ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Chronologia: Życie Mahometa

utworzone przez | gru 21, 2021 | Artykuły, Mahomet | 91 Komentarze

Życie Mahometa

Streszczona chronologia oparta na Koranie, wczesnych Biografiach i tradycji.

dr. William DiPuccio

LATA PRZED ISLAMEM

570 AD Mahomet Urodzony w Mekce (rok niepewny)

Narodziny Muhammada ibn Abdullaha z plemienia Kurejszów*. Jego ojciec, Abdullah ibn Abdul-Muttalib zmarł przed narodzinami, a jego matka Amina bint Wahb, oddaje go pod opieką mamki o imieniu Halimah.  * Tradycyjna historia umieszcza jego narodziny w „Roku Słonia”. Jest to mało prawdopodobne, ponieważ to wydarzenie miało miejsce w latach pięćdziesiątych lub na początku lat sześćdziesiątych.

575 AD Mamka Halima w obawie, że dziecko (mały Mahomet) jest opętane przez demona, zwraca je do jego Matki. Niektórzy uczeni sugerują, że cierpiał na łagodną postać padaczki.

577 AD Śmierć matki Mahometa 

Po śmierci matki, mały Mahomet zostaje przygarnięty przez swojego dziadka, Abd al-Muttalib, który umiera dwa lata później. Sierotą opiekuje się następnie jego wuj ze strony ojca, Abu Talib.

580-590 AD Wojny plemienne 

10-letnia wojna między Kurejszytami a Banu Hawazinami. Mahomet pracuje jako pasterz w sąsiednim obszarze Mekki.

582 AD Kupiec

Pierwsza wyprawa handlowa do Syrii ze swoim wujem. To mogło być również jego pierwszy kontakt z chrześcijaństwem. Niektóre historie mówią, że spotkał mnicha nestoriańskiego który widział, że był prorokiem. Niektórzy historycy wątpią w tę podróż.

595 AD Małżeństwo z Khadijah 

Mahomet przystępuje do służby kupieckiej u swojej bogatej, dwukrotnie owdowiałej i starszej kuzynki Khadijah, którą następnie poślubia. Kadijah urodziła 2 synów i 4 córki. MIała już 2 synów i córke z poprzednich małżeństw. Ze względu na różnice klasowe związek między nią a Mahometem wywołuje kontrowersje, które prawie prowadzą do rozlewu krwi w rodzinie. Patronat Khadijah pozwala Mahometowi na prowadzenie bardziej kontemplacyjnego życia. Okresowo wycofuje się do odosobnionych miejsc na medytację.

595-619 AD Podróże (ostatni rok niepewny)

Mahomet jest odpowiedzialny za karawany swojej żony Kadijah. Dzięki swoim podróżom do Syrii ma kontakt z żydami i chrześcijanami.

605 AD Pojednanie plemion w Mekce

Po odbudowie pogańskiej świątyni w Mekce, Kaaby, plemiona spierają o wzniesienie świętego Czarnego Kamienia na swoje miejsce. Mahometa, którego podziwiano jako „Wiernego”, umożliwili każdemu plemieniu dzielenie się tym zaszczytem poprzez umieszczenie kamień na tkaninie i pozwolił przedstawicielom wszystkich plemion na podniesienie go. Niektórzy historycy wątpią w to wydarzenie.

POCZĄTEK ISLAMU

610 AD Pierwsze “Objawienie”

Mahomet otrzymał objawienie od anioła Jibreela (Gabriela) który twierdzi że posłał go sam Allah. * Na początku obawia się, że może być opętany przez demona i próbuje wielokrotnie popełnić samobójstwo, ale anioł go powstrzymuje. Uczony kuzyn Kadijah, Waraqah, oświadczył że jest to prawdziwie anielska wizyta.  * Niektórzy historycy twierdzą, że zdał sobie sprawę ze swojego powołania i wiary w monoteizm stopniowo, a nie nagle. Chociaż mówi się, że był niepiśmienny, pierwsze wersety Koranu zostały skomponowane w tym czasie.

613 AD Głoszenie Islamu (rok niepewny)

Mahomet zaczyna publicznie głosić islam w Mekce. Jego pierwszymi nawróconymi była jego żona Kadijah, a następnie adoptowani synowie. Nowo nawróconych było około 50 spośród jego rodziny i przyjaciół. Nauki Mahometa spotykają się w Mekce z podejrzliwością i jest oskarżany o plagiatowanie „opowieści starożytnych” (Koran 23:83). Jednym z jego najsurowszych krytyków jest: jego wuj, Abu Lahab, który jest przeklęty z imienia w Koranie (111:1-5). Mekkanie żądają cudów, ale Mahomet ich nie czyni. Mahomet zakazuje pogańskich arabskich praktyk dzieciobójstwa kobiet (Koran 81:8-9).

614 AD Pierwsza Krew

Grupowa modlitwa muzułmańska zostaje przerwana przez antagonistycznych sąsiadów, co prowadzi do ostrego konfrontacji w której wymieniane są ciosy. Sad bin Abu Waqqas, nawrócony, podniósł szczękę wielbłąda i uderzył jednego z jego przeciwników, raniąc go. Mówi się, że muzułmanie ponieśli pierwsze męczeństwo w tym czasie, kiedy starsza kobieta została zabita. Nie wszyscy uczeni akceptują autentyczność tej historii.

615 AD Starcie z Kurejszami i pierwsza migracja

Słowne ataki Mahometa na bałwochwalcze wierzenia mieszkańców Mekki powodują tarcia między jego wyznawcami a Kurejszami (jego rodzime plemię). Prześladowani w Mekkce Muzułmanie czasami stają się brutalni, zwłaszcza wobec niewolników. Jeden muzułmanin, którego duma została urażona, gwałtownie zaatakował człowieka. Mahomet nakazuje muzułmanom opuszczenie Arabii i udanie się do Abisynii (Etiopia), podczas gdy on zostaje i kontynuuje swoje przepowiadanie. Niektórzy mogli odejść, by zająć się handlem. 

617-619 AD Ban w Mekce

Mieszkańcy Mekki unikają wszelkich kontaktów społecznych i ekonomicznych z muzułmanami, w tym sprzedaży żywności. Podobno wielu muzułmanów zostało prawie zagłodzonych.

619 AD Śmierć Khadijah, kolejne małżeństwa

Śmierć jego bogatej żony Khadijah, po której następnie umiera jego wujek i protektor, Abu Talib. Około 2 miesiące później poślubia Saudah, a potem pyta Abu Bakra o rękę Aishy, chociaż miała tylko 6 lub 7 lat. W sumie Mahomet miał 11 żon (2 jako łupy wojenne) i 2 konkubiny. Szyici utrzymują, że Mahomet miał 22 żony, kiedy muzułmanie mogą mieć tylko 4 żony. W tej chronologii wymienione są tylko wybrane małżeństwa i urodzenia.

620 AD Misja do Taif 

Mahomet głosi pokutę w Taif, gdzie zostaje ranny podczas próby jego ukamienowania.

620 AD „Wersety szatańskie”

W objawieniu Mahomet w końcu uznaje Allat, Manate i al-Uzzę, boginie czczone w  Mekkce. To zachwyca mieszkańców Mekki, ale wkrótce po wizyta anioła Gabriela, wypiera się ich, twierdząc że jego słowa pochodziły od diabła. * Niektórzy historycy uważają, że minęły miesiące, zanim się wycofał i stał się surowym monoteistą.

620 AD „Nocna podróż” lub Miraj (rok niepewny).

Mahomet zostaje w cudowny sposób przeniesiony do Jerozolimy, a następnie przez 7 poziomów nieba na mitologicznym rumaku zwanym Buraq. W czasie tej fascynującej podróży spotyka innych proroków w tym Mojżesza. Rezultatem tego wszystkiego jest wyjawienie że muzułmanie mają się modlić 5 razy dziennie. * Podróż do Jerozolimy i wniebowstąpienie zostały pierwotnie opowiedziane jako oddzielne historie, a później połączone.

621 AD Hołd.

Około 80 pielgrzymów z Medyny w dwóch oddzielnych wydarzeniach zobowiązało się na lojalność wobec monoteizmu i Mahometa jako proroka Allaha.

EKSPANSJA ISLAMU

622 AD, 1 AH Zbudowano meczet w Medynie. Rozpoczęcie islamskiego kalendarza księżycowego.

Ze względu na rosnącą i zorganizowaną animozję między poganami a muzułmanami zaczynają oni uciekać do Medyny (Jatrib). Mahomet który pozostał w Mekce wreszcie ucieka po spisku Kurejszów przeciwko niemu (dokładna natura zagrożenia jest niepewna). Podpisanie porozumienia społecznego i traktatu o wzajemnej obronie (Konstytucja Medyny) z plemionami żydowskimi i pogańskimi. Oznacza to początek ery islamskiego kalendarza księżycowego (AH—anno hegiry, po migracji). Każdy nowy rok zaczyna się po Hijrah. Następuje transformacja Mahometa z kaznodziei i pacyfisty w figure polityczną i wojskowego lidera.

622 AD AH 1 Małżeństwo Skonsumowany z Aishą

Mahomet konsumuje swoje małżeństwo z Aiszą, którą wcześniej poślubił, ma Ona 9-10 lat. Z tego powodu małżeństwa z małymi dziewczynkami są zgodne z tradycją i prawem szariatu. Pierwotnie, gdy Mahomet poprosił o rękę Aishy zaprotestował jej ojciec, Abu Bakr.

623 lub późny 622-629 AD Napady na karawany

Bez prowokacji Mahomet i jego zwolennicy inicjują pierwszą agresję po Hidżra*. Przeprowadzając serię 11 nalotów na karawany z Mekki. To było jego boska kara za odrzucenie Go jako proroka wobec mieszkańców Mekki za prześladowania muzułmanów i konfiskata ich własności po ucieczce do Medyny. * Z tego faktu niektórzy uczeni wnioskują, że wcześniejsza wrogość mieszkańców Mekki i powściągliwość jego wyznawców była silnie zabarwiona tradycją, aby usprawiedliwić uderzenie wyprzedzające Mahometa. Mahomet brał udział w 27-29 bitwach w swoim życiu, ale rzadko walczył sam. W tej chronologii wymieniono tylko główne bitwy.

623 AD AH 2 Zmieniono Qiblah na Mekkę i ustanowiono Ramadan.

Rozczarowany i rozgniewany odpowiedzią Żydów na jego prorocze twierdzenia, Mahomet zmienia kierunek modlitwy (qiblah) z Jerozolimy na Kaabe w Mekce. Islam przekształca się z ruchu jednoczącego w odrębną religię arabską. Post w ramadanie był prawdopodobnie oparty na żydowskim Dniu Pojednania.

623 AD AH 2 Napad na Nakhla

Mahomet nakazuje siódmy i pierwszy udany najazd karawany na Mekki. Ten nalot oznacza początek przemocy w imię islamu (Koran 2:217). Miało to miejsce w jednym z czterech świętych miesięcy, kiedy zakazano walki. Przywódca karawany Mekki zostaje zabity. Dwóch innych zostało wziętych do niewoli.

624 AD AH 2 Walka z Badr Zmiany w Koranie

Mieszkańcy Mekki postanawiają zemścić się za najazdy na karawany. Choć mają przewagę liczebną, muzułmanie ich pokonują, zabijając 49-70 i tyle samo biorąc do niewoli (liczby się różnią). Jednym z jeńców wojennych jest Al Nadhr, gawędziarz i poeta który wyśmiewał Mahometa, Ali ścina mu głowę na rozkaz Mahometa. Zwłoki z pola bitwy zostały bezceremonialnie wrzucone do wspólnego grobu podczas gdy niektóre zostały wrzucone do studni. Mahomet leczył więźniów z życzliwością w nadziei że ich pozyska dla islamu. Wielu zostało wykupionych,  po tym wersety w Koranie nabierają bardziej autorytarnego tonu. Mahomet, poszukiwacz prawdy, teraz domaga się posłuszeństwa pod groźbą kary.

624 AD AH 2 Mahomet zabija wrogów politycznych

Asma bint Marwan, poetka która kpiła z Mahometa, została zamordowana w nocy gdy spała z pięciorgiem dzieci. Niedługo potem sędziwy Żyd został zamordowany za namową Mahometa, gdy spał. Został również zamordowany inny żyd który podburzał lud przeciw niemu. Mahomet kazał zamordować i czasami torturować wielu swoich przeciwników, niezależnie od wieku czy płci. Te akty przemocy były dokonywane przez lojalnych wyznawców którzy byli chętni do posłuszeństwa i obrony Proroka.

624 AD AH 2 Wygnanie żydowskiego plemienia Qaynuqa

Odrzucenie Mahometa jako proroka przez Żydów zostało pomszczone przez serię bitew  wygnań i prześladowań, które trwały przez całą historię. Mahomet łamie wcześniejsze traktaty i oblega żydowskie plemię Qaynuqa po tym jak islamska dziewczyna została rzekomo zniesławiona przez żyda. Mahomet na poczatku chcial wszystkich wyrżnąć ale przywódca Medyny wybłagał by tego zaniechał i tylko wszystkich wygnał i skonfiskował ich mienie.

624 AD AH 2 Mahomet zwraca się przeciwko Żydom.

Mahomet zezwala swoim wyznawcom na zabijanie Żydów, gdziekolwiek ich spotkają. Niedługo potem ginie żydowski kupiec. Mahomet następnie wchodzi w nowy traktat z Żydami.

624 AD AH 2 Narodziny al-Hasan

Córka Mahometa, Fatimah rodzi al-Hasana który później został jego następcą swojego Ojca, Alego jako Kalif (660 AD). Zrezygnował po 6 miesiącach i był później otruty przez żonę. Linia rodzinna Mahometa („Saiyids”) wywodziła się z Fatimy, jedynej która go przeżyła. Zmarła zaledwie 6 miesięcy po Mahomecie.

625 AD AH 3 Walka w Uhudu

Jest to drugie starcie militarne między Mekańczykami (liczącymi 3000) a muzułmanie (tylko 700). Z powodu pospiesznej chciwości muzułmanów na łup, mieszkańcy Mekki ich pokonują, a sam Mahomet zostaje ranny w ataku. Straty muzułmanów wyniosły 74, podczas gdy mieszkańcy Mekki stracili tylko 20. Mykeńczycy zbezcześcili wiele ciał wrogów, ale oszczędzili miasto Medina. W następnych miesiącach Mahomet poniósł znaczne straty w niepowiązanych potyczkach.

625 AD AH 3 Oblężenie i wygnanie żydowskiego plemienia Nadir.

Muzułmańskie oblężenie żydowskiego plemienia Nadir trwa co najmniej 2 tygodnie. Po tym jak sie poddali,  Mahomet konfiskuje ich broń i wyrzuca z Medyny.

626 AD AH 5 Atak na plemię żydowskie Banu Mustaliq

Plemię żydowskie Banu Bustaliq, które było przyjazne Mahometowi, zostało zaatakowane za to że było podejrzenie, że szykują się do ataku Mahometa i jego naśladowców.* 200 rodzin zostało schwytanych. Juwayriyah, córka wodza, zgadza się poślubić Mahometa w zamian za uwolnienie więźniów. Od tego czasu plemię uznano za sojusznika. Aisha została fałszywie oskarżona o cudzołóstwo po bitwie. * Według Al-Shafi’, Mahomet nakazał spalić ich fortyfikacje, chociaż były w nich kobiety i dzieci.

627 AD AH 5 Bitwa o Rów

Bitwa o okop nie była zwykłą bitwą ale 15-dniowym oblężeniem. Nadciągające siły Mekkańskie w sile 10000 zbrojnych zmusiły Mahometa dzikie radzie jego kompana Salman do wykopania rowów i umocnień wokół Mediny. Mekkańczycy nie byli przygotowani na pokonywanie fortyfikacji dlatego zaprzestali oblegać miasto po 2 tygodniach. (więcej niż kilka tygodni według niektórych chronologii).

627 AD AH 5 Masakra i Niewola żydowskiej Qurayza

Mahomet oskarża Żydów z Banu Qurayza o zdradę podczas bitwy pod o Rów. 1000 kobiet i dziewcząt (wraz z chłopcami, którzy nie osiągnęli okresu dojrzewania) są zniewoleni lub sprzedani na targowiskach niewolników za konie i broń. Mahomet bierze Rihane, zamężną Żydówkę dla siebie. 700-900 mężczyzn (którzy osiągnęli okres dojrzewania) zastaje ściętych na rozkaz Mahometa. Targi niewolników są dozwolone w islamie i regulowane przez prawo szariatu. Mahomet pozwolił właścicielom niewolników trzymać niewolnice jako konkubiny, w tym dziewczęta i kobiety (zamężne lub niezamężne) schwytane w bitwie (Koran 33:50, 4:24). Poślubia Zainab, byłą żonę swojego adoptowanego syna, Zaida (patrz 605 – 609 AD).

627-628 AD AH 6 Barbarzyński egzekucje

Aby pomścić atak buntowników na muzułmanów, Oma Kirfa, starsza pani i gospodyni twierdzy buntowników była przywiązana za nogi do dwóch wielbłądów i rozerwana na pół. Kiedy wiadomość o egzekucji dotarła do Mahometa przez swojego dowódcę wojskowego, nie wyraził sprzeciwu. Mahomet ukarał również 8 Beduinów za brutalne morderstwo swojego pasterza. Na na jego rozkaz, amputowano im ręce i nogi, wydłubano im oczy i pozostawiono na słońcu, by umarli z pragnienia. Żałując być może barbarzyństwa Mahomet ograniczył przyszłe kary do amputacji i ukrzyżowania.

628 AD AH 6 Traktat z Hudajbijja

Mahomet i jego ludzie próbują odbyć pielgrzymkę do Mekki. Są oni skonfrontowany poza miastem przez siły Mekki. Mahomet podpisuje 10-letni rozejm, Traktat z Hudajbijja który pozwala również muzułmanom na pielgrzymowanie, począwszy od następnego roku. Włączenie starożytnych rytuałów mekkańskich do Islamu sprawiło, że Mahomet zyskał łaskę wśród mieszkańców Mekki.

628 AD AH 7 Listy do Władcy zagraniczni (daty sporne)

Mahomet wysyła listy* do władców, wzywając ich do islamu. Należą do nich cesarz Herakliusz, królowie Persji i Abisynii oraz gubernatorzy Jemenu i Egipt. Nie ma zapisu o odpowiedzi od Heraklita. Król Persji podarł swój list. Król Abisynii i namiestnik Jemenu przyjął wiarę. ten gubernator Egiptu odpowiedział grzecznie i wysłał 2 koptyjskie niewolnice, które były siostrami. Mahomet oddał jedną i zatrzymał Mary (Mariyah) jako konkubinę. * Niektórzy historycy twierdzą, że miał jedynie zamiary polityczne. Nie wyobrażał sobie jeszcze religii uniwersalnej.

628 AD AH 7 Podbój Chajbaru, Instytucja Mutaha (a może już w AH 3)

1600 muzułmanów oblega bardzo zamożną oazę Khaybar, 93 żydowskich kombatantów ginie, podczas gdy tylko 19  muzułmanów. Kobiety, dzieci i dobytek są rozdzielane jako łup. Żydowski przywódca Kinana jest torturowany ogniem, aby ujawnić lokalizację skarbu, a następnie ścięty. Jego młoda wdowa, Safiyah, zostaje zabrana przez Mahometa jako jego żona. Żydzi i chrześcijanie którzy akceptują rządy muzułmańskie, mogą pozostać, jeśli zapłacą roczny hołd. Ten precedens był stosowany w prawie wszystkich wojnach muzułmańskich. Prawdopodobnie podczas tej wyprawy Mahomet ustanowił tymczasowe małżeństwo (mutah) by zadowolić swoich ludzi. Mutah pozwala na zawarcie małżeństwa za określoną cenę i na określony czas. Być może opierało się to na wcześniejszym arabskim zwyczaju. Sunnici uczą że było to zniesione w tym czasie, inne tradycje mówią że było to dopiero później zabronione przez Umara (drugi kalif). Jednak szyici nadal praktykują małżeństwa mutha.

628 AD AH 7 Zatruty w Chajbar

Zaraz po zdobyciu Chajbaru Mahomet i jego koledzy zostają otruci przez Zaynab, która podała posiłek z zatrutej jagnięciny. Zaynab straciła przez Mahometa swojego ojca, wujka i braci. Mahomet ją przesłuchuje, a potem karze ją ściąć. Zatrucie mogło przyspieszyć upadek Mahometa.

628 AD AH 7 Powrót z Chajbar

Podczas powrotu do Medyny inne osady w okolicy kapitulują, Mahomet zabezpiecza kontrolę nad plemionami żydowskimi na północ od Medyny. Mahomet również poślubia Ummu Habibah, córkę Abu Sufiana, wodza Mekki.

629 AD AH 7 Pielgrzymka do Mekki

Mahomet wraz ze świtą 2000 mężczyzn odbywa pielgrzymkę do Mekki pod ochroną Traktatu Hudajbijja (patrz wyżej). Nie widział Mekki przez siedem lat, poślubia swoją ostatnią (jedenastą) żonę Maymunę, aby się pojednać z jej rodziną, klanem Hashim. Kilku prominentnych mieszkańców Mekki zostało muzułmanami.

629 AD AH 8 Bitwa pod Mutah na syryjskim Granica

Mahomet stara się pomścić śmierć swojego wysłannika do Syrii, który został zamordowany przez wodza wrogiego plemienia, ale ogromna armia Arabów i Bizancjum pokonuje jego armię liczącą 3000 ludzi. Zaid, adoptowany syn Mahometa, zostaje zabity. Miesiąc później ludzie Mahometa maszerowali bez oporu przez ten sam obszar i zapewnili uległość i nawrócenie niektórych wrogich plemion.

630 AD AH 8 Podbój Mekki (lub, grudzień 629)

Plemię sprzymierzone z Mekką łamie traktat Hudaybiyya, dając Mahometowi  okazję do zaatakowania Mekk. Muzułmanie podbijają Mekkę za pomocą armia 8000-10000 ludzi. Przytłoczeni Mekkańczycy stawiają niewielki opór. Mahomet niszczy 360 bożków Kaby wraz z obrazami Abrahama i aniołów na jego ścianach. Mieszkańcy Mekki są zmuszeni złożyć przysięgę wierności do Mahometa, który udziela ogólnej amnestii. Niektórzy wrogowie Mahometa którzy go obrazili, są skazywani na śmierć, w tym śpiewająca dziewczyna która kpiła z niego. Inni pokutują i otrzymują przebaczenie. Ponieważ Mekka była duchowym centrum Arabii, jej zdobycie sprawiło że islamski podbój półwyspu był praktycznie nieunikniony. Po roku 631 AD tylko muzułmanie mieli tam wstep. Arabia została podporządkowana Abu Bakrowi w 634 AD.

630 AD AH 8 Masakra Jazimah

Mahomet wysyła wojska na obszar wokół Mekki, aby zniszczyć świątynie bożków, używając siły tylko w razie potrzeby. Jednak jego generał, Khalid, wymordował wielu z plemienia Jazimah, choć nie stawiali oporu. Mahomet zdecydowanie potępił atak i zganił Khalida. Zapewnił również odszkodowanie dla wdów i sierot.

630 AD AH 8 Mahomet rządzi Arabią

Muzułmanie pokonują plemię Beduinów Hawazin w bitwie pod Hunayn. Zdobywają ogromne łupy, składające się z 6000 mężczyzn, kobiet i dzieci, 24 000 wielbłądów, 4000 uncji srebra itp. Mahomet ponosi znaczne straty. W geście wielkoduszności, przywraca więźniów do ich rodzinom jak tylko tern Hawazin jest zabezpieczony. Jednak łupy były rozdysponowane wśród  jego armii. Ze swojej porcji (1/5) Mahomet podarował wiele wielbłądów wodzom Mekki i wodzom plemion Beduinów. Idąc za jego przykładem, muzułmanie mogą wyznaczyć porcja jałmużny jako zachęta dla tych, których serca są skłonne do islamu. Dwutygodniowe oblężenie miasta Taif, zakończyło się porażką. Jednak pod wpływem kolejnych gróźb Taif na koniec poddał się muzułmańskim rządom i świątynia bożków została zniszczona.

630 AD AH 8 Maria Koptyjska

W 626 lub 627 AD Aisha została fałszywie oskarżona o cudzołóstwo, co wywołało publiczny skandal. Kolejnym osobistym skandalem było dodanie konkubiny, Marii Koptyjki do haremu Mahometa (628 AD, powyżej). Jego zamiłowanie do niej rodzi urazę, konflikt i intrygi między nim a jego żonami. Sytuację rozwiązuje specjalne objawienie wymagające, aby jego żony okazały skruchę po to żeby nie rozwiódł się z nimi wszystkimi. Mahomet został również uwolniony od przysięgi, w której poprzysiągł więcej nie odwiedzać Marii (Koran 66). W odwecie porzucił żony i przez miesiąc mieszkał z Marią. Mary urodziła mu syna Ibrahma pierwsze potomstwo od ponad 25 lat. To uczyniło ją wolna kobieta wedle prawa i podniosło ją do pozycji żony. Jednak Ibrahim zmarł po zaledwie 16 miesiącach (631 n.e.).

630 AD AH 9 Poborcy podatkowi

Zbieracze Zakat (jałmużna) i Sadaqa (charytatywni) są rozsyłani do wszystkich podbitych terytoriów, aby zabrać 10% „podatku”. Żydzi, Chrześcijanie i inni niewierzący są zmuszeni płacić daninę lub pieniądze za ochronę (dżizja). Pieniądze służyły do zwiększania bogactwa i potęgi islamu, łagodzenia ubóstwa oraz jako prezenty dla zachęcać do nawrócenia niewierzących.

630 AD AH 9 Najazd na Tabuk

Wyprawa na Tabuk, ostatnia wielka bitwa Mahometa, była pierwszym aktem agresja muzułmanów na chrześcijan.* Zanim Mahomet przybył do Tabuk z 30 000 ludzi, wojska bizantyńskie już się wycofały. Żydzi i Chrześcijanie są zmuszani do płacenia dżizyah (danin) i podporządkowania się islamskim rządom. * Dwie trzecie chrześcijaństwa zostały podbite przez islam, zanim chrześcijanie zareagują wysyłając krucjaty (początek 1096 r.), które były w dużej mierze nieskuteczne.  Zawarty został traktat z Janem, chrześcijańskim księciem Ajli. Chrześcijański szef Dumah przechodzi na islam, ale później buntuje się po śmierci Mahometa. Kiedy Mahomet wraca do Medyny, potępia, a nawet karze tych, którzy: ze strachu odmówili przyłączenia się do wyprawy z powodu braku wiary i lojalności.

631 AD AH 9 Meczet dezerterów

Mahomet pali konkurencyjny meczet w pobliskiej Qubie, zbudowany przez dezerterów muzułmanów, ludziom w środku udaje się uciec. W Medynie przywódca niezadowolonej partii (Abdallah ibn Ubayy) umiera, a jego zwolennicy wkrótce przyjmą islam.

631 AD AH 9 Dżihad: Wieczny Obowiązek

Według  muzułmanów którzy są teraz bezpieczni w swoich podbojach, zaczyna sprzedać broń. Ale Mahomet oświadcza, że wojna w imię islamu ma być kontynuowana aż do przyjścia antychrysta (zob. Koran 9).

631 AD AH 9 Ultimatum Mahometa

Wstrzymując się od corocznej pielgrzymki, ponieważ bałwochwalcy nadal często zakłócają obrzędy, Mahomet oświadcza, że po 4 miesiącach bałwochwalstwo nie będzie dłużej tolerowane w Arabii. Jest w ten sposób zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec niewiernych. Ci, którzy wytrwają, zostaną zabici. Chrześcijanie i Żydzi, jak później zapisano (Koran 9:29), powinien być ujarzmieni siłą i zobowiązani do płacenia podatku jizyah.

630-631 AD Konwersja 

Odległe plemiona i Miasta wodzów arabskich i chrześcijańskich oraz książąt Jemenu, Mahra, Omanu, Bahrajnu, Jemamy  oznajmiają nawrócenie i poddanie się Mahometowi listownie lub w ambasadzie.* Miasto i kościół w Najranie otrzymały specjalne przywileje na mocy traktatu. * Niektórzy historycy twierdzą, że były to małe grupy. Większość grup odrzuciła żądania Mahometa. Mahomet wysyła posłów, aby przekonać i zagrozić innym plemionom. Pod groźbą ze strony Kahlid, żydowski Banu Harith, akceptuje islam i poddaje się bez oporu. Kilka Jednak plemiona arabskie w Jemenie zostały ujarzmione siłą.

632 AD AH 10 Pożegnanie Pielgrzymka Kalendarz księżycowy

Po zakończeniu pielgrzymki Mahomet wygłasza Kazanie pożegnalne, które stoi na straży praw własności, jedności i braterstwa islamu przede wszystkim plemiennego wyróżnienia, znosi lichwę, nakazuje ukamienowanie za cudzołóstwo, zachęca do życzliwości traktowanie żon i niewolników oraz stosowanie kar cielesnych w celu dyscyplinowania żony.* *Jeśli izolacja się nie powiedzie, „bij je plagami, ale nie surowo” (zob. także Koran 4:34). Mahomet znosi również słoneczny miesiąc interkalarny (uważany za bezbożną innowacje) na rzecz kalendarza ściśle księżycowego (zob. Hijrah, 622 AD).

632 AD AH 11 Bunt Mussailima

Mussailimah, samozwańczy prorok muzułmański, mający wielu zwolenników, oferuje dzielenie się władzą z Mahometem. Jego oferta została odrzucona, a później został zabity w bitwie tuż po śmierci Mahometa. Mahomet nazwał go „Mussailimah kłamca.” Dwóch innych samozwańczych proroków również rzuca wyzwanie Mahometowi w tym czasie. Jeden został zamordowany, drugi poddał się islamowi po śmierci Mahometa.

632 AD AH 11 Śmierć i pogrzeb Mahometa

Muhammad cierpi na ciężką chorobę, spędzając ostatnie dni z Aishą w jej domu. Przeklina chrześcijan i Żydów.* Później każe przekazać 6 złotych monet słaby. Leżąc na łonie Aishy, umiera w końcu 8 czerwca th i jest w niej pochowany Dom. Abu Bakr zostaje wybrany na jego następcę (kalifa). * Lub, jak pisze Ibn Sa’d (Katib al-Waqidi): „Pan zniszczy Żydów i chrześcijan!”

632 AD AH 11 Mutah pomszczone

Wykonując ostateczny rozkaz Mahometa, siły muzułmańskie całkowicie niszczą i plądrują Mutah. Abu Bakr tłumi liczne bunty w islamie.

SŁOWNICZEK

(na podstawie Wikipedii)

abaya to prosta, luźna odzież wierzchnia noszona przez kobiety, zakrywająca całe ciało z wyjątkiem głowy, stóp i dłoni

burkha (lub burka) otulająca odzież wierzchnia noszona przez kobiety, która zakrywa całe ciało, łącznie z twarzą

kalif dosłownie następca; nawiązuje do następcy Mahometa, władcy islamskiej teokracji

dhimmi „osoba chroniona”; Żydzi i chrześcijanie (a czasem inni) żyjący w państwie islamskim, którzy muszą płacić specjalne podatki i których prawo do praktykowania religii podlega ścisłej kontroli zgodnie z prawem islamskim

hadis dosłownie „mowa”; nagrane powiedzenie lub tradycja Mahometa opisującego jego słowa, działania lub nawyki;

Hadżdż – coroczna islamska pielgrzymka do Mekki, którą muszą odbyć przynajmniej raz w życiu wszyscy dorośli muzułmanie którzy są w stanie podjąć podróż

hidżab to welon noszony przez muzułmanki, który zwykle zakrywa głowę i klatkę piersiową

Hijrah (lub Hegira) migracja lub podróż Mahometa i jego zwolenników z Mekki do Medyny w roku 622

dżihad zmagania lub zmagania (duchowo lub fizycznie); w klasycznym prawie islamskim odnosi się do walki zbrojnej przeciwko niewiernym

dżizjah roczny podatek historycznie nakładany przez państwa islamskie na niektórych niemuzułmanów żyjących zgodnie z prawem islamskim

Kabah (lub Kaaba) budynek w centrum najświętszego meczetu islamu w Mekce; Kabah jest najświętszym miejscem w Indiach islam i mieści Czarny Kamień (relikt, który według tradycji sięga czasów Adama i Ewy)

Mahdi, prorokowany odkupiciel, który będzie rządził przez pewien czas przed Dniem Sądu i uwolni świat od zła

Wniebowstąpienie Miraja Muhammada do siedmiu niebios podczas Nocnej Podróży, opisane jako fizyczne i duchowe podróże

Miraja wniebowstąpienie Mahometa do siedmiu niebios podczas Nocnej Podróży, opisane jako fizyczne i duchowe

podróż

Mufti czyli uczony, który interpretuje i wykłada prawo islamskie i jest uprawniony do wydawania autorytatywnej opinii prawnej (fatwa)

Mutah czyli tymczasowe, kontraktowe małżeństwo, w którym czas trwania i odszkodowanie są określone i uzgodnione z góry

nikab zasłona zakrywająca twarz (z wyjątkiem oczu)

Qibla (lub Qibla) kierunek, w jakim kierują się muzułmanie podczas modlitwy; większość meczetów zawiera niszę ścienną, która wskazuje qibla

sadaqa organizacja charytatywna; dobrowolna jałmużna powyżej kwoty za zakat

Sayid zaszczytny tytuł oznaczający ludzi przyjętych jako potomkowie Mahometa

Salafi ruch w obrębie islamu sunnickiego, który rozwinął się w Arabii w pierwszej połowie XVIII wieku, opowiadający się za powrotem do

tradycje „pobożnych przodków” (salaf); zobacz także wahabitów

szaria – wieczne, etyczne i moralne prawo oparte na Koranie i sunnie

Shia, mniejszość islamu (10-13%), która utrzymuje, że Mahomet wyznaczył swojego zięcia, Alego, jako swojego

następca; mówi się, że niektórzy z potomków Alego posiadają szczególną władzę duchową i polityczną nad społecznością

sira tradycyjne muzułmańskie biografie Mahometa

sunna „ścieżka” lub „przykład” Mahometa, tj. co Mahomet zrobił, powiedział lub zgodził się w ciągu swojego życia

sunnici największa gałąź islamu (87%-90%); Sunnici to ci, którzy podążają za „sunną” Mahometa

Talmud ciało żydowskiego prawa cywilnego i ceremonialnego oraz legendy

Wahabi wyznawcy Muhammada ibn Abd al-Wahhaba (1703-1792), który kierował ultrakonserwatywnym ruchem religijnym

oczyścić islam; większość wahabitów woli być nazywana salafitami

zakat forma jałmużny uważana za obowiązek religijny lub podatek; w Koranie jest to kolejna po modlitwie istotna

ŹRÓDŁA

(wymienione w kolejności ważności dla tej chronologii)

(1) Życie Mahometa z oryginalnych źródeł (Sir William Muir, 1894, 1912).

(2) Encyclopedia of Islam: New Edition (13 tomów, EJ Brill)

(3) Życie Mahometa (Ibn Ishaq, przekład A.Guillaume, 1955)

(4) Kutub al-Sittah (zebrane hadisy z Bukhari, Muslim, Dawood itp.)

(5) Słownik islamu (Thomas Patrick Hughes, 1885)

(6) Liczne artykuły internetowe.

© William DiPuccio, 2017

Praca ta może być powielana w całości lub w części z odpowiednim przypisaniem w celach edukacyjnych i niekomercyjnych tylko. Sprzedaż tego materiału w każdych warunkach wymaga wyraźnej zgody autora.

Aktualizacja: październik 2019 r.

Źródło >> TUTAJ <<

Kanał Youtube: Lloyd De Jongh 

Tłumaczenie Marek_P