ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Allah: Wzniosła Kobieta?

utworzone przez | paź 17, 2021 | Allah, Artykuły, Koran | 100 Komentarze

Allah: Wzniosła Kobieta?

Zbadanie kwestii zasłony Allaha

Sam Shamoun

Z islamskiej literatury dowiadujemy się że Mahomet lub kompilator(y) Koranu wydawali się wierzyć, że Allah był człowiekiem, a dokładniej uwielbionym człowiekiem. Przynajmniej te źródła zakładają iż Allah ma ludzkie cechy i/lub przyjmuje ludzką postać. 

Po dalszej analizie okazuje się że autor Koranu dalej wierzył, że Allah ma również pewne cechy kobiety. Może sugerować to że ma zarówno męską, jak i żeńską formę, trochę jak hermafrodyta lub transwestyta.

Aby pokazać o co nam chodzi ważne jest, abyśmy przedyskutowali co Koran ma do powiedzenia na temat zasłaniania się kobiet.

Posłuchajmy co ma nam do powiedzenie Allah na temat zasłaniania się kobiet, sprawdźmy 2 tłumaczenia:

O proroku! Powiedz swoim żonom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obrażane. A Bóg jest Przebaczający, Litościwy! 33:59 Józef Bielawski

O Proroku! Powiedz swoim żonom, swoim córkom i kobietom wierzących, aby naciągnęły swoje płaszcze (zasłony) na całym ciele (tj. zasłoń się całkowicie, z wyjątkiem oczu lub jednego oka, aby zobaczyć drogę). Będzie lepiej, żeby były znane (jako wolne, szanowane kobiety), żeby się nie denerwować. Bóg jest przebaczający, litościwy!  33:59 Hilali-Khan

Jedni z najlepszych sunnickich egzegetów al-Jalalayn mówią:

O Proroku! Powiedz swoim żonom, córkom i kobietom wierzących, aby szczelnie naciągnęły na siebie płaszcze (jalabib to liczba mnoga od jilbab, co oznacza okrycie całkowicie zakrywające kobietę) – innymi słowy, niech naciągną część tego [również] nad ich twarzami, pozostawiając jedno oko [widoczne], gdy muszą wyjść [z domu] po coś. To sprawia, że bardziej prawdopodobne jest, że będą znane jako wolne kobiety i nie będą molestowane przez zbliżanie się do nich. Natomiast niewolnice nie zakrywały twarzy, więc niewierzący zwykli je nękać. A Bóg jest przebaczający za każdą okazję w przeszłości, kiedy mogli zaniedbać się zakryć, Miłosierny dla nich w Swoim okryciu. (Tafsir al-Jalalayn; źródło)

Koran dalej mówi, że kobiety mogą się odsłonić tylko przed członkami rodziny:

Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości; i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz; i żeby narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom lub ojcom, albo ojcom swoich mężów, albo swoim synom lub synom swoich mężów, albo swoim braciom, albo synom braci, lub synom swoich sióstr; lub ich żonom, lub tym, którymi zawładnęły ich prawice; albo swoim służącym spośród mężczyzn, którzy nie są owładnięci pożądaniem cielesnym; albo też chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet. I niech one nie stąpają tak, aby było wiadomo, jakie ukrywają ozdoby. Nawracajcie się wszyscy do Boga, o wy, wierzący! Być może, będziecie szczęśliwi! 24:31 Józef Bielawski

Dwaj Dżalale piszą:

… i niech zaciągną swoje zasłony na piersi, to znaczy niech zakrywają głowy, szyje i piersi zasłonami i nie odsłaniają swojej ukrytej ozdoby, to znaczy wszystkiego, co jest poza twarzą i rękami, z wyjątkiem swoim mężom (bu’ul jest liczbą mnogą od ba’l, „mężczyzna”) lub ich ojcom, ojcom ich mężów, ich synom, synom ich mężów, ich braciom lub synom ich braci lub synów ich sióstr, lub ich kobiet, lub tego, co należą do ich prawych rąk, z których wszyscy mogą patrzeć na to, z wyjątkiem tej części od pępka do kolan, której nie wolno widzieć ktokolwiek inny niż ich mężowie. ; „ich kobiety” wykluczają jednak kobiety niewierzące, ponieważ muzułmańskim kobietom nie wolno się przed nimi ujawniać; „własność ich prawicy” obejmuje niewolników; lub tacy mężczyźni, którzy są zależni od tego, jakie jedzenie może zostać, nie (ghayri, czytane jako przymiotnik lub ghayra jako wyjątek) posiadający jakiekolwiek pożądanie seksualne, [nie] ci mężczyźni, którzy [seksualnie] potrzebują kobiet , a więc na przykład tych, których męski członek nie może stać się wyprostowany; lub dzieci, które nie są jeszcze świadome intymnych części kobiecych w [kontekście] stosunku płciowego, a więc przed nimi mogą się objawić z wyjątkiem części od pępka do kolan. I nie pozwól im uderzać stopami, aby ujawnić swoje ukryte ozdoby, jak w brzęczącej kostce [i tym podobnych]… (Tafsir al-Jalalayn; źródło)

Co więcej, żonom Mahometa wolno było rozmawiać z mężczyznami tylko zza zasłony lub parawanu:

O wy, którzy wierzycie! Nie wchodźcie do domów Proroka na posiłek o niewłaściwej porze, jedynie wtedy, kiedy on wam na to pozwoli. Lecz kiedy jesteście zaproszeni, to wchodźcie. A kiedy spożyjecie posiłek, to się rozejdźcie, nie wdając się w poufałą rozmowę. To mogłoby sprawić przykrość Prorokowi i on wstydziłby się was. Lecz Bóg nie wstydzi się prawdy. A kiedy prosicie je o jakiś przedmiot, to proście je spoza zasłony. To jest przyzwoitsze – dla waszych serc i dla ich serc. Nie należy obrażać Posłańca Boga i nie wolno poślubiać jego byłych żon. Zaprawdę, to byłoby wobec Boga okropne! 33:53 Józef Bielawski

Tak więc zasłona jest czymś, co wierząca kobieta musi założyć, jeśli ma być przyjemna Allahowi, tak jak wskazuje literatura hadisów:

Opowiadana `Aisha: Żony Proroka (ﷺ) chodziły do Al-Manasi, ogromnego otwartego miejsca (niedaleko Baqi` w Medynie), aby w nocy odpowiedzieć na zew natury. `Umar zwykł mówić do Proroka (ﷺ) „Niech wasze żony będą zakryte”, ale Apostoł Allaha tego nie zrobił. Pewnej nocy Sauda bint Zam`a, żona Proroka (ﷺ) wyszła w czasie `Isha’ i była to wysoka dama. Umar zwrócił się do niej i powiedział: „Rozpoznałem cię, Saudo”. Powiedział to, ponieważ gorąco pragnął, aby wersety Al-Hidżabu (przestrzegania zasłon przez muzułmanki) mogły zostać ujawnione. Tak więc Allah objawił wersety „Al-Hidżabu” (pełna osłona ciała z wyłączeniem oczu). Sahih al-Bukhari 146

To co sprawia że jest to dość interesujące to fakt iż Koran mówi, że Allah również nosi zasłonę i przemawia do ludzi tylko zza zasłony!

I nie zostało dane żadnemu śmiertelnikowi, aby przemawiał do niego Bóg inaczej, jak przez objawienie albo też spoza zasłony, albo przez posłańca; i jemu objawia – za Swoim zezwoleniem – to, co chce. Zaprawdę, On jest wyniosły, mądry! 42:51 Józef Bielawski

Rzeczywiście nie; ale w tym dniu będą zasłonięci (lamahjooboona) przed ich Panem, 83:15 Arberry

Komentarz Dżalali do powyższego wersetu mówi, że:

Nie! Zaprawdę, oni, w tym Dniu Zmartwychwstania, będą osłonięci przed swoim Panem i nie zobaczą Go. (Źródło)

Dlatego, podobnie jak żony Mahometa umieściły ekran przed tymi, którzy przychodzą, aby wręczyć im prezenty, Allah ma swój własny ekran, który umieszcza przed niewierzącymi!

Źródła hadisów mówią, że zasłona Allaha jest jego światłem, które uniemożliwia ludziom zobaczenie go:

Rozdział: Powiedzenie Proroka (piły): „Bóg nie śpi” i „Jego zasłona jest lekka, a gdyby ją zdjął, blask jego twarzy spaliłby całe jego stworzenie, aż do jego wzroku )باب فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ». وَفِي قَوْلِهِ: «حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»

A’mash opowiedział ten hadis na tym samym autorytecie i powiedział: Wysłannik Allaha (ﷺ) stał wśród nas i powiedział nam cztery rzeczy. Następnie opowiedział hadis podobny do tego, który przedstawił Abu Mua’wiya, ale nie wspomniał słów „Jego stworzenie” i powiedział: Jego zasłoną jest światłoSahih Muslim 179b

Rozdział: Zapewniając, że wierzący ujrzą Pana swego, chwalebny i najwyższy w życiu ostatecznym )باب إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ‏‏

Abdullah ur. Qais przekazał na podstawie autorytetu swojego ojca (Abu Musa Ash’ari), że Apostoł (ﷺ) powiedział: Byłyby dwa ogrody (w Raju), których naczynia i zawartość byłyby ze srebra i dwa ogrody, których naczynia i zawartość byłyby ze złota. Jedyną rzeczą, która przeszkodzi ludziom w patrzeniu na swego Pana, będzie płaszcz Wielkości na Jego twarzy w Ogrodzie Eden. Sahih Muslim 180

Hadisy dalej twierdzą, że Allah usunie zasłonę tylko przed wierzącymi:

Rozdział: Zapewniając, że wierzący ujrzą Pana swego, chwalebny i najwyższy w życiu ostatecznym باب إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ‏‏

Suhaib poinformował Apostoła (ﷺ) mówiąc: Kiedy ci, którzy zasługują na Raj, wejdą do Raju, Błogosławiony i Wywyższony zapytają: Czy chcesz, abym ci dał coś więcej? Mówiliby: Czy nie rozjaśniłeś naszych twarzy? Czy nie wprowadziłeś nas do Raju i nie uratowałeś nas od ognia? On (narrator) powiedział: On (Bóg) podniesie zasłonę, a z rzeczy, które im dano, nie będzie im droższy niż widok ich Pana, Potężnego i Chwalebnego. Sahih Muslim 181a

Ale to wprowadza sprzeczność w zbiorze hadisów, ponieważ w innym miejscu Mahomet powiedział, że stworzenie zostałoby skonsumowane, gdyby Allah zdjął zasłonę:

Rozdział: Powiedzenie Proroka (piły): „Bóg nie śpi” i „Jego zasłona jest lekka, a gdyby ją zdjął, blask jego twarzy spaliłby całe jego stworzenie, aż do jego wzroku ”. باب فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ». وَفِي قَوْلِهِ: «حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»

Abu Musa poinformował: Wysłannik Allaha (ﷺ) stał wśród nas i powiedział nam pięć rzeczy. Powiedział: Zaprawdę, Wywyższony i Potężny Bóg nie śpi i nie wypada Mu spać. Obniża wagę i podnosi ją. Czyny w nocy są mu brane przed czynami dnia, a czyny dnia przed czynami nocy. Jego zasłoną jest światło. W hadisie opowiadanym przez Abu Bakra (zamiast słowa „światło”) jest to ogień. Jeśli ją zdejmie (zasłonę), blask Jego oblicza pochłonie Jego stworzenie tak daleko, jak sięga Jego wzrok. Sahih Muslim 179a

Jak zatem Allah może zdjąć zasłonę przed wierzącymi bez całkowitego ich zniszczenia?

Niezależnie od odpowiedzi, te fakty pozostają:

Allah, podobnie jak wierzące kobiety, nosi zasłonę.

Allah, podobnie jak wierzące kobiety, rozmawia z ludźmi zza zasłony.

Allah, podobnie jak wierzące kobiety, odsłania swoją zasłonę tylko w obecności swoich bliskich, intymnych towarzyszy.

Niezwykle ważne jest aby pamiętać, że Koran nie nakazuje wierzącym mężczyznom noszenia zasłony, a jedynie wierzącym kobietom.

Co więcej jaki rodzaj zasłony nosi Allah? Czy zasłona Allaha zakrywa tylko jego twarz czy całe ciało? Które z jego części, jeśli w ogóle, są odkryte, to znaczy nagie?

Mając powyższe na uwadze trudno uciec od faktu, że Mahomet lub autor Koranu wierzył, że Allah jest wzniosłą, uwielbianą kobietą. Lub przynajmniej hermafrodytą lub transwestytą, ponieważ przypisywali mu również wyłącznie męskie cechy , takie jak użycie męskich zaimków, czasowników, przymiotników. Albo może nawet być tak, że autor Koranu wierzył, że Allah może i przyjmuje formę mężczyzny i kobiety, nawet jeśli nie jest żadnej z płci.

Jakkolwiek by nie było, Koran i hadisy przynoszą muzułmanom wiele problemów i pytań, z którymi muszą się zmierzyć.

Dodatkowo w tym artykule możesz poczytać więcej o „sukience” Allaha >> Mahomet i jako Bajkowa Kraina

Źródło 

Tłumaczenie Marek_P garazbatmana@gmail.com