ISLAMBLOG

Wszystko o ISLAMIE

 

Allah: Najlepszy zwodziciel ze wszystkich !

utworzone przez | lis 20, 2021 | Allah, Artykuły, Mahomet | 17 970 Komentarze

 

ALLAH: ZWODZICIEL

czyli:

SZATAN

Szatan ma problemy do Allaha!

Sam Shamoun

Z Koranu dowiadujemy się że Allah jest zdolny do oszukiwania i zwodzenia ludzi! Mało tego z Islamskiej tradycji dowiadujemy się że jednym z 99 tytułów Allaha jest khayru al-makireen czyli :Allah jest „najlepszym zwodzicielem / intrygantem / oszustem”. Jakby tego wszystkiego było jeszcze mało z Koranu dowiadujemy się że Allah jest większym zwodzicielem i oszustem niż sam Szatan! Zbadajmy teraz niezwykłe wydarzenie jakie według Koranu miało miejsce w raju między Allahem a Szatanem (zwanym w Koranie Iblisem) w czasie stworzenia Adama. Koran twierdzi że Allah nakazał wszystkim aniołom oddawać cześć Adamowi, czego szatan nie uczynił, co skłoniło Allaha do zapytania go o powód:


Powiedział Pan: “O Iblisie! Cóż z tobą, iż nie jesteś z tymi, którzy wybijają pokłony? On powiedział: “Ja nie będę wybijał pokłonów przed człowiekiem, którego stworzyłeś z suchej gliny, z uformowanego mułu. Powiedział: “Wychodź więc stąd! Jesteś przeklęty! I, zaprawdę, przekleństwo nad tobą aż do Dnia Sądu!” On powiedział: “Panie mój! Udziel mi zwłoki do Dnia, kiedy ludzie będą wskrzeszeni! Powiedział: “Bądź więc wśród tych, którym dano oczekiwać Aż do Dnia czasu oznaczonego.” On powiedział: “Panie mój! za to, iż sprowadziłeś mnie z drogi, ja będę im upiększał to, co jest na ziemi, i z pewnością wszystkich sprowadzę z drogi, Z wyjątkiem tych spośród Twoich sług, którzy są szczerze oddani.” Powiedział Pan: “To jest dla Mnie droga prosta! Oto Moi słudzy! Ty nie masz nad nimi żadnej władzy, oprócz tych spośród błądzących, którzy pójdą za tobą!” Zaprawdę, Gehenna to miejsce spotkania ich wszystkich! posiada ona siedem bram; do każdej bramy jest przydzielona jakaś ich część. Quran 15:32-44 Józef Bielawski


To co sprawia że ta wymiana zdań jest raczej szokująca to fakt że Szatan oskarża Allaha o oszukanie go lub wprowadzenie w błąd!  Panie mój! za to, iż sprowadziłeś mnie z drogi, ja będę im upiększał to, co jest na ziemi, i z pewnością wszystkich sprowadzę z drogi W historii z Sury 15:32-44 Allah nakazuje Iblisowi pokłonić się Adamowi w języku Arabskim słowo “سُجود” (ang.Sujud) które Józef Bielawski przetłumaczył na “wybijają pokłony” oznacza rodzaj pokłonu który należy się tylko Allahowi. Słowo to “سُجود” oznacza “pozycję” w jakiej Muzułmanie czczą swojego boga Allaha. Z tego samego słowa “سُجود” etymologicznie pochodzi słowo Meczet. Należy teraz zadać pytanie dlaczego Allah nakazał Iblisowi pokłonić się Adamowi tak jak kłania się jemu samemu. W Islamie kłanianie i czczenie kogokolwiek poza Allahem jest uznawane jako “Szirk” czyli jedyny grzech którego Allah nigdy nie wybaczy! W opisanym wydarzeniu sam Allah nakłania do popełnienia niewybaczalnego grzechu czyli do “سُجود” czeczenia stworzenia (Adama). Ale to nie koniec problemów, Allah mówi gdzie indziej;

Kiedy powiedzieliśmy aniołom: “Oddajcie pokłon Adamowi!” oni pokłonili się, z wyjątkiem Iblisa, który był spośród dżinów i który zbuntował się przeciwko rozkazowi swojego Pana. Czyż weźmiecie jego i jego potomstwo za opiekunów, poza Mną, podczas gdy oni są dla was wrogami? jakaż to zła zamiana dla niesprawiedliwych! Quran 18:50 Józef Bielawski

Teraz dowiedzieliśmy się że Iblis jest “Dżinem” a dżiny nie są aniołami, dżiny są stworzone z “bezdymnego ognia” mogą być dobre lub złe, rodzą się i umierają mogą nawet uprawiać seks! I to dochodzimy do sedna problemu, dlaczego Allah karze Iblisa za to że nie pokłonił się Adamowi gdy nakaz Allaha brzmiał “powiedzieliśmy aniołom”. Czyli Szatan nie pokłonił się, nie popełnił Szirku gdyż nie musiał, nie był aniołem! A pomimo to Allah potępił go do piekła a aniołowie którzy się pokłonili i popełnili Szirk nie zostali wcale ukarani! Ale to nadal nie koniec problemów Allaha, słowo Iblis to Arabska wersja greckiego słowa “ΔΙΑΒΟΛΟΣ” ang.“DIABOLOS” dlaczego Arabski Quran daje Szatanowi nazwę pochodzącą z Greki? kiedy wszystko to dzieje się przed powstaniem ludzkich języków ! Czy to oznacza że Allah mówił  “zarabizowanym Greckim”? Czas na dalsze problemy Allaha! Gdyż teraz to Szatan oskarża Allaha o bycie zwodzicielem i oszustem należy przy tym pamiętać że Koran to słowa Allaha czyli Allah we własnych słowach sam siebie potępia za to że jest zwodzicielem i oszustem! A teraz przyjrzyjmy się jeszcze raz dokładnie wersowi 39;

On powiedział: “Panie mój! za to, iż sprowadziłeś mnie z drogi, ja będę im upiększał to, co jest na ziemi, i z pewnością wszystkich sprowadzę z drogi, Quran Józef Bielawski 15:39

Zwróć uwagę że Szatan oskarża Allaha o “sprowadzenie z drogi” zobaczmy co inni tłumacze piszą w tym miejscu; Said he, ‘My Lord, for Thy perverting me …’ Arberry (Ty mnie wypaczasz ) “My Lord, since you misguided me, …” Majid Fakhry – An Interpretation of the Qur’an (approved by Al-Ahzar University) (odkąd mnie oszukałeś) Lord,’ said Satan, ‘since You have thus seduced me, …’ N.J. Dawood (w ten sposób mnie uwiódł) He said: Now, because Thou hast sent me astray, … Pickthall (wysłał mnie na manowce)

Z tego wszystkiego wynika że Szatan obwinia Allaha o to że On (Allah) “sprowadził go z drogi” i nigdzie w Koranie nie pisze że Szatan kłamie, Allah nie mówi mu zamilcz kłamco Ty jesteś winny korupcji… lub coś w tym stylu! Ta sama Historia jest powtórzona w surze 7:16

 powiedział: “Panie mój! za to, iż sprowadziłeś mnie z drogi, ja będę im upiększał to, co jest na ziemi, i z pewnością wszystkich sprowadzę z drogi, Quran 7:16 Józef Bielawski

Zobaczmy co o tym wersie piszą najlepsi Islamscy komentatorzy; (On) Iblis (powiedział: Teraz, ponieważ zesłałeś mnie na manowce), tak jak sprawiłeś, że zbłądziłem z przewodnictwa, (zaprawdę, będę czaił się na nich w zasadzce) dla dzieci Adama (na Twojej Prawej Ścieżce) religii islamu . (źródło; Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs) Powiedział: „Teraz, ponieważ zesłałeś mnie na manowce” (fa-bi-ma aghwaytani oznacza bi-ighwa’ik, „bo zesłałeś mnie na manowce”: ba ”jest dla przysięgi, a odpowiedź przysięgi jest [ następujący]) zaprawdę zasadzę się na nich, to jest na dzieci Adama, na Twojej prostej ścieżce, to znaczy na ścieżce, która prowadzi do Ciebie. (źródło; Tafsir al-Jalalayn) Oba komentarze nie pozostawiają żadnych wątpliwości że Szatan obwinia Allaha za to że przez niego zboczył na manowce, został zwiedziony, doprowadzony do błędu i teraz on zrobi to samo z ludzkością. Czyli doprowadzi ludzi do zguby, zwiedzie na manowce, doprowadzi do upadku. To co allah uczynił Szatanowi teraz On uczyni ludziom gdyż tak postąpił z nim Allah. Oto dowód z ust samego Allaha;

Powiedział: “Przeto; na Twoją potęgę! ja z pewnością zwiodę ich wszystkich, Quran 38:82 Józef Bielawski

Jasno wynika z tego wersu że Szatan doprowadzi ludzkość do upadku, do grzechu z powodu tego co Allah mu uczynił! Szatan sprowadzi śmierć na ludzkość z powodu Allaha! To Szatan jest tu ofiarą i pozytywnym bohaterem raz że nie pokłonił się człowiekowi i nie popełnił “Szirku” został niesłusznie ukarany i zwiedziony na manowce! Allah swoim uczynkiem sprowadził śmierć na ludzkość! Wszystkiemu winny jest sam Allah! Oczywiście to nie koniec kłopotów Allaha zwróć uwagę na wersy 15:36-37;

On powiedział: “Panie mój! Udziel mi zwłoki do Dnia, kiedy ludzie będą wskrzeszeni!Powiedział: “Bądź więc wśród tych, którym dano oczekiwać Quran 15:36-37 Józef Bielawski

Tutaj czytamy że Allah odracza zniszczenie Szatana do dnia wskrzeszenia ludzkości i potępia go do piekła! Rodzi to jednak następujące pytanie; Jeśli Allah pozwolił Szatanowi na to żeby był w piekle to czy Allah nie wiedział jakie są intencje Diabła? Przecież w tym czasie Szatan będzie zwodził i korumpował ludzkość! Jeśli Allah znał intencje Diabła to dlaczego mu na to pozwolił? Jeśli to wszystko jeszcze nie wzbudziło waszych wątpliwości co do natury i działań Allaha to Allah posuwa się nawet do stwierdzenia że nie ma lepszego zwodziciela od niego!

Najlepszy zwodziciel ze wszystkich!

ALLAH

Oni knuli podstęp i Bóg knuł podstęp; a Bóg jest najlepszy spośród knujących podstępy. Quran 3:54 Józef Bielawski

Słowo użyte przez Allaha w wersach 3:54 i 8:30 to “وَمَكَرَ” ang. “makr” słowo te Józef Bielawski przetłumaczył na“knuł, knujących podstępy” zobaczmy co mówią leksykony:  Znaczenie Miim-Kaf-Ra – Aby praktykować oszustwo lub podstęp lub obchodzić, praktykować unikanie lub uniki, knuć, uprawiać sztukę lub rzemiosło lub przebiegłość, działać zgodnie z polityką, uprawiać fortel, praktykować podstęp, pragnąc zrobić innemu faul, obrzydliwy lub zły czyn, potajemnie lub bez jego wiedzy. (Leksykon arabsko-angielski Lane’a; źródło) Czyli istnieje grupa która praktykuje “Miim-Kaf-Ra, وَمَكَرَ a Allah jest w tej grupie i jak sam mówi jest tam najlepszy! Oznacza to że Allah jest najlepszym: zwodzicielem, oszustem, intrygantem jaki istnieje.

A jeśli spiskują przeciwko tobie ci, którzy nie uwierzyli, aby cię pochwycić mocno albo zabić cię lub wypędzić, jeśli zatem oni spiskują, to i Bóg przygotowuje podstęp. A Bóg jest najlepszy w swoim podstępie. Quran 8:30 Józef Bielawski

Zaprawdę, obłudnicy starają się oszukać Boga, lecz to On jest Tym, który ich zmyli. Kiedy stają do modlitwy, to podnoszą się leniwie i tak, by ich ludzie widzieli, i mało wspominają Boga. Quran 4:142  Józef Bielawski

A kiedy daliśmy ludziom zakosztować miłosierdzia – kiedy dotknęło ich nieszczęście – to oni okazali swoją chytrość przeciwko Naszym znakom. Powiedz: “Bóg jest szybszy w chytrości. Zaprawdę, Nasi posłańcy zapisują to, co wy podstępnie knujecie!Quran 10:21 Józef Bielawski

Powyższe wersy mówią o ludziach którzy chcą przechytrzyć znaki Allaha, ale Allah im mówi że nie mają szans gdyż On jest najszybszy w przechytrzeniu! Koran dalej zaświadcza że nikt nie jest bezpieczny przed kłamstwami i oszustwami Allaha jak ci “którzy stracili” to znaczy niewierni którzy idą do piekła gdyż wierni Allaha wiedzą jakim jest On oszustem! To oznacza że Mahomet i Muzułmanie wiedzą że Allahowi nie wolno ufać.

A czy oni są bezpieczni przed zamysłem Boga? Lecz bezpieczni przed zamysłem Boga są tylko ludzie, którzy stracili. Quran 7:99 Józef Bielawski


Postaram się teraz pokrótce przytoczyć historię Abu Bakra który był kompanem Mahometa, jego najlepszym przyjacielem, ojcem Aiszy małoletniej żony Mahometa i jednym z 10 ludzi którym Mahomet zagwarantował niebo. Oto jego słowa przed śmiercią:

Chociaż miał taką wiarę, która była zbyt wielka, by wystarczyła wszystkim mieszkańcom ziemi, bał się, że jego serce może zbłądzić. Więc on zwykł mówić, płacząc: „Gdybym był ugryzionym drzewem!” Ilekroć przypominano mu o jego pozycji w oczach Allaha, mówił: „Na Allaha! Nie byłbym spokojny i nie czułbym się bezpieczny przed oszustwem Allaha (la amanu limakr Allah), nawet gdybym miał jedną stopę w raju.

źródło; (Khalid Muhammad Khalid, Następcy Posłańca, przetłumaczone przez Muhammada Mahdi al-Sharif al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, 2005], Księga 1: Abu Bakr Nadchodzi, strona. 99;)

Oto co przed śmiercią przechodził Abu Bakar gdyż nie był pewny czy Allah nie ześle go do piekła. On dosłownie płakał ze strachu i wolałby być ugryzionym drzewem niż człowiekiem gdyż według niego drzewa przynajmniej nie idą do piekła. Oto jaką miał wiarę Abu Bakar który był następcą Mahometa. Jak widać raczej nie wierzył w zapewnienia Mahometa który mu gwarantował niebo! Skoro sam Abu Bakar nie wierzył Mahometowi to dlaczego wierzą mu dziś muzułmanie? Mahomet zapewniał o wielu rzeczach, ciekawe w ile z nich wierzył Abu Bakar. 

ALLAH chwali się nawet, że wszelkie oszustwa i intrygi należą wyłącznie do niego!

Knuli już podstępy ci, którzy byli przed nimi, lecz do Boga należy wszelka chytrość. On wie, co zyskała sobie każda dusza, i niebawem niewierni się dowiedzą, do kogo należy ostateczna siedziba! Quran 13:42  Józef Bielawski

Odnotujmy teraz co pisze w swojej książce:(The Quran and Its Interpreters – The House of Imran [State University of New York Press [SUNY], Albany, NY 1992], Volume II, strona 165) słynny muzułmański kleryk Dr. Mahmoud M. Ayoub kiedy został zapytany: jak słowo makr (spiskowanie lub planowanie), które sugeruje kłamstwo lub nieuczciwość, można przypisać Bogu? W odpowiedzi cytuje on słynnego średniowiecznego kleryka ar-Razi który pisze; knowanie (makr) jest w rzeczywistości aktem oszustwa mającym na celu spowodowanie zła. Nie można przypisać Bogu oszustwa. Zatem słowo to jest jednym z muttaszabihat [wielowartościowych słów Koranu czyli nie jest dokładnie znane znaczenie tych słów]”  [źródło] Ibid., strona. 166. Dr. Mahmoud M. Ayoub cytuje również Muḥammada ibn Aḥmad Qurṭubī uznawanego za jednego najlepszych komentatorów Koranu; „Qurtubi zauważa, że niektórzy uczeni uważali słowa„ najlepszy z intrygantów ”za jedno z pięknych imion Boga. W ten sposób ktoś modliłby się: „O najlepszy z intrygantów, knujcie dla mnie!” Qurtubi donosi również, że Prorok modlił się: „O Boże, spiskuj na mnie i nie spiskuj przeciwko mnie!” (Qurtubi, IV, strony 98 -99; por. Zamakhshari, I, strona 366). ” (Ibid s. 166) Kolejny przykład co oznaczają słowa “khayru al-makireen” daje nam najnowsze tłumaczenie [“The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah, ze wstępem i uwagami Alfreda Guillaume [Oxford University Press, Karachi, Tenth impressions 1995], strona. 323;”] Jest to najstarsza znana biografia Mahometa! Oto jak przetłumaczył słowa “al-makireen “ Alfred Guillaume.

Następnie przypomina apostołowi o Jego łasce względem niego, kiedy lud knuł przeciwko niemu, aby go zabić, zranić lub wypędzić; i oni knuli i Bóg knuł, i jest najlepszy ze spiskowców.  The Life Of Muhammad, by Ibn Ishaq strona 323

Oznacza to że Allah zwodził podstępem wrogów Mahometa i wybawił Go od nich.

ALLAH JAKO NAJBARDZIEJ ZEPSUTY ZWODZICIEL ZE WSZYSTKICH

Zgodnie z Koranem Allah wprowadza ludzi w błąd aby zepsuć i skazać ich na piekło. Z Biblii dowiadujemy się że to Szatan i złe duchy, demony zwodzą ludzi na złą drogę, z Koranu dowiadujemy się że to Allah zwodzi do piekła! 

Dlaczego stanowicie dwie partie w odniesieniu do obłudników? Bóg odrzucił ich, bo na to sobie zarobili. Czy wy chcecie poprowadzić drogą prostą tych, których Bóg sprowadził z drogi? Kogo sprowadził z drogi Bóg, dla tego nie znajdziesz żadnej drogi. Quran 4:88 Józef Bielawski

Zwróć uwagę kto sprowadza z drogi to nie Szatan tylko Allah. Allah ma 2 imiona które są sprzeczne jedno to “Al Hadi” znaczy “który prowadzi” a drugie to “al-Mudhill” co znaczy “sprowadzony, chybiony, zwiedziony”.

Kogo Bóg chce prowadzić drogą prostą, rozszerza jego pierś dla islamua kogo chce sprowadzić z drogi, czyni jego pierś ciasną, udręczoną, jak gdyby on chciał wznieść się do nieba. W ten sposób Bóg daje odczuć swój gniew tym, którzy nie wierzą. Quran 6:125 Józef Bielawski

Z powyższego wersu wynika że od nas nie zależy czy będziemy wierzyć w Allaha czy nie, to Allah decyduje za nas czy w niego wierzymy. Jeśli Allah zechce abyśmy uwierzyli wtedy otwiera nasze serca dla Islamu, ale jeśli Allah przeznaczył nas do bycia zwiedzionymi wtedy zamyka nasze serca, zabrania nam uwierzyć bo jego wolą jest to żebyśmy byli zwiedzeni i potępieni! 

My wysyłaliśmy posłańców przemawiających tylko językiem swojego ludu, aby mogli jasno tłumaczyć. Bóg sprowadza z drogi, kogo chce, i prowadzi drogą prostą, kogo chce. On jest Potężny, Mądry! Quran 14:4 Józef Bielawski

Allah wysyła posłańców do ludzi w ich języku po to żeby usłyszeli objawienie, dopiero potem gdy nie mogą się już zasłonić ignorancją że nie znają słów Allaha, dopiero wtedy i tylko wtedy zwodzi kogo chce! 

I choćbyś nawet bardzo pragnął poprowadzić ich drogą prostą, to, zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą tych, których z drogi sprowadza; oni nie znajdą żadnych pomocników. Quran 16:37 Józef Bielawski

Allah nie prowadzi tych których już przeznaczył do zejścia z drogi, Allah nie chce ich prowadzić gdyż już są wyznaczeni do piekła. Nie traćcie na nich czasu!!!

A teraz wers który naprawdę powinien dać muzułmanom do myślenia;A kiedy chcemy zgubić jakieś miastoto nakazujemy jego mieszkańcom żyjącym w dobrobycie, aby oddawali się tam rozpuście. Wtedy sprawdza się nad nim słowo i niszczymy je całkowicie. Quran 17:16 Józef BielawskiZ powyższego wersu dowiadujemy się że ludzie nie muszą zrobić nic złego żeby rozgniewać Allaha i skłonić go żeby ich zniszczył. To z woli Allaha następuje zniszczenie gdyż już przeznaczył ich do piekła! Wtedy zsyła na nich niemoralność, zepsucie i niegodziwość. I z tych powodów że są niemoralni, zepsuci i niegodziwi niszczy ich!!!

Allah posuwa się tak daleko, że wysyła diabły spośród istot duchowych i ludzi w wyraźnym celu kuszenia ludzkości do grzechu:

I w ten sposób każdemu prorokowi wyznaczyliśmy jakiegoś wroga – szatanów spośród ludzi i dżinów: jedni drugim podszeptują ozdobne słowa dla oszukania. Ale gdyby zechciał twój Pan, to oni by tego nie uczynili. Zostaw ich więc, i to, co oni wymyślają! Quran 6:112 Józef Bielawski

Jeśli Allah zechciałby to nikt by nikogo nie zwodził i oszukiwał, jednak kto chce żeby ludzie byli zwodzeni, skorumpowani i grzeszyli? Allah! Komu nie przeszkadza że między ludźmi grasują demony? Allahowi! Jeśli Allah nie miałby z tego satysfakcji nie pozwoliliby na to.

Czy ty nie widziałeś, iż posłaliśmy szatanów przeciw niewiernym, aby ich stale pobudzali do złego? Quran 19:83 Józef Bielawski

Allah potwierdza że to On posyła diabły między ludzi po to żeby grzeszyli!!!

By uczynić to, co podsuwa szatan, próbą dla tych, w których sercach tkwi choroba i którzy serca mają zatwardziałe. – Zaprawdę, niesprawiedliwi daleko odeszli w swoim odszczepieństwie! – Quran 22:53 Józef Bielawski

Allah będzie robił to co robi Szatan i sprawi ze stanie się to pokusą dla tych którzy mają zatwardziałe serca, a jednak ich serca są zatwardziałe gdyż je takimi sam Allah to Allah zatwardził ich serca!

My nie wysyłaliśmy przed tobą posłańców, którzy by nie jedli pożywienia i nie chodzili po bazarach. I uczyniliśmy niektórych z was doświadczeniem dla innych. Czyż nie będziecie cierpliwi? A twój Pan widzi jasno. Quran 25:20 Józef Bielawski

Allah jest tym który przeznacza jednych ludzi do bycia pokusą dla innych, jedna grupa ludzi grzeszy przez inną grupę, dlaczego? Gdyż Allah przed stworzeniem w wieczności już wyznaczył tych którzy mają być zbawieni i tych którzy będą potępieni do piekła. I my nie mamy na to żadnego wpływu, wszystko już zaplanował Allah.


وَمَكَرَ

Muzułmanie mogą powiedzieć, że no tak Allah zwodzi ale tylko niewiernych a oni zasługują na to żeby być zwodzeni, jednak jest to nieprawda oto przykład z samego Koranu:

Oto we śnie pokazał ci ich Bóg niewielu. Jeśliby On pokazał ci ich wielu, stracilibyście odwagę i sprzeczalibyście się w tej sprawie. Lecz Bóg dał uspokojenie: przecież On wie dobrze, co jest w piersiach! I oto On pokazał wam ich, kiedy spotkaliście się, jako nielicznych w waszych oczach, i podobnie pomniejszył was w ich oczach, aby móc rozstrzygnąć sprawę, która się miała dokonać. Do Boga powracają wszystkie sprawy! 8:43-44 Józef Bielawski

Wersety te mówią o wielkiej bitwie Mahometa i jego dżihadystów, islamistów było nieco ponad 300 a pogan ponad 1000! Więc Allah ukazał Mahometowi we śnie że pogan jest mniej liczebnie. Ale dlaczego Allah tak zrobił? Sam Allah nam mówi że: straciliby odwagę. Jak więc Allah umotywował islamistów do walki? Ano tak że Allah okłamał Mahometa, zwiódł i oszukał go we śnie specjalnie żeby jego wojska nie uciekły przed poganami. Jakim więc jest bogiem Allah że nawet swojego proroka zwodzi i okłamuje żeby jego wojska myślały że wroga jest mniej, bo Allah wiedział że nie mają wystarczająco wiary w Allaha gdyż by uciekli!


Kim więc jest Allah

Pismo Święte odsłania prawdziwą tożsamość istoty która chełpi się tym że jest najlepszym ze wszystkich oszustów i która pragnie odciągnąć cały świat od Bożej prawdy poprzez swoje oszustwa i sztuczki! Koranowy opis Allaha najlepiej pasuje do tego, którego Pan Jezus zidentyfikował jako ojca wszelkich kłamstw:

Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jan 8:44

I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. Objawienie Jana 12:9

Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością; zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością… Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. 2 List do Koryntian 11:3-4,13-14

Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii; Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. List do Galatów 1:6-9

Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina… Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. To więc, co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. 1 Jan 2:18,22-23

Muzułmanie chyba nie mogą zaprzeczyć że Allah Mahometa jest tak naprawdę biblijnym Diabłem udającym Boga Abrahama w celu oszukania niezliczonej liczby muzułmanów i innych, aby podążali za fałszywym prorokiem i antychrystem. Aby uniemożliwić im kiedykolwiek odkryć prawdziwe przesłanie o tym kim jest Bóg i jak bardzo ich kocha.


Tłumaczenie Marek_P garazbatmana@gmail.com