ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Czy Abraham zbudował Kaabe?

utworzone przez | lis 22, 2021 | Artykuły, Islam, Religia | 99 Komentarze

Czy Abraham zbudował Kaabe?

Jesse Toler

Dla większości tych którzy to będą czytac może być szkiem to że islamiści twierdzą że Kaabe zbudował im Abraham.

Treść tego artykułu będzie dotyczyć przede wszystkim miejsc i celów, a nie teologii czy osobowości. Zbadam biblijne relacje o Abrahamie w naturalnej kolejności w jakiej są przedstawione w Biblii i porównamy to z Islamską wersją. Czyniąc to, wskażę kilka fatalnych sprzeczności w narracji islamskiej i zostawie czytelnikowi ocenienie, czy islamska wersja jest prawdą w którą można wierzyć. Czy może Islamska wersja jest bajką stworzoną, aby połączyć pogańską świątynię arabską z biblijnym patriarchą Izraelitów. Zajmę się starożytnymi dowodami i udowodnię ponad wszelką wątpliwość że islamski dogmat jest nieautentyczny i oparty na nieodpowiednich podstawach. Ostatecznie trudno będzie zignorować fakt, że relacja biblijna jest o wiele bardziej wiarygodna i historycznie dokładna, a wersja islamska jest jedynie przypuszczeniem wyobrażonym w umyśle poety-samobójcy z VII wieku.

Nic nie jest ważniejsze dla podstaw i rozwoju islamu niż przekształcenie biblijnych osobowości w nowo przydzielone role pobożnych muzułmanów. Przekształcenie izraelskich patriarchów w starożytnych muzułmanów, którzy czcili boga Mahometa, to pierwszy krok. Przekształcenie Pana Chrystusa w pomniejszy obraz Mahometa było krokiem drugim, trzecim krokiem jest militarny podbój całego świata [Piotr 2:11; Objawienie 11:7, 12:7].  Dlaczego Kaaba odegrała kluczową rolę w fantazjach Mahometa?  Chociaż żadne fakty historyczne nie potwierdzają ich twierdzeń, muzułmanie są zdecydowani w tej kwestii. Islam jest zbudowany na założeniu, że Abraham był nie tylko muzułmaninem [Q. 2:31], ale został wybrany przez Allaha do budowy Kaaby w Mekce [Q. 2:125-127]. Czyniąc to,                                    ustanowił rytuały i wierzenia, które są kamieniami węgielnymi kultu islamskiego. 

Pogańskie pochodzenie i praktyki Kaaby nie będą tutaj omawiane, a jedynie islamskie zepsucie tekstów biblijnych. 

Muzułmanie twierdzą, że Mekka i Kaaba są ośrodkami kultu dla całego świata. Chrześcijanie i Żydzi wiedzą, że to w Jerozolimie leży główny kamień węgielny królestwa Jahwe [Psalm 102:16; 1 Piotra 2,6]. Miasto Dawida [Syjon] jest wymienione w Biblii prawie 50 razy jako dom ludu Bożego [Izajasza 10:24]. Czy muzułmanie powiedzą nam, że te odniesienia są zniekształceniem w tekstach i że Mekka była przez cały ten czas miastem Boga?  Kaaba w Mekce nie ma sobie równych pod względem czci w tradycji islamskiej i była czczona przez arabskich pogan na długo przed narodzinami Mahometa. Religia muzułmańska utrzymuje, że Kaaba została zbudowana przez Abrahama i Ismaela po wysłuchaniu bezpośredniego objawienia od Allaha.  Czyli Allah poprowadził Abrahama daleko do Mekki by zbudował Kabbę i potem poganie przyjęli to miejsce i potrzeba było Mahometa w 7 wieku by nawrócić wszystkich do religii Abrahama?

Rekonstrukcja starożytnych wydarzeń w poszukiwaniu prawdy nigdy nie jest łatwym zadaniem, ale w literaturze przekazywanej od najwcześniejszych dni, islamskie twierdzenia nie wypadają dobrze. Na przykład amerykańscy uczeni, tacy jak Albright, omawiali grupy ludzi i popularne wzorce migracji do i wokół obszarów uprawnych Żyznego Półksiężyca i prawie niemożliwe jest, aby myśleć, że jałowe pustkowia Hidżazu byłyby miejscem docelowym dla mezopotamskich podróżników. Przejście z ziem etiopskich może być prawdopodobne, ale Abraham nigdy nie był w Etiopii. Ogólne wzorce migracji są ważne do rozważenia, jeśli zamierzamy umieścić podróże Abrahama w kontekście historycznym. Jest bardzo prawdopodobne, że wielu ludzi, w tym Abrahama, podróżowało z Ur do Kanaanu ustalonymi trasami, takimi jak Kings Highway lub International Coastal Road. Jest o wiele mniej prawdopodobne, że ci sami ludzie mieli wtedy jakikolwiek powód, by podróżować kolejne 700 mil na południe do centralnego Hidżazu.

Szanowani bibliści umieścili podróże patriarchów w środkowej epoce brązu [2000-1550 p.n.e.] i obejmowałyby to odpowiednie rozdziały w Księdze Rodzaju [Rozdziały 12-50]. Na ten sam czas muszą być datowane relacje zarówno w Koranie, jak i tradycja islamskiej. W tym artykule przedstawię narrację z Księgi Rodzaju, rozdziały od dwunastego do dwudziestego piątego, ponieważ mówią one konkretnie o podróżach Abrahama od jego powołania aż do śmierci. Przedstawmy także kilka bajek islamskich, przyjrzyjmy się bliżej Biblii, a następnie przed zakończeniem omówimy kilka innych mitów islamskich. To zakończy porównanie, a czytelnik może zdecydować, które z nich są wiarygodne, a które nie.

Jedna islamska tradycja głosi, że Abraham przywiózł zarówno Hagar, jak i Ismaela do Mekki [Źródło: Sahih al-Bukhari 3365], a następnie wrócił do Kanaanu po opuszczeniu zarówno Hagar, jak i jej małego syna w niezamieszkanym regionie Arabii, który później służył jako grunt pod budynek służący do ćwiartowania bożków Kaaby. Inna tradycja mówi, że sam Mahomet powiedział swojej ulubionej żonie Aiszy, że: „Gdyby wasz lud nie był jeszcze blisko przedislamskiego okresu ignorancji, zdemontowałbym Kaabę i zrobiłby w niej dwoje drzwi; jeden na wejście, a drugi na wyjście”. [Sahih Bukhari, tom 1, księga 3, numer 128]. Tyle o ważności Kaaby. Mamy jednak wierzyć, że prorok z Mekki darzył Kaabę najwyższym szacunkiem i wierzył, że została ona zbudowana i odbudowana po objawieniu Allaha.

Zwróć uwagę jak kiepsko jest zbudowana, nic dziwnego że przykrywają to płachtą, wstyd to pokazywać! Mój garaż jest lepiej zbudowany 😅.

Przyjrzyjmy się Biblii i zobaczmy, co możemy zebrać na temat Abrahama, jego podróży jako przedstawiciela Jahwe wśród narodów i jego roli jako kanału Bożego błogosławieństwa dla świata.

Co Biblia mówi nam o Abrahamie i czy jest możliwe, że przebywał on w Mekce? Przyjrzyjmy się teraz Pismu Świętemu. Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdują się w przeglądzie Księgi Rodzaju. Większość z nich jest powszechnie znana chrześcijanom, ale w ramach przypomnienia, przejrzyjmy pełną listę miejsc, do których podróżował Abraham. Czytelnikowi przydałby się dobry atlas biblijny. Proponuję Atlas Biblijny Holmana, ale każdy Atlas Biblijny pomoże umieścić poniższą dyskusję w perspektywie geograficznej. Celem tego ćwiczenia jest wyjaśnienie, dokąd Abraham podróżował, aby odkryć, gdzie nie podróżował. Oczywiście muzułmanie szybko stwierdzą, że Pisma Chrześcijańskie są sfałszowane i że usunęliśmy części, które potwierdzają wartość i ważność twierdzeń islamskich z rozdziałów Księgi Rodzaju. Oskarżenie o korupcję jest głupie i nie jest poparte faktami, ale jest to jedyna karta, w którą muszą grać muzułmanie, więc nie winię ich za to, że w nią grają. Jak już wspomniałem, Abraham kilka razy wychodził poza Kanaan. Jednak Biblia nigdzie nie wspomina, że ​​Arabia była częścią jego podróży. Muzułmanie mogą twierdzić, że zostało to „usunięte” z tekstu, ale z jakiego powodu? Tekst Księgi Rodzaju został ustalony wiele wieków przed islamem. Dlaczego miałby wspomnieć o kilku podróżach poza Kanaan, ale usunąć Arabię/Mekkę, skoro ani autor (Mojżesz), ani Żydzi przez wiele stuleci nie mieli najmniejszego pojęcia o islamie? Mamy mnóstwo rękopisów sprzed wieków przed Mahometem, z których żaden nie umieszcza go w Mekce.

Urodzony w Ur, jego ojciec Terach rozpoczął migrację do Kanaanu [Rodzaju 11:21]. Po śmierci Teracha Abraham został wezwany przez Jahwe do kontynuowania podróży do Kanaanu [Rodzaju 12:1], gdzie Bóg obiecał Abrahamowi i jego potomkom ziemię zamieszkaną przez Kananejczyków. Zauważmy tutaj, że podano nam nazwy plemion, które miałyby zostać przesiedlone, aby ustanowić Abrahama na ziemi. Żaden z nich nie zamieszkiwał Hidżazu. Chodzi o to, że obszar, na którym Abraham rzekomo zbudował Kaabę, nie znajdował się w pobliżu regionu, w którym Abraham miał założyć swoją rodzinę, więc po co budować świątynię lub ołtarz tak daleko od Kanaanu? [Rodzaju 12:7-8; por. Pierwszy List Klemensa 10:3-5 (źródło I Klemensa)]. Wkrótce Abraham i jego rodzina przybyli do Kanaanu i zapędzili swoje stada w okolice Betel, Sychem i More (Rodzaju 12:4-6). Po pojawieniu się Boga w Kanaanie Abraham przeniósł swój dom dalej na południe, w Negew. Negev znajduje się w Kanaanie, po zachodniej stronie Morza Martwego, na północ od Puszczy Zin. Graniczy od wschodu z Edomem i prawdopodobnie nie mógł obejmować syryjsko-arabskiego regionu pustynnego dalej na wschodzie, a z pewnością wyklucza niezamieszkane ziemie otaczające Mekkę 700 mil na południe.

Następnie Kanaan nawiedził głód i Abraham szukał schronienia, udając się „do Egiptu” [Rodzaju 12:10], a później jego syn Iszmael wziął za żonę Egipcjankę [Rodzaju 21:21]. Podsumowując do tej pory, Abraham musiał jeszcze podróżować dalej na południe niż ośrodki władzy w Egipcie. Jeszcze daleko od Mekki.

Abraham później opuścił Egipt jako zamożny człowiek i wkrótce oddzielił się od swego bratanka Lota [Rodzaju 13:14]. Abraham przeniósł się do Hebronu i zbudował ołtarz Panu. Później wybucha wojna w rejonie Morza Martwego [Rodzaju 14:1-24], a Abraham pokonuje tyrana króla w bitwie na północ od Damaszku w pobliżu góry Hermon [ww. 13-17] uwalnia Lota i staje się „błogosławionym przez Boga Najwyższego”. Następnie Bóg ustanawia swoje przymierze z Abrahamem i obiecuje swoim potomkom „tę ziemię, od rzeki Egiptu do wielkiej rzeki Eufrat” [Rodzaju 15:18-21]. Korzystając ze swojego atlasu, zauważ, że granice ziem przymierza nie są nawet blisko Mekki czy środkowej Arabii. Rzeką w Egipcie była najprawdopodobniej Wadi el-Arisz. Eufrat znajduje się w północnej Syrii. Nie ma sensu, aby Bóg wiązał lud z ziemią, a ziemię z ludem, tylko po to, by przyciągnąć swoich proroków z innego miejsca.

Następnie dowiadujemy się, że Abraham mieszkał w Kanaanie przez dziesięć lat, podróżując po Kanaanie zgodnie z sezonowymi warunkami pogodowymi [Rodzaju 16], kiedy zniecierpliwił się Bożym planem i wziął Hagar jako drugą „żonę”. To samo hebrajskie słowo zostało użyte w 16:3, aby opisać Sarai i Hagar jako żonę. Jednak status Hagar jest dyskusyjny. Kliknij ten link, aby uzyskać pełniejszą dyskusję na temat „Hagar w gospodarstwie domowym Abrahama”. Egipcjanka poczęła w Kanaanie i urodziła syna Abrahama w Kanaanie. Pragnienie Abrahama, by mieć syna, przysporzyło mu i jego rodzinie wielkiego smutku. Zamiast okazywać samokontrolę i wyrozumiałość, wybrał kurs, który stanowił zagrożenie dla jego wiary. Chociaż czyny Abrahama niemal sprowadzają go na manowce, nie był on pierwszym ani ostatnim, który wątpił w Boże obietnice. Hagar wkrótce doznaje intensywnego upokorzenia z rąk Abrahama i Sary, ale w Beer-Lahai-Roi spotyka Anioła Pańskiego i uwalnia się z jej położenia. Wydarzenie to miało miejsce na zachód od Wadi el-Arish, w Egipcie i prawie 1000 mil od Mekki. Najprawdopodobniej próbowała wrócić do domu, do Egiptu.

Po ustanowieniu przymierza obrzezania widzimy Abrahama rozmawiającego z Bogiem pod „świętym drzewem Mamre”, które znajduje się w pobliżu Hebronu, prawie 1000 mil od Mekki [Księga Rodzaju 18:1]. Później Abraham wstawił się za Sodomą, która następnie zostaje zniszczona z powodu jej zepsucia, a Lot ucieka do Soaru [Rodzaju 18:16-19:30; por. Pierwszy List Klemensa 11:1-2]. Poza Zoar Lot padł ofiarą intrygi wymyślonej przez jego najstarszą córkę. Zoar znajdował się na południowym krańcu Morza Martwego w dolinie Siddim i jak każde inne wydarzenie ze ST, daleko od Mekki. Z córek Lota rodzą się Moabici i Ammonici, od dawna wrogowie Izraela i Judy. Moab i Ammon leżeli po wschodniej stronie Morza Martwego, a później tworzyli wschodni kraniec Ziemi Przymierza. Południowo-wschodni kraniec Ziemi Przymierza nie rozciąga się dalej niż ten i żaden prorok nigdy nie będzie wzywany spoza tych granic.

Po zniszczeniu Sodomy i Gomory spotykamy Abrahama w Gerarze, między Kadesz i Szur. W Gerar urodził się Izaak, wykopano studnie i podpisano traktaty. Krótko mówiąc, nie można sobie wyobrazić żadnego powodu, aby Bóg zabrał Abrahama od jego studni, rodziny i namiotów w Kanaanie i nakazał mu wznieść fundamenty Kaaby ponad 1000 mil dalej. Wszystko to jest śmiertelnym ciosem dla roszczeń Koranu wobec Abrahama, ale omówmy jeszcze kilka biblijnych fragmentów, kończących się śmiercią i pogrzebem Abrahama, aby raz na zawsze zamknąć wieko islamowi.

Izaak zostaje później odstawiony od piersi, a napięcie między Sarą i Hagar ponownie wzrasta. Sara błagała Abrahama, aby wyrzucił Hagar, a następnego ranka dostała chleb, bukłak na wodę i jej syna. Następnie zawędrowała na pustkowia Beer-Szeby w południowym Kanaanie [Rodzaju 21:8-21]. W tych fragmentach Bóg zwraca się do Abrahama i nazywa Hagar „służebnicą” [Hb אמה „ama”, a nie „żoną” jak w 16:3; porównaj łacińską Wulgatę, gdzie w 21:8-12 ‘ancilla’ to ‘służąca’ lub ‘niewolnica’]. Hagar straciła jakikolwiek status, którym mogła się wcześniej cieszyć, więc jej status jako żony można w ogóle kwestionować.

Zanim zostawimy Hagar w historii, pozwólcie, że przypomnę wam o czterech ważnych różnicach między Biblią a Koranem, które dotyczą tej narracji. W narracji biblijnej cierpienie i położenie Hagar mają ogromne znaczenie dla zrozumienia wydarzeń związanych z narodzinami Obiecanego Syna. Wydarzenia te dają nam również wgląd w traktowanie kobiet na starożytnym Bliskim Wschodzie, które jest nadal widoczne w dzisiejszym islamie. Hagar jest jedyną kobietą w Piśmie Świętym, która dostąpiła zaszczytu nadania imienia Bogu i jako nagrodę za swoje cierpienie i uległość otrzymuje własne przymierze. Co mówi Koran o tej niesamowitej kobiecie, która zniosła tyle cierpień? Nic. Tyle o islamie honorującym swoje kluczowe kobiety.

Ostatecznie Iszmael osiadł na pustkowiu Paran i pojął żonę Egipcjankę. Gdzie jest pustkowie Paran i czy, jak twierdzą muzułmanie, obejmuje ziemie daleko na południu w Hidżazie? Spójrzmy jeszcze raz na nasz atlas. Region Paran miał dla Izraelitów bardzo małe znaczenie geograficzne i teologiczne. Nie ma proroczych pism świętych sugerujących, że prorok miałby pochodzić z Pustkowia Paran. Warto również zauważyć, że Bóg przemówił do Hagar, nigdy do Ismaela.

Migracja przez jałowe ziemie Arabii była znacznie mniej prawdopodobna niż pozostawanie w pobliżu szlaków Exodusu. Migracje ludzi z Palestyny ​​do Hidżazu wydają się rzadkie na podstawie zachowanych dowodów. Jednak armie Babilonu wyruszyły czasami na południe. Jednym z przykładów jest Nabonidus, król Babilonu, który w VI wieku p.n.e. założył placówki i kolonie w regionie. W zachowanych inskrypcjach wymieniono łącznie sześć miast-oaz, Chociaż wspomina się o Jatrib, nigdzie nie ma Mekki, położonej 280 mil na południe od Jatrybu. Ruchy kupieckie były bardziej powszechne, ale dopiero w X wieku i długo po śmierci Abrahama. Ciekawe żeczy można znaleźć w Księdze I Królów [10:1-13], gdzie królowa Saby w rzeczywistości odbyła podróż z Arabii do Izraela. Jednak tereny Saby, a także Temy są wymienione w Księdze Hioba [6:19], a mimo to chociaż podróżowali tam kupcy i byli znani pisarzom biblijnym, wciąż nie ma wzmianki o Mekce. Szeba jest ponownie omawiana przez proroka Izajasza [60:6] i nic nie jest powiedziane o Mekce. Sabejczycy z Jemenu nigdy nawet nie wspominają o mieście Mekka. Wniosek jest ewidentny, Mekka nie istniała długo po podróżach Abrahama.

Po wygnaniu przez Boga Hagar i Ismaela życie toczy się nadal dla Abrahama i jego żony. Następnie Abraham zostaje wezwany na Górę Moria i rozgrywa się dobrze znane „wystawienie na próbe”. Góra Moria znajduje się także w Palestynie, na północ od Beer-Szeby. Chociaż dokładna lokalizacja nie jest znana, Abrahamowi podróż zajęła tylko trzy dni, więc nie mogło to mieć miejsca w Mekce [Rodzaju 22]. Ważnym spostrzeżeniem jest to, że w tym rozdziale Izaak jest trzykrotnie nazywany „twym jedynym synem”. Jak to możliwe? Ponieważ Ismael został już odesłany. Nie miał mieć żadnej części przymierza obiecanego Abrahamowi i danemu Izaakowi.

Wkrótce dowiadujemy się, że Sara zmarła, a Abraham organizuje zakup Jaskini Machpela. Po raz kolejny nie opuścił Kanaanu [Rodzaju 23]. Muzułmanie muszą tutaj wyjaśnić, dlaczego Bóg pozwolił Abrahamowi zbudować grobowiec w Kanaanie dla swojej rodziny, a potem świątynię oddaloną o 1000 mil w jałowym regionie Hidżazu. Nadszedł czas, aby znaleźć żonę dla Izaaka, zauważ że Abraham nie miał nic wspólnego ze znalezieniem żony dla Ismaela. Do przeprowadzenia rewizji wybrano głównego sługę Abrahama. Złożono przysięgę, że żona nie będzie Kananejczykiem, lecz ludem Abrahama w Mezopotamii. Jeśli Abraham zbudował Kaabę, to dlaczego żona Izaaka nie miałaby zostać zabrana z miejscowych plemion w Hidżazie lub nawet dalej na południe? . Wraca do domu z Rebekką do południowego Kanaanu, ona poślubia Izaaka, a później Abraham umiera i zostaje pochowany wraz z żoną Sarą w Machpelah. Na pogrzebie wzięli udział zarówno Ismael, jak i Izaak. Obaj musieli być bardzo blisko Kanaanu i w żaden sposób nie możemy stwierdzić, że którykolwiek z tych ludzi kiedykolwiek podróżuje do Mekki, aby zbudować świątynię Allaha. Koran 11:49 wyraźnie stwierdza, że ​​wcześniej Arabowie nie mieli proroków, więc nie może być prawdą, że Abraham zbudował Kaabę. Zauważ też, że islamskie tradycje wskazują, że przed roszczeniem Mahometa do urzędu proroka, nikt z jego ludu nie zgłaszał tego przed nim [Sahih al-Bukhari 7].

To wszystko prowadzi nas do połączenia z narodem Izraela, królestwem Dawida i Zbawicielem, który już teraz oferuje miłosierdzie swoim błąkającym się synom [Psalm 100:5,8; Łukasza 1:50].

Tłumaczenie Marek_P

O Kaabie będzie więcej na tej stronce.

ŹRÓDŁO