ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Jeszcze więcej głupot Mahometa i Allaha: Uciekający Kamień

utworzone przez | lis 7, 2021 | Allah, Mahomet, Uncategorized | 9 952 Komentarze

Sam Shamoun

W Koranie Allah mówi nam, że dzieci Izraela rozzłościły Mojżesza do tego stopnia, że Allah musiał interweniować w imieniu swojego sługi:

O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie jak ci, którzy obrazili Mojżesza! Bóg uczynił go niewinnym tego, co oni mówili, i był on w poszanowaniu u Boga. 33:69 Józef Bielawski

Tradycje muzułmańskie dostarczają powodów, dla których ten werset został rzekomo „zesłany”:

Sahih Al-Bukhari

Opowiadane Abu Huraira: Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział: „(Prorok) Mojżesz był nieśmiałą osobą i zwykł całkowicie zakrywać swoje ciało z powodu swojej rozległej nieśmiałości. Jedno z dzieci Izraela zraniło go mówiąc: ‘On zakrywa swoje ciało tylko w ten sposób z powodu jakiejś wady skóry, trądu lub przepukliny mosznowej, albo ma inną wadę. Allah chciał oczyścić Mojżesza z tego, co o nim mówili, więc pewnego dnia, gdy Mojżesz był w odosobnieniu, zdjął ubranie, położył je na kamieniu i zaczął się kąpać. Ale kamień zabrał jego szaty i uciekł, Mojżesz podniósł swój kij i pobiegł za kamieniem, mówiąc: “O kamieniu, daj mi moją szatę!” Aż dotarł do grupy Bani Israel, która zobaczyła go wtedy nagiego i znalazła go najlepszym z tego, co stworzył Allah, i Allah oczyścił go z tego, o co go oskarżyli. Kamień zatrzymał się tam, a Mojżesz wziął i włożył swoją szatę i zaczął uderzać w kamień kijem. Na Allaha, kamień wciąż ma jakieś ślady uderzenia, trzy, cztery lub pięć znaków. To jest to, do czego Allah odnosi się w Swoim powiedzeniu: „O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie podobni do tych, którzy drażnili Mojżesza, ale Bóg udowodnił swoją niewinność w tym, co oni twierdzili, i był szanowany w oczach Boga. (33.69) Sahih al-Bukhari 3404

Opowiadane Abu Huraira: Prorok (ﷺ) powiedział: „(ludzie) Bani Israel zwykli kąpać się nago (wszyscy razem) patrząc na siebie. Prorok (ﷺ) Mojżesz zwykł kąpać się sam. Powiedzieli: “Na Allaha! Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Mojżesz wziął z nami kąpiel, poza tym, że ma przepuklinę mosznową. Więc pewnego razu Mojżesz wyszedł się wykąpać i położył swoje ubranie na kamieniu, a potem ten kamień uciekł wraz z jego ubraniem. Mojżesz poszedł za tym kamieniem, mówiąc: „Moje szaty, kamień! Moje szaty, kamień! Aż zobaczyli go ludzie z Bani Israel i powiedzieli: „Na Allaha, Mojżesz nie ma żadnej wady w swoim ciele. Mojżesz wziął swoje szaty i zaczął bić kamień”. Abu Huraira dodał: „Na Allaha! Na kamieniu jest jeszcze sześć lub siedem znaków od tego nadmiernego bicia”.Sahih al-Bukhari 278

Sahih Al-Muslim

Abu Huraira poinformował, że Mojżesz był skromną osobą. Nigdy nie widziano go nago, a Banu Isra’iI powiedział: (Bał się odsłonić swoją część intymną), ponieważ cierpiał na przepuklinę mosznową. On (jeden dzień) wykąpał się w wodzie i położył swoje szaty na kamieniu. Kamień zaczął się szybko przesuwać. Poszedł za tym i uderzył go kamieniem, mówiąc: O kamieniu, moja szata; O kamieniu, moje szaty, o kamieniu; dopóki nie zatrzymało się w pobliżu wielkiego zgromadzenia Izraela i objawiono ten werset (dotyczący tego wydarzenia): „O wy, którzy wierzycie, nie bądźcie jak ci, którzy oczerniali Mojżesza, ale Allah oczyścił go z tego, co powiedzieli, a on był godny szacunku u Allaha” (xxxiii. 69). Sahih Muslim 339c

Wśród tradycji opowiedzianych przez Mahometa, Wysłannika Allaha (ﷺ) na podstawie autorytetu Abu Hurairy, jest taka, że Banu Isra’il kąpał się nago i patrzyli na swoje intymne części ciała. Mojżesz (niech pokój będzie z nim), jednak sam wziął kąpiel (w odosobnieniu); i powiedzieli (szyderczo): Na Allaha, nic nie zabrania Mojżeszowi kąpieli razem z nami, poza przepukliną krzyżową. On (Mojżesz) raz poszedł do kąpieli i położył swoje ubranie na kamieniu, a kamień przeniósł się wraz z jego ubraniami. Mojżesz pobiegł za nim mówiąc: O kamień, moje ubranie, o kamień, moje ubranie, a Banu Isra’il miał okazję zobaczyć intymne części Mojżesza i powiedział: Na Allaha, Mojżesz nie cierpi na żadną dolegliwość. Kamień zatrzymał się, aż Mojżesz został przez nich zauważony, a on chwycił swoje ubranie i uderzył w kamień. Abu Huraira powiedział: Na Allaha, na kamieniu są ślady sześciu lub siedmiu uderzeń Mojżesza. Sahih Muslim 339

Poczytajmy co piszą o tym całym wydarzeniu najlepsi Islamscy Komentatorzy:

Tafsir al-Jalalayn

O wy, którzy wierzycie, nie zachowujcie się wobec swojego Proroka tak jak ci, którzy skrzywdzili Mojżesza – kiedy mówili na przykład: „Jedynym powodem, dla którego nie myje się z nami, jest to, że ma zapalenie w swoich jądrach” – przez co Bóg odpuścił mu to, co twierdzili, że Mojżesz umieścił swoją szatę na skale, aby umyć skałę, która pofrunęła wraz z nią, aż zatrzymała się pośród grupy mężczyzn z Dzieci Izraela. Gdy Mojżesz go gonił i wziął swoją szatę, aby się zakryć, zobaczyli, że nie miał takiego zapalenia udra to zapalenie jądra. I wyróżniał się w oczach Bożych. Przykładem zranienia naszego Proroka było to, że pewnego razu podczas dzielenia łupów mężczyzna powiedział do niego: „To jest podział, którego nie chcę podobać się Bogu!”, po czym Prorok rozgniewał się i powiedział: „Mam Boże, zmiłuj się nad Mojżeszem, bo naprawdę został zraniony czymś gorszym niż to, ale przetrwał” — donosi al-Bukhari. Tafsir al-Jalalayn 33:69

Tafsir of Ibn Abbas

(O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie) oskarżali go o to, że szkodzili Prorokowi (jako ci, którzy oczerniali Mojżesza) o spuchnięte jądra. wzrok) ma wysoką pozycję i status w oczach Allaha.Tafsir Ibn ‘Abbas 33:69

Tafsir Ibn Kathir

Fabrykacje Żydów przeciwko Musa

Al-Buchari zapisał w Księdze Hadisów o Prorokach, że Abu Hurajra powiedział, że Wysłannicy Allaha powiedzieli …

((Musa, pokój z nim, był nieśmiałym i skromnym człowiekiem, który nigdy nie pokazał niczego ze swojej skóry z powodu swojej nieśmiałości. Niektóre dzieci Izraela denerwowały go, mówiąc: „On trzyma się tylko z powodu jakiejś wady w jego skóry, trądu, przepukliny mosznowej lub innej wady. Allah, niech będzie uwielbiony, chciał oczyścić Musę, pokój z nim, z tego, co mówili. Pewnego dnia Musa był sam, więc zdjął szatę i położył go na kamieniu i wziął kąpiel. Gdy skończył, odwrócił się, aby podnieść swoją szatę, ale kamień odsunął się, zabierając ze sobą swoją szatę. Moja szata, o skale! Moja szata, o skale! Aż dotarł do grupy synów Izraela, którzy zobaczyli go nagiego i stwierdzili, że jest najlepszym z tych, których stworzył Allah. W ten sposób został oczyszczony z tego, co powiedzieli. Potem skała się zatrzymała, więc wziął swoją szatę i włożył ją. Zaczął uderzać w skałę laską, a na Allaha, ślady tego bicia zostały na skale, trzy, cztery lub pięć. Oto, o czym mówi Ayah: „O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie jak ci, którzy drażnili Musę, ale Allah oczyścił go z tego, co oni twierdzili, i był szanowany przed Bogiem.>))

Ten hadis jest jednym z tych, które zostały zapisane przez Al-Bukhari, ale nie przez Muslim.

Imam Ahmad zanotował, że ‘Abdallah (bin Mas’ud) powiedział: „Pewnego dnia Wysłannik Allaha rozdał trochę łupów, a człowiek z Ansar powiedział: ‘Tego podziału nie dokonano ze względu na Allaha’. Powiedziałem:’ O wrogu Allaha! Mam zamiar powiedzieć Wysłannikowi Allaha to, co powiedziałeś. Powiedziałem o tym Prorokowi. Jego twarz poczerwieniała i powiedział…

((Niech Allah zmiłuje się nad Musą. Był zirytowany czymś gorszym, ale pozostał cierpliwy.))Tafsir Ibn Kathir 33:69

Ibn Kathir nie ma racji twierdząc że Sahih Muslim nie odnotował tego incydentu, ponieważ powyższe cytaty z jego kolekcji Sahih pokazują, że to zrobił. Stąd widzimy, że pierwsi muzułmańscy komentatorzy interpretowali S. 33:69 w związku z oskarżeniem Izraela przeciwko Mojżeszowi i usprawiedliwieniem Mojżesza przez Allaha za pomocą incydentu z kamieniem. Oparli się na oświadczeniach rzekomo złożonych przez Mahometa jednemu z jego najbliższych współpracowników.


Dajmy teraz naszym islamskim przyjaciołom duży kredyt zaufania i powiedzmy, że uwierzyliśmy w tę śmieszną historię. Postaram się teraz najlepiej jak tylko potrafię rozpakować i wyjaśnić całą tę „historię”.

Czyli lud Izraela naśmiewa się z Mojżesza dlatego że ten nie kąpie się nago razem z nimi. Mówią o nim, że to z powodu jakiegoś defektu prawdopodobnie związanego z jego miejscami prywatnymi. I gdy pewnego dnia Mojżesz kąpał się samotnie w odosobnieniu Allah sprawił cud i kamień porwał jego szaty i uciekł z nimi. Mojżesz po kąpieli zaczął gonić ten kamień aż dotarł do miejsca, w którym był lud Izraela. Wtedy wszyscy zobaczyli Mojżesza nagiego goniącego kamień. Po tym jak zobaczyli nagiego Mojżesza stwierdzili, że nie ma on żadnego defektu i że ma wspaniałe ciało. Kamień, który uciekał ma ślady po biciu aż do dziś.

Skoro już wiemy co się stało należy zwrócić teraz uwagę na bardzo ciekawy aspekt w tej opowieści. Bardzo ciekawy jest sposób w jaki Allah honoruje swojego proroka. Otóż sprawia poprzez cud z kamieniem, że Mojżesz biegnie nago przed ludem Izraela. Biegnie nago przed kobietami i dziećmi, które widzą jego prywatne miejsca. To jest genialny plan Allaha, prorok Mojżesz z genitaliami przed kobietami i dziećmi. Warto w tym miejscu nadmienić, że Mojżesz nie jest już najmłodszy.

Czy takiego postępowania spodziewamy się po stwórcy wszechświata? Całe to wydarzenie jest tak ważne że Allah ma je wspomniane w swoich wiecznych słowach czyli Koranie.

Źródło: https://answeringislam.info/Hadith/runaway_stone.html

Tłumaczenie Marek_P

Mahomet i jako Bajkowa Kraina

Legendy, mity i bajki w Koranie i tradycji islamskiej: Gadające mrówki