriel ?

Powiedz: “Otóż kto jest nieprzyjacielem Gabriela?!” Przecież to on zesłał go na twoje serce, za zezwoleniem Boga; dla potwierdzenia prawdziwości tego, co było zesłane przed nim, jako drogę prostą i radosną wieść dla wierzących. 2:97 Józef Bielawski

Nieżyjący już dr Robert A. Morey doskonale podsumował sprzeczne stanowisko Koranu w odniesieniu do agenta tak zwanych objawień Mahometa:

Cztery sprzeczne wersje

W Koranie jest powiedziane, że Allah powołał Mahometa na proroka i apostoła. Ale, jak zauważył dr William Montgomery Watt: Niestety istnieje kilka alternatywnych wersji tych wydarzeń. Koran podaje nam cztery sprzeczne relacje z tego pierwotnego powołania do bycia prorokiem. Każda z tych czterech relacji jest prawdziwa, a pozostałe są fałszywe, albo wszystkie są fałszywe. Nie wszystkie mogą być prawdziwe.

W Koranie Mahomet opisał swoje początkowe powołanie na proroka i apostoła przy czterech różnych okazjach. Po raz pierwszy powiedziano nam w Surze 53:2-18 i Surze 81:19-24, że Allah osobiście ukazał się Mahometowi pod postacią człowieka i że Mahomet widział go i słyszał. Zostało to później porzucone, a następnie w surze 16:102 i 26:192-194 dowiadujemy się, że wezwanie Mahometa zostało wydane przez „Ducha Świętego”.

Ponieważ Mahomet tak naprawdę nie dyskutuje, kim lub czym jest ten „Duch Święty”, jest to również później porzucone. Trzeci opis jego pierwotnego powołania znajduje się w Surze 15:8, gdzie dowiadujemy się, że „aniołowie” byli tymi, którzy zeszli do Mahometa i ogłosili, że Allah powołał go na proroka. Nawet to sprawozdanie zostało później zmienione w Surze 2:97, tak że tylko anioł Gabriel wzywa Mahometa i przekazuje mu Koran.

Ta ostatnia relacja o jego pierwotnym powołaniu była pod wpływem faktu, że Gabriel odegrał znaczącą rolę w narodzinach zarówno Jezusa, jak i Jana Chrzciciela. Dla pełnego potraktowania tej sprzeczności zob. 

W. Montgomery Watt, Muhammad’s Mecca, s. 54–68. (Morey, Islamic Invasion: Confronting the World’s Fastest Growing Religion [Christian Scholars Press, 1989; poprawione 1992 przez dr. Roberta A. Morey. Ph.D.], s. 81-82)

Z powyższego punktu widzenia, czy każdy muzułmanin może pogodzić te rażące błędy w harmonijny i spójny sposób, używając samego Koranu? Jeśli muzułmanie nie mogą tego zrobić, to fałszuje to powtarzające się twierdzenie islamskich pism, że szczegółowo wyjaśnia wszystkie rzeczy. To z kolei podważa jeszcze jedno z jego twierdzeń, a mianowicie, że Koran jest wolny od wszelkich sprzeczności:

Czyż oni nie zastanawiają się nad Koranem? Przecież gdyby on pochodził od kogoś innego niż od Boga, z pewnością znaleźliby w nim liczne sprzeczności.4:82 Józef Bielawski

To tyle, jeśli chodzi o pismo muzułmańskie będące doskonałym objawieniem jedynego prawdziwego Boga wszystkich. Na zakończenie jeszcze mały deser, dla tych którzy myślą że Koran jest od Allaha i że wszystko wyjaśnia!

Chwała Temu, który przeniósł Swojego sługę nocą z Meczetu świętego do meczetu dalekiego, którego otoczenie pobłogosławiliśmy, aby mu pokazać niektóre Nasze znaki. Zaprawdę,. On jest Słyszący, Widzący! 17:1 Józef Bielawski

Oto moje wyzwanie dla islamistów, pokażcie mi z Koranu, gdzie jest ten święty Meczet i daleki meczet? Sam Koran twierdzi że wszystko niby wyjaśnia, jeśli odniesiecie do źródeł spoza Koranu wtedy zniszczycie Koran, gdyż kłamie. To nie koniec, kto to niby jest ten sługa? Nie zakładajcie że tym sługą jest Mahomet, tylko to udowodnijcie! 

I jeszcze jedna wisienka:

Niech zginą obie ręce Abu Lahaba i niech on sam zginie! – Nie zdadzą mu się na nic jego majątek i to, co zyskał. Będzie się palił w ogniu płomiennym, I jego żona – nosząca drzewo; Będzie ona mieć na szyi sznur z włókien palmy.111 Józef Bielawski

Powiedzcie mi z samego Koranu kim jest Abu Lahab i jego żona? Dlaczego Koran który rzekomo jest wiecznymi słowami Allaha tak źle mówi o tym małżeństwie? Co takiego jest w tej parze że musieli się znaleźć z rozdziele Koranu? Co oni takiego zrobili że Allah grozi im że ich zniszczy i spali w piekle? Kiedy oni żyli, co zrobili i dlaczego znaleźli się w słowach Allaha? Resztę Koranicznych sprzeczności i wyjaśnionych rzeczy zostawię sobie na kolejna porcje głupot Allaha i Mahometa

Tłumaczenie Marek_P >>> Źródło