ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Gdzie Jezus mówi: „Jestem Bogiem, macie mnie czcić”?

utworzone przez | gru 10, 2021 | Artykuły, Biblia, Islam, Koran | 145 Komentarze

 

Gdzie Jezus mówi: „Jestem Bogiem, macie mnie czcić”?

David Wood

Muzułmanie z całego świata zadają nam chrześcijanom te same pytanie, dokładnie w tych samych słowach. Możesz być w Ameryce i usłyszysz od islamistów: Gdzie Jezus mówi: Jestem Bogiem, macie mnie czcić? Możesz pojechać do Londynu i islamiści znowu zadają ci te same pytanie: Gdzie Jezus mówi: Jestem Bogiem, macie mnie czcić? Będziesz dostawać wiadomości z Pakistanu lub Indii z tym samym pytaniem: Gdzie Jezus mówi: Jestem Bogiem, macie mnie czcić?

Wynika z tego jasno że nasi islamscy przyjaciele są trenowanie do zadawania nam Chrześcijanom dokładnie takiego pytania; Gdzie Jezus mówi: Jestem Bogiem, macie mnie czcić? Jeśli zobaczysz wykłady islamskich kleryków, zauważysz że oni dokładnie tak robią, każą zadawać nam dokładnie takie pytanie!

Zanim będziemy kontynuować pozwólcie że was spytam: Gdzie Jezus mówi: Jestem Bogiem, macie mnie czcić?

Jeśli teraz przychodzą Ci do głowy jakieś klasyczne odpowiedzi na pytanie możesz napotkać poważny problem. Stanie się tak gdyż kiedy muzułmanin spyta Cię gdzie Jezus mówi że jest Bogiem a Ty odpowiesz np. Twierdząc że Jezus sugerował że jest „Ja Jestem” z księgi wyjścia, ten sam islamista został wytrenowany do powiedzenia: Nie, pytałem Cię gdzie mówił że jest Bogiem dokładnie w tych słowach!

Widzicie islamiści nie są szkoleni do tego żeby zadać nam dokładnie takie pytanie, są również szkoleni do tego żeby żądać dokładnie tych słów! „Wy Chrześcijanie twierdzicie że Jezus jest Bogiem i że wszyscy powinniśmy go czcić. Jeśli nie potraficie nam pokazać gdzie Jezus mówi: Jestem Bogiem, macie mnie czcić, dokładnie w tych słowach, na pewno jesteście w błędzie!

Więc zanim rozpoczniesz budowanie wykładu na temat Boskiej Natury Chrystusa, najpierw może jednak uporaj się wymogiem kryterium dokładnie takich słów! Które jest śmiesznym kryterium, właściwie najłatwiejszym sposobem na obalenie go jest odwrócenie go przeciwko temu kto je wykorzystuje!

Możesz powiedzieć, „Chętnie pokaże Ci gdzie Pan Jezus mówi że jest Bogiem, jak tylko Ty mi pokażesz gdzie mówi: Jestem tylko prorokiem, nie macie mnie czcić, dokładnie w tych słowach! Nie w innych słowach, chcę dokładnie te słowa, właśnie w to wierzą nasi islamscy przyjaciele. Więc jeśli nie znajdziesz mi tego w dokładnie tych słowach, islamiści muszą być w błędzie!”

Możesz iść dalej i zapytać: „Pokaż gdzie Pan Jezus mówi: „jestem zrodzony z Maryi dziewicy” dokładnie w tych słowach? Możesz użyć Biblii i Koranu ale chce usłyszeć, dokładnie te słowa! Jeśli tego nie znajdziesz, islam jest fałszywy!”

To wszystko nam pomoże pokazać że wymaganie dokładnych słów, jest absurdem! Już sam fakt że tylu islamistów podchodzi do nas z takim wymaganiem, wymaganiem które jeśli zastosowane konsekwentnie, może być zastosowane przeciwko islamowi. Pokazuje nam że islamskim propagandystów nie interesuje dojście do prawdy, ich interesuje zwodzenie! 

Kiedy już uporamy się z tym idiotycznym i absurdalnym wymaganiem, możemy zacząć zadawać bardziej logiczne pytanie: Kiedy i jak Pan Jezus sugerował że jest Bogiem? W tym momencie możemy przejrzeć całą gamę interesujących wersów. 

Ale kiedy będziesz recytował wersy napotkasz kolejny problem, czyli interpretacje. Jeśli ktoś wierzy że Jezus nie jest Bogiem a Ty nagle mu pokażesz wers z którego wynika że jednak nim jest, ktoś taki ma zwyczaj zinterpretować ten wers w taki sposób, który pasuje do jego wierzeń. Na szczęście można zablokować złą interpretację dzięki temu że zarówno Biblia jak i Koran twierdzą że pewne rzeczy może tylko Bóg! 

Na przykład tylko Bóg może powiedzieć że stworzył wszechświat, zwykły człowiek może wypowiedzieć słowa: „stworzyłem wszechświat” ale takie stwierdzenie będzie fałszywe jeśli mówi je ktoś inny niż Bóg. Dlatego jeśli Pan Jezus mówi coś co może tylko Bóg, musimy założyć że Pan Jezus sugeruje że jest Bogiem. Najbardziej interesujące jest że zarówno Chrześcijanie, żydzi jak muzułmanie są zgodni wielu w twierdzeniach, które mogą być wypowiedziane tylko przez Boga. Zobaczmy kilka:

Kto jest pierwszy i ostatni?

On jest Pierwszym i Ostatnim, On jest Jawnym i Ukrytym. On jest o każdej rzeczy wszechwiedzący! 57:3 Józef Bielawski

W surze 57:3 Koran mówi o Allahu że jest pierwszy i ostatni. Pierwszy i ostatni to również 2 z 99 imion Allaha. Prorok Izajasz zgadza się z Koranem:

Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. UBG Izajasz 44:6

Kiedy widzimy w ST słowo „PAN” napisane całe dużymi literami oznacza to że w oryginalnym Hebrajskim zostało użyte słowo „Jahwe”, „JHWH”,„ יהוה” czyli tak zwany Tetragram. Tak więc zarówno Biblia jak i Koran są zgodne że tylko prawdziwy Bóg jest pierwszy i ostatni. Dlatego jeśli pierwszy i ostatni to jeden z tytułów Boga czy zwykle Prorok może siebie tak nazwać? Tak właśnie o sobie mówi Pan Jezus w Objawieniu Jana:

Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni; I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. UBG Objawienie Jana 1:17-18

Ciekawe jak to nam zinterpretują nasi islamscy przyjaciele. Niech nam powiedzą co miał na myśli Pan Jezus kiedy przypisał sobie tytuł, który może sobie przypisać Bóg, tytuł który przypisał sobie!

Kto może wybaczać grzechy?

Ludzkie istoty grzeszą względem siebie, każdy grzech jest rebelią przeciwko Bogu. My możemy sobie wybaczać grzechy popełnione jeden przeciwko drugiemu, jednak tylko Bóg może dać ostateczne wybaczenie. Dlatego Król Dawid może powiedzieć Bogu:

Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. UBG Psalm 51:4

Koran się zgadza że ostateczne wybaczenie należy tylko do Boga.

Dla tych, którzy choć popełnili czyn bezecny albo byli niesprawiedliwi względem samych siebie, wspominają Boga i proszą Go o przebaczenie za swoje grzechy – a któż przebacza grzechy oprócz Boga? – i nie trwają uporczywie przy tym, co czynili, bo przecież oni wiedzą. 3:135 Józef Bielawski

Jeśli według Koranu tylko Allah może wybaczać grzechy, czy zwykły Prorok może wybaczać grzechy? W Marku 2 czytamy o tym jak przeniesiono do Pana Jezusa sparaliżowanego po to żeby go uzdrowił, odpowiedź Jezusa sprawiła że został oskarżony o bluźnierstwo:

A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, twoje grzechy są ci przebaczone. A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie, siedząc i myśląc w swoich sercach: Czemu on mówi takie bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga? A zaraz Jezus, poznawszy w swym duchu, że tak myśleli, powiedział do nich: Czemuż tak myślicie w swoich sercach? Cóż jest łatwiej – powiedzieć sparaliżowanemu: Przebaczone są ci grzechy, czy powiedzieć: Wstań, weź swoje posłanie i chodź? Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy – powiedział do sparaliżowanego: Mówię ci: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. A on natychmiast wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł na oczach wszystkich, tak że wszyscy byli zdumieni i chwalili Boga, mówiąc: Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. UBG Marek 2:5-12

Skrybowie poprawnie rozpoznali że tylko Bóg może wybaczać grzechy. Tymczasem Pan Jezus, który mówi o sobie Syn Człowieczy, znając ich serca powiedział że Syn Człowieczy ma na Ziemi prawo do wybaczania grzechów! Uzdrawia sparaliżowanego potwierdzając i udowadniając że ma władzę wybaczania grzechów! Pan Jezus robi coś co według Koranu może tylko Allah!

Kim jest nasz ostateczny sędzia?

W Księdze Joela, Bóg deklaruje że narody będą zebrane i że zasiądzie On żeby je wszystkie osadzić:

Niech poganie się ockną i nadciągną na Dolinę Jehoszafata. Tam bowiem zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. UBG Joel 3:12

Według Króla Dawida, Bóg będzie sądził narody.

Ale PAN trwa na wieki, ustawił swój tron, by sądzić. On będzie sądził świat sprawiedliwie, osądzi narody według słuszności. UBG Psalm 9:7-8

Poczytajmy co na to wszystko Koran:

Królestwo, tego Dnia, będzie należeć do Boga i On ich rozsądzi. Ci, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, będą w Ogrodach szczęśliwości. A ci, którzy nie uwierzyli i za kłamstwo uznali Nasze znaki – doznają kary poniżającej. 22:56-57 Józef Bielawski

Czyli Allah będzie sądził świat i nagradzał wiernych i skarci niewierzących. Skoro Bóg jest ostatecznym sędzią zarówno według Biblii jak i Koranu, czy tylko zwykły Prorok może o sobie powiedzieć że będzie ostatecznym sędzią? Na Pewno nie, ale tak właśnie mówił o sobie Pan Jezus!

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. UBG Mateusz 25:31-32

Pan Jezus przyznaje dalej że pewnych ludzi przeznaczy do Nieba a pewnych do piekła. Czy to nie jest coś co może tylko Bóg? Dlaczego tylko zwykły prorok jak twierdzą nasi islamscy przyjaciele, może mówić takie rzeczy? 

Kto jest Prawdą?

Zobaczmy co nam pisze Król Dawid:

W Twoje ręce oddaję ducha mego: odkupiłeś mnie, Panie Boże prawdy. Psalm 31:5

W Koranie dowiadujemy się:

– Tak jest; ponieważ Bóg jest prawdą i ponieważ ożywia umarłych, i ponieważ jest nad każdą rzeczą wszechwładny, i ponieważ nadejdzie Godzina – co do której nie ma żadnej wątpliwości – 22:6 Józef Bielawski

No właśnie okazuje się że to Allah jest prawdą, to kolejne z jego 99 imion. Wiedząc że Bóg jest prawdą, czy Prorok mógłby się nazwać prawdą? Pan Jezus może:

Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnieUBG Jan 14:6

Czy to nie wydaje się ciekawe dla naszych islamskich przyjaciół, że Pan Jezus przypisuje sobie atrybuty Boga?

Kto wskrzesza zmarłych?  

Biblia i Koran są zgodne że Bóg wskrzesza zmarłych. 

PAN zabija i ożywia, wprowadza do grobu i wyprowadza. UBG 1 Samuel 2:6

Podobnie czytamy w Koranie:

I ponieważ Bóg wskrzesi tych, którzy się znajdują w grobach. 22:7 Józef Bielawski

Skoro Bóg jest tym który wskrzesza, czy spodziewaliśmy by się że zwykły Prorok, mówi swoim naśladowcom że On będzie wskrzeszał? 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie. I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos; I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienieUBG Jan 5:22-25

I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żyłUBG Jan 11:25

Pan Jezus posuwa się tak daleko że sam nazywa siebie „zmartwychwstaniem” Jeśli Jezus jest tylko Prorokiem, czy to nie byłoby bluźnierstwo?

Czy Bóg dzieli się swoją chwałą?

Koran nam mówi:

Wysławia Boga to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On jest Potężny, Mądry! 57:1 Józef Bielawski

Stary Testament nam jasno mówi że Bóg z nikim się nie dzieli swoją chwałą.

Ja, PAN, to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu ani mojej czci – rzeźbionym posągom. UBG Izajasz 42:8

Na Pewno żaden Prorok nie powie że będzie gloryfikowany z Bogiem? I na pewno nie powie że był we chwale z Bogiem przed powstaniem wszechświata.

A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał światUBG Jan 17:5

Czy takie rzeczy powiadają Prorocy? 

Dalsze Dowody

Marku 2:28 Pan Jezus nazywa siebie Panem Szabatu, w Mateuszu 22:41-45 udowadnia że jest PANEM Króla Dawida. W Janie 8:52-58 Pan Jezus twierdzi że widział Abrahama, w Mateuszu 12:6 Pan Jezus stwierdza że większy od Świątyni Boga. Pan Jezus twierdzi że ma wyjątkowy związek z Ojcem MT 11:27, że słyszy modlitwy i na nie odpowiada Jan 14:13-14. Pan Jezus twierdzi że jest obecny wszędzie tam gdzie zbiorą się jego wyznawcy Mt 18:20 i że ma całą władzę na Ziemi i w Niebie Mt 28:18 i że jest ze swoimi wiernymi na zawsze Mt 28:20. Posuwa się do zdumiewającego stwierdzenia że wszystko co ma Ojciec ma i On Jan 16:15. Według Pana Jezusa wszyscy muszą go wielbić tak jak wielbią Ojca, posłuchajmy jego słów:

Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłałUBG Jan 5:21-23

Jednym ze sposobów na pokazanie chwały Ojcu jest Czczenie i wielbienie Go a Pan Jezus mówi że musimy czcić Go tak jak czcimy Ojca, pozostaje nam tylko jedna opcja Pan Jezus jest tak samo Bogiem jak Ojciec. Więc nie jest niespodzianką że naśladowcy Jezusa czcili go w wielu sytuacjach. Z Ewangelii dowiadujemy się że Pan Jezus był czczony tuż po narodzinach Mt 2:11 w czasie głoszenia dobrej nowiny Mt 14:33Jan 9:38, po zmartwychwstaniu lecz przed wniebowstąpieniem Mt 28:17 i po wstąpieniu do nieba Łk 24:52. Tomasz apostoł Jezusa nazwał Go nawet „Pan mój, Bóg mój” Jan 20:28

Więc gdzie Pan Jezus powiedział: Jestem Bogiem, czcijcie mnie? Jak już powiedzieliśmy Jezus twierdził o sobie że jest Pierwszy i Ostatni, że przebacza grzechy, jest ostatecznym sędzią, że jest Prawdą i zmartwychwstaniem. Pan Jezus potwierdził że był we chwale z Ojcem zanim powstał świat, że jest Panem Szabatu, że jest Panem Króla Dawida, że widział Abrahama i że jest większy od świątyni Boga. Pan Jezus ma wyjątkowy związek z Ojcem, odpowiada na modlitwy, jest ze swoimi wyznawcami wszędzie gdzie oni są, ma pełną władzę na Ziemi i w Niebie, jest ze swoimi wyznawcami na zawsze i że wszystko należy do Niego! Pan Jezus nawet żąda żeby go czcić i wielbić jak Ojca. To nie są zachcianki jakiegoś człowieka, nawet nie wielkiego Proroka. To są wymaganie które może mieć tylko Bóg! Dlatego My Chrześcijanie wielbimy Pana Jezusa jako Boga! 

Nasi islamscy przyjaciele nie poradzą sobie z reinterpretacją aż takiej ilości materiału i zostają tylko z jednym wyjściem, stwierdzą mianowicie że Biblia musi być sfałszowana!!!

Mają jednak pecha gdyż mamy dla nich ten artykuł:

ISLAMSKI DYLEMAT

Tłumaczenie Marek_P 

Źródło