ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Dowody na to że  Mahomet był okropnym grzesznikiem

utworzone przez | lis 12, 2021 | Allah, Artykuły, Mahomet, Religia | 140 Komentarze

Sam Shamoun

W tym artykule zamierzamy skompilować oświadczenia z Koranu i hadisów aby pokazać, że Mahomet był grzesznikiem który wątpił w swój ostateczny los. Celem takiego postępowania jest ułatwienie chrześcijanom pokazania że Mahomet był niedoskonałym, omylnym grzesznikiem.

Choć może to być kłopotliwe dla muzułmanów faktem jest, że ich własne autentyczne źródła potwierdzają, że Mahomet był grzesznikiem. Mahomet nie wiedział czy Allah będzie z niego na końcu zadowolony, czy też skaże go na haniebną śmierć i sąd.

Na przykład Mahomet został upomniany i nakazany, by prosić o przebaczenie za grzechy swoje i jego naśladowców. Przytoczmy słowa Allaha, należy ciągle pamiętać że to Mahomet jest tym który wyjawia Koran. Więc twierdzi że bóstwo które rzekomo się z nim kontaktuje napomina Go.

Proś Boga o przebaczenie! Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! I nie prowadź sporu w obronie tych, którzy zdradzają samych siebie. Zaprawdę, Bóg nie kocha tego, kto jest zdrajcą i grzesznikiem! 4:106-107 Józef Bielawski

Niech Bóg ci przebaczy! Dlaczego ich pozostawiłeś, zanim dali się tobie jasno poznać ci, którzy mówili prawdę, i ci, którzy byli kłamcami? 9:43 Józef Bielawski

Więc bądź cierpliwy! Zaiste, obietnica Boga jest prawdą! Proś o przebaczenie za twój grzech i głoś chwałę twego Pana wieczorem i rankiem! 40:55 Józef Bielawski

Przeto wiedz, że nie ma boga, jak tylko Bóg! Proś o przebaczenie za twój grzech, i dla wierzących – mężczyzn i kobiet! Bóg zna wasze miejsca pobytu, jak i miejsce wytchnienia. 47:19 Józef Bielawski

Zaprawdę, daliśmy tobie jasne zwycięstwo, Aby ci przebaczył Bóg twoje pierwsze i ostatnie grzechy i aby dopełnił Swoją dobroć dla ciebie, i aby cię poprowadził drogą prostą, 48:1-2 Józef Bielawski

Głoś chwałę twego Pana i proś go o przebaczenie! Zaprawdę, On jest ciągle przebaczający! 110:3 Józef Bielawski

Został również surowo upomniany za to, że zamiast zająć się ślepcem, zaczął uspokajać i poświęcać niepodzielną uwagę bogatemu pogańskiemu niewierzącemu:

Zachmurzył się i odwrócił, Bo przyszedł do niego niewidomy. Skąd możesz wiedzieć? może on się oczyści Albo pomyśli o napomnieniu i to przypomnienie przyniesie mu korzyść. Jeśli kto jest bogaty, To ty się nim interesujesz; A mało się troszczysz o to, iż on się nie oczyszcza. Lecz od tego, kto przychodzi do ciebie przepełniony gorliwością I jest pełen bojaźni – ty się odsuwasz. Ależ nie! To jest przecież napomnienie; – I kto zechce; to je sobie przypomni! – 80:1-12 Józef Bielawski

Pismo muzułmańskie dalej mówi o tym, że Allah znalazł Mahometa zagubionego w ciemności i złudzeniu oraz o konieczności usunięcia ciężaru grzechu Mahometa:

Czy nie zdjęliśmy z ciebie twego brzemienia, Które przytłaczało ci plecy? 94:2-3 Józef Bielawski

Czy nie znalazł cię błądzącym i czy nie poprowadził cię drogą prostą? 93:7 Józef Bielawski

Zwróć uwagę na wyjaśnienie podane przez muzułmańskiego uczonego i tłumacza Koranu Muhammada Asada dotyczące tego tekstu:

2 Tj. „brzemię twoich przeszłych grzechów, które są teraz przebaczone” (Tabari, na podstawie autorytetu Mudżahida, Katady, Ad-Dahhaka i Ibn Zayda). W przypadku Mahometa odnosi się to najwyraźniej do błędów popełnionych przed jego wezwaniem do proroctwa (tamże) i jest oczywiście echem 93:7 – „Czy nie znalazł cię zgubionego na twojej drodze i nie poprowadził cię?” (Asad) , Przesłanie Koranu

Jakby tego było mało władca Mahometa nieustannie groził, że go brutalnie zabije a następnie zamęczy go w piekle, jeśli kiedykolwiek powróci do pogaństwa lub jeśli nie wykona jego rozkazów:

I gdybyśmy cię nie umocnili, to byłbyś gotów skłonić się ku nim. Wtedy dalibyśmy ci zakosztować podwójnie życia i podwójnie śmierci. Potem już nie znalazłbyś dla siebie, przeciwko Nam, żadnego pomocnika. Oni omal nie zdołali cię skłonić do opuszczenia tej ziemi, by ciebie z niej wypędzić; ale oni wtedy przebywaliby na niej tylko niewiele czasu po tobie. 17:73-75 Józef Bielawski

O Proroku! Bój się Boga i nie daj posłuchu niewiernym ani obłudnikom! Zaprawdę, Bóg jest Wszechwiedzący, Mądry! 33:1 Józef Bielawski

Zostało objawione tobie i tym, którzy byli przed tobą: “Jeśli dodajesz współtowarzyszy, to z pewnością twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się wśród stratnych!39:65 Józef Bielawski

A gdyby on wymyślił przeciwko nam jakieś słowa, To schwycilibyśmy go za jego prawą rękę I przecięlibyśmy mu tętnicę. I nikt z was nie mógłby temu przeszkodzić. 69:44-47 Józef Bielawski

Mów: “Ja wzywam tylko swego Pana i nie dodaję Mu nikogo za współtowarzysza.” Mów: “Ja nie rozporządzam dla was ani złem, ani drogą prawości.” Mów: “Nikt mnie nie uchroni przed Bogiem i nie znajdę, poza Nim, miejsca schronienia – tylko obwieszczenie pochodzące od Boga i Jego posłannictwa. A wszyscy, którzy zbuntują się przeciw Bogu i Jego Posłańcowi, to, zaprawdę, dla nich będzie ogień Gehenny – oni tam będą przebywać nieśmiertelni na zawsze. A kiedy w końcu zobaczą to, co im zostało obiecane, wtenczas się dowiedzą, kto jest słabszy, jeśli chodzi o pomocnika, kto jest mniejszy, jeśli chodzi o liczbę.” Mów: “Nie wiem, czy bliskie jest to, co wam zostało obiecane, czy też mój Pan ustanowi jakiś termin. 72:20-25 Józef Bielawski

Nic więc dziwnego że Mahomet pozostał niepewny co do swojego ostatecznego losu:

Albo mówią: “On to wymyślił!” Powiedz: “Jeśli ja to wymyśliłem, to wy nie jesteście władni pomóc mi w czymś wobec Boga. On najlepiej wie, co wy o Nim rozpowiadacie. On wystarczy jako świadek między mną a wami. On jest Przebaczający, Litościwy!” Powiedz: “Ja nie jestem jakąś nowością wśród posłańców. Nie wiem też, co będzie ze mną i co będzie z wami. Ja tylko postępuję za tym, co mi zostało objawione. Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym.” 46:8-9 Józef Bielawski

Poniższe rzekome autentyczne narracje pokazują, że powyższy fragment mówi o niepewności Mahometa co do jego wiecznego przeznaczenia:

Kobieta z plemienia Ansari, która złożyła przysięgę wierności Prorokowi (ﷺ), że Ansar ciągnie losy dotyczące mieszkania Emigrantów. Usman bin Maz’un został zdecydowany zamieszkać z nimi (tj. rodzina Um Al-Ala), Osman zachorował i opiekowałem się nim aż do śmierci i przykryliśmy go jego ubraniami. Potem przyszedł do nas Prorok (ﷺ) i ja (zwracając się do martwego ciała) powiedziałem: „O Abu As-Sa’ib, niech miłosierdzie Allaha będzie nad tobą! Składam świadectwo, że Allah cię uhonorował”. Na to Prorok (ﷺ) powiedział: „Skąd wiesz, że Allah go uhonorował?” Odpowiedziałem: „Nie wiem. Niech mój ojciec i moja matka zostaną ofiarowani za ciebie, Wysłanniku Allaha (ﷺ)! Ale kto jeszcze jest tego godny (jeśli nie Uthman)?” Powiedział: „Jeśli chodzi o niego, na Allaha, śmierć go ogarnęła i mam nadzieję, że będzie dla niego jak najlepiej. Na Allaha, chociaż jestem Apostołem Allaha, nie wiem, co Allah ze mną zrobi”. , nigdy po nim nie będę domagał się pobożności. To mnie zasmuciło, a kiedy spałem, widziałem we śnie płynący strumień do „Uthman bin Maz’un”. Poszedłem do Wysłannika Allaha (ﷺ) i powiedziałem mu o tym. Zauważył: „To symbolizuje jego (dobre) uczynki”. Sahih al-Bukhari 3929

Kiedy Allah objawił werset: „Ostrzegajcie waszych najbliższych krewnych”, Wysłannik Allaha (ﷺ) wstał i powiedział: „O ludu Kurejszytów (lub mówili podobne słowa)! Ty od kary Allaha! O Bani Abd Manaf! Nie mogę cię uratować od kary Allaha, Safijo, ciociu Wysłannika Allaha! Nie mogę cię uratować od kary Allaha! O Fatimo bint Mahomet! ale nie mogę was wybawić od kary Allaha.”Sahih al-Bukhari 2753

Dlatego Muhammad był najdalej od bycia doskonałym człowiekiem, ponieważ sam rozpoznał swoją całkowitą deprawację, dlatego podobno oświadczył, że będzie prosił o przebaczenie za swoje grzechy sto razy dziennie! Przedstawia się go nawet, jak nieustannie błaga swoje bóstwo, aby usunęło i zmyło z niego jego grzechy:

Wysłannik Allaha (ﷺ) zwykł milczeć pomiędzy Takbirem a recytacją Koranu i ta przerwa była krótka. Powiedziałem do Proroka (ﷺ) „Oby moi rodzice byli poświęceni dla ciebie! Co powiesz w przerwie między Takbirem a recytacją?” Prorok (ﷺ) powiedział: „Mówię: „Allahumma, baa`id baini wa baina khatayaya kama baa`adta baina l-mashriqi wa l-maghrib. Allahumma, naqqini min khatayaya kama yunaqqa th-thawbu l-abyadu th danas Allahumma, ighsil khatayaya bi l-maa’i wa th-thalji wa l-barad (O Allah! Oddziel mnie od moich grzechów (błędów), ponieważ Wschód i Zachód są oddzielone od siebie i oczyść mnie z grzechów, jak biała szata jest oczyszczona z brudu (po dokładnym praniu). O Allah! Zmyj moje grzechy wodą, śniegiem i gradem.)” Sahih al-Bukhari 744

Opowiadana ‘Aisza: Prorok zwykł często mawiać w swoich ukłonach i pokłonach: „Subhanaka-Allahumma Rabbana Wabihamdika, Allahumma Ighfir-li” chwała jest dla Ciebie. O Allah, wybacz mi).” W ten sposób postępował zgodnie z tym, co zostało mu wyjaśnione w Świętym Koranie (Sahih al-Bukhari, tom 1, księga 12, numer 781).

Opowiadane Abu Huraira: Słyszałem słowa Wysłannika Allaha (ﷺ)”. Na Allaha! Proszę Allaha o przebaczenie i zwracam się do Niego ze skruchą ponad siedemdziesiąt razy dziennie.” Sahih al-Bukhari 6307

Al-Agharr al-Muzani, który był spośród Towarzyszy Apostoła Allaha (ﷺ) doniósł, że Ibn ‘Umar powiedział mu, że Wysłannik Allaha (niech pokój będzie z nim) powiedział: O ludzie, szukajcie u Boga nawrócenia. Zaprawdę, szukam u Niego skruchy sto razy dziennieSahih Muslim 2702b

Istnieje wiele innych hadisów, które przedstawiają Mahometa jako grzesznika potrzebującego miłosierdzia i przebaczenia Allaha. 

Dość powiedzieć że narracje te pokazują, że towarzysze Mahometa nie uważali że ich przywódca był nieskazitelny, ale słusznie założyli że był on człowiekiem który potrafił popełniać grzechy jak każdy inny.

Stąd źródła islamskie dość mocno podkreślają że Mahomet był niedoskonałą omylną istotą ludzką, która popełniała grzechy. Które wymagały przebaczenia i której bóstwo nieustannie ganiło i groziło mu, że zostanie zabity i wrzucony do piekła, jeśli nie osiągnie jego celu. To powinno naprawdę niepokoić muzułmanów, których uczono, że Mahomet jest najlepszym ze wszystkich stworzeń i doskonałym człowiekiem.

Tłumaczenie Marek_P

 źródło